Informácie o skupinách v Office 365

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia 27 Marec, 2018

Skupiny v Office 365 je služba, ktorá pracuje s Office 365 nástroje, ktoré používate už tak, aby ste mohli spolupracovať s ostatnými členmi tímu pri písaní dokumentov, vytváranie tabuľkových hárkov, pracujúcich na projekte plánov, plánovanie schôdzí alebo odosielaní e-mailov.

V tomto článku sa oboznámite so skupinami a získate pár užitočných odkazov na ďalšie kroky.

Najnovšie správy a videá o skupinách v Office 365 nájdete na lokalite OfficeBlogs.

Tip: Ak hľadáte informácie o používaní skupín kontaktov v Outlooku na odosielanie e-mailov ľuďom zo zoznamu, ako napríklad skupine priateľov, pozrite si tému Vytvorenie skupiny kontaktov.

Aké sú skupín služieb Office 365?

Skupiny v Office 365 si môžete vybrať skupiny osôb, ktoré chcete spolupracovať s a jednoducho nastaviť kolekciu zdroje pre tých ľudí na zdieľanie. Zdroje, ako sú zdieľané doručenej pošty Outlooku, zdieľaný kalendár alebo knižnica dokumentov o spolupráci na súboroch.

Nemusíte obávať Manuálne priraďovanie povolení pre tieto zdroje, pretože pridanie členov do skupiny automaticky dáva im povolenia, ktoré potrebujú na položky nástroje skupiny ponúka. Okrem toho skupiny sú nové a vylepšené skúsenosti pre používa použiť distribučné zoznamy alebo zdieľaných poštových schránok.

Tip: Ďalšie informácie o inovovaní tradičných distribučných zoznamov na skupiny v Office 365 získate v tomto článku.

Poskytované prostriedky do istej miery závisia od skúseností skupín, ktoré chce tím získať. Pri zvažovaní možností je dôležité mať na pamäti, že univerzálne riešenie v podstate neexistuje. Tímy pracujú rôznym spôsobom a Office 365 obsahuje nástroje, ktoré umožňujú tímom spoluprácu v ľubovoľnej forme.

Skupín služieb Office 365 môžete vytvoriť z rôznych nástrojov, vrátane Outlooku, Outlook na webe, Outlook Mobile, SharePoint, plánovač tímov a podobne. Ktorý nástroj, ktorého výberom spustíte z závisí trochu na aké skupiny pracujete s. Ako je napríklad; Spoločnosť Microsoft sa zvyknú začať z Outlooku, keď sme vytvoriť skupinu usporiadané podľa e-mailov a kalendára. Ak je skupina pre spoločnosť široký komunikácie, ktoré sa zvyknú začať s Yammer. Na spoluprácu na základe konverzácia by sme začať naša skupina z Teams spoločnosti Microsoft.

Pri vytváraní skupiny sa treba rozhodnúť, či má ísť o súkromnú alebo verejnú skupinu. Obsah verejnej skupiny sa zobrazuje každému členovi organizácie. Pridať sa do nej tiež môže každý člen. Obsah súkromnej skupiny sa zobrazuje len členom danej skupiny. Ľudia, ktorí sa chcú do súkromnej skupiny pridať, musia byť schválení vlastníkom skupiny.

Poznámka: V súčasnosti sú súkromné v predvolenom nastavení skupiny vytvorené z Outlooku na webe.

Ľudia mimo vašej organizácie nemôžu zobrazovať obsah vo verejných ani súkromných skupinách, ak neboli osobitne pozvaní ako hostia.

Ďalšie informácie o zmene skupín z verejnej súkromné (alebo naopak) nájdete v téme skontrolujte služieb Office 365 skupiny verejná alebo súkromná.

Vlastníci, členovia a hostia

Vlastníkov skupiny sú moderátorov skupiny. Ich môžete pridať alebo odstrániť členov a mať jedinečné povolenia, ako je možnosť odstrániť konverzácie zo zdieľaného priečinka doručenej pošty alebo zmeniť rôzne nastavenia o skupine. Vlastníkov skupiny môžete premenovať skupinu, aktualizujte Popis, obrázok a ďalšie. Ak máte skúsenosti s SharePoint roly potom vlastníka skupiny je správcom kolekcie lokalít

Členovia skupiny sú bežné používatelia vo vašej organizácii, ktorí používajú skupiny na spoluprácu. Môžete otvoriť všetky položky v skupine, ale nie je možné zmeniť nastavenia skupiny. Vo svete SharePoint sú členmi lokality. Informácie o pridaní alebo odstránení členov skupiny v téme Pridanie a odstránenie členov skupiny v Outlooku.

Hostia sú ako členov skupiny, ale sú mimo vašej organizácie. V predvolenom nastavení používateľov môžete pozvať hostí do svojej skupiny a môžete ovládať Toto nastavenie. Ďalšie informácie nájdete v téme hosťovský prístup do skupín služieb Office 365.

Vyberte typ skupiny, ktorý chcete použiť:

Ak uprednostňujete spoluprácu v režime zdieľaného priečinka doručenej pošty, potrebujete skupiny v Outlooku. Vytvorením skupiny v Outlooku získate:

Žiadny z týchto prostriedkov sa nemusí vytvárať manuálne. Vytvorením skupiny sa členom skupiny automaticky vytvoria a priradia potrebné povolenia, takže sa môžu ihneď začať používať.

Tieto zdroje môžete pristupovať pomocou známych Microsoft Outlook 2016 počítačového klienta, cez Outlook na webe, cez Outlook 2016 pre Mac (zdieľaný priečinok Doručená pošta len) alebo cez Outlook mobile. Na navigačnej table na ľavej strane v počítačovej verzii Outlooku alebo na webe nájdete svoje skupín služieb Office 365.

V Outlooku alebo Outlooku na webe nájdete svoje skupiny na navigačnej table vľavo

Pomocou karty po ukázaní nových skupín služieb Office 365 máte rýchly prístup k zdieľanej skupiny zdrojov. Len ukážte na názov skupiny v Outlooku na webe alebo v SharePointe.

Obrázok novej karty ukázaní skupín služieb Office 365

Najnovšie súčasťou nášho príbehu spolupráce je Microsoft tímov. Microsoft Teams je vnútorné slučky pre váš tím – trvalé, na základe konverzácia pracovný priestor, kde môžete mať neformálne v reálnom čase, konverzácií veľmi zameranej témy alebo konkrétne podskupín v rámci skupiny.

Yammer obohacuje spoluprácu o podnikovú sociálnu sieť. Pomôže vám vytvárať nové spojenia a realizovať objavy v celej organizácii. Pomôže vám komunikovať a diskutovať o nápadoch v celej spoločnosti alebo v rámci oblastí záujmu.

Keď v Yammeri vytvoríte prepojenú skupinu v Office 365 získate:

  • Skupinu v Yammeri – miesto, kde môžete viesť konverzácie a zdieľať informácie.

  • Knižnicu dokumentov SharePointu – ústredné miesto na ukladanie a zdieľanie súborov skupiny.

  • Zdieľaný poznámkový blok programu OneNote – na zaznamenávanie nápadov, rešerší a informácií.

  • Tímovú lokalitu SharePoint – centrálny ukladací priestor informácií, prepojení a obsahu, ktorý sa týka skupiny.

  • Plánovač – na priraďovanie a spravovanie projektových úloh medzi členmi skupiny.

K týmto nástrojom máte prístup prostredníctvom Yammera v prehliadači alebo pomocou aplikácie Yammer v systéme iOS, Android alebo Windows Phone.

Keď skupina stratí svoj pôvodný účel, môžete odstrániť, aby sa uvoľnili systémové zdroje a odstránenie skupiny z je uvedené, či zobrazené. Prečítajte si tému: odstrániť skupinu. Ak nechcete mať na pamäti, ak chcete odstrániť zastarané skupiny správcu môžete nastaviť politiky uplynutia platnosti, spôsobujúce staré skupiny na uplynutie platnosti a po určitý čas sa automaticky odstránia. Prečítajte si tému: Office 365 skupinovej politiky uplynutia platnosti.

Poznámka: Obsah na tejto karte je určený pre správcov.

Existujú tri primárne modely zriaďovania skupín v Office 365: otvorené, vedené IT alebo kontrolované. Každý má svoje výhody.

Model zriaďovania

Výhody

Otvorené (predvolená možnosť)

Používatelia môžu vytvárať vlastné skupiny podľa potreby bez toho, aby museli čakať, alebo obťažovať oddelenie IT

Vedené IT

Používatelia požiadajú o skupinu oddelenie IT. Oddelenie IT im pomôže pri výbere najlepších nástrojov spolupráce podľa ich potrieb

Kontrolované

Zoskupenie vytvorenie obmedzené na konkrétne osoby, tímy alebo službami (Pozrite si tému: Ovládací prvok, ktorý môžete vytvoriť skupín služieb Office 365)

Ak chcete určovať, ako budú pomenované vaše skupiny v Office 365, môžete na vynútenie názvov skupín používať politiku pomenovania, aby sa dodržali určité štandardy vrátane predpony alebo prípony, ako aj blokovania nevhodných názvov. Pozrite si tému Politika pomenovania skupín v Office 365, kde nájdete ďalšie informácie.

Každá skupina obsahuje aspoň jedného vlastníka , môžete pridať alebo odstrániť členov a vykonajte niektoré základné curation skupiny a jej obsah. Zvyčajne vlastník robí v programe Outlook. Prečítajte si tému: Pridanie a odstránenie členov skupiny v Outlooku. Ak vlastník skupiny (alebo vlastníci) ponechá organizácia z nejakého dôvodu správca môžete priradiť nového vlastníka skupiny. Pozrite si tému Priradenie nového vlastníka osamotený skupiny.

Okrem toho, ak máte povolenia správcu služieb Exchange Online, môžete spravovať skupiny z Centra spravovania služieb Office 365 (pozrite si tému Spravovanie členov skupín v Centre spravovania služieb Office 365) alebo z prostredia PowerShell (pozrite si tému Používanie prostredia PowerShell na spravovanie skupín v Office 365).

Niekedy môže prísť čas, kedy budete chcieť odstrániť skupinu z nájomníka. Informácie o odstránení skupiny nájdete v téme Odstránenie skupiny. Ak je skupina odstránená omylom, správcovia môžu túto skupinu obnoviť do 30 dní. Pozrite si tému Obnovenie odstránenej skupiny v Office 365.

Ak chcete viac automatizovaný spôsob na spravovanie životného cyklu svojich skupín v Office 365, môžete použiť politiky uplynutia platnosti a ukončiť platnosť skupín v určitom časovom intervale. Vlastníci skupiny dostanú e-mail 30, 15 a 1 deň pred uplynutím platnosti skupiny, ktorý im umožní ľahko obnoviť skupinu, ak je naďalej potrebná. Pozrite si tému: Politika uplynutia platnosti skupín v Office 365.

Obmedzenia skupín

Maximum...

Maximálny počet

Vlastníci skupiny

100

Skupiny, ktoré môže používateľ vytvoriť

250

Skupiny, ktoré môže vytvoriť správca

Do predvoleného obmedzenia 500 tis. nájomníkov

Členovia

Viac ako 1 000, aj keď len 1 000 prístup k skupinové konverzácie súčasne.

Používatelia môžu oznámenia oneskorenia pri prístupe k kalendár a konverzácie v veľmi veľké skupiny v Outlooku

Počet skupín, ktoré môžu byť používateľ členom

1 000

Ukladací priestorov súborov

1 terabajtov + 10 GB na používateľa s predplatným + všetky zakúpený dodatočný ukladací priestor. Môžete si kúpiť neobmedzené množstvo ďalšieho ukladacieho priestoru.

Veľkosť poštovej schránky skupiny

50 GB

Predvolený maximálny počet skupín, ktoré môže mať organizácia využívajúca Office 365, je momentálne 500 000.

Ďalšie informácie o ukladacom priestore SharePointu Online nájdete v téme Limity SharePointu OnlineSharePoint Online: hranice a limity softvéru.

Spravovanie skupín v Office 365 je efektívnejšie, keď máte informácie o používaní skupín. Centrum spravovania služieb Office 365 má nástroj na vytváranie zostáv, ktorý vám pomôže zobraziť položky, ako je napríklad používanie ukladacieho priestoru, počet vašich aktívnych skupín, a dokonca aj to, ako vaši používatelia skupiny používajú. Pozrite si tému: Zostavy služieb Office 365 v centre spravovania a získate ďalšie informácie.

Skupiny v Office 365 vám poskytujú množstvo nástrojov na súlad, ochranu informácií, ako aj eDiscovery.

Poznámka: Obsah na tejto karte je určený pre správcov.

Ktoré plány služieb Office 365 zahŕňajú skupiny?

Každé predplatné služieb Office 365, ktoré poskytuje prístup k službe Exchange Online a SharePoint Online, podporuje skupiny. To zahŕňa plány Business Essentials a Business Premium a plány Enterprise E1, E3 a E5.

Ak máte iba plán Exchange, stále máte prístup k zdieľanému priečinku Doručená pošta a zdieľaným funkciám skupín kalendára v Outlooku, ale nebudete mať prístup ku knižnici dokumentov, k Planneru ani k žiadnej ďalšej možnosti. Ak chcete používať rozšírené funkcie zabezpečenia alebo funkcie súladu pre zdieľanú poštovú schránku, ktorá bola vytvorená skupinou, musíte priradiť k poštovej schránke licenciu Exchange Online (plán 1) s licenciou Exchange Online – archív alebo licenciu Exchange Online (plán 2).

Ak máte iba plán Yammer, stále budete mať informačný kanál konverzácií v skupine v Yammeri, ale nebudete mať prístup ku knižnici dokumentov, k Planneru alebo k niektorej z ďalších možností.

Dostupnosť funkcií a licenčné požiadavky

Office 365 skupiny funguje s Azure Active Directory (AAD). Funkcie skupiny dostanete závisí od konkrétneho predplatného Azure Active Directory.

Popis

AAD: bezplatné

AAD: Verzia balíka Office 365

AAD: základné

AAD: Premium P1

Licencie hárka

Dostupnosť

Vytvárať, čítať, aktualizovať, odstrániť

Základné funkcie pre Office skupiny

Áno

Áno

Áno

Áno

Nikto – bezplatné funkcie

K dispozícii

Správa aktivity v rámci skupiny

Správca môže zobraziť skupiny využitie vo svojej organizácii

Áno

Áno

Áno

Áno

Nikto – bezplatné funkcie

K dispozícii

Nealkoholické odstrániť a obnoviť

Správca môžete obnoviť odstránené skupina až 30 dní po vymazaní.

Áno

Áno

Áno

Áno

Nikto – bezplatné funkcie

Verejné ukážky

Nájomník celej skupiny samoobslužné vytvorenie ovládacích prvkov

Správca môžete povoliť alebo zakázať vytvorenie skupiny pre všetkých používateľov v nájomníkovi.

Áno

Áno

Áno

Áno

Nikto – bezplatné funkcie

K dispozícii

Skryté členstvo

Správca môžete skryť členstvo skupiny všetci členovia ktorí.

Áno

Áno

Áno

Áno

Nikto – bezplatné funkcie

K dispozícii

Členstvo v skupine dynamické

Správca môžete definovať skupiny členstvo na základe používateľských atribútov a členstvo potom dynamicky spravované.

Áno

Každý používateľ, ktorý je tiež členom skupiny v rámci nájomníka.

Verejné ukážky

Podrobného skupiny samoobslužné vytvorenie ovládacích prvkov

Správca môžete vytvoriť skupiny povoliť podmnožinu používateľov v nájomníkovi (definované skupiny zabezpečenia).

Áno

Každý používateľ, ktorý je tiež členom skupiny prepojené s GroupCreationAllowedGroupId

Verejné ukážky

Pomenovanie skupinovej politiky

Správca poskytnúť konvenciu pre skupiny pridaním automaticky reťazce a atribúty používateľa do skupiny meno, e-mailu a alias, a tiež blokovať určité slová

Áno

Každý používateľ, ktorý je tiež členom skupiny v rámci nájomníka.

Súkromné Preview

Skupina uplynutím *

Správca môžete definovať životnosť pre skupiny. Ak sa na vlastníka skupiny neobnoví skupiny, skupiny sa odstráni.

Áno

Každý používateľ, ktorý je tiež členom skupiny ovplyvnené skupiny uplynutia platnosti.

K dispozícii

Pokyny na používanie

Správca môžete odoslať URL adresu, ktorá sa zobrazí ako hypertextové prepojenie na stránkach vytvorenie skupiny, ktorý používatelia na pokyny na používanie skupiny v organizácii.

Áno

Každý používateľ, ktorý je tiež členom skupiny v rámci nájomníka.

Verejné ukážky

Predvolené klasifikácia

Správca môže definujú množinu údajov klasifikácie (napríklad nízka, stredná, vysoká) a nastaviť ako predvolené. Vlastníkov skupiny môžete priradiť klasifikácia hodnoty svojej skupiny.

Áno

Každý používateľ, ktorý je tiež členom skupiny v rámci nájomníka.

Verejné ukážky

Správa skupiny samoobslužné cez myapps.microsoft.com

Môžu používatelia spravovať skupiny a žiadosti o členstvo v skupine prostredníctvom Azure Active Directory prístup Panel v myapps.microsoft.com.

Áno

Každý používateľ, ktorý je tiež členom skupiny v rámci nájomníka.

K dispozícii

* Správcovia nepotrebujete licenciu na AAD P1 len chcete konfigurovať nastavenie uplynutia platnosti. Keď konfigurujete tieto nastavenia, sme Skontrolujte, či nájomcu príslušné Azure AD Premium predplatné, ktoré umožňuje konfigurovať nastavenia.

Dôležité: všetky funkcie skupín, ak máte predplatné služieb Azure AD Premium používatelia sa môžu pripojiť skupiny či už majú alebo nemajú priradenú licenciu AAD P1. Nie je vynútené licencie.

Pravidelne budeme vytvárať zostavy používania, ktoré vám používateľov, ktorí nie sú zobrazené licenciu, a potrebovať jeden priradený k nim byť v súlade s licenčné požiadavky. Napríklad, povedzme, že používateľ nemá licenciu a sú pridané do skupiny, kde je vynútená pomenovanie politiky. Správa sa označenie príznakom pre vás, že nepotrebujú licenciu.

Pozrite tiež

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×