Informácie o role správcu SharePointu Online

Ak potrebujete so spravovaním služby SharePoint Online pomôcť, môžete jednému alebo viacerým používateľom priradiť rolu správcu služby SharePoint Online. Ak chcete získať viac informácií, tu nájdete všetky roly správcu dostupné v službe SharePoint Online. Uvedené sú podľa hierarchie povolení:

  • Globálny správca portálu služieb Office 365 je zároveň aj správcom služby SharePoint Online. Pri zakúpení služieb Office 365 sa automaticky vytvorí aj tímová lokalita a globálny správca služieb Office 365 je pridaný ako primárny správca kolekcie lokalít danej lokality. Nezabudnite, že musíte mať priradenú licenciu na SharePoint Online, ktorá je potrebná na prístup k týmto službám. V opačnom prípade sa zobrazí hlásenie Prístup odmietnutý.

    • Správca SharePointu Online určený globálnym správcom získa prístup do Centra spravovania služby SharePoint Online a môže vytvárať a spravovať kolekcie lokalít, určovať správcov kolekcií lokalít, spravovať používateľské profily a vykonávať mnoho ďalších činností. Správca služby SharePoint Online tiež potrebuje licenciu na SharePoint Online. Ďalšie informácie o kľúčových úlohách tejto roly nájdete nižšie.

      • Správca kolekcie lokalít, ktorého môže určiť správca služby SharePoint Online, získa povolenia na spravovanie kolekcie lokalít. Kolekcia lokalít môže mať viacero správcov, ale iba jedného primárneho správcu. Správca služby SharePoint Online môže priradiť povolenia primárnemu správcovi kolekcie lokalít pri vytváraní kolekcie lokalít a ďalších správcov pre kolekciu lokalít môže pridať dodatočne. Správcovia kolekcie lokalít nemajú prístup do Centra spravovania služby SharePoint Online. Na spravovanie kolekcií lokalít potrebujú licencie na SharePoint Online.

Poznámka: Správca ukladacieho priestoru výrazov je samostatnou rolou správcu, ktorý môže pridávať alebo meniť výrazy v ukladacom priestore výrazov (adresár bežných výrazov, ktoré sa používajú v rámci organizácie). Ďalšie informácie nájdete v téme Priradenie rolí a povolení na spravovanie množín výrazov.

Kľúčové úlohy správcu služby SharePoint Online

Nasleduje niekoľko kľúčových úloh, ktoré môžu používatelia vykonávať, keď majú priradenú rolu správcu služby SharePoint Online:

Tip: Keď priradíte používateľovi rolu správcu služby SharePoint Online, možno mu budete chcieť priradiť aj rolu správcu služieb Office 365. Bude si tak môcť na portáli Centrum spravovania služieb Office 365 pozrieť dôležité informácie, napríklad o stave služby SharePoint Online, a meniť a vydávať oznámenia.

Získajte informácie o ďalších rolách správcov služieb Office 365

Pozrite tiež

Priradenie rolí správcu v službách Office 365

Nastavenie ukladania a zdieľania súborov v službách Office 365

Príručka plánovania služby SharePoint Online pre Office 365 for business

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×