Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Informácie o navigácii v Outlooku pomocou funkcií na zjednodušenie ovládania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Outlook 2016 pre stolný počítač má predvolene zjednodušené ovládanie a spolupracuje s funkciami jednoduchšieho prístupu vo Windowse. Znamená to, že môžete používať klávesové skratky, čítačku obrazovky, ako je napríklad Moderátor alebo JAWS, a Windows Rozpoznávanie reči.

Prostredníctvom nastavení v Centre zjednodušenia prístupu vo Windowse si môžete vybrať tie funkcie, ktoré chcete používať. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania pre Windows nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

 • Od 1. októbra 2017 je dočasne vypnutá tabuľková navigácia pomocou čítačky obrazovky.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Outlooku

Outlook 2016 zobrazuje názov e-mailového konta, ktoré používate, v strede hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, ako napríklad MinimalizovaťZavrieť, sa nachádzajú v pravom hornom rohu. Predvolene sa panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi sa môže prispôsobiť a obsahovať najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Odoslať alebo prijať všetky priečinky, OdpovedaťPreposlať.

Pod týmto panelom s nástrojmi je skupina kariet pása s nástrojmi, akými sú Domov, Odoslať alebo prijať a Priečinok. Po výbere karty sa zobrazí špecifický pás s nástrojmi danej karty.

Ak vyberiete napríklad kartu Domov v zobrazení e-mailu, zobrazí sa príslušný pás s nástrojmi. Z neho môžete vybrať rôzne položky, ako napríklad Odstrániť, Odpovedať, či Preposlať.

Zobrazenia programu Outlook ponúkajú množstvo nástrojov na zvyšovanie produktivity a nástrojov na plánovanie.

E-mail

Pri prvom použití sa program Outlook 2016 otvorí v zobrazení Doručená pošta. Doručená pošta predvolene obsahuje tri tably: Tablu priečinka, Zoznam správTablu na čítanie.

Môžete si ich rozličnými spôsobmi prispôsobiť. Napríklad karta Zobraziť zahŕňa tieto možnosti tably na čítanie: umiestnenie tably na čítanie vpravo od zoznamu správ, pod zoznamom správ alebo vypnutie tably na čítanie.

Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

Kalendár

Ak chcete prejsť do kalendára, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 2.

Pri prvom použití kalendára sa zobrazia dve tably: tabla Priečinok a tabla Kalendár. Nad nimi sa nachádza pás s nástrojmi.

Ďalšie informácie o možnostiach kalendára nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

Na karte Domov si môžete vybrať možnosť na zobrazenie denného kalendára alebo prepnúť zobrazenia pre týždeň alebo mesiac.

Ďalšie možnosti kalendára nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

Kontakty

Ak chcete prejsť na zoznam kontaktov, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + 3.

Pri prvom používaní kontaktov sa zobrazia dve tably: Moje kontakty (so zoznamom priečinkov pre jednotlivé množiny kontaktov, ktoré ste pripojili, napríklad organizáciu, Skype for Business alebo iné pripojené e-mailové kontá) a Kontakty, kde sú uvedené zoznamy mien s kontaktnými informáciami v abecednom poradí. Nad nimi sa nachádza pás s nástrojmi.

Na karte Domov sa nachádzajú tlačidlá príkazov na tvorbu a spravovanie kontaktov.

Ak sa chcete oboznámiť s možnosťami týkajúcimi sa kontaktov, pozrite si tému Klávesové skratky pre Outlook.

Úlohy

Pri prvom otvorení zobrazenia úloh sa zobrazia dve tably. Na ľavej strane je tabla Moje úlohy s položkami zoznamu vašich úloh a na pravej table sú úlohy. Najdôležitejšími položkami sú karty Súbor, Domov, Odoslať alebo prijať, Priečinok, Zobraziť a pole Chcem zistiť.

Ak chcete vytvoriť novú úlohu, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + N. Nová úloha obsahuje päť kariet: Súbor, Úloha, Vložiť, Formátovať text, Revízia, ako aj pole Chcem zistiť. Ako vždy, pás s nástrojmi mení v závislosti od karty, ktorú vyberiete.

Na karte Úloha nájdete napríklad príkazy Uložiť a zavrieť,, OdstrániťPreposlať.

Pod pásom s nástrojmi môžete priradiť predmet, počiatočný dátum, termín dokončenia, stav, prioritu a požiadať o pripomenutie úlohy.

Ďalšie informácie o možnostiach úloh nájdete v téme Klávesové skratky pre Outlook.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

 • Na navigáciu v programe Outlook pre Office 365 vo Windowse stlačte kláves Tab (dopredu) alebo Shift + Tab (dozadu).

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, stlačte kláves so šípkou nahor alebo kláves so šípkou nadol, potom vykonajte výber a stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Ďalšie možnosti navigácie, prečítajte si Klávesové skratky pre program Outlook.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook

Klávesové skratky na navigáciu v pošte v Outlooku

Klávesové skratky na navigáciu v kalendári v Outlooku

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailov v Outlooku

Outlook 2016 pre Mac v Office 365 využíva funkcie jednoduchšieho prístupu vstavané v systéme Mac OS, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Na prácu s programom Outlook 2016 pre Mac v službách Office 365 môžete použiť klávesové skratky, funkciu VoiceOver a hlasové nástroje. Ďalšie informácie o nastaveniach a funkciách jednoduchšieho prístupu vo vašom zariadení nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Outlooku pre Mac

Keď otvoríte Outlook 2016 pre Mac, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ponuka Outlooku a jej položky nasledujú za ponukou Apple. Pod ňou sa v strede nachádza názov aktuálneho zobrazenia alebo priečinka. Panel s nástrojmi Rýchly prístup sa predvolene nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky. Obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova. Pole Hľadať a ikonu možností zdieľania nájdete v tom istom riadku v pravej časti obrazovky.

Pod nimi je ponuka Vylepšenie balíka Office.

Pod nimi sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, napríklad Domov a Usporiadanie. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Napríklad výberom karty Nástroje sa zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi pridať kontá alebo importovať údaje.

To, čo sa nachádza pod pásom s nástrojmi, závisí od aktuálneho výberu (priečinok alebo zobrazenie). Ak sa napríklad nachádzate v zobrazení Doručená pošta, zobrazenie obsahuje zoznam správ na čítanie a tablu ukážky s obsahom aktuálne vybratej správy. Ak sa nachádzate v zobrazení Ľudia, na ľavej table sa nachádzajú kategórie ľudí, na strednej table ľudia v danej kategórii a na ďalšej ľavej table kontaktné informácie pre aktuálne vybratú osobu.

V spodnej časti obrazovky nachádzajúcej sa pod hlavnou oblasťou je uvedený panel Navigácia so zobrazeniami, ktoré možno vybrať: Pošta, Kalendár, Ľudia alebo Úlohy.

Navigácia v Outlooku

 • Ak chcete prejsť na pás s nástrojmi, stlačte kláves F6. Ak nefunguje, stlačte kláves Tab. (Ak ste v kontexte úprav, možno bude najskôr potrebné stlačiť kombináciu klávesov Command + W.)

 • Na presun medzi kartami používajte klávesy so šípkami.

 • Keď sa nachádzate na karte pása s nástrojmi, ktorú chcete použiť (napríklad Domov), stlačte ešte raz kláves Tab, čím sa presuniete na prvý príkaz na páse s nástrojmi.

 • Na presúvanie medzi príkazmi na páse s nástrojmi použite kláves so šípkou doľava alebo kláves so šípkou doprava.

 • Ak chcete otvoriť ponuku, napríklad pre výber písma alebo farby zvýraznenia, stlačte kláves so šípkou nadol. (Stlačením klávesov VO + Shift + M otvoríte ponuku funkcie VoiceOver.)

 • Ak chcete vybrať príkaz, stlačte medzerník.

 • Stlačením klávesu Esc postup ukončíte.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky pre Outlook pre Mac

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Outlook pre iOS obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Znamená to, že môžete používať klávesové skratky, funkciu VoiceOver (vstavanú čítačku obrazovky v zariadeniach so systémom iOS), hlasové diktovanie a ďalšie funkcie, napríklad kontrast farieb, ktoré možno nastaviť v zariadení so systémom iOS. Ďalšie informácie o nastavení a funkciách zjednodušenia ovládania v zariadení nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušenie ovládania v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tejto témy

Oboznámenie sa s rozložením v Outlooku pre iOS

Keď spustíte aplikáciu Outlook pre iOS, otvorí sa váš e-mailový priečinok Doručená pošta. Horný riadok priečinka Doručená pošta obsahuje tlačidlá Zobraziť navigačnú tabluHľadať na ľavej strane, nadpis „Doručená pošta“ v strede a tlačidlo Vytvoriť na pravej strane. Nižšie je riadok s filtrami e-mailov a pod ním zvislý zoznam e-mailových správ.

V dolnej časti obrazovky sa zobrazuje pás s nástrojmi programu Outlook. Na prechod do rôznych oblastí môžete použiť karty:

 • Pošta: Prejdete do priečinka Doručená pošta.

 • Kalendár: Prejdete do zobrazenia Kalendár.

 • Súbory: Budete môcť prechádzať súbormi vrátane tých vo OneDrive.

 • Ľudia: Prejdete do zobrazenia Ľudia, kde sa zobrazujú vaše kontakty.

 • Nastavenia: Zobrazia sa nastavenia aplikácie Outlook, ktoré môžete zmeniť.

Výber nastavení v Outlooku pre iOS

Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie, presuňte zameranie na kartu Nastavenia na páse s nástrojmi v dolnej časti obrazovky. Dvakrát ťuknite. Otvorí sa okno Nastavenia.

Na posun smerom nadol v nastaveniach potiahnite prstom doprava a na posun smerom nahor ním potiahnite doľava. Nastavenie, ktorého názov ste práve počuli, otvoríte dvojitým kliknutím.

Možnosti nastavenia sú nasledovné:

 • Pomoc a pripomienky: Otvorí obrazovku, ktorú môžete použiť na vyhľadávanie tém Pomocníka, obrátiť sa na podporu pre zákazníkov alebo poskytnúť pripomienky spoločnosti Microsoft.

 • Kontá: Táto položka obsahuje možnosti na spravovanie e-mailových kont, ktoré ste pridali do aplikácie. Ak chcete pridať nové e-mailové konto, posúvajte prstom, kým sa neozve „Add Account“ (Pridať konto), a potom dvakrát ťuknite.

  Pod zoznamom kont sa nachádza nadpis Pošta, za ktorým nasledujú nastavenia týkajúce sa e-mailu, a potom nadpis Kalendár s nastaveniami kalendárovej časti aplikácie.

 • Viac: Uvádza nastavenia, pomocou ktorých môžete pozvať ostatných na používanie aplikácie Outlook alebo získať informácie o ďalších aplikáciách spoločnosti Microsoft pre iOS.

Nastavenia pošty

Možnosti Pošty môžete nastaviť dvojitým ťuknutím na niektoré z týchto tlačidiel:

 • Oznámenia: Môžete zmeniť napríklad to, o ktorých e-mailoch budete dostávať oznámenia, zvuk, ktorý sa použije pri oznámeniach, a tak ďalej.

 • Predvolené: Môžete nastaviť predvolené e-mailové konto, ktoré použije Outlook.

 • Podpis: Môžete nastaviť podpisy pre rôzne e-mailové kontá.

 • Možnosti potiahnutia prstom: Môžete zmeniť akcie, ktoré Outlook vykoná po potiahnutí prstom doľava a doprava.

 • Prioritná doručená pošta: Môžete vypnúť alebo zapnúť priečinok Prioritná doručená pošta. Predvolene je zapnutá a Outlook inteligentne umiestní e-maily s najvyššou prioritou do zoznamu Prioritné v priečinku Doručená pošta.

 • Usporiadať poštu podľa konverzácie: Túto možnosť môžete zapnúť alebo vypnúť. Keď je zapnutá, Outlook usporiada správy do konverzácie podľa predmetu správy.

 • Číslo na štítku: Môžete vybrať, či Outlook zobrazí neprečítanú poštu len z priečinka Prioritná doručená pošta alebo zo všetkých e-mailov.

Na každej stránke Nastavenia si posunutím prsta nadol môžete vypočuť možnosti a potom postupovať podľa pokynov na zmenu nastavení jednotlivých ovládacích prvkov. Po dokončení zmien nastavení na stránke presuňte zameranie na tlačidlo Späť v ľavom hornom rohu a dvakrát ťuknite. Opakujte podľa potreby, kým sa nevrátite na stránku Nastavenia.

Nastavenie kalendára

Na nastavenie možností zobrazenia Kalendár môžete dvakrát ťuknúť na tlačidlo. Môžete zmeniť napríklad predvolený čas oznámení pre udalosti, zvuk, ktorý sa použije pri oznámeniach, a tak ďalej.

 • Oznámenia: Môžete zmeniť napríklad predvolený čas oznámení pre udalosti, zvuk, ktorý sa použije pri oznámeniach, a tak ďalej.

 • Predvolené: Môžete určiť, ktorý kalendár sa zobrazí predvolene.

 • Začiatok týždňa: Môžete určiť, ktorým dňom sa bude začínať týždeň v kalendári.

 • Aplikácie kalendára: Môžete pripojiť ďalšie aplikácie kalendára a ich udalosti sa zobrazia v aplikácii Outlook. Po výbere tohto tlačidla sa zobrazí zoznam dostupných aplikácií kalendára, ako sú napríklad Evernote alebo Facebook. Vypočuť si ich môžete posunutím prsta nadol alebo rýchlym pohybom prsta doprava. Ak chcete pridať aplikácie, potiahnite alebo rýchlo prejdite prstom doprava, kým sa neozve „Connect“ (Pripojiť), a potom dvakrát ťuknite. Na pripojenie aplikácie postupujte podľa pokynov.

Na každej stránke Nastavenia si posunutím prsta nadol môžete vypočuť možnosti a potom postupovať podľa pokynov na zmenu nastavení jednotlivých ovládacích prvkov. Po dokončení zmien nastavení na stránke presuňte zameranie na tlačidlo Späť v ľavom hornom rohu a dvakrát ťuknite. Opakujte podľa potreby, kým sa nevrátite na stránku Nastavenia.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Outlook pre Android obsahuje funkcie jednoduchšieho prístupu, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Môžete používať klávesové skratky, funkciu Talkback (vstavanú čítačku obrazovky pre zariadenia s Androidom) a iné funkcie, napríklad nastavenie kontrastu farieb v zariadení s Androidom. Ďalšie informácie o nastavení a funkciách jednoduchšieho prístupu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Outlooku pre Android

Po prvom spustení aplikácie Outlook pre Android pre Android je v hornej časti uvedené záhlavie, v strede je hlavný obsah a panel s ponukami sa nachádza v dolnej časti obrazovky. Na ľavej strane záhlavia aplikácie Outlook je tlačidlo Otvoriť zásuvku navigácie a názov aktuálneho zobrazenia, napríklad Doručená pošta alebo Súbory. Na pravej strane záhlavia aplikácie Outlook sú príkazy HľadaťNastavenia.

Po prvom raze sa Outlook otvorí v zobrazení Doručená pošta.

V dolnej časti obrazovky je panel s ponukami, ktorý obsahuje tieto štyri príkazy:

 • Pošta: Prejdete do priečinka Doručená pošta.

 • Kalendár: Prejdete do zobrazenia Kalendár.

 • Súbory: Prejdete do zobrazenia Súbory, kde môžete prehľadávať súbory svojich e-mailových kont, súbory uložené vo OneDrive a inde.

 • Ľudia: Prejdete do zobrazenia Ľudia, kde sa zobrazujú vaše kontakty.

Medzi záhlavím v hornej časti a panelom s ponukami v dolnej časti je hlavný obsah obrazovky: priečinok Doručená pošta s e-mailami, kalendár, zoznam súborov alebo zoznam ľudí či kontaktov.

Nastavenie Outlooku pre Android

Na nastavenie aplikácie Outlook požadovaným spôsobom použite položku Nastavenia.

 1. Ak chcete zmeniť nastavenia aplikácie Outlook, v pravom hornom rohu obrazovky presuňte výber na kartu Nastavenia a dvakrát ťuknite.

 2. Ak si chcete vypočuť dostupné nastavenia, posúvajte sa prstami po obrazovke. Nadol sa posuniete potiahnutím dvoma prstami smerom dole. Nahor sa posuniete potiahnutím dvomi prstami smerom hore. Dvojitým ťuknutím otvorte nastavenie, ktorého názov sa práve ozval, a získajte o ňom ďalšie informácie. Na zapnutie alebo vypnutie nastavenia presuňte výber na prepínač Zapnuté/Vypnuté a dvakrát ťuknite. Toto sú niektoré z dostupných nastavení:

  • Help & Feedback: Otvorí sa obrazovka, prostredníctvom ktorej môžete kontaktovať oddelenie podpory, navrhnúť funkciu, dostať odpovede na najčastejšie otázky alebo vyriešiť problém.

  • Kontá: Obsahuje zoznam e-mailových kont alebo kont ukladacieho priestoru, ktoré ste pridali do aplikácie Outlook. Ak chcete zmeniť nastavenia konta, vyberte príslušné konto. Ak chcete pridať nové e-mailové konto alebo konto ukladacieho priestoru, posúvajte sa, kým sa neozve „Add Account“ (Pridať konto), a dvakrát ťuknite.

  • Pošta: Obsahuje nastavenia súvisiace s e-mailom, ako sú napríklad nastavenia oznámení, predvoleného e-mailového konta, podpisu, možností potiahnutia prstom, atď.

  • Kalendár: Obsahuje nastavenia súvisiace s udalosťami, ako sú napríklad nastavenia oznámení, predvoleného kalendára a začiatku týždňa v kalendári.

  • Predvoľby: Obsahuje nastavenia zjednodušenia ovládania.

  • Viac: Obsahuje príkazy na pozvanie iných ľudí na používanie aplikácie Outlook a objavovanie ďalších aplikácií od spoločnosti Microsoft pre Android.

 3. Po dokončení zmien nastavení presuňte na stránke zameranie do ľavého horného rohu na tlačidlo Prejsť hore a dvakrát ťuknite.

Pozrite tiež

Formátovanie textu v e-maile v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Outlook Pošta a Outlook Kalendár obsahujú funkcie na zjednodušenie ovládania, vďaka ktorým môžu samostatne alebo v tímoch chatovať aj používatelia s postihnutím, napríklad s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tejto témy

Oboznámenie sa s rozložením Outlook Pošty

Po otvorení aplikácie Outlook Pošta sa zobrazí priečinok Doručená pošta vášho e-mailu. Horný riadok priečinka Doručená pošta obsahuje tlačidlo Navigácia úplne vľavo. Dvojitým ťuknutím na obrazovku toto tlačidlo rozbalíte. Otvorí sa navigačná tabla so zoznamom e-mailových kont, ako aj vašich obľúbených priečinkov v aplikácii Outlook Pošta. Ďalej vpravo v hornom riadku v strede obrazovky je nadpis Doručená pošta a za ním nasleduje typ konta. Úplne vľavo sa nachádza tlačidlo Filter.

Pod horný riadkom je zoznam e-mailov. Predvolene je najnovší e-mail uvedený ako prvý.

Pod zoznamom e-mailov sa nachádza panel s nástrojmi s nasledujúcimi tlačidlami:

 • Nové: Vytvorí nový e-mail.

 • Vybrať: Vyberie e-maily po jednom alebo vyberie všetky e-maily.

 • Synchronizácia: Aktualizuje váš priečinok Doručená pošta.

 • Hľadať: Vyhľadá e-maily.

 • Ďalšie možnosti: Rozbalí a zbalí zoznam pomocou nasledujúcich možností:

  • Zrušiť pripnutie v obrazovke Štart alebo Pripnúť na obrazovku Štart: Odstráni alebo pridá odkaz na obrazovku Štart.

  • Spravovať kontá: Zmení nastavenia kont alebo pridá nové kontá.

  • Nastavenia: Zmení nastavenia, napríklad farby aplikácií a automatické odpovede.

Zobrazenie na čítanie e-mailov

Po otvorení e-mailu sa v hornej časti obrazovky zobrazia podrobnosti o e-mailovej správe, ako napríklad odosielateľ a predmet. Pod podrobnosťami sa nachádza telo správy, ktoré zaberá väčšinu miesta na obrazovke. Pod správou sa nachádza panel s nástrojmi, ktorý obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 • Odpovedať: Možnosti: odpovedať, odpovedať všetkým alebo preposlať e-mail.

 • Odstrániť: Odstráni e-mail.

 • Novšie: Presunie sa na novšiu verziu e-mailu.

 • Staršie: Presunie sa na staršiu verziu e-mailu.

 • Ďalšie možnosti: Rozbalí a zbalí zoznam nasledujúcich možností:

  • Označiť ako neprečítané: Uvedie e-mail ako neprečítaný v priečinku Doručená pošta.

  • Nastaviť príznak alebo Odstrániť príznak: Pridá alebo odstráni príznak.

  • Premiestniť: Presunie e-mail do iného priečinka.

  • Hľadať: Vyhľadáva v e-maile.

  • Uložiť ako: Uloží kópiu súboru.

Zobrazenie vytvárania e-mailu

Pri vytváraní e-mailu sa polia pre príjemcu a predmet zobrazujú v hornej časti obrazovky. Pod nimi sa nachádza telo správy, ktoré zaberá väčšinu miesta na obrazovke. Pod správou sa nachádza panel s nástrojmi, ktorý obsahuje nasledujúce tlačidlá:

 • Zahodiť: Odstráni koncept.

 • Priložiť: Pridá prílohy.

 • Odoslať: Odošle e-mail.

 • Ďalšie možnosti: Otvorí pás s nástrojmi na úpravu a revíziu možností.

Prechádzanie pomocou dotyku

 • Ak chcete prechádzať medzníkmi prvkov a pohybovať sa medzi použiteľnými prvkami, ktoré sú akcieschopné, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 • Na presun medzi položkami v zoznamoch možností ponuky potiahnite prstom doľava alebo doprava.

 • Ak chcete vybrať položku v zozname, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete rozbaliť zoznam zbalených ponúk alebo zbaliť rozbalenú ponuku, dvakrát ťuknite na obrazovku.

 • Ak chcete prejsť späť do predchádzajúceho zobrazenia, ťahajte prstom doľava alebo doprava, kým sa neozve „Navigation bar, back button“ (Navigačný panel, tlačidlo Späť), a potom dvakrát ťuknite na obrazovku.

Pozrite tiež

Vkladanie obrázka v programe Outlook 2016 pomocou čítačky obrazovky

Vloženie hypertextového prepojenia v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Outlook Web App obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré uľahčujú pre používateľov s obmedzenou pohyblivosťou, slabým zrakom alebo iným postihnutím chat súkromne alebo v tímoch. Znamená to, môžete použiť funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré sú zabudované do svojho zariadenia alebo počítača, napríklad čítačky obrazovky, kontrastu alebo diktovanie nástroje na prácu s Outlook Web App. Ak chcete zistiť informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkcie vo vašom zariadení, odkazovať na nastaviť svoje zariadenie na prácu s zjednodušenia ovládania v službách Office 365.

Okrem toho Outlook Web App ponúka funkciu, ktorá umožňuje vyžadovať so zjednodušeným ovládaním e-mailové správy od ostatných. Ďalšie informácie, prejdite na vyžiadanie prístupné e-mailov.

Poznámky: 

 • Pokyny súvisiace s aplikáciou Pošta sú zdokumentované s vypnutou tablou na čítanie.

 • Pokyny súvisiace s aplikáciou Kalendár sú zdokumentované s predvoleným rozložením.

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak použijete Outlook Web App, odporúčame použiť Microsoft Edge ako webový prehliadač. Ďalšie informácie nájdete v Microsoft Edge pomôže. Keďže Outlook Web App sa spúšťa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sa líšia od tých v počítačovom programe. Napríklad použijete kombináciu klávesov Ctrl + F6 namiesto klávesu F6 na prechod a odhlásenie v rámci príkazy. Tiež klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a použite ho na webový prehliadač - nie Outlook Web App Ctrl + O (otvoriť).

Obsah tohto článku

Oboznámenie so službami Outlook Web app rozloženia

Rozloženie Outlook Web App zodpovedá poslednej vykonanej medzinárodnými navigácia ovládania klávesnice. Ak používate niektoré klávesové skratky, ktoré sú špecifické pre čítačky obrazovky, môžete využiť ARIA značky na stránke.

Rozloženie pošty

Poznámka: Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, odporúčame vypnúť tablu na čítanie a zobraziť e-maily ako správy a nie ako konverzácie. Ak chcete vypnúť tablu na čítaniekonverzácie, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + A.

Pri pokuse o otvorenie poštyOutlook Web App, hlavné zobrazenie sa zobrazí najskôr. Sa zameriava na zozname správy s najnovšie e-mailom začiarknuté.

Vodorovný navigačný panel sa nachádza v hornej časti obrazovky pod poľom URL adresy. Nájdete tu tieto tlačidlá: Spúšťač aplikácií na ľavej strane, potom pripnuté aplikácie (v prípade, že nejaké máte), Skype, Oznámenia, Nastavenie, Pomocník a tlačidlá stavu používateľa.

Pod navigačným panelom je hlavné zobrazenie rozdelené na dve oblasti. Na ľavej strane sa nachádza navigačná tabla, ktorá má v hornej časti vyhľadávacie pole, a zoznam e-mailových priečinkov a skupín. V dolnej časti navigačnej tably sa nachádzajú tlačidlá na rýchly prístup k Pošte, Kalendáru, KontaktomÚlohám. Stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi položkami na tejto table.

Vedľa navigačnej tably na pravej strane sa nachádza zobrazenie zoznamu správ, ktoré zaberá väčšinu obrazovky. Tu sú uvedené vaše e-maily. Nad zoznamom správ sú karty PrioritnáIná, tlačidlo Filtrovať, nasledujúca udalosť v kalendári a tlačidlo Agenda.

Ak chcete otvoriť e-mail, stlačte v zozname správ kombináciu klávesov Caps Lock + Enter. Daný e-mail nahradí zoznam správ zobrazený na obrazovke. Ak chcete zapnúť režim skenovania a prejsť na otvorený e-mail, stlačte kombináciu klávesov Lock + medzerník. Pri písaní e-mailu sa namiesto zoznamu správ na obrazovke zobrazí okno na vytváranie správ.

Nad zoznamom správ pod navigačným panelom sa nachádza panel s nástrojmi. Keď v zozname správ vyberiete e-mail, na paneli s nástrojmi sa zobrazia tlačidlá pre najbežnejšie úlohy, ako je napríklad vytvorenie nového e-mailu a odpovedanie na e-mail. Stlačením klávesu Tab prejdete na prvú položku na paneli s nástrojmi a potom stlačením klávesov so šípkami doľava alebo doprava prejdete na panel s nástrojmi. Ak ste e-mail nevybrali, na paneli s nástrojmi sa bude nachádzať iba tlačidlo Nové.

Poznámka: Ak chcete otvoriť zoznam Outlook Web App klávesové skratky, stlačte kláves otáznik (?).

Rozloženie kalendára

Pri pokuse o otvorenie kalendára v Outlook Web App, budete počuť aktuálny dátum a či sú udalosti pre daný deň. Budete počuť aj celkový počet udalostí v aktuálnom mesiaci.

Vodorovný navigačný panel sa nachádza v hornej časti obrazovky pod poľom URL adresy. Nájdete tu tieto tlačidlá: Spúšťač aplikácií na ľavej strane, potom pripnuté aplikácie (v prípade, že nejaké máte), Skype, Oznámenia, Nastavenie, Pomocník a tlačidlá stavu používateľa.

Pod navigačným panelom je hlavné zobrazenie rozdelené na tri oblasti. Na ľavej strane sa nachádza navigačná tabla, ktorá má v hornej časti vyhľadávacie pole. Pod vyhľadávaním sa nachádza mesačný kalendár a zoznam ďalších kalendárov a skupín. V dolnej časti sa nachádzajú tlačidlá na rýchly prístup k Pošte, Kalendáru, KontaktomÚlohám. Stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi položkami na tejto table.

Vedľa navigačnej tably sa napravo nachádza kalendár pre aktuálny mesiac, ktorý zaberá väčšinu obrazovky. Stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi udalosťami kalendára. Aktuálny mesiac a rok sa zobrazujú nad kalendárom. Stláčajte kláves Tab alebo kombináciu klávesov Shift + Tab, kým nebudete počuť ich oznámenie. Navyše tu nájdete aj tlačidlá na výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho mesiaca a tlačidlo na výber konkrétneho mesiaca.

Na pravej strane sa v zobrazení agendy zobrazujú udalosti prebiehajúce v danom dni, ktorý ste vybrali v zobrazení kalendára. Stlačením klávesu Tab sa môžete presúvať medzi položkami na table. Udalosť otvoríte stlačením klávesu Enter. Udalosť opustíte stlačením klávesu Esc.

Nad zobrazením agendy sa nachádzajú tlačidlá, ktoré slúžia na zmenu zobrazenia v hlavnom kalendári. Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností: Deň, Pracovný týždeň, Týždeň, MesiacDnes. Stlačením klávesu Tab prejdete na aktuálny výber a potom stlačením klávesov so šípkami doľava alebo doprava prejdete na možnosti. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením medzerníka.

Nad zobrazením kalendára a zobrazením agendy nájdete pod navigačným panelom panel s nástrojmi. Nachádzajú sa na ňom tlačidlá, napríklad na vytvorenie novej udalosti v kalendári a zdieľanie kalendára. Stlačením klávesu Tab prejdete na prvú položku na paneli s nástrojmi a potom stlačením klávesov so šípkami doľava alebo doprava prejdete na panel s nástrojmi.

Navigácia pomocou klávesnice

Ak sa chcete presúvať medzi prvkami orientačných bodov, stačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 (dopredu) alebo Shift + Ctrl + F6 (dozadu). Ak sa chcete presúvať použiteľnými prvkami, stlačte kláves Tab a príslušné klávesy so šípkami. Ak sa chcete presúvať medzi položkami v ponuke možností, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Požadovanú položku v zozname vyberiete stlačením klávesu Enter alebo medzerníka. Ak chcete rozbaliť zbalený zoznam ponúk, stlačte medzerník. Ak chcete zatvoriť dialógové okno alebo presunúť zameranie späť, stlačte kláves Esc. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku (ak je k dispozícii), stlačte kombináciu klávesov Shift + F10 alebo kláves pre kontextovú ponuku.

Ak chcete prejsť do poľa Microsoft EdgeHľadať, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F.

Ďalšie informácie nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

Osobitosti aplikácie Outlook Web app

Outlook Web App môže diskrétne kontaktov vedieť, že si prajete so zjednodušeným ovládaním e-mailov.

Žiadosť o zasielanie e-mailov so zjednodušeným ovládaním

Vždy, keď odosielateľa pomocou Outlook Web App sa pridá ako príjemca pre e-mailu, odosielateľ dostane oznámenie dávate prednosť obsahu a prepojenie na zjednodušenia ovládania. Ak kontrola nájde všetky problémov so zjednodušením ovládania v e-mailu, problémy sa uvedú spolu s pokynmi o tom, ako ich vyriešiť.

 1. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Use the down arrow to use the Settings pane“ (Použitie tably Nastavenie pomocou šípky nadol), a potom stlačte kláves so šípkou nadol.

 2. Na table Nastavenie stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Mail link“ (Prepojenie na aplikáciu Pošta), a potom stlačte kláves Enter.

 3. Stláčajte kombináciu klávesov Shift + Tab, kým sa neozve „General“ (Všeobecné), a potom stlačte kláves so šípkou doprava.

 4. Stláčajte kláves so šípkou nadol, kým sa neozve „Accessibility settings“ (Nastavenie pre zjednodušenie ovládania), a potom stlačte kláves Enter.

 5. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Unchecked, Ask sender to send content that's accessible“ (Nezačiarknuté, Požiadať odosielateľa o odosielanie obsahu so zjednodušeným ovládaním), a potom stlačte medzerník.

 6. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

  Poznámka: Ak chcete túto funkciu vypnúť, prejdite podľa uvedených pokynov na nastavenie zjednodušenia ovládania. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Checked, Ask sender to send content that's accessible“ (Začiarknuté, Požiadať odosielateľa o odosielanie obsahu so zjednodušeným ovládaním), a potom stlačte medzerník. Stláčajte kláves Tab, kým sa neozve „Save button“ (Tlačidlo Uložiť), a potom stlačte kláves Enter.

Pozrite tiež

Použitie čítačky obrazovky na formátovanie textu vášho e-mailu v Outlooku

Klávesové skratky v  Outlooku na webe

Vykonávanie základných úloh v e-mailoch v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Vykonávanie základných úloh v kalendári v Outlooku pomocou čítačky obrazovky

Zjednodušenie ovládania e-mailu v Outlooku

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×