Informácie o prehľadoch ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint

Prehľady ukazovateľov výkonu sa používajú na zobrazenie výkonu jednej alebo viacerých položiek (ako napríklad kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI)) porovnávaním skutočných výsledkov s cieľovými hodnotami. Prehľady ukazovateľov výkonu sú podobné tabuľkám, ktoré zahŕňajú grafické indikátory. Prehľady ukazovateľov výkonu programu PerformancePoint sú prehľadmi ukazovateľov výkonu, ktoré sa vytvárajú pomocou doplnku PerformancePoint Dashboadr Designer.

Používatelia tabule môžu preskúmať údaje, použiť filtre alebo exportovať kópie prehľadov ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint do programov Microsoft PowerPoint alebo Microsoft Excel. Jednoduché prehľady ukazovateľov výkonu sa zvyčajne používajú na porovnanie skutočných výsledkov s cieľovými hodnotami. Prehľady ukazovateľov výkonu programu PerformancePoint sa však odlišujú z hľadiska komplexnosti a môžu obsahovať pokročilé funkcie.

Prehľad ukazovateľov výkonu programu PerformancePoint sa môže podobať nasledujúcemu obrázku:

Prehľad ukazovateľov výkonu v službách PerformancePoint, v ktorom je v stĺpcoch zobrazených viac kľúčových ukazovateľov výkonu

V nasledujúcom zozname sa nachádza popis vybraných funkcií, s ktorými sa možno stretnúť v prehľade ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint:

 • Indikátory trendu, napríklad šípky, ktoré zobrazujú, či sa výkon v porovnaní s predchádzajúcim časovým obdobím zlepšil, zostal nezmenený alebo sa zhoršil.

 • Zložité kľúčové ukazovatele výkonu, ktoré merajú výkon na základe porovnania viacerých hodnôt alebo pomocou počítanej metriky. Predpokladajme napríklad, že výkon predaja sa neurčuje len na základe porovnania hodnôt hrubých tržieb s predajnými kvótami, ale že sa zohľadňuje aj hrubá zisková marža a metrika vážených tržieb. Kľúčové ukazovatele výkonu môžu zobraziť všetky miery výkonu predaja a potom vypočítať mieru celkového výkonu.

 • Časová inteligencia sa používa na zobrazenie výkonu za dynamické časové obdobia alebo k určitému dátumu. V prehľade ukazovateľov výkonu napríklad môžete vytvoriť stĺpec s názvom Posledných šesť mesiacov, ktorý sa bude automaticky aktualizovať.

 • Riadky alebo stĺpce, ktoré možno rozbaliť a zbaliť. Prostredníctvom nich môžete v prehľade ukazovateľov výkonu zobraziť vyššiu alebo nižšiu úroveň podrobností. Predpokladajme napríklad, že v riadkoch prehľadu ukazovateľov výkonu ste vytvorili položku s názvom Všetky produkty. V závislosti od konfigurácie prehľadu ukazovateľov výkonu môžete kliknúť na položku Produkty a zobraziť ďalšiu úroveň podrobností. Prehľad ukazovateľov výkonu sa aktualizuje a zobrazí ďalšie riadky, jeden riadok pre každú položku zo skupiny Produkty.

 • Kľúčové ukazovatele výkonu používané ako filtre pre iné zostavy, napríklad analytické grafy alebo mriežky na tabuli. Predpokladajme napríklad, že ste vytvorili prehľad ukazovateľov výkonu, ktorý je pripojený k analytickému grafu. Po kliknutí na kľúčový ukazovateľ výkonu sa analytický graf automaticky aktualizuje a zobrazia sa informácie relevantné pre daný kľúčový ukazovateľ výkonu. Po kliknutí na iný kľúčový ukazovateľ výkonu sa zostava znova aktualizuje a zobrazia sa informácie pre tento kľúčový ukazovateľ výkonu atď.

 • Možnosť otvoriť dekompozičný strom umožňuje analyzovať príspevok jednotlivých členov k výslednej hodnote. V závislosti od konfigurácie prehľadu ukazovateľov výkonu a od toho, či prehľad používa údaje zo služieb SQL Server Analysis Services, môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na danú hodnotu a potom kliknúť na položku Dekompozičný strom.

Prehľady ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint môžu používať údaje uložené v nasledujúcich zdrojoch údajov:

 • služby SQL Server Analysis Services,

 • zoznam služby SharePoint,

 • súbor služby Excel Services,

 • tabuľka programu SQL Server,

 • zoznam hodnôt vytvorený autorom prehľadu ukazovateľov výkonu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×