Informácie o navigácii vo Worde 2016 pre Mac pomocou dostupných funkcií

Informácie o navigácii vo Worde 2016 pre Mac pomocou dostupných funkcií

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Word 2016 pre Mac obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s dokumentmi pracovať aj ľudia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí ľudia alebo ľudia s inými druhmi postihnutia. Znamená to, že pri práci s programom Word môžete používať klávesové skratky a funkciu VoiceOver, vstavanú čítačku obrazovky pre Mac OS. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365.

Poznámky : 

Obsah tohto článku

Oboznámenie s rozložením vo Worde 2016 pre Mac

Keď máte otvorený dokument v programe Word, názov dokumentu sa nachádza v strednej hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, ako napríklad Minimalizovať a Zavrieť, sa nachádzajú v ľavom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza vedľa nich v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi je možné prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, Späť a Znova. Vyhľadávacie pole a tlačidlo Zdieľať sa nachádzajú v pravom hornom rohu obrazovky.

Pod nimi sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, napríklad Vložiť, NávrhRevízia. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty Vložiť sa napríklad zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať položky, ktoré chcete vložiť do dokumentu, napríklad hypertextové prepojenia alebo obrázky.

Pod pásom s nástrojmi sa zobrazuje obsah dokumentu, ktorý zaberá väčšinu stránky. Niektoré príkazy, napríklad Revízia alebo Hľadať, otvárajú tably napravo alebo naľavo od tela dokumentu.

Navigácia pomocou klávesnice

Medzi hlavnými oblasťami programu Word 2016 pre Mac môžete prechádzať stlačením kombinácie klávesov Command + F6 (dopredu) alebo Shift + Command + F6 (dozadu). Hlavné oblasti, uvádzané zhora nadol, sú:

 • Panel s nástrojmi

 • Karty na páse s nástrojmi

 • Obsah dokumentu

 • Stavový riadok

V rámci kariet na paneli s nástrojmi alebo na páse s nástrojmi môžete prechádzať stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava. Budete počuť názov aktuálneho tlačidla alebo karty. Výber uskutočníte stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník. Medzi príkazmi na vybratom páse s nástrojmi môžete prechádzať stlačením klávesu Tab (dopredu) alebo kombinácie klávesov Shift + Tab (dozadu). Keď prejdete na nejaký príkaz, budete počuť jeho názov. Ak chvíľu počkáte, funkcia VoiceOver uvedie aj spôsob použitia aktuálneho príkazu.

Keď sa zameranie nachádza na tele dokumentu, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol a môžete pracovať s obsahom:

 • O riadok nižšie alebo vyššie sa posuniete stlačením klávesu so šípkou nadol alebo nahor.

 • O jedno slovo doľava alebo doprava sa posuniete stlačením klávesu so šípkou doľava alebo doprava.

 • Na prvý riadok ďalšieho alebo predchádzajúceho odseku sa posuniete stlačením kombinácie klávesov Control + Option + kláves so šípkou nadol alebo nahor.

Text vyberiete stlačením kombinácie klávesov Shift + kláves so šípkou v smere textu, ktorý chcete vybrať.

Tip : Keď sa zameranie nachádza na tele dokumentu, stlačením kombinácie klávesov Control + F môžete použiť vyhľadávacie pole.

Navigácia pomocou navigačnej tably

Medzi celými stranami sa môžete rýchlo presúvať pomocou navigačnej tably, ktorá sa otvorí naľavo od tela dokumentu.

 1. Stláčajte kombináciu klávesov Command + F6, kým nebudete počuť názov karty, na ktorej sa nachádzate, napríklad „Home, selected, tab“ (Domov, vybraté, karta).

 2. Stláčajte kláves so šípkou doprava, kým sa neozve „View, tab“ (Zobraziť, karta), a potom stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Navigation pane, unchecked, checkbox“ (Navigačná tabla, nezačiarknuté, začiarkavacie políčko), a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník zapnite tablu.

 4. Zameranie presuniete na navigačnú tablu stlačením kombinácie klávesov Command + F6, kým nebudete počuť „Thumbnails pane, selected“ (Okno s miniatúrami, vybraté).

 5. Okno s miniatúrami so zoznamom strán dokumentu otvoríte jedným stlačením klávesu so šípkou nadol a potom stlačením kombinácie klávesov Control + Option + Shift + kláves so šípkou nadol. Funkcia VoiceOver oznámi počet strán a číslo strany, na ktorej sa nachádzate.

 6. Medzi stranami sa presúvajte stláčaním klávesu so šípkou nadol alebo nahor, kým nenájdete požadovanú stranu, a potom na ňu prejdite stlačením kombinácie klávesov Control + Option + medzerník.

Zameranie sa presunie na text vybratej strany.

Pozrite tiež

Vloženie hypertextového prepojenia vo Worde 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo Worde 2016 pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo Worde

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania dokumentov vo Worde

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×