Informácie o navigácii v Projecte 2016 pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Informácie o navigácii v Projecte 2016 pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Project 2016 obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, vďaka ktorým môžu používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť jednoduchšie vytvárať a spravovať údaje projektu. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Projecte 2016.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie s rozložením Projectu 2016

Keď otvoríte Project 2016, v hornej časti obrazovky na ľavej strane názvu súboru sa nachádza názov typu súčasného zobrazenia. Project 2016 sa zvyčajne otvára so zobrazením Ganttov graf.

Ovládacie tlačidlá aplikácie, ako napríklad MinimalizovaťZavrieť, sú v pravom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel sa dá prispôsobiť a obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova.

Pod týmto panelom sa nachádza rad kariet na páse s nástrojmi. Nachádzajú sa na ňom tieto karty:

 • Súbor

 • Úloha

 • Zdroj

 • Zostava

 • Projekt

 • Zobrazenie

 • Formát

Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výber karty otvorí pás s nástrojmi prispôsobený karte, ktorý obsahuje možnosti usporiadané v skupinách. Karta Zobrazenie napríklad zobrazí pás s nástrojmi umožňujúci výber rôznych možností zobrazenia údajov v súbore.

Napravo od kariet sa nachádza vyhľadávacie textové pole Chcem zistiť. Úplne napravo je tlačidlo na poskytnutie pripomienky Chcete pomôcť zlepšiť Office? spolu s tlačidlami Obnoviť okno a Zavrieť okno.

Údaje projektu sa zobrazujú pod pásom s nástrojmi a zaberajú väčšinu okna.

V dolnej časti okna sa nachádza prispôsobiteľný Stavový riadok zobrazujúci informácie o stave a vybraté tlačidlá rýchleho prístupu, napríklad pre rôzne zobrazenia, a jazdec priblíženia.

Navigácia pomocou klávesnice

Navigáciu v aplikácii Project 2016 a prechádzanie medzi prvkami na obrazovke ovládate nasledujúcimi skratkami:

 • Dopredu sa posuniete stlačením klávesy Tab. Dozadu sa posuniete stlačením kombinácie klávesov Shift+Tab.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Na rozbalenie vedľajšej ponuky alebo zoznamu stlačte kombináciu klávesov Alt + šípka nadol.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol.

 • Výber vykonáte stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Vytvorenie nového projektu v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Práca so zobrazeniami v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky.

Kontrola alebo úprava existujúceho projektu v Projecte 2016 pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Projecte 2016

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×