Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Informácie o navigácii vo OneNote pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

na Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

OneNote 2016 obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým uľahčuje prácu s poznámkovými blokmi, sekciami a stranami používateľom s postihnutím, napríklad s obmedzenou koordináciou pohybov alebo slabozrakosťou. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením OneNotu

Keďže OneNote je cloudová služba, môžete ten istý poznámkový blok používať vo všetkých svojich zariadeniach. OneNote synchronizuje obsah automaticky.

OneNote po otvorení zobrazí názov strany poznámkového bloku. Pri prvom otvorení programu OneNote sa napríklad ozve „Title. OneNote: One place for all your notes“ (Názov. OneNote: Všetky poznámky na jednom mieste).

OneNote 2016 ponúka tri zobrazenia: Normálne, Na celú stranu a Ukotvenie na pracovnú plochu. Zobrazenie Ukotvenie na pracovnú plochu je rovnaké ako zobrazenie Normálne, je len ukotvené na jednu stranu obrazovky. Ďalšie informácie o zobrazení Na celú stranu nájdete v časti Používanie režimu zobrazenia na celú obrazovku.

Normálne zobrazenie. OneNote 2016 má horný panel, ktorý obsahuje karty pása s nástrojmi. Ako pri väčšine produktov balíka Office, každá karta otvorí pás s nástrojmi s príslušnými príkazmi. Zoznam klávesových skratiek, ktoré môžete použiť na otvorenie jednotlivých kariet na páse s nástrojmi, nájdete v časti Navigácia pomocou klávesnice.

Pod horným panelom sa nachádzajú dve tably. Tabla strany a navigačná tabla. Na strane sa nachádza jeden alebo viacero blokov s obsahom, kde môžete zadávať poznámky.

Navigácia pomocou klávesnice

OneNote 2016 môžete používať aj pomocou klávesových skratiek. Podrobné informácie nájdete v článku Klávesové skratky vo OneNote 2016 pre Windows.

 • Ak sa chcete presúvať medzi navigačnými tablami, ponukami a oblasťou obsahu, stlačte kláves F6.

 • Pomocou klávesov so šípkami sa môžete presúvať v rámci oblasti obsahu.

  Poznámka: V hlavnom bloku obsahu programu OneNote nepoužívajte na navigáciu kláves Tab. Stlačením klávesu Tab na tejto table sa totiž vloží zarážka obsahu.

 • Na presúvanie medzi tlačidlami a položkami ponuky stlačte kláves Tab a na ich aktiváciu stlačte medzerník.

Karty na páse s nástrojmi vo OneNote sú Súbor, Domov, Vložiť, Kresliť, História, Revízia, Zobraziť a Výučbové nástroje. Ďalšie špeciálne karty, ako je napríklad karta Rozloženie určená pre tabuľky, sa zobrazujú len podľa potreby.

Nasledujúca tabuľka obsahuje skratky, pomocou ktorých sa otvoria jednotlivé karty na páse s nástrojmi:

Otvorenie karty

Stlačte klávesy

Domov

Alt + H

Vložiť

Alt + N

Kresliť

Alt + D

História

Alt + S

Revízia

Alt + R

Zobraziť

Alt + W

Výučbové nástroje

Y2

Špeciálne funkcie pri používaní OneNotu

Používanie režimu zobrazenia na celú obrazovku

Na zjednodušenie zobrazenia strany vo OneNote 2016 môžete využiť režim zobrazenia na celú obrazovku. Takto sa navigácia na strane zjednoduší pre vás aj pre čítačku obrazovky.

 1. Ak sa chcete presunúť na panel s ponukami hlavnej karty, na strane OneNote 2016 stláčajte kláves Alt dovtedy, kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu.

 2. Na paneli s ponukami hlavnej karty stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Full screen modes, button collapsed“ (Režimy zobrazenia na celej obrazovke, tlačidlo zbalené). Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka. Ozve sa: „Full screen drawing button“ (Tlačidlo kreslenia na celú obrazovku). Potom stlačte kláves Enter.

  Teraz používate režim zobrazenia na celú obrazovku. Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 3. Ak chcete ukončiť režim zobrazenia na celú obrazovku, stlačte kláves Alt. Budete počuť prvú položku na paneli s nástrojmi. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Exit full screen drawing button.“ (Ukončiť tlačidlo kreslenia na celú obrazovku). Potom stlačte kláves Enter.

Zmena veľkosti textu

Veľkosť textu v záhlaviach okien, oknách s ponukami, nadpisoch paliet, ikonách a názvoch tlačidiel môžete zmeniť bez toho, aby ste museli upravovať rozlíšenie obrazovky. 

 1. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa: „Start window, Search box, editing.“ (Okno Štart, vyhľadávacie pole, úprava).

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Zväčšiť text“. Ozve sa: „Make text and other items larger or smaller.“ (Zväčšiť alebo zmenšiť text a ďalšie položky). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Settings windows, Display one, custom.“ (Okná nastavenia, zobraziť jedno, vlastné).

 3. V okne Nastavenie stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Advanced display settings hyperlink.“ (Hypertextové prepojenie na rozšírené nastavenie zobrazenia). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Advanced display settings window.“ (Okno rozšíreného nastavenia zobrazenia).

 4. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Advanced sizing or text and other items hyperlink.“ (Prepojenie na rozšírené nastavenie veľkosti alebo text a ďalšie položky). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Display windows, Control panel home link.“ (Okná zobrazenia, prepojenie na domovskú stránku ovládacieho panela).

 5. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Desktop element, title bars, editable combo box, collapsed.“ (Prvok pracovnej plochy, záhlavia okien, upraviteľné rozbaľovacie pole, zbalené). Na rozbalenie zoznamu rozbaľovacích polí stlačte kláves Alt + kláves so šípkou nadol. Stlačením klávesov so šípkami nadol a nahor sa môžete presúvať v zozname. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete upraviť, stlačte kláves Enter.

 6. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Font size, <current font size>.“ (Veľkosť písma, <aktuálna veľkosť písma>). Na rozbalenie zoznamu rozbaľovacích polí stlačte kláves Alt + kláves so šípkou nadol. Stlačením klávesov so šípkami nadol a nahor sa môžete presúvať v zozname. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete upraviť, stlačte kláves Enter.

 7. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Unchecked bold checkbox.“ (Nezačiarknuté tučné začiarkavacie políčko). Ak chcete nastaviť písmo na tučné písmo, stlačte kláves medzerníka. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

 8. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Apply button.“ (Tlačidlo Použiť). Potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre Mac v službách Office 365 ponúka funkcie jednoduchšieho prístupu, ktoré vylepšujú rozsiahle vstavané funkcie v systéme Mac OS. V tejto téme nájdete prehľad týchto funkcií vrátane tipov na navigáciu len pomocou klávesnice.

Ďalšie informácie o používaní vstavaných funkcií jednoduchšieho prístupu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365. Informácie o používaní programu OneNote nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Mac.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre Mac OS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v príručke Začíname s čítačkou obrazovky VoiceOver.

 • V tejto téme sa predpokladá, že máte zapnutý prístup z klávesnice na celú obrazovku, že je zapnutá funkcia VoiceOver a že viete používať príkaz VO (stlačte kombináciu klávesov Control + Option).

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením OneNotu

Keď otvoríte OneNote pre Mac, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ponuka programu OneNote a za ponukou Apple nasledujú jej položky. Pod touto ponukou sa v strede nachádza názov vášho dokumentu. Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa predvolene nachádza na ľavej strane obrazovky. Tento panel s nástrojmi obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Zrušiť zmenu a Znova. Ikonu upozornení a možností zdieľania nájdete v tom istom riadku v pravej časti obrazovky. Pod nimi je ponuka pomoci zlepšovania balíka Office.

Pod týmto riadkom sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, ako napríklad Vložiť a Zobraziť. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Napríklad výberom karty Vložiť sa zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať rôzne položky, ktoré môžete do dokumentu vložiť, napríklad tabuľky alebo obrázky.

Navigácia vo OneNote pomocou klávesnice

 • Ak chcete prejsť do umiestnenia, v ktorom môžete otvoriť ďalšie poznámkové bloky alebo vytvoriť nový, stlačte klávesovú skratku Command + O.

 • Zoznam otvorených poznámkových blokov zobrazíte stlačením klávesovej skratky Control + G.

 • Ak chcete vyhľadávať poznámkové bloky, stlačte klávesovú skratku VO + F.

Navigácia v poznámkovom bloku OneNotu

 • Medzi sekciami v poznámkovom bloku sa môžete prepínať stlačením kombinácie klávesov Command + Shift + { alebo }

 • Ak sa chcete prepínať medzi stranami v sekcii, postupujte takto:

  1. Ak chcete presunúť zameranie na zoznam strany, stlačte kombináciu klávesov Command + Control + G.

  2. Stlačením klávesu so šípkou nahor alebo nadol, prípadne kombinácie klávesov Command + PageUp alebo PageDown, vyberiete predchádzajúcu alebo ďalšiu stranu v sekcii.

  3. Kombináciou klávesov Option + Home prejdete na prvú stranu v zozname. Kombináciou klávesov Option + End prejdete na poslednú stranu v zozname.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na zdieľanie a spoluprácu na poznámkových blokoch vo OneNote

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote pre Mac

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre iOS využíva funkcie jednoduchšieho prístupu vstavané v systéme iOS a pomáha ľuďom s postihnutím používať aplikáciu. Môžete napríklad používať vstavanú čítačku obrazovky systému iOS, funkciu VoiceOver alebo nástroj na diktovanie, pomocou ktorého zadáte text.

Ďalšie informácie o funkciách a nastaveniach zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365. Informácie o používaní OneNotu nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneNote pre iOS

Aplikácia OneNote pre iOS obsahuje tieto časti: Hlavné zobrazenie, zoznam sekcií, zoznam strán a plátno.

Hlavné zobrazenie aplikácie OneNote pre iOS obsahuje zoznam poznámkových blokov OneNote, ktoré máte. V tomto zobrazení môžete tiež vytvárať nové poznámkové bloky. V hornej časti hlavného zobrazenia je v ľavom hornom rohu tlačidlo nastavenia, vedľa neho je uprostred vyhľadávacie pole a v pravom hornom rohu sa nachádza tlačidlo oznámení. Pod horným riadkom je prepojenie na naposledy použité poznámky, za ktorým nasleduje zoznam poznámkových blokov. V dolnej časti obrazovky je tlačidlo na pridanie nového poznámkového bloku.

Ak chcete prejsť na stránku poznámkového bloku, najprv prejdite do poznámkového bloku v hlavnom okne a potom do sekcie poznámkového bloku v zozname Sekcie. Následne prejdite na stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany. Keď otvoríte stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany, otvorí sa plátno. Plátno zvyčajne obsahuje názov strany, dátum a jeden alebo viac blokov s obsahom.

Keď prvýkrát spustíte aplikáciu, otvorí sa v hlavnom zobrazení. Nabudúce sa otvorí v zobrazení, ktoré bolo spustené pri ukončení aplikácie.

Prechádzanie pomocou dotyku

Tu sú niektoré užitočné gestá na prechádzanie v aplikácii OneNote pre iOS pomocou dotyku:

 • Ak chcete prechádzať medzi položkami na obrazovke, potiahnutím prstom doprava sa posuniete na obrazovke dopredu. Potiahnutím prstom doľava sa posuniete na obrazovke dozadu.

 • Ak chcete vybrať položku alebo akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, položte prst na obrazovku a pomaly ho presuňte ľubovolným smerom. Funkcia VoiceOver pri presúvaní oznamuje položky, na ktorých sa nachádzate. Keď zaznie názov položky, ktorú chcete vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite.

 • Ak chcete upravovať, presúvať alebo odstrániť poznámkový blok, sekciu alebo stranu, najskôr presuňte zameranie na danú položku a potom potiahnutím jedného prsta nahor alebo nadol prechádzajte cez dostupné činnosti.

 • Ak sa chcete presúvať na plátne, potiahnite jedným prstom doprava alebo doľava. Ak chcete upravovať položku plátna, dvojitým ťuknutím dvomi prstami na obrazovku zobrazíte kontextovú ponuku.

 • Ak chcete opustiť tablu vyhľadávania a zrušiť režim vyhľadávania, potiahnite dvomi prstami písmeno Z.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre Android obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým uľahčuje prácu s poznámkovými blokmi, sekciami a stranami používateľom s postihnutím, napríklad s obmedzenou koordináciou pohybov alebo slabozrakosťou. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Vo svojom zariadení nájdete mnoho vstavaných funkcií jednoduchšieho prístupu, ako je napríklad čítačka obrazovky TalkBack a nastavenia pre vysoký kontrast farieb. Informácie o používaní programu OneNote nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

 • Zapnite funkciu TalkBack ešte pred spustením aplikácie OneNote pre Android.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneNote pre Android

Aplikácia OneNote pre Android obsahuje tieto časti:

 • Hlavné zobrazenie

 • Zobrazenie sekcie

 • Zoznam strán

 • Plátno

Hlavné zobrazenie aplikácie OneNote pre Android obsahuje zoznam poznámkových blokov OneNote, ktoré máte. V tomto zobrazení môžete tiež vytvárať nové poznámkové bloky. V hornej časti hlavného zobrazenia je v pravom hornom rohu tlačidlo Ďalšie možnosti, naľavo od neho je tlačidlo Hľadať. Pod horným riadkom je prepojenie na vaše konto. Pod tým je prepojenie na naposledy použité poznámky, za ktorým nasleduje zoznam poznámkových blokov. V dolnej časti obrazovky je tlačidlo na pridanie nového poznámkového bloku.

Ak chcete prejsť na stránku poznámkového bloku, najprv prejdite do poznámkového bloku v hlavnom okne a potom do sekcie poznámkového bloku v zobrazení Sekcie. Následne prejdite na stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany. Keď otvoríte stranu v poznámkovom bloku v zozname Strany, otvorí sa plátno. Plátno zvyčajne obsahuje názov strany, dátum a jeden alebo viac blokov s obsahom.

Ak ste aplikáciu už použili, zobrazí sa v zobrazení, ktoré bolo aktívne pri ukončení aplikácie.

Navigovanie pomocou dotyku

Tu sú niektoré užitočné gestá na navigovanie v aplikácii OneNote pre Android pomocou dotyku:

 • Ak chcete prechádzať medzi položkami na obrazovke, potiahnutím prstom doprava sa posuniete na obrazovke dopredu. Potiahnutím prstom doľava sa posuniete na obrazovke dozadu.

 • Ak chcete vybrať položku alebo akciu, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete zistiť, čo sa nachádza na obrazovke, položte prst na obrazovku a pomaly ho presuňte ľubovolným smerom. Funkcia TalkBack pri presúvaní oznamuje položky, na ktorých sa nachádzate. Keď zaznie názov položky, ktorú chcete vybrať, zdvihnite prst a dvakrát ťuknite na obrazovku, čím sa položka vyberie.

 • Ak chcete kopírovať, presúvať alebo odstrániť sekciu alebo stranu, najskôr presuňte zameranie na danú položku a potom dvojitým ťuknutím a podržaním otvorte kontextovú ponuku. Potiahnite prstom doprava, kým nenájdete možnosť, ktorú chcete použiť. Potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote.

 • Ak sa chcete presúvať na plátne, potiahnite jedným prstom doprava alebo doľava.

 • Ak sa chcete vrátiť z ktoréhokoľvek zobrazenie, potiahnite prstom nadol a potom doľava. Táto akcia sa vykoná aj stlačením tlačidla Späť.

Pozrite tiež

Používanie čítačky obrazovky na usporiadanie poznámkových blokov, sekcií a strán vo OneNote

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote pre Windows 10 obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu s poznámkovými blokmi, sekciami a stranami pracovať aj ľudia s postihnutiami, ako sú obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť.

Vo svojom počítači alebo zariadení nájdete mnoho vstavaných funkcií jednoduchšieho prístupu, ako je napríklad čítačka obrazovky Moderátor, Lupa a nastavenia pre vysoký kontrast farieb. Informácie o používaní programu OneNote nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie OneNote pre Windows 10

Keď otvoríte aplikáciu OneNote, ozve sa názov poznámkového bloku, ktorý ste naposledy otvorili.

Stlačením klávesu F6 prejdite do horného panela (ozve sa „Home tab“ (Karta Domov)). Horný panel obsahuje tlačidlo navigačnej tably a karty pása s nástrojmi (Domov, Vložiť, Kresliť a Zobraziť). Nájdete tu aj ďalšie možnosti popísané v ďalšej časti.

Navigácia vo OneNote pre Windows 10 pomocou klávesnice

Hlavnými navigačnými klávesmi sú F6 a Tab

 • Ak na presúvanie medzi navigačnými tablami, ponukami a oblasťou úprav používate klávesnicu, stlačte kláves F6.

 • Na presúvanie medzi tlačidlami a položkami ponuky stlačte kláves Tab a na ich aktiváciu stlačte kláves Enter.

  Poznámka: N a hlavnej table obsahu programu OneNote nepoužívajte na navigáciu kláves Tab. Stlačením klávesu Tab na tejto table sa totiž vloží zarážka obsahu.

Stlačením klávesu F6 sa zastavíte na niektorom z týchto miest:

 • Karty na páse s nástrojmi: Domov, Vložiť, Kresliť a Zobraziť. Po prechode na pás s nástrojmi pomocou klávesu F6 sa môže ozvať „Home tab, item“ (Karta Domov, položka).

  Na každej karte sa otvorí pás s nástrojmi s príkazmi, ako sú napríklad možnosti na úpravu strany. Všimnite si, že príkaz Lupa sa nachádza na karte Zobraziť.

 • Navigačná tabla poznámkového bloku (môže sa ozvať „Recent Notes, button“ (Najnovšie poznámky, tlačidlo) alebo názov jedného z vašich poznámkových blokov)

  Na navigačnej table sa nachádza zoznam poznámkových blokov a nájdete tu aj ponuku možností na otvorenie alebo vytvorenie ďalších poznámkových blokov. Nájdete tu aj nastavenia aplikácie a informácie o používateľskom konte.

 • Tlačidlo Hľadať (môže sa ozvať „Search, button“ (Hľadať, tlačidlo))

  Zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, a stlačte kláves Enter.

 • Navigačná tabla Sekcia (môže sa ozvať názov jednej z vašich sekcií)

  Takto zobrazíte zoznam sekcií a tlačidlo Nová sekcia.

 • Navigačná tabla Strana (môže sa ozvať názov jednej z vašich strán)

  Tu nájdete zoznam strán a tlačidlo Nová strana.

 • Plátno strany (môže sa ozvať „OneNote current page, content block“ (Aktuálna strana OneNotu, blok s obsahom)) – na tomto mieste môžete upravovať obsah strany

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Úplný zoznam klávesových skratiek pre OneNote pre Windows 10 nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10.

Niektoré užitočné klávesové skratky sú uvedené v tabuľke nižšie:

Požadovaná akcia

Stlačte klávesy

Otvorenie navigačnej tably poznámkového bloku

CTRL + G

Zaostrenie na aktuálnu sekciu v zozname

CTRL + Shift + G

Zaostrenie na aktuálnu stranu v zozname

CTRL + Alt + G

Vytvorenie novej sekcie

CTRL + T

Vytvorenie novej strany

CTRL + N

Skrytie navigačnej tably

Zobrazenie programu OneNote pre Windows 10 môžete zjednodušiť a skryť navigačnú tablu.

 1. Prejdite na tlačidlo Režimy zobrazenia na celej obrazovke (podľa pokynov v časti Používanie režimu zobrazenia na celú obrazovku) a stlačte kláves Enter.

 2. Vo vedľajšej ponuke Režimy zobrazenia na celej obrazovke stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve: „Off, Hide navigation button.“ (Vypnuté, skryť navigačné tlačidlo). Potom stlačte kláves Enter.

 3. Ak chcete znova zobraziť navigačnú tablu, prejdite do vedľajšej ponuky Režimy zobrazenia na celej obrazovke a stláčajte kláves so šípkou nadol dovtedy, kým sa neozve: „On, Hide navigation button.“ (Zapnuté, skryť navigačné tlačidlo). Potom stlačte kláves Enter.

Používanie režimu zobrazenia na celú obrazovku

Na zjednodušenie zobrazenia strany vo OneNote pre Windows 10 môžete využiť režim zobrazenia na celú obrazovku. Takto sa navigácia na strane zjednoduší pre vás aj pre čítačku obrazovky.

 1. Ak sa chcete presunúť na panel s ponukami hlavnej karty, na strane OneNote pre Windows 10 stláčajte kláves Alt dovtedy, kým nebudete počuť aktuálne vybratú kartu.

 2. Na paneli s ponukami hlavnej karty stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Full screen modes, button collapsed“ (Režimy zobrazenia na celej obrazovke, tlačidlo zbalené). Potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa vedľajšia ponuka. Ozve sa: „Full screen drawing button“ (Tlačidlo kreslenia na celú obrazovku). Potom stlačte kláves Enter.

  Teraz používate režim zobrazenia na celú obrazovku. Zameranie je nastavené na oblasť hlavného obsahu.

 3. Ak chcete ukončiť režim zobrazenia na celú obrazovku, stlačte kláves Alt. Budete počuť prvú položku na paneli s nástrojmi. Stláčajte kláves Tab dovtedy, kým sa neozve: „Exit full screen drawing button.“ (Ukončiť tlačidlo kreslenia na celú obrazovku). Potom stlačte kláves Enter.

Zmena veľkosti textu

Veľkosť textu v záhlaviach okien, oknách s ponukami, nadpisoch paliet, ikonách a názvoch tlačidiel môžete zmeniť bez toho, aby ste museli upravovať rozlíšenie obrazovky. 

 1. V ľubovoľnom zobrazení stlačte kláves s logom Windows. Ozve sa: „Start window, Search box, editing.“ (Okno Štart, vyhľadávacie pole, úprava).

 2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Zväčšiť text“. Ozve sa: „Make text and other items larger or smaller.“ (Zväčšiť alebo zmenšiť text a ďalšie položky). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Settings windows, Display one, custom.“ (Okná nastavenia, zobraziť jedno, vlastné).

 3. V okne Nastavenie stláčajte kláves Tab, kým sa neozve: „Advanced display settings hyperlink.“ (Hypertextové prepojenie na rozšírené nastavenie zobrazenia). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Advanced display settings window.“ (Okno rozšíreného nastavenia zobrazenia).

 4. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Advanced sizing or text and other items hyperlink.“ (Prepojenie na rozšírené nastavenie veľkosti alebo text a ďalšie položky). Potom stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Display windows, Control panel home link.“ (Okná zobrazenia, prepojenie na domovskú stránku ovládacieho panela).

 5. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Desktop element, title bars, editable combo box, collapsed.“ (Prvok pracovnej plochy, záhlavia okien, upraviteľné rozbaľovacie pole, zbalené). Na rozbalenie zoznamu rozbaľovacích polí stlačte kláves Alt + kláves so šípkou nadol. Stlačením klávesov so šípkami nadol a nahor sa môžete presúvať v zozname. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete upraviť, stlačte kláves Enter.

 6. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Font size, <current font size>.“ (Veľkosť písma, <aktuálna veľkosť písma>). Na rozbalenie zoznamu rozbaľovacích polí stlačte kláves Alt + kláves so šípkou nadol. Stlačením klávesov so šípkami nadol a nahor sa môžete presúvať v zozname. Keď budete počuť možnosť, ktorú chcete upraviť, stlačte kláves Enter.

 7. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Unchecked bold checkbox.“ (Nezačiarknuté tučné začiarkavacie políčko). Ak chcete nastaviť písmo na tučné písmo, stlačte kláves medzerníka. Ozve sa: „Checked.“ (Začiarknuté).

 8. Potom stláčajte kláves Tab, až kým sa neozve: „Apply button.“ (Tlačidlo Použiť). Potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote

Klávesové skratky vo OneNote pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

OneNote Online funguje v prehliadači, takže ho môžete použiť takmer v každom zariadení, v ktorom je prehliadač. Platforma každého zariadenia, ako je napríklad Windows, Mac, iOS a tak ďalej, ponúka vstavané funkcie jednoduchšieho prístupu, ktoré používanie programu OneNote uľahčujú. Môžete napríklad používať čítačku obrazovky, lupu alebo nástroj na diktovanie. Tieto pokyny sú určené pre PC s Windowsom.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky vo OneNote Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate OneNote Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže OneNote Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na OneNote Online.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením OneNote Online

V okne OneNote Online je panel s ponukami obsahujúci karty umiestnený v hornej časti. Pod kartami je umiestnený pás s nástrojmi s odlišnými možnosťami v závislosti od aktuálne vybratej karty. Pod pásom s nástrojmi na ľavej strane obrazovky sa nachádza oblasť s tablou obsahujúcou zoznam poznámkových blokov, sekcií a strán. Oblasť na úpravu strany siaha od stredu obrazovky až po pravý okraj.

Orientačnými bodmi v OneNote Online sú:

 • Zoznam služieb spoločnosti Microsoft

 • Panel s ponukami

 • Zoznam poznámkových blokov

 • Oblasť úprav (plátno).

Navigácia vo OneNote Online pomocou klávesnice

Orientačnými bodmi v OneNote Online môžete prechádzať stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6. Stlačením klávesu F6 sa presuniete späť na ovládacie prvky prehliadača. Používanie bežných klávesových skratiek, ako napríklad klávesu F1 na spustenie pomoci, funguje vo webovom prehliadači, nie v aplikácii OneNote Online.

Na navigáciu v aplikácii OneNote Online a na cyklické prepínanie medzi prvkami na obrazovke stlačte na prechod dopredu kláves Tab alebo na prechod dozadu kláves Shift + Tab. Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter. Ak sa chcete pohybovať v ponukách alebo zoznamoch, stlačte klávesy so šípkou nahor alebo nadol a stlačením klávesu Enter vyberte položky. Ak chcete ponuku alebo režim opustiť, stlačte kláves Esc.

Ak chcete prehľadávať sekcie a strany v poznámkovom bloku, najskôr vyberte v Moderátorovi režim navigácie položkami opakovaným stlačením kombinácie klávesov Caps Lock + šípka nahor, kým Moderátor neoznámi „items“ (položky). Potom stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým Moderátor neoznámi „notebooks“ (poznámkové bloky). Následne použite kombinácie klávesov Caps Lock + šípka doprava na presun v zozname sekcií a strán.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Zdieľanie poznámkových blokov a spolupráca vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Vkladanie obsahu do poznámkových blokov vo OneNote pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky vo OneNote Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky vo OneNote

Zjednodušenie ovládania poznámkových blokov vo OneNote

Technická podpora pre používateľov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×