Inovácia dátových modelov doplnku Power Pivot pre Excel 2013 alebo Excel 2016

Inovácia dátových modelov doplnku Power Pivot pre Excel 2013 alebo Excel 2016

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Tento zošit má údajový model PowerPivot vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie doplnku PowerPivot. Tento údajový model bude potrebné aktualizovať pomocou doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013.

Hľadať známych? To znamená, že ste otvorili zošit programu Excel 2010 v programe Excel 2013 alebo novšej verzii a tento zošit obsahuje dátový model vložený PowerPivot ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint v staršej verzii programu v PowerPivot. Toto hlásenie môže zobraziť pri pokuse o Vloženie hárka Power View v zošite programu Excel 2010.

V programe Excel 2013 alebo Excel 2016 údajového modelu je súčasťou zošita. Táto správa umožňuje viete, že vložený PowerPivot dátového modelu potrebuje inovácii pred môžete rozdelenie, prejsť a filtrovanie údajov v programe Excel 2013 alebo Excel 2016.

 1. Pred inováciou si overte známe problémy, ku ktorým dochádza počas inovácie.

 2. Uloženie kópie súboru teraz v prípade, že budete neskôr potrebovať predchádzajúcej verzie. Po inovácii, zošit bude fungovať iba v programe Excel 2013 alebo novšej verzii. Ďalšie informácie: čo sa líši inovovaný model.

 3. Spustite Power Pivot in Microsoft Excel doplnok.

 4. Spustite inováciu kliknutím na položky PowerPivot > Spravovať.

  Tlačidlo Spravovať na páse s nástrojmi PowerPivotu

 5. Potvrďte oznámenie o inovácii.

  Toto hlásenie znie: Tento zošit má údajový model PowerPivot vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie doplnku PowerPivot. Tento údajový model bude potrebné aktualizovať pomocou doplnku PowerPivot v Microsoft Exceli 2013.

  Kliknutím na položku OK zavrite hlásenie.

 6. Inovujte údajový model. Po inovácii už nie je možné pracovať so zošitom v predchádzajúcej verzii doplnku PowerPivot.

  Hlásenie začína vetou: Tento zošit má údajový model PowerPivot vytvorený pomocou predchádzajúcej verzie doplnku PowerPivot. Končí vetou: Chcete zošit inovovať?

  Kliknutím na tlačidlo OK zošit inovujte.

 7. Zošit uložte a znova načítajte. Týmto krokom sa uzamknú zmeny vykonané počas inovácie. Po uložení zošita sa už nedá vrátiť späť. Opätovné načítanie by v závislosti od veľkosti a umiestnenia zošita malo trvať iba pár sekúnd.

  Hlásenie začína vetou: „Inovácia zošita bola úspešne dokončená, ale Excel je stále v režime kompatibility.“

  Kliknutím na tlačidlo Áno sa zošit znovu načíta.

Teraz dokončená. Ak máte iné hlásenia počas inovácie, inovácie možno zlyhalo, alebo sa stretli s čiastočný úspech. V niektorých prípadoch budete potrebovať manuálne zmeny zošita alebo dátovom modeli úplne Inovácia na program Excel 2013 alebo Excel 2016. Prečítajte si nasledujúce časti v tomto článku sa dozviete viac.

Obsah tohto článku

Známe problémy

Odstránenie alebo opätovné vytvorenie prepojených tabuliek, ktoré už nie sú priradené k zdrojovej tabuľke v Exceli

Odstránenie podrobných tabuliek dotazov

Odstránenie ochrany heslom

Odstránenie obmedzeného prístupu

Určité stĺpce modelu sa uvádzajú v hláseniach inovácie

Pripojenie zdroja údajov v inovovanom zošite sa nedá aktualizovať

Problém

Riešenie

Dokončenie čiastočne vykonanej inovácie

Chýbajúce obrázky kľúčových ukazovateľov výkonu

Inovácie chybu výpočtu DAX: sme nebolo možné inovovať tento zošit správne...

Funkcie kontingenčnej tabuľky, ktoré odkazujú na údaje doplnku Power Pivot, už nie sú platné

Odstránenie údajov: Pri inovácii došlo k odstráneniu údajov v modeli

Inovácia bola úspešná, ale prepojená tabuľka zmizla

Čím sa líši inovovaný model

Rýchle filtre a popisy stĺpcov sa už nezobrazujú v zozname polí

Inovované zošity nefungujú v predchádzajúcej verzii Excelu a doplnku Power Pivot

Známe problémy

Odstránenie alebo opätovné vytvorenie prepojených tabuliek, ktoré už nie sú priradené k zdrojovej tabuľke v Exceli

Zastarané alebo osamotené tabuľky sa so zvyškom modelu neinovujú, čo vedie k odstráneniu údajov alebo výskytu nepoužiteľných údajov. Tomuto problému sa môžete vyhnúť tak, že zaistíte, aby boli existujúce prepojené tabuľky priradené k existujúcej zdrojovej tabuľke v Exceli.

 1. V doplnku PowerPivot pre Excel 2010 kliknite v okne PowerPivot na prepojenú tabuľku.

  Ikona prepojenej tabuľky

 2. Kliknite na položku Prepojená tabuľka na páse s nástrojmi.

  Prepojený pás s nástrojmi indikujúci excelovú tabuľku

 3. Presvedčte sa, že položka Tabuľka programu Excel odkazuje na existujúcu tabuľku. Ak bola tabuľka v Exceli premenovaná, kliknite na šípku nadol vedľa položky Tabuľka programu Excel a vyberte premenovanú tabuľku.

 4. Kliknite na položku Prejsť na tabuľku programu Excel a presvedčte sa, že prepojenú tabuľku možno previesť do zdrojovej tabuľky údajov v Exceli.

 5. Ak je položka Tabuľka programu Excel prázdna, vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

Pokiaľ sa nevyskytne nasledujúci problém, môžete zošit inovovať.

Odstránenie podrobných tabuliek dotazov

Ďalší problém súvisiaci s inováciou sa týka len tých údajových modelov doplnku PowerPivot, ktoré sú založené na kockách služby Analysis Services podporujúcich akcie podrobností. Ak zošit obsahuje podrobné tabuľky dotazov, inovácia sa najskôr bude javiť ako úspešná, ale vzápätí pri kliknutí na jednotlivé polia kontingenčnej tabuľky vráti chybu inovácie.

 1. V doplnku PowerPivot pre Excel 2010 vyhľadajte v zošite všetky podrobné tabuľky dotazu.

  Podrobná tabuľka dotazu sa v zošite vytvorí kliknutím pravým tlačidlom myši na určitú mieru a následným výberom položky Zobraziť podrobnosti. Výsledná tabuľka sa zobrazí ako samostatný hárok zošita. Prvý riadok začína textom: „Vrátili sa údaje za …“

  Podrobná tabuľka dotazu

 2. Odstráňte všetky hárky obsahujúce podrobné tabuľky dotazov. Po inovácii ich môžete znova vytvoriť.

 3. Uložte zošit.

 4. Inovujte zošit.

 5. V prípade, že podrobné tabuľky dotazu potrebujete, znova ich vytvorte. Pravým tlačidlom kliknite na vypočítané pole v kontingenčnej tabuľke a kliknite na položku Zobraziť podrobnosti. Podrobná tabuľka dotazu sa vytvorí v samostatnom hárku.

Odstránenie ochrany heslom

Inovácia zošitov chránených heslom, v ktorých sa nachádza údajový model, zlyhá v dôsledku tejto chyby:

„Nie je možné inovovať údajový model v tomto zošite.“

Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte pred inováciou heslo.

 1. Otvorte zošit v programe Excel 2013 alebo Excel 2016.

 2. Kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť zošit > Zašifrovať heslom.

 3. Vymažte hviezdičky a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Zošit uložte.

 5. Kliknutím na položky PowerPivot > Spravovať reštartujte inováciu.

 6. Znova do zošita pridajte ochranu heslom.

Odstránenie obmedzeného prístupu

Pri inovovaní údajových modelov zošitov, ktoré majú obmedzenia týkajúce sa tlače, úpravy alebo kopírovania, dôjde k zlyhaniu a nasledujúcej chybe:

„Nie je možné inovovať údajový model v tomto zošite.“

Ak chcete tento problém vyriešiť, odstráňte pred inováciou obmedzenia.

 1. Otvorte zošit v programe Excel 2013 alebo Excel 2016.

 2. Kliknite na položky Súbor > Informácie > Zabezpečiť zošit > Obmedziť prístup.

 3. Obmedzenia odstránite začiarknutím políčka Neobmedzený prístup.

 4. Uložte zošit v programe Excel.

 5. Kliknutím na položky PowerPivot > Spravovať reštartujte inováciu.

 6. Znova do zošita pridajte obmedzený prístup.

Určité stĺpce modelu sa uvádzajú v hláseniach inovácie

Keď sa počas inovácie vyskytnú chyby a chybové hlásenie uvedie, ktoré polia spôsobujú problémy, vykonajte nasledujúce kroky:

 1. V Exceli 2013 alebo Excelu 2016, prejdite do kontingenčnej tabuľky alebo zostavu, ktorá obsahuje polia, ktoré inovácii spôsobujú problémy.

 2. Odstráňte polia len z kontingenčnej tabuľky alebo zostavy. V zozname polí tak budú naďalej uvedené, len sa nebudú zobrazovať v zostave.

 3. Uložte a zavrite zošit.

 4. Znovu zošit otvorte.

 5. Kliknutím na položky PowerPivot > Spravovať reštartujte inováciu.

 6. Za predpokladu, že bola inovácia úspešná, pridajte polia späť do kontingenčnej tabuľky alebo zostavy.

Pripojenie zdroja údajov v inovovanom zošite sa nedá aktualizovať

Ste vytvorili zošita v programe Excel 2010 s pripojením k externému zdroju údajov. Otvoríte zošit v programe Excel 2013 alebo Excel 2016. Pri pokuse o zmenu kontingenčnej tabuľky v zošite, sa zobrazí hlásenie, že musíte aktualizovať kontingenčnej tabuľky. Pokúšate sa ho aktualizovať, ale zobrazí sa toto hlásenie:

Program Excel nemohol o tejto kocke získať potrebné informácie. Je možné, že kocka bola nanovo usporiadaná alebo sa zmenila na serveri. Obráťte sa na správcu kocky OLAP, a ak je to potrebné, vytvorte na pripojenie ku kocke nový zdroj údajov.

Pri pokuse o úpravu existujúceho pripojenia sa zobrazí názov údajového modelu, nemôžete však upraviť zdroj údajov.

Problém

Pripojenie k zdroju údajov už nie je platné a musíte ho aktualizovať, ale nemôžete ho aktualizovať v programe Excel 2013 alebo Excel 2016.

Riešenie

 1. Otvorte zošit v Exceli 2010 s doplnkom PowerPivot.

 2. Na karte PowerPivot kliknite na položku Spravovať model údajov. Otvorí sa okno PowerPivot.

 3. V okne PowerPivot kliknite na položky Domov > Pripojenia > Existujúce pripojenia.

 4. Vyberte aktuálne databázové pripojenie a kliknite na položku Upraviť.

 5. V dialógovom okne Upraviť pripojenie kliknite na položku Prehľadávať a nájdite ďalšiu databázu rovnakého typu, ale s iným názvom alebo umiestnením.

 6. Uložte a zatvorte zošit.

 7. Otvorte zošit v programe Excel 2013 alebo Excel 2016.

Na začiatok stránky

Dokončenie čiastočne vykonanej inovácie

Vo väčšine prípadov by inovácia zošita mala prebehnúť hladko, ale niekedy je na jej dokončenie potrebné vykonať ďalšie zmeny. V tejto časti zistíte, ako reagovať na určité chyby vyplývajúce z čiastočnej alebo nedokončenej inovácie. Zošit sa inovoval, ale niektoré funkcie v ňom chýbajú.

Chýbajúce obrázky kľúčových ukazovateľov výkonu

Ak chýbajú obrázky kľúčových ukazovateľov výkonu (farebné alebo grafové ikony), odstráňte kľúčové ukazovatele výkonu z oblasti Hodnoty v zozname polí a potom ich znova pridajte.

Inovácie chybu výpočtu DAX: sme nebolo možné inovovať tento zošit správne...

Niektoré výpočty DAX vyžadovať manuálne zmeny pred zošit je funkčný. Ak DAX výrazy alebo dotazy sú kompatibilné s programom Excel 2013, zošit je len čiastočne inovovať. Zobrazí sa toto hlásenie:

„Tento zošit sa nám nepodarilo správne inovovať. Uloženie by mohlo spôsobiť, že niektoré funkcie excelových údajov nebudú fungovať. Ďalšie podrobnosti nájdete tu: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=259419“

Došlo k nasledovnej chybe: „Nemožno vykonať dotaz týkajúci sa internej podpornej štruktúry stĺpca <tabuľka>[<názov stĺpca>], pretože závisí od stĺpca, vzťahu alebo miery, ktoré neboli spracované. Model obnovte alebo prepočítajte.“

Ak dôjde k tejto chybe (môže k nej dôjsť niekoľkokrát), poznamenajte si, o ktoré tabuľky a stĺpce ide, aby ste na dané tabuľky mohli priamo prejsť. Bude potrebné upraviť každý výraz DAX:

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva, aby ste doplnku PowerPivot povolili ukladanie, zatváranie a opätovné otváranie zošitov, kliknite na tlačidlo Áno.

 1. V okne doplnku PowerPivot otvorte tabuľku, ktorá bola uvedená v hlásení.

 2. Kliknite na stĺpec s ikonou chyby a hodnotami #ERROR. Výraz DAX by sa mal zobraziť v riadku vzorca.

 3. Pozrite si nasledujúce známe problémy s kompatibilitou DAX:

  Hodnoty null indikované úvodzovkami (“”) už nie sú povolené. Úvodzovky nahraďte nulou.

  Funkcie LOOKUPVALUE, CONTAINS alebo SWITCH sa pokúsili porovnať neporovnateľné typy hodnôt. Možno bude potrebné špecifikovať v argumente typ alebo zaistiť, aby boli oba typy hodnôt numerické, reťazcové alebo boolovské. Ak potrebujete konvertovať jednu z hodnôt, môžete použiť funkciu VALUE alebo FORMAT.

Počas riešenia problémov s výrazmi DAX môže v Exceli naďalej dochádzať k chybám. Ak vzorec nie je možné upraviť, prepnite späť do Excelu a zistite, či chyba naďalej blokuje akciu. Kliknutím na tlačidlo OK chybu zavrite, vráťte sa do doplnku PowerPivot a pokračujte v práci.

Po oprave výpočtov DAX a v prípade, že sa už chybové hlásenia nezobrazujú, môžete inováciu zošita považovať za úplne dokončenú.

Funkcie kontingenčnej tabuľky, ktoré odkazujú na údaje doplnku PowerPivot, už nie sú platné

Funkcie Excelu na spracovanie kociek, ktoré špecifikujú pripojenie k modelu doplnku PowerPivot z predošlého vydania, treba manuálne aktualizovať na nový názov modelu ÚdajovýModelZošita.

Predchádzajúca verzia

Exceli 2013

=CUBEVALUE("Údaje doplnku PowerPivot",[Merania].[CelkovýPredaj])

=CUBEVALUE("ÚdajovýModelZošita",[Merania.[CelkovýPredaj])

 1. V jednotlivých hárkoch kliknite v Exceli na položky Vzorce > Zobraziť vzorce a zobrazte výpočty použité v každom z nich.

 2. V prípade funkcií Excelu na spracovanie kociek, ktoré špecifikujú pripojenie, vyhľadajte výraz „Údaje doplnku PowerPivot“.

 3. „Údaje doplnku PowerPivot“ nahraďte výrazom „ÚdajovýModelZošita“.

 4. Zošit uložte.

Na začiatok stránky

Odstránenie údajov: Pri inovácii došlo k odstráneniu údajov v modeli

„Inovácii sa nepodarilo inovovať nasledovné prepojené tabuľky <názovtabuľky>. Tieto tabuľky sa z modelu odstránili.“

Vo výnimočných prípadoch dôjde počas inovácie k odstráneniu údajov z modelu. Odstránenie údajov sa vyskytne vtedy, ak máte v modeli osamotené prepojené tabuľky, v prípade ktorých nemožno zistiť, ku ktorej tabuľke toho istého zošita sú priradené. Dôvodom je odstránenie alebo premenovanie zdrojovej tabuľky.

Inovácia bola úspešná, ale prepojená tabuľka zmizla

Prepojená tabuľka je tabuľka, ktorú vytvoríte v zošite a následne pridáte do údajového modelu, aby ste ju mohli priradiť k inej tabuľke a pridať výpočty DAX. V prípade, že zdrojová tabuľka už v zošite nie je, inovácia prepojenú tabuľku odstráni.

Scenár je nasledovný – v Exceli ste vytvorili alebo importovali tabuľku, pridali ju ako prepojenú tabuľku v doplnku PowerPivot, kde sa stala časťou údajového modelu, a potom ste odstránili pôvodnú tabuľku, z ktorej vychádzala. Model prepojenú tabuľku zachová aj napriek tomu, že tabuľka už v Exceli nie je.

Keď sa neskôr pokúsite o inováciu zošita na verziu Excelu 2013, vyskytne sa nasledovná chyba.

„Inovácii sa nepodarilo inovovať nasledovné prepojené tabuľky <názovtabuľky>. Tieto tabuľky sa z modelu odstránili.“

Ak je to možné, inováciu zrušte. Umožní vám to upraviť model alebo vytvoriť jeho zálohu pre prípad, že na tabuľku neskôr budete chcieť použiť:

 1. Kliknutím na tlačidlo OK zavrite hlásenie „Inovácii sa nepodarilo inovovať nasledovné prepojené tabuľky.“

 2. Pri zobrazení výzvy na uloženie, zavretie alebo opätovné otvorenie zošita kliknite na tlačidlo Nie.

 3. Zavrite súbor v Exceli 2013 bez toho, aby ste ho uložili.

 4. Zošit otvorte v Exceli 2010 a opravte problémy s prepojenými tabuľkami:

  1. Prepojenú tabuľku už nepotrebujete? Odstráňte ju z modelu alebo reštartujte inováciu v Exceli 2013 a tabuľka sa odstráni.

  2. Excelová tabuľka bola premenovaná, ale prepojená tabuľka sa nepremenovala? Aktualizujte informácie o pripojení v doplnku PowerPivot podľa kroku 1 uvedeného v hornej časti tejto stránky.

  3. Prepojenú tabuľku je potrebné ponechať, pretože sa používa na výpočty alebo v kontingenčnej tabuľke, no pôvodná excelová tabuľka zmizla? Znova vytvorte zdrojovú tabuľku v Exceli a aktualizujte prepojenie:

   • Skopírujte riadky z prepojenej tabuľky v okne PowerPivot.

   • Prilepte riadky do excelového zošita.

   • Formátujte riadky ako tabuľku.

   • Pomenujte tabuľku.

   • Prejdite späť do okna PowerPivot.

   • Kliknite na položky Prepojená tabuľka > Tabuľka programu Excel a potom vyberte práve vytvorenú tabuľku.

   • Uložte súbor.

 5. Po vykonaní opráv súbor otvorte v Exceli 2013.

 6. Spustite inováciu znova kliknutím na položky PowerPivot > Spravovať.

Ak ste už uložili zošit, ktorý nie je možné vrátiť späť predchádzajúcej verzie. Budete musieť znovu vytvoriť prepojenú tabuľku od začiatku. Ďalšie informácie: Pridanie údajov hárka do údajového modelu pomocou prepojenej tabuľky.

Na začiatok stránky

Čím sa líši inovovaný model

Vo väčšine prípadov je inovovaný zošit identický s tým, ktorý ho predchádzal. V novej verzii je však niekoľko zmien, ktoré stoja za zmienku.

Rýchle filtre a popisy stĺpcov sa už nezobrazujú v zozname polí

V starších verziách, zoznam polí kontingenčnej tabuľky zobrazí stĺpec alebo pole Popis ako popisy. V programe Excel 2013 alebo novšej verzii, v zozname polí nepodporuje popisy. Všetky popisy stĺpcov, ktoré sú zadané v modeli, budú ignorovať v vizualizácií údajov v programe Excel.

Rýchle filtre sú podporované, ale teraz ste predtým vytvorili iným spôsobom. V zozname polí neposkytuje možností na vytvorenie rýchleho filtra.

Inovované zošity nefungujú v predchádzajúcej verzii Excelu a doplnku PowerPivot

Pred Excelom 2013 existovali dve verzie doplnku PowerPivot. Obe fungujú len v Exceli 2010. Týmito verziami sú:

 • SQL Server 2008 R2 PowerPivot pre Excel

 • SQL Server 2012 PowerPivot pre Excel 2010

Po inovácii modelu údajov do programu Excel 2013 alebo Excel 2016, môžete otvoriť zošit, ale nie komunikovať s alebo upraviť, založenej na zostavy kontingenčnej tabuľky v programe Excel 2010. Pri otvorení programu Excel 2013 alebo Excel 2016 dátového modelu zošita v programe Excel 2010, získate nasledujúca chyba, ak kliknite na tlačidlo Filter, zmena filtra alebo presuňte nové pole v kontingenčnej tabuľke:

„Zlyhala inicializácia zdroja údajov.“

Táto chyba nastala preto, že údajové interakcie, ako napríklad kliknutie na rýchly filter, generujú dotaz odoslaný údajovému modelu (model predstavuje zdroj údajov kontingenčnej tabuľky). Keďže údajový model už v Exceli nie je platný, zobrazí sa namiesto interakcie údajov chyba týkajúca sa inicializácie zdroja údajov.

Predpokladajme, že sa teraz pokúšate otvoriť údajový model v okne PowerPivot. Model sa neotvorí a vyskytne sa nasledujúca chyba:

Tento zošit obsahuje údajový model vytvorený v novšej verzii Excelu. Zošit môžete otvoriť v staršej verzii Excelu, ale nebudete môcť načítať doplnok PowerPivot a pracovať s ním, ak súčasne používa údajový model Excelu.

Nie sú žiadne riešenia; Inovácia je iba na dopredu. Pred inováciou si overte so spolupracovníkmi zabezpečiť, aby všetky inovácii na program Excel 2013 v rovnakom čase. Okrem toho môžu tiež chcieť dočasne udržiavať oddelené verzie zošitov, ak vaša organizácia plánuje používať program Excel 2010 a Excel 2013 alebo Excel 2016 vedľa seba.

Ďalšie informácie: Kompatibilita verzií doplnku Power Pivot

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×