Office
Prihlásenie
Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Informácie o navigácii v Exceli pomocou funkcií jednoduchšieho prístupu

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Excel 2016 pre počítače s Windowsom využívajúce Office 365 obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Znamená to, že na prácu s programom Excel 2016 môžete použiť Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows, čítačku obrazovky ako Moderátor, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, alebo JAWS, či nástroj na rozpoznávanie reči, akým je Windows Rozpoznávanie reči.

Mnohé funkcie na zjednodušenie ovládania, akými sú čítačky obrazovky, nástroje na rozpoznávanie reči a nástroje na nastavenie kontrastu farieb, sú špecifické pre danú platformu, napríklad Windows, Mac alebo Android. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkciách jednoduchšieho prístupu, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365. Ak potrebujete pomoc na vykonanie bežných úloh v počítačovej aplikácii Excel pre Windows, pozrite si tému Podpora zjednodušenia ovládania pre Excel.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Exceli

V programe Excel sa názov zošita nachádza v strede hornej časti obrazovky. Ovládacie prvky aplikácie, ako napríklad MinimalizovaťZavrieť, sa nachádzajú v pravom hornom rohu. Predvolene sa Panel s nástrojmi Rýchly prístup nachádza v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi sa môže prispôsobiť a obsahovať najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova.

Pod týmto panelom s nástrojmi sú karty pása s nástrojmi, ako napríklad Domov, Vložiť, Vzorce, Údaje, RevíziaPower Pivot. Po výbere karty sa pod kartou zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, zobrazí sa pás s nástrojmi. Z tohto pásu s nástrojmi môžete vybrať rôzne položky, napríklad tabuľky, grafy, hypertextové prepojenia alebo ilustrácie, ktoré môžete vložiť do hárka.

Mriežka buniek aktívneho hárka sa zobrazuje pod pásom s nástrojmi a vypĺňa väčšinu strany. Použitím niektorých príkazov, ako napríklad Revízia alebo Vyhľadať, sa otvorí okno v strede hárka. Použitím iných príkazov, ako napríklad Zdieľať, sa otvorí tabla na pravej alebo ľavej strane hárka.

Pod mriežkou buniek sa nachádza pruh, ktorý obsahuje ušká jednotlivých hárkov v zošite. Môžete sa posúvať v tomto rade kariet a vybrať hárok. Aktuálne vybratý hárok sa nazýva aktívny hárok.

V dolnej časti okna programu Excel sa nachádza stavový riadok. Na pravej strane stavového riadka sú príkazy na zobrazenie hárka (napríklad Normálne zobrazenie alebo Ukážka zlomov strán) a posuvný ovládací prvok a tlačidlo úrovne priblíženia. Keď vyberiete skupinu buniek, v stavovom riadku sa zobrazí priemer, počet a súčet čísel vo vybratých bunkách. Môžete upraviť spôsob, akým Excel zhrnie údaje, a prispôsobiť tak, čo sa bude zobrazovať v stavovom riadku. Ak chcete prispôsobiť stavový riadok, stláčajte kláves F6, až kým sa neozve „Status bar, Toolbar“ (Stavový riadok, panel s nástrojmi). (V Moderátorovi sa ozve „On, Normal button“ (Zapnuté, normálne tlačidlo)). Stlačte klávesy Shift + F10. V ponuke Prispôsobiť stavový riadok vyberte požadované možnosti (napríklad Číselný počet, Max, Min a Scroll Lock), použite klávesy so šípkou nahor a nadol a stlačte kláves Enter.

Navigácia iba pomocou klávesnice

V programe Excel môžete prechádzať medzi prvkami obrazovky (hárok, pás s nástrojmi, pracovná tabla (ak je otvorená) a stavový riadok alebo panel s nástrojmi) stlačením klávesu F6 (dopredu) a kombinácie klávesov Shift + F6 (dozadu).

 • Ak je otvorených viac okien zošita, do nasledujúceho okna zošita sa môžete prepnúť stlačením kombinácie klávesov Ctrl + F6.

 • Ak chcete prechádzať medzi bunkami alebo stĺpcami v tabuľke, stlačte kláves Tab (dopredu) a kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu) alebo použite klávesy so šípkami. Ak chcete vybrať bunku, presuňte sa na ňu.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, klávesom so šípkou nahor alebo nadol sa posuňte na požadovanú položku a výber vykonajte stlačením klávesu Enter. Ponuku alebo režim ukončíte stlačením klávesu Esc.

 • Ak chcete prejsť do ďalšieho alebo predchádzajúceho hárka v otvorenom zošite, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Page Down alebo Ctrl + Page Up.

Tip: Ak chcete rýchlo presunúť zameranie na prvý plávajúci tvar, ako je napríklad textové pole alebo obrázok, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + 5. Potom môžete plávajúcimi tvarmi prechádzať pomocou klávesu Tab. Ak sa chcete vrátiť do normálnej navigácie, stlačte kláves Esc.

Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli 2016 pomocou čítačky obrazovky

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy pre Windows

Vykonávanie základných úloh v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Excel 2016 pre Mac v Office 365 obsahuje nástroje a funkcie, ktoré môžu pomôcť používateľom s postihnutiami. Excel 2016 pre Mac môžete používať spolu s klávesnicou a vstavanou čítačkou obrazovky pre Mac OS nazývanou VoiceOver.

Ďalšie informácie o nastaveniach a funkciách zjednodušenia ovládania, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.  Ak potrebujete pomoc na vykonanie bežných úloh v Exceli pre Mac, pozrite si tému Podpora zjednodušenia ovládania pre Excel.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Exceli pre Mac

Keď otvoríte Excel 2016 pre Mac, v hornej časti obrazovky sa zobrazí ponuka programu Excel a jej položky nasledujú za ponukou Apple. Pod nimi sa v strede panela s nástrojmi nachádza názov dokumentu. Panel s nástrojmi Rýchly prístup je umiestnený v ľavom hornom rohu obrazovky. Tento panel s nástrojmi obsahuje najčastejšie používané príkazy, ako napríklad Uložiť, SpäťZnova. Vyhľadávacie pole a ikonu možností zdieľania nájdete v tom istom riadku v pravej časti obrazovky. Pod nimi je ponuka Vylepšenie balíka Office.

Pod panelom s nástrojmi sa nachádzajú karty na páse s nástrojmi, ako napríklad Vložiť a Zobraziť. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Výberom karty sa pre ňu zobrazí osobitný pás s nástrojmi. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Napríklad výberom karty Vložiť sa zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať položky, ktoré môžete do dokumentu vložiť, napríklad tabuľky alebo obrázky.

Pod pásom s nástrojmi sa nachádza Pole názvovRiadok vzorcov. V Poli názvov sa zobrazuje názov alebo umiestnenie aktuálne vybratej bunky v hárku. V Riadku vzorcov sa zobrazuje obsah aktuálnej bunky a umožňuje zadať text alebo vzorce, podľa ktorých Excel vytvára výpočty.

Nižšie sa nachádza zošit s aktuálne otvoreným hárkom. Hárok zaberá väčšinu obrazovky. Nový hárok je tvorený mriežkou pozostávajúcou z prázdnych buniek. Stĺpce sú pozdĺž hornej časti hárka označené hlavičkami stĺpcov, písmenami alebo kombináciami písmen. Pozdĺž ľavej časti celého hárka je každý riadok označený jedným číslom riadka, začínajúc od čísla 1. Spomínané Pole názvov obsahuje identifikáciu bunky, ktorá pozostáva z písmena stĺpca a čísla riadka, napríklad C3.

V ľavej dolnej časti hárka sa nachádza niekoľko kariet, pre každý hárok v zošite jedna, a tlačidlo so znamienkom plus na pridanie nového hárka. V pravej dolnej časti sa nachádza stavový riadok s tlačidlami na zmenu rozloženia stránky, mierky atď.

Navigácia v Exceli pre Mac

Po otvorení zošita sa zameranie predvolene nachádza na aktuálnom hárku. Ak chcete prejsť na ďalšie oblasti, stlačte kombináciu klávesov Fn + F6. Ak máte zapnutú funkciu VoiceOver, stlačte kombináciu klávesov VO + šípka doľava alebo VO + šípka doprava. Stláčaním kombinácie klávesov Fn + F6 môžete opakovane prechádzať cez tieto oblasti rozhrania:

 • tlačidlo Otvoriť alebo horný panel s nástrojmi,

 • aktuálna karta na páse s nástrojmi,

 • pole názvov na paneli s nástrojmi,

 • hárok,

 • tlačidlo Pripravené v stavovom riadku.

Mnohé klávesnice predvolene priraďujú funkčným klávesom špeciálne funkcie. Ak chcete funkčný kláves použiť na iné účely, je potrebné stlačiť kláves Fn spolu s funkčným klávesom. Ak nechcete stláčať kláves Fn vždy, keď používate funkčný kláves, môžete systémové nastavenia Apple zmeniť.

Navigácia v zošite

 • Ak chcete vložiť nový hárok, stlačte kombináciu klávesov Fn + Shift + F11. (Ak máte pre kláves F11 priradenú predvolenú funkciu, táto kombinácia nebude fungovať.)

 • Ak chcete prejsť na nasledujúci hárok v zošite, stlačte kombináciu klávesov Option + šípka doprava.

 • Ak chcete prejsť na predchádzajúci hárok v zošite, stlačte kombináciu klávesov Option + šípka doľava.

Navigácia v hárku

Ak chcete prejsť do hárka a začať pracovať, stláčajte kombináciu klávesov Fn + F6, kým neprejdete na hárok.

 • Na presun medzi bunkami hárka používajte klávesy so šípkami. (Nezabúdajte, že funkcia VoiceOver nečíta názov buniek vždy, keď sa medzi nimi presúvate.)

 • Ak chcete do aktuálnej bunky zadať text alebo vzorec, zadajte text alebo vzorec.

 • Ak chcete upraviť aktuálnu bunku, stlačte kláves F2 a potom sa pomocou klávesov so šípkami presuňte na miesto, ktoré chcete upraviť. Po dokončení úprav bunku opustíte stlačením klávesu Return.

 • Ak chcete vybrať rozsah buniek, presuňte zameranie na začiatočnú bunku rozsahu a potom na označenie buniek podržte stlačený kláves Shift a stláčajte klávesy so šípkami.

Používanie kontextovej ponuky

Kontextová ponuka obsahuje viacero bežných akcií ako vystrihnutie, kopírovanie, prilepenie a vymazanie. Ak chcete otvoriť kontextovú ponuku, presuňte zameranie na bunku a stlačte kombináciu klávesov Fn + Shift + F10.

Kontextová ponuka sa po výbere akcie automaticky zatvorí. Ak chcete kontextovú ponuku zatvoriť bez výberu akcie, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Klávesové skratky v Exceli 2016 pre Mac

Vykonávanie základných úloh v Exceli 2016 pre Mac pomocou čítačky obrazovky

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Excel v iPade a Excel v iPhone v Office 365 pracujú s funkciami na zjednodušenie ovládania vášho zariadenia, ako je napríklad VoiceOver, vstavaná čítačka obrazovky pre systém iOS. Môžete použiť gestá alebo externú klávesnicu.

Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkciách jednoduchšieho prístupu, ktoré fungujú vo vašom zariadení, nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.  Ak potrebujete pomoc na vykonanie bežných úloh v Exceli pre iOS, pozrite si tému Podpora zjednodušenia ovládania pre Excel.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Exceli pre iOS

Keď otvoríte zošit v programe Excel 2016 pre iOS v službách Office 365, jeho názov sa zobrazí v hornej časti obrazovky v strede pod zobrazením stavového riadka. Pod ním je panel s ponukami programu Excel, ktorý obsahuje karty na páse s nástrojmi. Zošit sa nachádza pod riadkom vzorcov.

 • Pri práci s bunkami a vzorcami môžete vybrať bunku ťuknutím.

 • Ak chcete zobraziť klávesnicu na obrazovke a presunúť kurzor do riadka vzorcov, kde môžete upravovať obsah bunky, ťuknite dvakrát.

 • Ak chcete prejsť na ďalšie hárky v zošite, použite karty v dolnej časti obrazovky.

Navigácia v Exceli pre iOS

Existuje niekoľko spôsobov na navigáciu v programe Excel pre iPad alebo iPhone: klávesové skratky, funkcia VoiceOver a klávesnica na obrazovke. Užitočná môže byť aj kontextová ponuka skratiek.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

Ak chcete používať klávesové skratky na navigáciu, tu je niekoľko užitočných článkov o používaní externých klávesníc, ktoré obsahujú zoznam skratiek:

Navigácia pri použití funkcie VoiceOver

Funkcia VoiceOver pomáha pri navigácii v Exceli čítaním názvov položiek na obrazovke. Ak sa chcete napríklad zorientovať, potiahnite prstom v strednej hornej časti obrazovky, kým sa neozve názov zošita. Nižšie sa zobrazuje panel s ponukami programu Excel a pás s nástrojmi. Pri posúvaní kurzora funkcie VoiceOver budete počuť názvy tlačidiel a kariet na páse s nástrojmi.

Tu je niekoľko tipov na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver:

 • NA vyhľadanie textu v hárku alebo na vyhľadanie a nahradenie textu použite tlačidlo Hľadať na pravej strane pása s nástrojmi.

 • Keď sa kurzor funkcie VoiceOver nachádza v riadku vzorcov, ktorý je pod pásom s nástrojmi, ozve sa „Formula content“ (Obsah vzorca).

 • Ak chcete počuť čísla riadkov v hárku, potiahnite prstom nadol na ľavom okraji. Ak chcete počuť písmená stĺpcov, potiahnite prstom doprava pod riadkom vzorcov.

 • Na prácu s bunkami ťuknite na ľubovoľné miesto v hárku. Ozve sa názov bunky.

 • Ak sa chcete posúvať v hárku, potiahnite troma prstami nahor a nadol alebo doľava a doprava. Funkcia VoiceOver počas posúvania určí rozsah buniek.

 • Ak chcete vyhľadať všetky hárky v aktuálnom zošite, použite ušká hárkov na ľavom dolnom okraji obrazovky. V pravom dolnom rohu označuje možnosť Sum súčet aktuálne vybratého rozsahu buniek.

Používanie klávesnice na obrazovke

Pri úprave bunky sa v dolnej polovici obrazovky zobrazí klávesnica. Sú k dispozícii dve klávesnice: štandardná klávesnica spoločnosti Apple a klávesnica s vlastnými vzorcami, ktorú môžete použiť na rýchly prístup k číslam a symbolom vo vzorcoch.

Tieto dve klávesnice môžete používať takto:

 • Ak chcete prepnúť na klávesnicu vzorcov, ťuknite v strednej pravej časti obrazovky na tlačidlo 123. Ak používate funkciu VoiceOver, potiahnite prstom, kým sa neozve „Formula keyboard, Button“ (Klávesnica vzorcov, tlačidlo), a potom dvakrát ťuknite.

 • Ak chcete prepnúť na štandardnú klávesnicu, dvakrát ťuknite na tlačidlo Abc. Ak používate funkciu VoiceOver, potiahnite prstom, kým sa neozve „Standard keyboard, Button“ (Štandardná klávesnica, tlačidlo), a potom na tlačidlo dvakrát ťuknite.

 • Ak chcete zavrieť klávesnicu, v pravom dolnom rohu obrazovky dvakrát ťuknite na ikonu klávesnice. Ak používate funkciu VoiceOver, pri výbere tohto tlačidla sa ozve „Hide Keyboard“ (Skryť klávesnicu). Dvakrát ťuknite na tlačidlo.

Používanie kontextovej ponuky

Kontextová ponuka sa zobrazí, keď ťuknete a podržíte bunku, riadok vzorcov, textové pole alebo iný objekt. Umožňuje rýchly prístup k častým príkazom, napríklad Vystrihnúť, Kopírovať, PrilepiťVymazať.

Keď je zapnutá funkcia VoiceOver, kontextovú ponuku otvoríte tak, že prejdete na bunku alebo objekt, ktorý chcete upraviť, a potom dvakrát ťuknete dvoma prstami. Na pohyb v ponuke a výber rôznych možností môžete použiť štandardné gestá potiahnutia prstom používané vo funkcii VoiceOver.

Kontextová ponuka sa zavrie, keď vyberiete niektorú z možností alebo keď vyberte inú bunku.

Pozrite tiež

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPhone

Používanie externej klávesnice v Exceli pre iPad

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Excel pre Android obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, vďaka ktorým uľahčuje vytváranie tabuľkových hárkov, filtrovanie údajov, prácu s grafmi atď. používateľom s postihnutím, napríklad s obmedzenou koordináciou pohybov alebo slabozrakosťou. Excel pre Android možno používať so vstavanou čítačkou obrazovky pre systém Android nazývanou TalkBack. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel pre Android nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie v Exceli pre Android.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Exceli pre Android

Po otvorení programu Excel pre Android v Office 365 sa na hornom paneli zobrazí názov súboru. Panel s ponukami Excelu sa zobrazí pod názvom a obsahuje karty na páse s nástrojmi, ako napríklad Súbor, DomovVložiť. Na rovnakom paneli na pravej strane nájdete tlačidlá Zdieľať, SpäťZnova.

Keď vyberiete kartu, zobrazí sa pás s nástrojmi špecifický pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy usporiadané do skupín. Napríklad výberom karty Vložiť sa zobrazí pás s nástrojmi umožňujúcimi vybrať položky, ktoré môžete do dokumentu vložiť, napríklad tabuľky alebo obrázky.

Pod pásom s nástrojmi sa nachádza Pole názvov a Riadok vzorcov. V Poli názvov sa zobrazuje názov alebo umiestnenie aktuálne vybratej bunky v hárku. V Riadku vzorcov sa zobrazuje obsah aktuálnej bunky a umožňuje zadať text alebo vzorce, podľa ktorých Excel vytvára výpočty.

Nižšie sa nachádza zošit s aktuálne otvoreným hárkom. Hárok zaberá väčšinu obrazovky. Nový hárok je tvorený mriežkou pozostávajúcou z prázdnych buniek. Stĺpce sú pozdĺž hornej časti hárka označené hlavičkami stĺpcov, písmenami alebo kombináciami písmen. Pozdĺž ľavej časti celého hárka je každý riadok označený jedným číslom riadka, začínajúc od čísla 1. Spomínané pole názvov obsahuje identifikáciu bunky, ktorá pozostáva z písmena stĺpca a čísla riadka, napríklad C3.

V ľavej dolnej časti hárka sa nachádza niekoľko ušiek hárkov, pre každý hárok v zošite jedno, a tlačidlo so znamienkom plus na pridanie nového hárka. V pravej dolnej časti sa nachádza stavový riadok s tlačidlami na zmenu rozloženia strany, zväčšenia atď.

Navigácia v Exceli pre Android

Excel pre Android je optimalizovaný pre dotykové ovládanie. Ak chcete získať pomoc s používaním dotykového ovládania v aplikácii Excel, pozrite si tému Návod na dotykové ovládanie Excelu pre Android.

Informácie o klávesových skratkách v Exceli pre Android, ktoré sa používajú s externou klávesnicou, nájdete v téme Používanie externej klávesnice v Exceli pre Android.

Pozrite tiež

Vloženie tabuľky do excelového hárka pomocou čítačky obrazovky

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Aplikácia Excel Mobile pre Windows 10 ponúka funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré ľuďom s postihnutím uľahčujú vytváranie tabuľkových hárkov, filtrovanie údajov, prácu s grafmi a ďalšie činnosti. Nevidiaci alebo slabozrakí používatelia môžu napríklad použiť Moderátora, vstavanú čítačku obrazovky vo Windowse, ktorá im nahlas prečíta informácie o používateľskom rozhraní. Ak máte externú klávesnicu, môžete použiť klávesové skratky.

Ak potrebujete pomoc na vykonanie bežných úloh v aplikácii Excel Mobile pre Windows 10, pozrite si tému Podpora zjednodušenia ovládania pre Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o dotykových funkciách v aplikácii Excel Mobile nájdete v téme Návod na dotykové ovládanie Excelu Mobile pre Windows 10.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Windowsom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo počítača líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením Excelu Mobile pre Windows 10

Keď spustíte Excel Mobile, v ľavej časti okna aplikácie sa zobrazí navigačná tabla, v ktorej môžete vybrať existujúci súbor. Ak chcete vytvoriť nový zošit, v pravej časti okna sa zobrazí zoznam šablón. Po výbere šablóny alebo otvorení existujúceho súboru z navigačnej tably sa môžete posúvať hlavnými oblasťami aplikácie Excel Mobile a vybrať požadované akcie.

Pri otvorení zošita v aplikácii Excel Mobile sa záhlavie okna aplikácie nachádza v hornej časti. Obsahuje názvy kariet na páse s nástrojmi, ako je napríklad Súbor, DomovVložiť. Obsahuje tiež vyhľadávacie pole Chcem zistiť, ktoré môžete použiť na vyhľadanie príkazov alebo získanie pomoci. Na pravej strane v hornom paneli nájdete tlačidlá Zdieľať, SpäťZnova.

V hornom paneli sa nachádza pole názvovriadok vzorcov.

 • Pole názvov zobrazuje názov (ak bol priradený) vybratej bunky, tabuľky, grafu alebo iného objektu. Ak nie je priradený žiadny názov, zobrazí sa umiestnenie bunky (napríklad „C2“) alebo všeobecné označenie, ako je napríklad „Tabuľka3“.

 • Riadok vzorcov zobrazuje obsah buniek, ktorým môže byť hodnota alebo vzorec.

Pod poľami NázovVzorec sa nachádza hlavný zošit. Zošit predstavuje mriežku, ktorej riadky sú označené číslami a stĺpce abecednými písmenami. Označenia riadkov a stĺpcov sú určené na vyhľadávanie buniek, takže daná bunka „C2“ sa nachádza na križovatke stĺpca C a riadku 2.

Nakoniec v dolnej časti strany pod mriežkou zošita nájdete riadok s uškami hárkov. Každý hárok v zošite má svoje uško, no zvyčajne sa zobrazuje len niekoľko ušiek. Vedľa ušiek hárkov je tlačidlo, ktorým sa pridajú ďalšie hárky a ich priradené ušká hárkov. Uvádza sa tu aj riadok funkcií uvádzajúci napríklad funkciu Súčet.

Navigácia pomocou klávesnice

Pozrite si niektoré najčastejšie používané klávesové skratky pre Excel Mobile:

 • Prvkami používateľského rozhrania môžete smerom dopredu prechádzať stláčaním klávesu Tab. Ak chcete prejsť späť, stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. V prípade niektorých prvkov môžete použiť aj klávesy so šípkami.

 • Ak chcete vybrať kartu aktuálne zobrazenú na páse s nástrojmi, stlačte kláves Alt. Ak chcete prejsť priamo do ponuky Súbor, hneď po stlačení klávesu Alt stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Ak chcete prechádzať medzi kartami na páse s nástrojmi, stlačte klávesy so šípkou doľava alebo šípkou doprava alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Tab. Ak chcete prejsť na možnosti jednotlivých kariet, stlačte kláves so šípkou nadol, a ak sa chcete vrátiť na kartu, stlačte kláves so šípkou nahor. Požadovanú možnosť vyberiete stlačením klávesu Enter alebo medzerníka.

 • Kontextovú ponuku bunky zobrazíte stlačením kombinácie klávesov Shift + F10.

Informácie o klávesových skratkách určených konkrétne pre Excel Mobile nájdete v téme Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10. Informácie o používaní Excelu Mobile s čítačkou obrazovky nájdete v téme Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli.

Použitie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Používanie klávesových skratiek s externou klávesnicou v Exceli Mobile pre Windows 10

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Excel Online obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu so súbormi pracovať aj používatelia s obmedzenou koordináciou pohybov, slabozrakí používatelia alebo používatelia s inými druhmi postihnutia. Znamená to, že pri práci s aplikáciou Excel Online môžete používať klávesové skratky, čítačku obrazovky, ako je napríklad vstavaná čítačka obrazovky v systéme Windows, alebo nástroj na rozpoznávanie reči.

Ak potrebujete pomoc na vykonanie bežných úloh v aplikácii Excel Online, pozrite si tému Podpora zjednodušenia ovládania pre Excel.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Excel Online, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač používali Microsoft Edge. Keďže Excel Online sa používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Excel Online.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozložením v Exceli Online

Excel Online funguje v prehliadači. Môžete si vybrať medzi dvoma zobrazeniami: zobrazenie na čítanie a zobrazenie na úpravy. Okno v programe Excel Online vyzerá mierne odlišne a poskytuje rôzne príkazy podľa zobrazenia, ktoré používate.

 • V zobrazení na čítanie môžete zobrazovať, tlačiť, zdieľať, obnovovať pripojenie údajov, prepočítavať a komentovať zošit. Excel Online má predvolene nastavené zobrazenie na čítanie.

  V zobrazení na čítanie v hornej časti okna Wordu Online sa v záhlaví okna zobrazuje „Excel Online“. Na ľavom okraji záhlavia je spúšťač aplikácií, čo je ovládací prvok, ktorý obsahuje dlaždice, ktoré sú prepojené na služby spoločnosti Microsoft a aplikácie Office Online vrátane Pošty, Kalendára, OneDrivu, Excelu, PowerPointu a ďalších.

  Pod záhlavím je panel s nástrojmi, ktorý na pravej strane obsahuje množinu príkazov (Upraviť zošit, Tlač, Zdieľať, Údaje a ďalšie) a v strede názov zošita, pokiaľ to dovolí šírka vášho prehliadača.

 • Ak chcete prepnúť zo zobrazenia na čítanie do zobrazenia na úpravy, stláčajte kombináciu klávesov Ctrl + F6, kým sa neozve „Excel Online“. Potom znova stlačte kombináciu klávesov Ctrl + F6 a presuňte sa na názov priečinka, v ktorom sa zošit nachádza. Stlačením klávesu Tab sa premiestnite na tlačidlo Upraviť zošit, stlačte kláves Enter a potom pomocou klávesu so šípkou nadol vyberte položku Upraviť v programe Excel Online.

  V zobrazení na úpravy môžete vykonávať zmeny v zošite. V tomto zobrazení v hornej časti okna aplikácie Excel Online je v záhlaví okna na ľavej strane spúšťač aplikácií, názov aplikácie („Excel Online“), napravo je tlačidlo Zdieľať, a ak to šírka prehliadača umožňuje, v strede je názov zošita.

  Pod záhlavím okna je panel s nástrojmi usporiadanými do kariet: Súbor, Domov, Vložiť, Údaje, Revízia, Zobrazenia a Otvoriť v Exceli. Pás s nástrojmi sa nachádza pod týmto radom kariet. Po výbere karty sa zobrazí špecifický pás s nástrojmi pre danú kartu. Každý pás s nástrojmi obsahuje príkazy zoradené do skupín. Ak vyberiete napríklad kartu Vložiť, zobrazí sa pás s nástrojmi. Z tohto pásu s nástrojmi môžete vybrať rôzne položky, napríklad tabuľky, grafy, hypertextové prepojenia alebo komentáre, ktoré môžete vložiť do zošita.

V zobrazení na čítanie aj v zobrazení na úpravy sa aktívny hárok zošita nachádza za množinou príkazov. Mriežka buniek zošita zaberá väčšinu stránky. Použitím niektorých príkazov, ako napríklad Prejsť na alebo Hľadať, sa otvorí okno v strede hárka. Použitím iných príkazov, ako napríklad zobrazenia alebo vloženia komentárov, sa otvorí tabla na pravej alebo ľavej strane hárka.

Pod mriežkou buniek sa nachádza pruh, ktorý obsahuje karty jednotlivých hárkov v zošite. Môžete sa posúvať v tomto rade kariet a vybrať hárok. Aktuálne vybratý hárok sa nazýva aktívny hárok.

V dolnej časti okna aplikácie Excel Online sa nachádza stavový riadok. Keď vyberiete skupinu buniek, v stavovom riadku sa zobrazí aktuálny priemer, počet a súčet čísel vo vybratých bunkách. Úpravou spôsobu, akým Excel zhrnie údaje, môžete prispôsobiť, čo sa bude zobrazovať v stavovom riadku. Pomocou klávesu Tab prejdite na ponuku Prispôsobenie stavového riadka a stlačte kláves Enter. V kontextovej ponuke vyberte pomocou klávesu so šípkou nadol niektorú z možností (napríklad Číselný počet, Max alebo Min) a stlačte kláves Enter.

Navigácia pomocou klávesových skratiek

 • Informácie o klávesových skratkách nájdete v téme Klávesové skratky v Exceli Online.

 • Na presun medzi panelom s adresou prehliadača a zošitom v aplikácii Excel Online použite kláves F6.

 • Na presun medzi oblasťami aplikácie Excel Online – pásom s nástrojmi, hárkom, panelom s kartami hárka a stavovým riadkom – použite kombináciu klávesov Ctrl + F6.

 • Ak sa chcete premiestniť do iného hárka v zošite, stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Alt + Page Up alebo Ctrl + Alt + Page Down.

 • Ak sa chcete premiestniť na inú kartu na paneli s nástrojmi alebo sa posúvať medzi príkazmi na páse s nástrojmi, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu).

 • Ak chcete vybrať položku, stlačte kláves Enter. Ak chcete vybrať bunku, presuňte na ňu výber.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, klávesom so šípkou nahor alebo nadol sa posuňte na požadovanú položku a výber vykonajte stlačením klávesu Enter.

 • Na presun v mriežke buniek použite kláves Tab, klávesy so šípkami alebo klávesové skratky.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo ukončiť režim, stlačte kláves Esc.

Používanie funkcie Chcem zistiť

Ak chcete rýchlo vyhľadať príkaz, použite funkciu Chcem zistiť. Ďalšie informácie o tejto funkcii nájdete vo videu: Používanie funkcie Chcem zistiť na urýchlenie práce s čítačkou obrazovky a klávesnicou.

Ak chcete vyhľadať príkaz pomocou funkcie Chcem zistiť, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vyberte bunku alebo rozsah buniek, s ktorými chcete vykonať akciu.

 2. Stlačením kombinácie klávesov Alt + Q prejdite na pole úprav funkcie Chcem zistiť

 3. Zadajte požadovaný príkaz. Zadajte napríklad „odrážky“.

 4. Pomocou klávesu so šípkou nadol môžete prehľadávať výsledky. Stlačením klávesu Enter vyberte požadovaný výsledok.

Pozrite tiež

Usporiadanie alebo filtrovanie tabuľky v Exceli pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Exceli Online

Základné úlohy s čítačkou obrazovky v Exceli

Zjednodušenie ovládania tabuľkových hárkov v Exceli

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×