Informácie o navigácii Visio pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Informácie o navigácii Visio pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Visio 2016 obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Znamená to, že pri práci s aplikáciou Visio 2016 môžete používať klávesové skratky a čítačku obrazovky. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenia a funkcie zjednodušenia ovládania v aplikáciách balíka Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Visio.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením vo Visiu 2016

Po otvorení alebo vytvorení nového diagramu v aplikácii Visio 2016 sa názov diagramu nachádza v strede hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, ako sú napríklad MinimalizovaťZavrieť, sa nachádzajú v pravom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi sa môže prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova.

Pod týmto panelom s nástrojmi sú karty pása s nástrojmi, ako je napríklad Domov, Vložiť, Návrh, Údaje, Proces, RevíziaZobrazenie. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom. Po výbere karty sa zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, zobrazí sa pás s nástrojmi. Z tohto pásu s nástrojmi môžete vybrať rôzne položky, ako napríklad obrázky, grafy alebo bubliny, ktoré môžete vložiť do diagramu.

Pod pásom s nástrojmi sa nachádzajú dve tably. Tabla Tvary je vľavo. Nachádza sa v nej ponuka Ďalšie tvary, ktorá obsahuje všetky preddefinované tvary programu Visio rozdelené do kategórií, ako napríklad TechnickéVývojový diagram. Tabla Tvary obsahuje aj pole vyhľadávania tvarov. Na pravej strane je aktívny diagram. Ľavý dolný roh obrazovky obsahuje tlačidlo Zaznamenávanie makra. V pravom dolnom rohu obrazovky sa nachádzajú tlačidlá zobrazenia a ovládacie prvky lupy.

Navigácia pomocou klávesnice

Na navigáciu v aplikácii Visio 2016 a prechádzanie medzi orientačnými bodmi obrazovky sa používa kláves F6. Orientačné body sú v tomto poradí:

 • tlačidlá a ovládacie prvky v ľavom donom a pravom dolnom rohu,

 • Horný panel s nástrojmi a pásy s nástrojmi

 • aktívny diagram (pri použití JAWS),

 • tabla Tvary.

Tip: Ak chcete prejsť na aktívny diagram pomocou Moderátora, stláčajte kláves F6, kým sa nedostanete na tablu Tvary, a potom stlačte kláves Tab.

Na prechod medzi prvkami obrazovky aktuálneho orientačného bodu stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu). Položku vyberiete stlačením klávesu Enter. Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte klávesy so šípkami a potom výber vykonajte stlačením klávesu Enter. Môžete napríklad stláčaním klávesu Tab prepínať medzi prvkami aktívneho diagramu. Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Tip: Na navigáciu v rámci tably Tvary pomocou Moderátora stlačte kombináciu klávesov Caps Lock + šípka doprava alebo doľava.

Visio 2016 obsahuje názvy so zjednodušením ovládania, ktoré je možné počas práce v aplikácii prečítať pomocou čítačky obrazovky. V prípade použitia šablóny alebo vzorového diagramu programu Visio 2016 na vytvorenie diagramu je poradie navigácie určené tak, aby používatelia čítačky obrazovky diagramom jednoduchšie porozumeli. Čítačky obrazovky oznamujú aj začiatočné a koncové body spojníc.

Dôležité informácie pre Visio 2016

Ak chcete, aby sa obsah jednoduchšie čítal a vyberal, môžete v počítači zvýšiť kontrast alebo invertovať farby pomocou nastavení vysokého kontrastu vo Windowse. Ak chcete rýchlo začať používať motív s vysokým kontrastom, stlačte kombináciu klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen a následne stlačte kláves Enter na aktiváciu motívu s vysokým kontrastom.

Windows ponúka niekoľko motívov s vysokým kontrastom. Vyhľadanie najvhodnejšieho:

 1. Stlačte kláves s logom Windows a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie „vysoký kontrast“. Čítačka obrazovky prečíta: „High contrast settings, system settings“ (Nastavenia vysokého kontrastu, nastavenie systému).

 2. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Settings window, High contrast theme“ (Okno Nastavenia, motív s vysokým kontrastom). Následne zaznie názov aktuálne vybratého motívu.

 3. Pomocou šípok nahor a nadol vyhľadajte motívy s vysokým kontrastom, ktoré vám vyhovujú.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Apply button“ (tlačidlo Použiť), a potom aktivujte vybratý motív stlačením klávesu Enter.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Vytvorenie diagramu Visia pomocou čítačky obrazovky

Čítanie diagramov Visia pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Visio

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania diagramu Visia

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×