Informácie o zamestnaní, kontrola návrhu a nastavenia komerčnej tlače

Dôležité: Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Zobrazenie Backstage z Microsoft Publisher 2010 obsahuje informácie o Informácie o zamestnaní, Kontrola návrhu a Nastavenia komerčnej tlače publikácie. Môžete vytvoriť, Zobraziť a upraviť informácie o zamestnaní nastaviť publikácie. Môžete spustiť kontrolu návrhu zobrazíte potenciálnych problémov a opravách v publikácii. Môžete zobraziť a nastaviť model farieb, vloženie a nahradenie písma a farby nastavenie registrácie za publikáciu do komerčnej tlačiarne. Aktuálne informácie o zamestnaní a informácie o model farieb publikácie sa zobrazia na karte informácie o Zobrazenie Backstage.

Obsah tohto článku

Informácie o zamestnaní

Vytvoriť množinu informácií o zamestnaní

Úprava alebo odstránenie informácií o zamestnaní

Kontrola návrhu

Nastavenia komerčnej tlače

Farebné modely

Všetky farby (RGB)

Jednofarebné

Priame farby

Základné farby

Základné a priame farby

Vybrať model farieb

Správa vložených písiem

Vložiť všetky písma TrueType

Nastavenie registrácie

Informácie o zamestnaní

Informácie o zamestnaní sú prispôsobené množiny individuálnych alebo firemných informácií, ktoré môžu byť rýchlo a efektívne použité na vyplnenie príslušných miest v publikáciách, napríklad vizitiek alebo letákov.

Množiny informácií o zamestnaní môžu obsahovať súčasti, napríklad meno, pracovnú pozíciu alebo titul, názov organizácie, adresu, telefónne a faxové čísla, e-mailové adresy, doplnkový text alebo motto a logo. Môžete vytvoriť také množstvo rôznych množín informácií o zamestnaní, aké potrebujete.

Pri vytváraní publikácie, informácií o zamestnaní, ktoré ste použili naposledy sa používa na vyplnenie novej publikácie. Aktuálne informácie o zamestnaní publikácie sa zobrazí na karte informácie o Zobrazenie Backstage.

Informácie o zamestnaní v zobrazení Backstage View programu Publisher 2010

Vytvorenie množiny informácií o zamestnaní

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Informácie a potom vyberte položku Upraviť informácie o zamestnaní.

  Poznámka: Ak ešte nemáte množiny informácií o zamestnaní sa prejdite priamo na krok 4.

 3. V dialógovom okne Informácie o zamestnaní, kliknite na položku nový.
  Úprava množiny informácií o zamestnaní v programe Publisher 2010

 4. V dialógovom okne Vytvoriť novú množinu informácií o zamestnaní zadajte informácie, do textového poľa množinu informácií o zamestnaní názov zadajte názov a kliknite na tlačidlo Uložiť.
  Vytvoriť novú skupinu informácií o zamestnaní v programe Publisher 2010

 5. Ak chcete okamžite použiť nové informácie v publikácii, kliknite na položku Aktualizovať publikáciu v dialógovom okne Informácie o zamestnaní, ktorá sa zobrazí vpravo, po kliknutí na tlačidlo Uložiť.

Úprava alebo odstránenie množiny informácií o zamestnaní

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Informácie a potom vyberte položku Upraviť informácie o zamestnaní.

 3. V dialógovom okne Informácie o zamestnaní vyberte množinu informácií o zamestnaní, ktorú chcete upraviť alebo odstrániť.

 4. Ak chcete upraviť množinu informácií, kliknite na položku Upraviť a potom v poli Upraviť množinu informácií o zamestnaní upravte polia, ktoré chcete zmeniť, a kliknite na položku Uložiť.

 5. Ak chcete množinu informácií odstrániť, kliknite na položku Odstrániť a potom na tlačidlo Áno.

Na začiatok stránky

Kontrola návrhu

Na pracovnej table Kontrola návrhu sa zobrazí zoznam všetkých problémov návrhu zistených v publikácii, napríklad prvky návrhu, ktoré sú čiastočne mimo strany, pretečenie časť príbeh alebo obrázok, ktorý nemá vyvážený pomer strán. V niektorých prípadoch budete mať možnosť výberu automatickej opravy týchto problémov. V ostatných prípadoch budete môcť opraviť problémy manuálne.

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Informácie a potom vyberte položku Spustiť kontrolu návrhu.

Ďalšie informácie o Kontrola návrhu nájdete v téme: Kontrola návrhu.

Nastavenie komerčnej tlače

Viaceré vyžaduje profesionálnu tlač operátor nastavenie a spustenie tlačovej úlohy. Vo všeobecnosti každý atrament, ktorý je potrebný na publikáciu vytlačiť vyžaduje ďalšie nastavenia operátora a zvyšuje náklady. Počet farieb, ktoré potrebujete, závisí od model farieb, ktoré si vyberiete. Aktuálne informácie model farieb pre publikácie sa zobrazí na karte informácie o Zobrazenie Backstage

Nastavenia komerčnej tlače v programe Publisher 2010

Modely farieb

Keď pripravujete farebnú tlač pre publikáciu, môžete vyberať z nasledovných farebných modelov. Pomocou svojej komerčnej tlačiarne zistite preferovaný model farieb:

 • Všetky farby (RGB)

 • Jedna farba

 • Priame farby

 • Základné farby (CMYK)

 • Základné a priame farby

Všetky farby (RGB)

Ak tlačíte pomocou digitálnej farebnej tlačiarne (napríklad stolnej farebnej tlačiarne), použite farebný model RGB (Red - Červená, Green - Zelená, Blue - Modrá). Keď tlačíte niekoľko kópií, je tlač pomocou tohto farebného modelu najlacnejšia. Farby RGB majú najvyšší stupeň variability zo všetkých farebných modelov, čo sťažuje zladenie farieb medzi tlačovými úlohami.

Jedna farba

Ak tlačíte iba jednou farbou, všetko v publikácii bude vytlačené ako odtieň jediného atramentu, ktorý je zvyčajne čierny. Tento farebný model je pri tlači na ofsetovej tlačiarni najlacnejší, lebo vyžaduje iba jeden atrament.

Priame farby

Ak tlačíte s použitím priamych farieb, všetko v publikácii bude vytlačené ako odtieň jednej rukou – zvyčajne čiernej – a tónu jednej ďalšie farby, priame farby, ktorý sa zvyčajne používa ako zvýraznenie. Program Publisher ponúka možnosť použitia Pantone ® úlohy priamych farieb.

Tento farebný model vyžaduje minimálne dva atramenty a každý dodatočný atrament môže cenu tlače na ofsetovej tlačiarni zvýšiť.

Poznámka: V niektorých prípadoch môže byť tlač priamymi farbami oveľa drahšia, ako tlač s použitím základných farieb. Stáva sa to zvyčajne v prípade krátkodobých tlačových úloh.

Základné farby

Ak použijete tento farebný model, vaša publikácia bude vytlačená plnofarebne kombináciou rozdielneho percenta základných tónov azúrového, purpurového, žltého a čierneho atramentu (zvyčajne sa používa skratka CMYK – Cyan, Magenta, Yellow, Key). Aj keď kombináciou týchto štyroch tónov získate takmer plný farebný rozsah, niektoré farby sa takto vytvoriť nedajú. Farebný model CMYK napríklad nedokáže vyprodukovať kovové farby alebo farby s vysokou sýtosťou.

Tlač základnými farbami vždy vyžaduje prípravu tlače so štyrmi atramentmi CMYK. Na zarovnanie tlače jednej farby s ostatnými sú potrebné skúsenosti tlačového operátora. Táto operácia sa nazýva registrácia. Tieto požiadavky zvyšujú náklady na tlač základnými farbami drahšou v porovnaní s tlačou priamymi farbami.

Základné a priame farby

Tento farebný model je najdrahší na tlač, pretože kombinuje tlač základnými farbami (štyri tóny) s jedným alebo viacerými atramentmi priamych farieb. Tento farebný model použite iba v prípade, že chcete tlačiť plnofarebne s vysokou sýtosťou farieb alebo použiť metalízu, ktorá nemôže byť produkovaná použitím modelu CMYK.

Výber farebného modelu

Keď vyberáte model farieb v programe Publisher, v dialógovom okne Výber farieb sa zobrazia iba tie farby, ktoré sú k dispozícii vo vybratom modeli farieb. Ak napríklad vyberiete model farieb Jedna farba, môžete vybrať iba tie farby čiary, výplne a textu, ktoré sa dajú vytvoriť iba pomocou jednej atramentovej farby. Ak nastavíte farebný model Priame farby, môžete vybrať iba tie farby čiary, výplne a textu, ktoré sa dajú vytvoriť pomocou priamych atramentových farieb.

Ak chcete vybrať farebný model pre publikáciu, postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte položku informácie, vyberte položku Nastavenie komerčnej tlače, a potom kliknite na položku Vybrať Model farieb.

 3. V dialógovom okne Model farieb, v časti definovať všetky farby ako, kliknite na položku model farieb, ktoré chcete použiť.
  Výber modelu farby tlače v programe Publisher 2010

 4. Ak vyberiete niektorú z možností Priame farby alebo Základné farby plus priame farby, môžete kliknúť na tlačidlo Nový atrament a vybrať ďalšie farebné atramenty priamych farieb.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Správa vložených písiem

Vloženie písiem do publikácie je jedným z najvhodnejších spôsobov, ako zabezpečiť, že bude písmo za každých okolností dostupné, dokonca aj po premiestnení publikácie do nového počítača alebo po jej odovzdaní do komerčnej tlačiarne.

Môžete vložiť len písma TrueType, a potom len vtedy, ak ich licencií umožňuje vkladanie. Všetky písma TrueType, ktoré sú zahrnuté v programe Publisher umožňujú vkladanie.

Vložené písma zväčšujú veľkosť súboru publikácie, takže pravdepodobne budete chcieť obmedziť počet vkladaných písiem. Môžete vybrať vloženie všetkých písiem (vrátane alebo bez systémových písiem), iba určitých písiem alebo podmnožín určitých písiem.

Poznámka: Program Publisher vkladá písma typu TrueType v predvolenom nastavení pri použití sprievodcu Zbaľ a choď na prípravu publikácie pred jej odovzdaním do komerčnej tlačiarne. Vloženie nie je potrebné vybrať v dialógovom okne Písma pred spustením sprievodcu.

Vloženie všetkých písiem typu TrueType

Pri vkladaní písiem do publikácie nie sú vo vložených písmach zahrnuté bežné systémové písma, pretože sú vo väčšine ostatných počítačov pravdepodobne nainštalované. Vloženie systémových písiem je možné vybrať. (Môžete napríklad vybrať ich vloženie, ak viete, že istý používateľ pracujúci s publikáciou k nim nemá prístup.)

 1. Kliknite na kartu Súbor.

 2. Vyberte položku informácie, vyberte položku Nastavenie komerčnej tlače; a potom kliknite na položkuSpráva vložené písma.

 3. V dialógovom okne Písma začiarknite políčko Pri ukladaní publikácie vložiť písma TrueType.

 4. Ak chcete vložiť systémové písma, zrušte začiarknutie políčka nevkladajte bežné systémové písma.
  Správa vložených písiem v programe Publisher 2010

  Poznámka: Ak Publisher upozorní, či ste použili písma, ktoré nemožno vložiť, kliknite na tlačidlo OK. Obráťte sa na službu komerčnej tlačiarne uistite sa, že služba má prístup k písma, ktoré neboli vložené. Ak službu tlače nemá prístup na tieto typy písma, budete musieť zvážiť použitie náhradných písiem v publikácii.

Nastavenie registrácie

Registrácia je proces tlače prekrývajúcich farieb v jednom obrázku. Pri tomto procese sa môžu vytvoriť medzi farbami medzery. Sútlač je spôsob prekrývania susediacich farieb, aby sa zabránilo vytváraniu medzier medzi farbami, ktoré bolo spôsobené slabou registráciou farieb. Používanie nastavenia registrácie konzultujte so svojím operátorom komerčnej tlače.

Ďalšie informácie o presahy, nájdete v téme Informácie o presahy tlačiť.

Na začiatok stránky

Poznámka: Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×