Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Informácie o navigácii v PowerPointe pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Použite PowerPoint pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na skúmanie a navigácia v rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spoznajte program PowerPoint rozloženie

Keď parametrami PowerPoint alebo vytvorte nový názov prezentácie je stred v hornej časti obrazovky. Keďže ste v normálnom zobrazení, aplikácie ovládacie prvky, ako sú v pravom hornom rohu minimalizovať a Zavrieť. Na základe predvoleného nastavenia sa nachádza panel s nástrojmi Rýchly prístup v ľavom hornom okraji obrazovky. Tento panel s nástrojmi môžete prispôsobiť a obsahuje bežne používaných príkazov, napríklad Uložiť, vrátenie, opätovné vykonanie a Začať od začiatku.

Pod panelom s nástrojmi je niekoľko kariet na páse s nástrojmi, napríklad Domov, Vložiť, Návrh, Prechody, Animácie, Prezentácia a Zobrazenie. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet (Aplikácia JAWS ho nazýva „spodný pás s nástrojmi“). Po výbere karty sa zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, zobrazí sa pás s nástrojmi. Z tohto pásu s nástrojmi môžete vybrať rôzne položky, napríklad tabuľky, obrázky, tvary alebo rovnice, ktoré môžete vložiť do prezentácie.

Pod pásom s nástrojmi sa nachádzajú tri tably. Tabla Snímky je vľavo. Obsahuje miniatúry snímok alebo text na snímkach prezentácie. Vpravo je aktívna snímka a pod ňou sa nachádza tabla Poznámky. V pravom dolnom rohu obrazovky sa nachádzajú tlačidlá Zobrazenia a ovládacie prvky Lupy.

Tieto panely s nástrojmi, tably a ovládacie prvky sa zobrazujú dovtedy, kým neprejdete na iné zobrazenie.

Navigácia pomocou klávesnice

Navigácia v PowerPoint a prechádzať orientačných bodov obrazovky, stlačte kláves F6. Orientačných bodov sú v tomto poradí:

 • Aktívna snímka

 • Tlačidlá a ovládacie prvky v pravom dolnom rohu

 • Horný panel s nástrojmi a pásy s nástrojmi

 • Tabla Snímky

Na prechod medzi prvkami obrazovky aktuálneho orientačného bodu stlačte kláves Tab (dopredu) a kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu). Položku vyberiete stlačením klávesu Enter. Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte klávesy so šípkami a potom výber vykonajte stlačením klávesu Enter. Napríklad môžete stláčaním klávesu Tab prepínať medzi textovými poľami aktívnej snímky alebo sa presúvať medzi miniatúrami snímok na table Snímky pomocou klávesov so šípkami nahor a nadol. Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole alebo obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Ďalšie podrobnosti nájdete Použitie klávesových skratiek na vytvorenie prezentácie v PowerPointe a Použitie klávesových skratiek pri prezentovaní prezentácie v PowerPointe.

PowerPoint obsahuje so zjednodušeným ovládaním názvy, ktoré sa dá čítať čítačiek obrazovky pri práci s programom. Môžete použiť moderátora, čítačka obrazovky vstavané v systéme Windows alebo čítačky obrazovky tretej strany, ako je napríklad JAWS. Informácie o používaní PowerPoint s čítačkou obrazovky, nájdete v téme základné úlohy pri vytváraní prezentácie v PowerPointe s čítačkou obrazovky.

Osobitosti pre PowerPoint

Ak chcete, aby sa obsah jednoduchšie čítal a vyberal, môžete v počítači zvýšiť kontrast alebo invertovať farby pomocou nastavení vysokého kontrastu vo Windowse. Ak chcete rýchlo začať používať motív s vysokým kontrastom, stlačte kombináciu klávesov ľavý Alt + ľavý Shift + Print Screen a následne stlačte kláves Enter na aktiváciu motívu s vysokým kontrastom.

Windows ponúka niekoľko motívov s vysokým kontrastom. Vyhľadanie najvhodnejšieho:

 1. Stlačte kláves s logom Windows a potom do vyhľadávacieho poľa zadajte slovné spojenie „vysoký kontrast“. Čítačka obrazovky prečíta: „High contrast settings, system settings“ (Nastavenia vysokého kontrastu, nastavenie systému).

 2. Stlačte kláves Enter. Ozve sa: „Settings window, High contrast theme“ (Okno Nastavenia, motív s vysokým kontrastom). Následne zaznie názov aktuálne vybratého motívu.

 3. Pomocou šípok nahor a nadol vyhľadajte motívy s vysokým kontrastom, ktoré vám vyhovujú.

 4. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Apply button“ (tlačidlo Použiť), a potom aktivujte vybratý motív stlačením klávesu Enter.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Použitie klávesových skratiek pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

PowerPoint pre macOS obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré uľahčujú pre používateľov s postihnutím ako obmedzenou pohyblivosťou, slabým zrakom alebo iným postihnutím na prácu s prezentáciami. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkcie, ktoré fungujú vo vašom zariadení, označovať nastaviť svoje zariadenie na prácu s zjednodušenia ovládania v službách Office 365.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie PowerPoint pre Mac

Keď parametrami PowerPoint alebo vytvorte nový názov prezentácie je stred v hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, napríklad minimalizovať a zatvorenie okna sú v ľavom hornom rohu. Na základe predvoleného nastavenia panel s nástrojmi Rýchly prístup sa nachádza vedľa seba v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi môžete prispôsobiť a obsahuje bežne používaných príkazov, napríklad uložiť, späť a zopakovať. Do textového poľa Hľadať v prezentácii a tlačidlo pripomienky sú v pravom hornom rohu obrazovky.

Pod aktuálny riadok je súbor na páse s nástrojmi. Obsahuje karty, ako je napríklad domov, Vložiť, návrh, prechody, animácie, prezentácie, Revízia a Zobraziť. Pás s nástrojmi sa nachádza pod riadkom kariet. Pri výbere karty, špecifické pre kartu pása s nástrojmi sa zobrazí. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy, ktoré sú usporiadané do skupín. Napríklad, ak vyberiete možnosť Vložiť tabulátor, môžete si vybrať rôzne položky na páse s nástrojmi, ako napríklad tabuliek, obrázkov alebo tvary, ak chcete vložiť do prezentácie. Úplne vpravo v riadku kariet, existujú na tlačidlo zdieľať a rozbaliť alebo zbaliť pás s nástrojmi.

Pod pás s nástrojmi, existujú tri tably. Na table miniatúr je na ľavej strane. Obsahuje miniatúry snímok alebo textu na snímkach prezentácie. Na pravej table miniatúr, je snímky tabla zobrazujúca aktívnej snímky. Je oblasť hlavného obsahu kde úprave a Pridanie obsahu do snímok. Na table snímka je tablu s poznámkami.

Ak sú otvorené, na table komentáre sa nachádza vedľa oblasti snímky na table na pravej strane obrazovky.

V dolnej časti obrazovky je stavový riadok vrátane položky tieto tlačidlá zobrazenia a ovládacie prvky lupy.

Navigácia pomocou klávesnice

Navigácia v PowerPoint a prechádzať orientačných bodov obrazovky, stlačte kláves F6. Orientačných bodov sú v tomto poradí:

 • Tabla snímky

 • Tlačidlá a ovládacie prvky v pravom dolnom rohu v stavovom riadku

 • Karty na páse s nástrojmi

 • Tabla miniatúr

Prechádzať prvky obrazovky aktuálneho medzník, použite tieto skratky:

 • Prechádzať prvky obrazovky aktuálneho medzník, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu).

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte medzerník.

 • Prejdite do ponuky alebo zoznamov, pomocou klávesov so šípkou a potom vykonajte výber, stlačte medzerník. Napríklad, použite ponuku a až klávesy so šípkami na pohyb medzi snímky na table miniatúr.

 • Presunutie medzi možnosťami na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab.

 • Ak chcete prepnúť medzi textové polia aktívnej snímky, stlačením klávesov Caps lock + kláves so šípkou doprava alebo doľava.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe pre Mac

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

PowerPoint obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré uľahčujú pre používateľov s postihnutím ako obmedzenou pohyblivosťou, slabým zrakom alebo iným postihnutím na prácu s prezentáciami. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkcie, ktoré fungujú vo vašom zariadení, označovať nastaviť svoje zariadenie na prácu s zjednodušenia ovládania v službách Office 365.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Spoznajte program PowerPoint pre iOS rozloženia

Keď parametrami PowerPoint alebo vytvorte nový názov prezentácie je stred v hornej časti obrazovky.

Pod názvom prezentácie, je panel s nástrojmi s nasledujúce tlačidlá zľava doprava: uložte a zatvorte súbor, späť, Zobraziť pás s nástrojmi, spustenie prezentácie z tejto snímky, vyhľadávanie a zdieľanie.

Dvojitým ťuknutím na tlačidlo súbor otvorí na ponuku súbor, ktorý obsahuje položiek a tlačidiel, ako napríklad Uložiť kópiu, Tlačiť a Vlastnosti.

Pod panelom s nástrojmi je obsahu záložku, takzvaný plátno. Zobrazuje jednu snímku upravovať. Toto je miesto, kde môžete pridávať a upravovať obsah na snímke.

Pod plátno snímky, je panela, ktorý zobrazuje číslo aktuálnej snímky a celkového počtu snímok v prezentácii na ľavej strane obrazovky. Na pravej strane je tlačidlo poznámky.

Pod tento panel je tabla miniatúr, kde sú uvedené všetky snímky v prezentácii ako miniatúry. Tu môžete vybrať snímky, ktoré chcete upraviť. Na pravej table miniatúr, je tlačidlo Nová snímka.

V dolnej časti obrazovky, je panel s ponukami špecifické pre kontext. Tlačidlá na paneli s ponukami kontext špecifické zmeniť v závislosti od toho, čo je vybratá v oblasti hlavného obsahu (napríklad celú snímku, tabuľku alebo bloku textu na snímke). Na základe predvoleného nastavenia obsahuje nasledovné informácie: keď sa zameriava na celú snímku: tabuľku rozloženia, vložiť komentár, vložiť obrázky, tvary, nakreslite textové pole, vložiť obrázok z fotoaparátu späť, Zobraziť pás s nástrojmi a skrytie klávesnice.

Dvojitým ťuknutím na tlačidlo Zobraziť pás s nástrojmi otvorí panel s ponukami karty. Zahŕňa tieto položky a tlačidlá zľava doprava: zoznam ponuky kariet, chcem zistiť, vrátiť späť, znova, a skryť pás s nástrojmi.

Zozname špecifické pre kontextové karty ponuky obsahuje nasledovné karty v predvolenom nastavení:

 • Domov

 • Vložiť

 • Kresliť

 • Návrh

 • Prechody

 • Animácie

 • Prezentácia

 • Revízia

V závislosti od toho, čo je vybratá v oblasti hlavného obsahu, sa zobrazia nové karty. Keď sa zameriava na tabuľku, na kartu tabuľky sa zobrazí v zozname. Dvojitým ťuknutím zoznam položiek ponuky otvorí nové možnosti úprav.

Navigácia dotykom

 • Navigácia v PowerPoint a cyklické prechádzanie prvkami obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava jedným prstom.

 • Na prezeranie obsahu obrazovky, potiahnite prstom cez obrazovku.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Otvorenie kontextovej ponuky (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete vyhľadať príkaz, alebo možnosť rýchlo, použite vyhľadávanie Chcem zistiť.

 1. V zobrazení na úpravy v prezentácii, potiahnite prstom doľava alebo doprava jedným prstom, kým vy počuť "Zobraziť pás s nástrojmi" a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť názov aktuálnej karte.

 2. Potiahnite prstom doprava, kým nebudete počuť "Chcem zistiť čo chcete urobiť", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "textové pole, upravuje, chcem zistiť, čo chcete urobiť."

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz, napríklad Odrážky alebo tabuľku. Zoznam výsledkov vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

 4. Prezeranie výsledkov hľadania, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť príkazu alebo možnosť chcete.

 5. Ak chcete vybrať položku alebo možnosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

PowerPoint pre Android obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu s prezentáciami pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenia a funkcie zjednodušenia ovládania v aplikáciách balíka Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii PowerPoint pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie PowerPointu pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie PowerPoint pre Android

Zobrazenie na čítanie

Pri otvorení prezentácie PowerPoint pre Android alebo vytvorte nový, súbor sa otvorí v zobrazení na čítanie. Názov prezentácie je stred v hornej časti obrazovky.

Pod názvom prezentácie, je panel s nástrojmi vrátane prepínačov a tlačidiel, ako napríklad tlačidlá na súbor a nové snímky. Dvojitým ťuknutím na tlačidlo súbor otvorí v ponuke súbor, ktorý obsahuje tlačidiel, ako napríklad nastavenia, nové, Otvoriť, Uložiť ako a Tlačiť.

Pod panelom s nástrojmi môžete nájsť oblasti hlavného obsahu snímky, kde sú zobrazené. Potiahnite jedným prstom v tejto oblasti počuť čísla snímok. Ťuknite na snímku, vyberte ho. Dvakrát ťuknite na snímku, a budete počuť: "Tlačidlo Upraviť". Dvakrát ťuknite na obrazovku a môžete prejsť do zobrazenia na úpravy.

Zobrazenie na úpravy

V zobrazení na úpravy názov prezentácie je stred v hornej časti obrazovky.

Pod názvom prezentácie, je panel s nástrojmi s tieto položky z doľava alebo doprava: späť prepínač, ďalšie tlačidlo Možnosti, hľadanie prepínač, tlačidlo poznámky, tlačidlo prezentovania a tlačidlo späť.

Pod panelom s nástrojmi je oblasť obsahu snímky, ktorá ukazuje na jednej snímke upravovať. Tu napríklad môžete pridať text alebo obrázky na snímku.

Pod oblasťou snímky obsahu, v dolnej časti obrazovky, je panel s ponukami špecifické pre kontext. Tlačidlá na paneli s ponukami kontext špecifické zmeniť v závislosti od toho, čo je vybratá v oblasti hlavného obsahu (napríklad celú snímku, tabuľku alebo bloku textu na snímke). Na základe predvoleného nastavenia obsahuje tieto položky, keď sa zameriava na celú snímku:

 • Chcem zistiť

 • Rozloženie

 • Nový komentár

 • Tabuľka

 • Fotografie

 • Ponuka tvary

 • Textové pole

 • Kamera

 • Späť

 • Ďalšie možnosti prepínač

Dvojitým ťuknutím ďalšie možnosti prepnite sa otvorí alebo skryje panel s ponukami kartu, ktorá obsahuje tieto položky z zľava doprava:

 • Ponuka zoznam kariet

 • Chcem zistiť

 • Späť

 • Znova

 • Ďalšie možnosti prepínač

Zozname špecifické pre kontextové karty ponuky obsahuje nasledovné karty v predvolenom nastavení:

 • Domov

 • Vložiť

 • Kresliť

 • Návrh

 • Prechody

 • Animácie

 • Prezentácia

 • Revízia

 • Zobraziť

V závislosti od toho, čo je vybratá v oblasti hlavného obsahu, sa zobrazia nové karty. Keď sa zameriava na tabuľku, na kartu tabuľky sa zobrazí v zozname. Dvojitým ťuknutím zoznam položiek ponuky otvorí nové možnosti úprav.

Prechádzanie pomocou dotyku

 • Navigácia v PowerPoint pre Android a cyklické prechádzanie prvkami obrazovky, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 • Na prezeranie obsahu obrazovky, potiahnite prstom cez obrazovku.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Otvorenie kontextovej ponuky (ak je k dispozícii), dvakrát ťuknite na obrazovku dvoma prstami.

 • Ak chcete ukončiť ponuku, zobrazenia alebo dialógové okno, potiahnite prstom nadol ľavú potom.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete vyhľadať príkaz, alebo možnosť rýchlo, použite vyhľadávanie Chcem zistiť.

 1. V zobrazení na úpravy v prezentácii, potiahnite prstom doľava alebo doprava jedným prstom, kým vy počuť "Mi tlačidlo", a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Chcem zistiť čo chcete panel s nástrojmi."

 2. Dvakrát ťuknite na obrazovku. Budete počuť: "Zobrazujúca < klávesnice jazyk > Klávesnica."

 3. Použitie klávesnice na obrazovke zadajte hľadaný výraz, napríklad Odrážky alebo tabuľku. Zoznam výsledkov vyhľadávania sa aktualizuje pri písaní.

 4. Prezeranie výsledkov hľadania, potiahnite prstom doľava alebo doprava, kým nebudete počuť príkazu alebo možnosť chcete.

  Niektoré príkazy a možnosti môže mať vedľajšie ponuky s viacerými možnosťami. TalkBack oznamuje ich ako "< výsledok hľadania > Ponuka, dvakrát ťuknite na aktiváciu." Otvorte ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 5. Ak chcete vybrať položku alebo možnosť, dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

PowerPoint Mobile obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu s prezentáciami pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie PowerPoint Mobile

Keď otvoríte PowerPoint Mobile, v pravom hornom rohu úvodného zobrazenia je tlačidlo konta používateľa. Pod tlačidlom sa nachádza riadok záhlavia PowerPoint. Pod riadkom záhlavia nájdete tlačidlá NovéPrehľadávať. Pod týmito tlačidlami sa v oblasti hlavného obsahu nachádza zoznam prezentácií, na ktorých ste naposledy pracovali.

Zobrazenie na čítanie

Keď otvoríte prezentáciu aplikácie PowerPoint Mobile alebo začnete vytvárať novú prezentáciu, otvorí sa v zobrazení na čítanie. Názov prezentácie sa nachádza v strede hornej časti obrazovky. Pod názvom vľavo nájdete tlačidlo Súbor. Napravo od tohto tlačidla sa nachádzajú ďalšie tlačidlá: Prezentovať, Nová snímka, ZdieľaťSpäť.

Všetky snímky v prezentácii sú uvedené pod tlačidlami ako miniatúry.

Zobrazenie na úpravy

Ak chcete prejsť zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy, dvakrát ťuknite na obrazovku na snímke, ktorú chcete upraviť. Ozve sa: „Custom“ (Vlastné). Ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Edit button“ (Tlačidlo Upraviť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku. Otvorí sa zobrazenie na úpravy. Ozve sa: „Slide pane“ (Tabla snímky). Zameranie sa nachádza v oblasti hlavného obsahu.

Názov prezentácie sa nachádza v strede hornej časti obrazovky. Pod názvom vľavo nájdete tlačidlo Naspať. Napravo od tohto tlačidla sa nachádzajú ďalšie tlačidlá: Hľadať, Poznámky, PrezentovaťSpäť.

Pod tlačidlami sa nachádza oblasť hlavného obsahu a zaberá väčšinu miesta na obrazovke. Tu sa zobrazuje vybratá snímka.

Pod oblasťou hlavného obsahu sa zobrazuje tabla Poznámky, ak je aktivovaná.

Pod tablou Poznámky alebo oblasťou hlavného obsahu sa nachádza kontextový panel s nástrojmi Rýchly prístup. Obsahuje tlačidlá, ktoré súvisia s oblasťou alebo položkou aktuálne vybratou na snímke v oblasti hlavného obsahu. Tlačidlo Ďalšie možnosti sa nachádza úplne vpravo na paneli s nástrojmi. Dvojitým ťuknutím na tlačidlo otvoríte hlavnú ponuku pod oblasťou hlavného obsahu.

V hornej časti hlavnej ponuky sa nachádza panel s ponukami. Názov aktuálnej karty sa nachádza úplne vľavo na paneli s ponukami. Možnosti kariet sú uvedené pod názvom karty. Dvojitým ťuknutím na názov karty otvoríte ponuku kariet, v ktorej sa zobrazujú všetky dostupné karty. Napravo od názvu karty na paneli s ponukami sa nachádzajú tieto tlačidlá: Chcem zistiť, Späť, ZnovaĎalšie možnosti (rozbalené).

Ak chcete prejsť zo zobrazenia na úpravy do zobrazenia na čítanie, ťahajte prstom doprava, kým sa neozve „Off, back button“ (Vypnuté, tlačidlo naspäť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Prechádzanie pomocou dotyku

 • Navigáciu v aplikácii PowerPoint Mobile a prechádzanie medzi prvkami na obrazovke ovládate ťahaním prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete niektorú položku vybrať, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Medzi ponukami alebo zoznamami prechádzate tak, že ťaháte prstom doľava alebo doprava, a výber uskutočníte dvojitým ťuknutím na obrazovku.

 • Kontextovú ponuku zavriete tak, že dvomi prstami rýchlo nakreslíte tvar písmena Z.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Použite PowerPoint Online pomocou klávesnice a čítačky obrazovky na skúmanie a navigácia v rôznych zobrazeniach a presun medzi nimi. Máme skúšať s moderátorom a JAWS, ale môže fungovať s inými čítačiek obrazovky ako sledujú bežné štandardmi zjednodušenia ovládania a techník.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Ďalšie informácie o čítačkách obrazovky nájdete v téme Fungovanie čítačiek obrazovky s balíkom Microsoft Office.

 • Ak používate PowerPoint Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa PowerPoint Online používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na PowerPoint Online.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením služby PowerPoint Online

Pri otvorení prezentácie PowerPoint Online alebo vytvorte novú, je vodorovný navigačný panel v hornej časti obrazovky pod poľom URL adresu. Tlačidlo Spúšťača aplikácií na ľavom navigačnom paneli. Na pravej strane sa zobrazujú aplikácie meno: meno aktuálneho používateľa a cestu k umiestneniu, kde je uložená otvoriť prezentáciu. Názov prezentácie je stred na navigačnom paneli. Napravo od názvu sa zobrazuje tlačidlo zdieľať a meno aktuálneho používateľa.

Pod navigačným panelom je súbor na páse s nástrojmi, ako je napríklad domov, Vložiť, návrh, prechody, animácie, Revízia a Zobraziť. Pás s nástrojmi sa nachádza pod riadkom kariet (JAWS zavolá "dolnom páse s nástrojmi"). Pri výbere karty, špecifické pre kartu pása s nástrojmi sa zobrazí. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy, ktoré sú usporiadané do skupín. Napríklad, ak vyberiete možnosť Vložiť tabulátor, môžete si vybrať rôzne položky na páse s nástrojmi, ako sú napríklad tabuľky, obrázky, tvary alebo rovnice, ak chcete vložiť do prezentácie.

Pod pás s nástrojmi, existujú tri tably. Na table miniatúr je na ľavej strane. Obsahuje miniatúry snímok alebo textu na snímkach prezentácie. Na pravej strane sa na table Snímka s aktívnej snímky. Je oblasť hlavného obsahu kde úprave a Pridanie obsahu na snímkach. Na table snímka je tablu s poznámkami.

V dolnej časti obrazovky je stavový riadok vrátane položky tieto tlačidlá zobrazenia a ovládacie prvky lupy.

Navigácia pomocou klávesnice

Navigácia v PowerPoint Online a prechádzať orientačných bodov obrazovky, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6. Orientačných bodov sú v tomto poradí:

 • Tabla snímky

 • Tabla komentáre (ak je otvorená)

 • Snímky tablou s poznámkami (ak je otvorená)

 • Stavový riadok

 • Horný panel s nástrojmi

 • Pás s nástrojmi

 • Tabla miniatúr

Navigácia v obrazovky prvky aktuálneho medzník, použite tieto skratky:

 • Prechádzať prvky obrazovky, stlačte kláves Tab (preposlať) alebo klávesy Shift + Tab (dozadu). Napríklad, stlačením klávesu Tab prepínať medzi textové polia aktívnej snímky.

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Prejdite do ponuky alebo zoznamov, stlačte klávesy so šípkami a vykonajte výber, stlačte kláves Enter. Napríklad, stlačením klávesu šípka nadol a nahor alebo kláves so šípkou na presun medzi miniatúry snímok na table miniatúr.

 • Presun na rýchle vybratej karty na páse s nástrojmi, stlačte kláves s logom Alt + Windows.

  Poznámka: Účinne využívať klávesové skratky v navigačnom páse s nástrojmi, vypnite režim skenovanie. Vypnutie režimu skenovania, stláčajte SR + medzerník budete počuť: "Skenovanie vypnutie."

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Práca so snímkami v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Používanie čítačky obrazovky na pridávanie a formátovanie textu v PowerPointe

Klávesové skratky v PowerPointe Online

Vykonávanie základných úloh na vytváranie prezentácií v PowerPointe pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania pre osoby so zdravotným postihnutím powerpointových prezentáciách

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×