Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

OneNote obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré vám pomôžu ľahšie pre ľudí s postihnutím ako obmedzenou pohyblivosťou, slabým zrakom alebo na prácu s poznámkových blokov, sekcií a strán. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkcie, ktoré sú špecifické pre platformu, pozrite si tému Nastavenie zariadenia na fungovanie s zjednodušenia ovládania v službách Office 365.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením OneNotu

Keďže OneNote je cloudová služba, môžete ten istý poznámkový blok používať vo všetkých svojich zariadeniach. OneNote synchronizuje obsah automaticky.

OneNote po otvorení zobrazí názov strany poznámkového bloku. Pri prvom otvorení programu OneNote sa napríklad ozve „Title. OneNote: One place for all your notes“ (Názov. OneNote: Všetky poznámky na jednom mieste).

OneNote ponúka tri zobrazenia: normálne zobrazenie, zobrazenie na celú stranu a Ukotviť na pracovnú plochu view. Ukotviť na pracovnú plochu je rovnaká ako normálne zobrazenie, ale ukotvenom na jednej strane obrazovky. Ďalšie informácie o zobrazení na celú stranu, v téme použitie režime na celú obrazovku.

V normálnom zobrazení. OneNote má hornom paneli, ktorá obsahuje karty pása s nástrojmi. Ako väčšina Office produktov, každý na páse s nástrojmi otvorí pás s nástrojmi so súvisiacimi príkazmi. Zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete použiť na otvorenie každý na páse s nástrojmi nájdete v téme Navigácia pomocou klávesnice.

Pod horným panelom sa nachádzajú dve tably. Tabla strany a navigačná tabla. Na strane sa nachádza jeden alebo viacero blokov s obsahom, kde môžete zadávať poznámky.

Navigácia pomocou klávesnice

Môžete použiť OneNote pomocou klávesových skratiek. Podrobnosti nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows.

 • Ak sa chcete presúvať medzi navigačnými tablami, ponukami a oblasťou obsahu, stlačte kláves F6.

 • Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať v rámci oblasti obsahu.

  Poznámka: V hlavnom bloku obsahu programu OneNote nepoužívajte na navigáciu kláves Tab. Stlačením klávesu Tab na tejto table sa totiž vloží zarážka obsahu.

 • Na presúvanie medzi tlačidlami a položkami ponuky stlačte kláves Tab a na ich aktiváciu stlačte medzerník.

Karty na páse s nástrojmi vo OneNote sú Súbor, Domov, Vložiť, Kresliť, História, Revízia, Zobraziť a Výučbové nástroje. Ďalšie špeciálne karty, ako je napríklad karta Rozloženie určená pre tabuľky, sa zobrazujú len podľa potreby.

Nasledujúca tabuľka obsahuje skratky, pomocou ktorých sa otvoria jednotlivé karty na páse s nástrojmi:

Otvorenie karty

Stlačte klávesy

Domov

Alt + H

Vložiť

Alt + N

Kresliť

Alt + D

História

Alt + S

Revízia

Alt + R

Zobraziť

Alt + W

Výučbové nástroje

Y2

Špeciálne funkcie pri používaní OneNotu

Používanie režimu zobrazenia na celú obrazovku

Ak chcete zobraziť stránku jednoduchší môžete použiť OneNote režime na celú obrazovku. Uľahčuje pre vás a čítačky obrazovky prechádzať na stránku.

 1. Na hlavnej karte Panel s ponukami, na stránke OneNote, stlačením kombinácie klávesov Alt až budete počuť aktuálne vybratú kartu.

 2. Na paneli s ponukami hlavnej karty stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Full screen modes, button collapsed“ (Režimy zobrazenia na celej obrazovke, tlačidlo zbalené). Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka. Ozve sa: „Full screen drawing button“ (Tlačidlo kreslenia na celú obrazovku). Potom stlačte kláves Enter.

  Teraz používate režim zobrazenia na celú obrazovku. Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 3. Ak chcete ukončiť režim zobrazenia na celú obrazovku, stlačte kláves Alt. Budete počuť prvú položku na paneli s nástrojmi. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Exit full screen drawing button.“ (Ukončiť tlačidlo kreslenia na celú obrazovku). Potom stlačte kláves Enter.

Zmena veľkosti textu

Veľkosť textu v záhlaviach okien, oknách s ponukami, nadpisoch paliet, ikonách a názvoch tlačidiel môžete zmeniť bez toho, aby ste museli upravovať rozlíšenie obrazovky. 

 1. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa: „Start window, Search box, editing.“ (Okno Štart, vyhľadávacie pole, úprava).

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Zväčšiť text“. Ozve sa: „Make text and other items larger or smaller.“ (Zväčšiť alebo zmenšiť text a ďalšie položky). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Settings windows, Display one, custom.“ (Okná nastavenia, zobraziť jedno, vlastné).

 3. V okne Nastavenie stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zobraziť rozšírené nastavenia hypertextového prepojenia." Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Rozšírené zobrazenie nastavenia okna."

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Rozšírené nastavenie veľkosti alebo textu a iných položiek hypertextového prepojenia." Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Zobrazenie okien, ovládanie panela domov odkaz."

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "počítačovej prvok, záhlavia, upravovať zoznamom zbalené." Ak chcete rozbaliť zozname rozbaľovacieho poľa, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu šípka nadol a až klávesy so šípkami na presunutie do zoznamu. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete zmeniť, stlačte kláves Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Veľkosť písma," nasleduje aktuálnu veľkosť písma. Ak chcete rozbaliť zozname rozbaľovacieho poľa, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu šípka nadol a až klávesy so šípkami na presunutie do zoznamu. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete zmeniť, stlačte kláves Enter.

 7. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Začiarknuté políčko Tučné." Ak chcete tučný text, stlačte medzerník. Budete počuť: "Checked".

 8. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Použiť tlačidlo". Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre Mac na Office 365 ponúka funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré vylepšujú rozsiahle funkcie, ktoré sú zabudované do macOS. V tejto téme nájdete prehľad týchto funkcií vrátane tipov na navigáciu pomocou klávesnice.

Ďalšie informácie o používaní vstavaných funkcií jednoduchšieho prístupu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365. Informácie o používaní programu OneNote nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • V tejto téme sa predpokladá, že máte zapnutý prístup z klávesnice na celú obrazovku, že je zapnutá funkcia VoiceOver a že viete používať príkaz VO (stlačte kombináciu klávesov Control + Option).

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením OneNotu

Keď otvoríte OneNote pre Mac, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ponuka programu OneNote a za ponukou Apple nasledujú jej položky. Pod touto ponukou sa v strede nachádza názov vášho dokumentu. Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa predvolene nachádza na ľavej strane obrazovky. Tento panel s nástrojmi obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Zrušiť zmenu a Znova. Ikonu upozornení a možností zdieľania nájdete v tom istom riadku v pravej časti obrazovky. Pod nimi je ponuka pomoci zlepšovania balíka Office.

Pod týmto riadkom sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, ako napríklad Vložiť a Zobraziť. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Napríklad výberom karty Vložiť sa zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať rôzne položky, ktoré môžete do dokumentu vložiť, napríklad tabuľky alebo obrázky.

Navigácia vo OneNote pomocou klávesnice

 • Ak chcete prejsť do umiestnenia, v ktorom môžete otvoriť ďalšie poznámkové bloky alebo vytvoriť nový, stlačte klávesovú skratku Command + O.

 • Zoznam otvorených poznámkových blokov zobrazíte stlačením klávesovej skratky Control + G.

 • Ak chcete vyhľadávať poznámkové bloky, stlačte klávesovú skratku VO + F.

Navigácia v poznámkovom bloku OneNotu

 • Medzi sekciami v poznámkovom bloku sa môžete prepínať stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + { alebo }

 • Ak sa chcete prepínať medzi stranami v sekcii, postupujte takto:

  1. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam strany, stlačte kombináciu klávesov Command + Control + G.

  2. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol, prípadne kombinácie klávesov Command + PageUp alebo PageDown, vyberiete predchádzajúcu alebo ďalšiu stranu v sekcii.

  3. Kombináciou klávesov Option + Home prejdete na prvú stranu v zozname. Kombináciou klávesov Option + End prejdete na poslednú stranu v zozname.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre iOS využíva funkcie jednoduchšieho prístupu vstavané v systéme iOS a pomáha ľuďom s postihnutím používať aplikáciu. Môžete napríklad používať vstavanú čítačku obrazovky systému iOS, funkciu VoiceOver alebo nástroj na diktovanie, pomocou ktorého zadáte text.

Ďalšie informácie o funkciách a nastaveniach zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365. Informácie o používaní OneNotu nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneNote pre iOS

Aplikácia OneNote pre iOS obsahuje tieto časti: Hlavné zobrazenie, zoznam sekcií, zoznam strán a plátno.

Hlavné zobrazenie aplikácie OneNote pre iOS obsahuje zoznam poznámkových blokov OneNote, ktoré máte. V tomto zobrazení môžete tiež vytvárať nové poznámkové bloky. V hornej časti hlavného zobrazenia je v ľavom hornom rohu tlačidlo nastavenia, vedľa neho je uprostred vyhľadávacie pole a v pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo oznámení. Pod horným riadkom je prepojenie na naposledy použité poznámky, za ktorým nasleduje zoznam poznámkových blokov. V dolnej časti obrazovky je tlačidlo na pridanie nového poznámkového bloku.

Ak chcete prejsť na stránku poznámkového bloku, najprv prejdite do poznámkového bloku v hlavnom okne a potom do sekcie poznámkového bloku v zozname Sekcie. Následne prejdite na stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany. Keď otvoríte stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany, otvorí sa plátno. Plátno zvyčajne obsahuje názov strany, dátum a jeden alebo viac blokov s obsahom.

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu, otvorí sa v hlavnom zobrazení. Nabudúce sa otvorí v zobrazení, ktoré bolo spustené pri ukončení aplikácie.

Prechádzanie pomocou dotyku

Tu sú niektoré užitočné gestá na prechádzanie v aplikácii OneNote pre iOS pomocou dotyku:

 • Ak chcete prechádzať medzi položkami na obrazovke, potiahnutím prstom doprava sa posuniete na obrazovke dopredu. Potiahnutím prstom doľava sa posuniete na obrazovke dozadu.

 • Ak chcete vybrať položku alebo akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, položte prst na obrazovku a pomaly ho presuňte ľubovolným smerom. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje položky, na ktorých sa nachádzate. Keď zaznie názov položky, ktorú chcete vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 • Ak chcete upravovať, presúvať alebo odstrániť poznámkový blok, sekciu alebo stranu, najskôr presuňte zameranie na danú položku a potom potiahnutím jedného prsta nahor alebo nadol prechádzajte cez dostupné činnosti.

 • Ak sa chcete presúvať na plátne, potiahnite jedným prstom doprava alebo doľava. Ak chcete upravovať položku plátna, dvojitým ťuknutím dvomi prstami na obrazovku zobrazíte kontextovú ponuku.

 • Ak chcete opustiť tablu vyhľadávania a zrušiť režim vyhľadávania, potiahnite dvomi prstami písmeno Z.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre Android obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým uľahčuje prácu s poznámkovými blokmi, sekciami a stranami používateľom s postihnutím, napríklad s obmedzenou koordináciou pohybov alebo slabozrakosťou. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Vo svojom zariadení nájdete mnoho vstavaných funkcií jednoduchšieho prístupu, ako je napríklad čítačka obrazovky TalkBack a nastavenia pre vysoký kontrast farieb. Informácie o používaní programu OneNote nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneNote pre Android

Aplikácia OneNote pre Android obsahuje tieto časti:

 • Hlavné zobrazenie

 • Zobrazenie sekcie

 • Zoznam strán

 • Plátno

Hlavné zobrazenie aplikácie OneNote pre Android obsahuje zoznam poznámkových blokov OneNote, ktoré máte. V tomto zobrazení môžete tiež vytvárať nové poznámkové bloky. V hornej časti hlavného zobrazenia je v pravom hornom rohu tlačidlo Ďalšie možnosti, naľavo od neho je tlačidlo Hľadať. Pod horným riadkom je prepojenie na vaše konto. Pod tým je prepojenie na naposledy použité poznámky, za ktorým nasleduje zoznam poznámkových blokov. V dolnej časti obrazovky je tlačidlo na pridanie nového poznámkového bloku.

Ak chcete prejsť na stránku poznámkového bloku, najprv prejdite do poznámkového bloku v hlavnom okne a potom do sekcie poznámkového bloku v zobrazení Sekcie. Následne prejdite na stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany. Keď otvoríte stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany, otvorí sa plátno. Plátno zvyčajne obsahuje názov strany, dátum a jeden alebo viac blokov s obsahom.

Ak ste aplikáciu už použili, zobrazí sa v zobrazení, ktoré bolo aktívne pri ukončení aplikácie.

Navigovanie pomocou dotyku

Tu sú niektoré užitočné gestá na navigovanie v aplikácii OneNote pre Android pomocou dotyku:

 • Ak chcete prechádzať medzi položkami na obrazovke, potiahnutím prstom doprava sa posuniete na obrazovke dopredu. Potiahnutím prstom doľava sa posuniete na obrazovke dozadu.

 • Ak chcete vybrať položku alebo akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, položte prst na obrazovku a pomaly ho presuňte ľubovolným smerom. Funkcia TalkBack pri presúvaní oznamuje položky, na ktorých sa nachádzate. Keď zaznie názov položky, ktorú chcete vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa položka vyberie.

 • Ak chcete kopírovať, presúvať alebo odstrániť sekciu alebo stranu, najskôr presuňte zameranie na danú položku a potom dvojitým ťuknutím a podržaním otvorte kontextovú ponuku. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete možnosť, ktorú chcete použiť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote.

 • Ak sa chcete presúvať na plátne, potiahnite jedným prstom doprava alebo doľava.

 • Ak sa chcete vrátiť z ktoréhokoľvek zobrazenie, potiahnite prstom nadol a potom doľava. Táto akcia sa vykoná aj stlačením tlačidla Späť.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre Windows 10 obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu s poznámkovými blokmi, sekciami a stranami pracovať aj ľudia s postihnutiami, ako sú obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť.

Vo svojom počítači alebo zariadení nájdete mnoho vstavaných funkcií jednoduchšieho prístupu, ako je napríklad čítačka obrazovky Moderátor, Lupa a nastavenia pre vysoký kontrast farieb. Informácie o používaní programu OneNote nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneNote pre Windows 10

Keď otvoríte aplikáciu OneNote, ozve sa názov poznámkového bloku, ktorý ste naposledy otvorili.

Stlačte kláves F6 a prejdite na hornom paneli. Budete počuť: "Karta domov". Horný panel obsahuje navigačná tabla tlačidlo a pás s nástrojmi karty (domov, Vložiť, Kreslenie a zobrazenia ). Nájdete tu aj iné možnosti, ako je popísané v ďalšej časti.

Navigácia vo OneNote pre Windows 10 pomocou klávesnice

F6 a tabulátor hlavný navigačných tlačidiel.

 • Pri používaní klávesnice na pohyb medzi navigačnej tably, ponuky a úprav oblasť, stlačte kláves F6, až budete počuť ten, ktorý chcete.

 • Na pohyb medzi tlačidlá a ponuky položky, stláčaním klávesu Tab, kým nebudete počuť ten, ktorý má, a aktivovanie, stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Na hlavnej table obsahu OneNote, nepoužívajte kláves Tab na prechod. Na tejto table, stlačením klávesu Tab robí odsadenie obsahu.

Po stlačení klávesu F6 sa prechádza tieto body:

 • Na páse s nástrojmi: domov, vložiť, kreslenie a zobrazenia. Keď prejdete na páse s nástrojmi, stlačením klávesu F6, aby bolo počuť názov aktuálne vybratú kartu.

  Každú kartu otvorí pás s nástrojmi príkazov, napríklad stránku možnosti úprav. Všimnite si, že sú priblíženie príkazy na karte Zobraziť.

 • Na navigačnej table Poznámkový blok. Môžete počuť "naposledy použité poznámky tlačidlo" alebo názov jeden Poznámkový blok.

  Na navigačnej table sa nachádza zoznam poznámkových blokov a nájdete tu aj ponuku možností na otvorenie alebo vytvorenie ďalších poznámkových blokov. Nájdete tu aj nastavenia aplikácie a informácie o používateľskom konte.

 • Tlačidlo Hľadať. Môžete počuť: "Vyhľadávanie, tlačidlo".

  Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a stlačte kláves Enter.

 • Na navigačnej table sekcie. Môžete počuť názvu niektorého zo sekcie.

  Takto zobrazíte zoznam sekcií a tlačidlo Nová sekcia.

 • Navigačná tabla strany. Môžete počuť názov jednej strany v sekcii.

  Tu nájdete zoznam strán a tlačidlo Nová strana.

 • Plátno strany. Môžete počuť: "OneNote aktuálnej strany, blokovania obsahu." Toto je miesto, kde môžete upraviť obsah stránky.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Úplný zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre Windows 10 nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10.

Niektoré užitočné klávesové skratky sú uvedené v tabuľke nižšie:

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie navigačnej tably poznámkového bloku

Klávesy CTRL + G

Zaostrenie na aktuálnu sekciu v zozname

Ctrl + Shift + G

Zaostrenie na aktuálnu stranu v zozname

Klávesy Ctrl + Alt + G

Vytvorenie novej sekcie

Ctrl + T

Vytvorenie novej strany

Klávesy CTRL + N

Skrytie navigačnej tably

Zobrazenie programu OneNote pre Windows 10 môžete zjednodušiť a skryť navigačnú tablu.

 1. Prejdite na tlačidlo Režimy zobrazenia na celej obrazovke (podľa pokynov v časti Používanie režimu zobrazenia na celú obrazovku) a stlačte kláves Enter.

 2. Vo vedľajšej ponuke Režimy zobrazenia na celej obrazovke stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve: „Off, Hide navigation button.“ (Vypnuté, skryť navigačné tlačidlo). Potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete znova zobraziť navigačnú tablu, prejdite do vedľajšej ponuky Režimy zobrazenia na celej obrazovke a stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve: „On, Hide navigation button.“ (Zapnuté, skryť navigačné tlačidlo). Potom stlačte kláves Enter.

Používanie režimu zobrazenia na celú obrazovku

Na zjednodušenie zobrazenia strany vo OneNote pre Windows 10 môžete využiť režim zobrazenia na celú obrazovku. Takto sa navigácia na strane zjednoduší pre vás aj pre čítačku obrazovky.

 1. Presunúť na hlavnej karte Panel s ponukami, na stránke OneNote pre Windows 10, stlačte kláves Alt. Budete počuť aktuálne vybratú kartu.

 2. Na paneli s ponukami na hlavnej karte stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "úplné zobrazenie náhľadu tlačidlo Zbaliť," a potom stlačením klávesu Enter otvorte vedľajšej ponuke. Budete počuť: "Kreslenie tlačidlo Celá obrazovka." Stlačením klávesu Enter ho vyberte.

  Teraz používate režim zobrazenia na celú obrazovku. Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 3. Ak chcete ukončiť režim celej obrazovky, stlačte kláves Alt. Budete počuť prvú položku na paneli s nástrojmi. Stlačte kláves Tab, až budete počuť: "Skončiť režim celej obrazovky kreslenie tlačidlo." Stlačte kláves Enter.

Zmena veľkosti textu

Veľkosť textu v záhlaviach okien, oknách s ponukami, nadpisoch paliet, ikonách a názvoch tlačidiel môžete zmeniť bez toho, aby ste museli upravovať rozlíšenie obrazovky. 

 1. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa: „Start window, Search box, editing.“ (Okno Štart, vyhľadávacie pole, úprava).

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Zväčšiť text“. Ozve sa: „Make text and other items larger or smaller.“ (Zväčšiť alebo zmenšiť text a ďalšie položky). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Settings windows, Display one, custom.“ (Okná nastavenia, zobraziť jedno, vlastné).

 3. V okne Nastavenie stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Zobraziť rozšírené nastavenia hypertextového prepojenia." Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Rozšírené zobrazenie nastavenia okna."

 4. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Rozšírené nastavenie veľkosti alebo textu a iných položiek hypertextového prepojenia." Stlačte kláves Enter. Budete počuť: "Zobrazenie okien, ovládanie panela domov odkaz."

 5. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "počítačovej prvok, záhlavia, upravovať zoznamom zbalené." Ak chcete rozbaliť zozname rozbaľovacieho poľa, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu šípka nadol a až klávesy so šípkami na presunutie do zoznamu. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete zmeniť, stlačte kláves Enter.

 6. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Veľkosť písma," nasleduje aktuálnu veľkosť písma. Ak chcete rozbaliť zozname rozbaľovacieho poľa, stlačte kláves Alt + šípka nadol šípka. Stlačením klávesu šípka nadol a až klávesy so šípkami na presunutie do zoznamu. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete zmeniť, stlačte kláves Enter.

 7. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Začiarknuté políčko Tučné." Ak chcete tučný text, stlačte medzerník. Budete počuť: "Checked".

 8. Stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť: "Použiť tlačidlo". Stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote Online funguje v prehliadači, takže ho môžete použiť takmer v každom zariadení, v ktorom je prehliadač. Platforma každého zariadenia, ako je napríklad Windows, Mac, iOS a tak ďalej, ponúka vstavané funkcie jednoduchšieho prístupu, ktoré používanie programu OneNote uľahčujú. Môžete napríklad používať čítačku obrazovky, lupu alebo nástroj na diktovanie. Tieto pokyny sú určené pre PC s Windowsom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením OneNote Online

V okne OneNote Online panela s ponukami obsahujúce karty je v hornej časti. Pod karty sa pás s nástrojmi nástroje rôzne možnosti v závislosti od aktuálne vybratej karte pod pás s nástrojmi, na ľavej strane obrazovky je tabla oblasť, ktorá obsahuje zoznam poznámkových blokov, sekcií a strán zoznam. Oblasť úprav stránok úseky v strede obrazovky celú cestu k pravému okraju.

Orientačnými bodmi v OneNote Online sú:

 • Zoznam služieb spoločnosti Microsoft

 • Panel s ponukami

 • Zoznam poznámkových blokov

 • Úprava oblasti (plátno)

Navigácia vo OneNote Online pomocou klávesnice

Stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6 môžete prechádzať orientačných bodov v OneNote Online.

Na navigáciu v aplikácii OneNote Online a na cyklické prepínanie medzi prvkami na obrazovke stlačte na prechod dopredu kláves Tab alebo na prechod dozadu kláves Shift + Tab. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete pohybovať v ponukách alebo zoznamoch, stlačte klávesy so šípkou nahor alebo nadol a stlačením klávesu Enter vyberte položky. Ak chcete ponuku alebo režim opustiť, stlačte kláves Esc.

Vyhľadať sekcií a strán v poznámkovom bloku s moderátorom, SR kľúč + kláves so šípkou nahor opakovane stláčajte dovtedy, kým budete počuť: "Položky". Stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6, až budete počuť: "Poznámkové bloky." Pomocou klávesu + kláves so šípkou doprava SR prechádzať z jedného zoznamu sekcií a strán zoznamu.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×