Informácie o navigácii v SharePointe Online pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Informácie o navigácii v SharePointe Online pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

SharePoint Online obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré uľahčujú pre používateľov s postihnutím ako slabým zrakom pracovať s SharePoint domovskú stránku.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Navigácia na domovskej stránke SharePointu Online

Tu sú základné informácie o navigácii na domovskej stránke SharePoint Online.

 • Ak chcete prechádzať skupinami prvkov obrazovky (napríklad skupinou Sledované alebo Naposledy navštívené na ľavej table alebo skupinou Často používané alebo Navrhované na hlavnej obrazovke), stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu). Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Môžete prechádzať zoznam lokalít v časti väčšiny skupín, stlačte kláves so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol. (Ak nepočujete názov lokality, stlačte kláves so šípkou druhýkrát.)

 • Môžete prechádzať zoznam položiek v skupine navrhované, stlačením klávesu šípka doľava alebo šípka vpravo.

 • Vo väčšine prípadov, po stlačení klávesu Enter, prepojenie otvorí na novej karte prehliadača. Ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku SharePoint, opakovane stláčajte kláves Tab alebo Shift + Tab, až kým jednu z kariet prehliadača je ohniskom a stlačením klávesu šípka doľava alebo šípka doprava klávesom až budete počuť"SharePoint karta." Stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Poznámka: Po stlačení klávesu Enter vyberte položky v časti niektorej zo skupín, môžete potom počuť výzvu o umožňuje automaticky otváraných okien. Presun na paneli oznámení a povoľte na stránke otvárať, stlačte klávesy Alt + N, A. Na karte oddelenej sa otvorí vybratú lokalitu. Ak chcete zavrieť na paneli oznámení, znova stlačte klávesy Alt + N, stláčajte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Tlačidlo, zavrieť" a stlačte kláves Enter.

Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

Pozrite tiež

Preskúmanie zoznamu sledovaných a naposledy navštívených lokalít v SharePointe Online pomocou čítačky obrazovky

Začíname s používaním čítačky obrazovky spolu s modernou knižnicou dokumentov v SharePointe Online

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Zjednodušenie ovládania lokality SharePoint

SharePoint Online obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré uľahčujú pre používateľov s postihnutím ako slabým zrakom pracovať s SharePoint lokalít, stránok a knižnice dokumentov.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate SharePoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže sa SharePoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na SharePoint Online.

Obsah tohto článku

Oboznámenie so službami SharePoint Online moderné používateľské prostredie rozloženia

Hlavné zobrazenie

Po prihlásení, otvorí sa SharePoint Online do hlavného okna. V hornej časti stránky je navigačný panel pomocou nasledujúcich tlačidiel:

 • Spúšťač aplikácií

 • Office 365

 • SharePoint

 • Oznámenia

 • Nastavenia

 • pomoc

 • Moje konto

Pod navigačným panelom je panel s nástrojmi, ktorá obsahuje tieto položky:

 • Do textového poľa vyhľadávanie

 • Tlačidlo vytvoriť lokalitu

 • Tlačidlo vytvoriť správy uverejňujú

Pod panelom s nástrojmi sa zobrazí na navigačnej table na ľavej strane. Na navigačnej table zobrazí zoznam prepojení na, napríklad lokality, ktoré sledujete a naposledy použité lokality. Vedľa položky na navigačnej table kliknite na pravej strane oblasti hlavného obsahu zaberá väčšiu časť zostávajúce miesto na obrazovke. Oblasť hlavného obsahu zobrazí kolekcie informačných kanálov a aktivity, napríklad správy z rôznych lokality, lokality, aby ste často navštívených a navrhované lokality.

Domovská stránka lokality

V hornej časti stránky sa navigačný panel v hlavnom okne aplikácie.

Pod navigačným panelom je riadok, ktorý obsahuje textového poľa na vyhľadávanie.

Pod tento riadok sa zobrazí na navigačnej table na ľavej strane. Na navigačnej table zobrazí zoznam prepojení na, napríklad na domovskej stránke lokality, dokumentov, stránok a knižnice dokumentov na lokalite. V dolnej časti navigačnej tably, je na tlačidlo Upraviť. Vedľa položky na navigačnej table na pravej strane je oblasť hlavného obsahu, ktorý zaberá väčšiu časť zostávajúce miesto na obrazovke. V ľavej hornej časti oblasti hlavného obsahu je nápis s názvom lokality a informácie o bezpečnosti a propagácia lokality. Napravo od názvu lokality sú nasledovné/nie je toto tlačidlo a prepojenie skupinové konverzácie. Pod tieto položky je tlačidlo členstvo v skupine. Pod hlavičkou názov lokality a položky, je panel s nástrojmi pomocou nasledujúcich tlačidiel:

 • Nové

 • Upraviť

 • Publikovať,

Ak upravujete lokality, panel s nástrojmi sa zobrazia nasledujúce tlačidlá:

 • Uložte a zatvorte

 • Zahodiť zmeny

 • Publikovať,

Oblasť hlavného obsahu obsahuje položky, ktoré boli pridané na lokalitu, napríklad udalosti v kalendári, novinky, aktivity. Na pravej dolnej časti oblasti hlavného obsahu, sú tieto tlačidlá: pripomienky a Získajte mobilnú aplikáciu.

Knižnica dokumentov

V knižnici dokumentov na navigačnom paneli, pole vyhľadávania a navigačná tabla lokality názov nápis s jeho položky sú v rovnakom umiestnení ako na lokalite SharePoint Online. Panel s nástrojmi sa nachádza pod hlavičkou a obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 • Nové

 • Nahratie

 • Synchronizácia

 • Tok

 • Ďalšie príkazy.

 • Možnosti zobrazenia

 • Na table filtre

 • Podrobnosti

Pod panelom s nástrojmi je oblasť hlavného obsahu. Hornú časť oblasti obsahuje pridaných položiek. Nižšie pridaných položiek, sú položky, ktoré boli pridané v knižnici dokumentov. V pravom dolnom rohu oblasti hlavného obsahu, je tlačidlo spätnú väzbu.

Navigácia pomocou klávesnice

 • Navigácia v SharePoint Online a môžete prechádzať medzi prvkami obrazovky, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu).

 • Navigácia a cyklické prepínanie medzi prvkami a čítačky obrazovky oznámiť ďalšie podrobnosti, stlačte kláves SR klávesu doprava alebo doľava, šípka.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + Enter.

 • Prejdite do ponuky alebo zoznamov, stlačte kláves so šípkou nahor alebo klávesu so šípkou nadol a potom vykonajte výber, stlačte kláves Enter alebo kombináciu klávesov Alt + Enter.

 • Prejdite do ponuky alebo zoznamov a čítačky obrazovky oznámiť ďalšie podrobnosti, stlačením klávesu Caps Lock + šípka doprava alebo kláves so šípkou doľava.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

 • SharePoint Online skratky otvoriť v samostatnom okne, stlačte kláves znak otáznika (?).

 • Na Otvorenie kontextovej ponuky, stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 alebo Alt + tlačidlo.

Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Klávesové skratky v službe SharePoint Online.

Osobitosti SharePointu Online moderné používateľské prostredie

Ak chcete nájsť dokumenty a stránky čo najskôr môžete použiť stránky obsah lokality.

Prejdite do knižnice dokumentov

Identifikácia knižnice dokumentov na navigačnej table môžu byť ťažké čítačiek obrazovky nie oznámiť typy položiek, pri posúvaní dovnútra tably. Stránka obsah lokality môžete použiť na prehľadávanie zoznamu položiek a ich typy, uistite sa, že si vyhľadanie toho správneho súboru.

 1. Na domovskej stránke lokality, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Zadanie ovládací prvok navigácie," nasleduje aktuálne vybratú možnosť v zozname.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým nebudete počuť "Obsah lokality" a stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka obsah lokality.

 3. Stláčajte kláves Tab, kým sa počuť "Zoznam obsahu v rámci tejto lokality", a stlačte kláves SR klávesu doprava alebo doľava, šípka prehľadať. Budete počuť každú položku názov, úpravy dátum a čas a typ položky.

 4. Keď budete počuť knižnicu dokumentov, ktoré chcete, stlačte kláves Enter. Knižnica dokumentov sa otvorí na novej karte v Microsoft Edge.

Poznámka: Ak poznáte meno časť názvu alebo predmet knižnice dokumentov, použite vyhľadávania. Pokyny nájdete v téme vyhľadávanie lokality, knižnice dokumentov alebo strany.

Prejdite na stranu

 1. Na domovskej stránke lokality, stláčajte kláves Tab, kým nebudete počuť: "Zadanie ovládací prvok navigácie," nasleduje aktuálne vybratú možnosť v zozname.

 2. Stlačením klávesu šípka nadol, kým počuť "Strany" a potom stlačte kláves Enter. Otvorí sa stránka Stránky lokality. Sa zameriava na prvú položku v zozname strán.

 3. Stlačením klávesu šípka nahor alebo šípka nadol, kým nebudete počuť stránky má, a potom stlačte kláves Enter.

 4. Keď budete počuť knižnicu dokumentov, ktoré chcete, stlačte kláves Enter. Strany sa otvorí na novej karte v Microsoft Edge.

Poznámka: Ak poznáte meno časť názvu alebo predmet stránke použiť vyhľadávanie. Pokyny nájdete v téme vyhľadávanie lokality, knižnice dokumentov alebo strany.

Pozrite tiež

Vytvorenie tímovej lokality alebo komunikačnej lokality v SharePointe pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obrázkov a mediálneho obsahu na stránku služby SharePoint pomocou čítačky obrazovky

Pridanie obsahu a textu na stránku služby SharePoint prispôsobenej na zjednodušenie ovládania pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v službe SharePointe Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Zjednodušenie ovládania lokality SharePoint

SharePoint Online aplikácie pre iOS obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré uľahčujú pre používateľov s postihnutím ako slabým zrakom na spoluprácu s lokalitami SharePoint Online. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkcie, ktoré sú špecifické pre platformu, pozrite si tému Nastavenie zariadenia na fungovanie s zjednodušenia ovládania v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • Na prístup k službe SharePoint Online so systémom iOS je potrebné nainštalovať a použiť aplikáciu Microsoft SharePoint z obchodu App Store.

Obsah tohto článku

Oboznámenie so službami SharePoint Online pomocou aplikácie pre iOS rozloženia

Pri prvom prihlásení do aplikácie pre iOS SharePoint Online sa dostanete na domovskú stránku lokality, ktorá obsahuje zoznam dostupných lokalít. Názov je stred v hornej časti obrazovky. Vpravo od názvu je tlačidlo Hľadať.

Pod riadkom názov sú časté a tieto karty. Pod karty je Zvislý zoznam lokalít v rámci vybratej karty.

V dolnej časti obrazovky je panel s ponukami, ktorý obsahuje nasledovné karty zľava doprava:

 • Novinky: ponúka Zvislý zoznam najnovších aktivity z lokalít.

 • Odkazy: obsahuje zvislý zoznam prepojenia a zdroje informácií pre vašu organizáciu.

 • Lokality: otvorí na stránku lokality, z ktorého môžete vybrať a prejdite na lokalitu SharePoint Online.

 • Ľudia: poskytuje Zvislý zoznam kontaktov, ktorými spolupracujete.

 • Ja: poskytuje prístup k nastaveniam osobné SharePoint Online. Stránka obsahuje zvislý zoznam nastavení.

Navigácia dotykom

 • Navigácia v SharePoint Online aplikácie pre iOS a cyklické prechádzanie prvkami obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava jedným prstom.

 • Na prezeranie obsahu obrazovky, potiahnite prstom cez obrazovku.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Na Otvorenie kontextovej ponuky (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite a podržte jedným prstom.

Pozrite tiež

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v SharePointe Online

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×