Office
Prihlásenie
Informácie o navigácii Skype for Business pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Informácie o navigácii Skype for Business pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Skype for Business obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Aplikácia Skype for Business vám umožní naplánovať a uskutočniť online schôdze, na ktoré možno pozvať až 250 účastníkov. Navyše môžete volať kolegom a posielať im správy. Prvky používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business sa menia podľa vami vybraného komunikačného prvku: kontakty, konverzácie, telefonáty alebo schôdze.

Ak ste používateľom so slabozrakosťou alebo zrakovým postihnutím, alebo s obmedzenou pohyblivosťou, môžete si zostaviť mentálny model používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business. Oblasti a konkrétne prvky používateľského rozhrania sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.

Oblasť

Prvky, ktoré nájdete v tejto oblasti

Prvý riadok: Panel s ponukami alebo váš osobný príspevok

 • Ak pre túto aplikáciu používate predvolené zobrazenie, textové pole Čo sa dnes deje sa nachádza v prvom riadku. Zobrazí sa v ňom váš osobný príspevok.

 • Ak zmeníte predvolené zobrazenie tak, aby sa zobrazoval panel s ponukami tejto aplikácie, prvý riadok obsahuje panel s ponukami a za ním nasleduje textové pole Čo sa dnes deje.

Druhý riadok: Informácie o vás

 • Meno používateľa

 • Ponuka Stav. Zobrazí spomedzi ďalších možností napríklad váš stav Dostupný, Nemám čas alebo Nerušiť.

 • Tlačidlá a textové pole Nastavenie vášho umiestnenia. Zobrazí vaše umiestnenie alebo vám umožní nastaviť svoje umiestnenie.

Tretí riadok: Skupina značiek, ktoré menia informácie zobrazené v hlavnej oblasti používateľského rozhrania a tlačidle možností

 • Karta Kontakty. Zobrazí informácie o vašich kontaktoch.

 • Karta Hovorne (ak je k dispozícii pre vaše konto). Zobrazí informácie o hovorniach, do ktorých patríte alebo ktoré sledujete.

 • Karta Konverzácie. Zobrazí informácie o vašich aktuálnych a predchádzajúcich konverzáciách.

 • Karta Telefón. Zobrazí informácie o vašej hlasovej schránke a klávesnicu na uskutočňovanie telefonátov (ak je k dispozícii pre vaše konto).

 • Karta Schôdze. Zobrazí informácie o vašich blížiacich sa schôdzach.

 • Tlačidlo Možnosti. Umožní prístup k nastaveniam aplikácie.

 • Tlačidlo Zobraziť ponuku. Umožní prístup k týmto tlačidlám a ponukám:

  • Ponuka Súbor

  • Tlačidlo Stretnúť sa teraz

  • Ponuka Nástroje

  • Ponuka Pomocník

  • Prepínacie tlačidlo Zobraziť panel s ponukami. Zobrazí alebo skryje panel s ponukami aplikácie v prvom riadku používateľského rozhrania.

Variabilný počet riadkov: Informácie zodpovedajúce komunikačnému prvku, ktorý ste vybrali

Ak vyberiete kartu Kontakty, zobrazia sa tieto informácie:

 • Vyhľadávacie pole Nájsť osobu. Vyhľadá ľudí vo vašej organizácii alebo v adresári Skype for Business (ak je k dispozícii pre vašu organizáciu).

 • Karty zobrazenia Kontaktov:

  • Karta Skupiny. Zoskupí a zobrazí vaše kontakty podľa vašich obľúbených, vlastných skupín a ďalších kontaktov.

  • Karta Stav. Zoskupí a zobrazí vaše kontakty podľa ich stavu, napríklad Online alebo Som preč a tak ďalej.

  • Karta Vzťahy. Zoskupí a zobrazí vaše kontakty podľa ich vzťahu na ochranu osobných údajov s vami. Spomedzi ďalších možností ide napríklad o možnosti Kolegovia, Priatelia a Rodina alebo Pracovné skupiny.

  • Karta Nové. Zobrazí ľudí, ktorí si vás pridali do svojho zoznamu kontaktov.

  • Tlačidlo Pridať kontakt, vytvoriť skupinu a prispôsobiť zoznam kontaktov. Pridá kontakty, vytvorí skupiny a nastaví možnosti zobrazenia.

 • Podrobnosti o kontakte týkajúce sa každej osoby obsahujú meno, stav a funkcie zariadenia (ako napríklad Môže používať video).

Ak vyberiete kartu Konverzácie, zobrazia sa tieto informácie:

 • Karta Všetky konverzácie. Zobrazí všetky vaše aktuálne a predchádzajúce konverzácie.

 • Karta Zmeškané konverzácie. Zobrazí vaše zmeškané konverzácie.

 • Tlačidlo Hovory. Zobrazí históriu vašich hovorov.

 • Každú z vašich konverzácií alebo každý hovor v histórii vašich hovorov.

Ak vyberiete kartu Telefón, zobrazia sa nasledujúce informácie (ak je to povolené pre vaše konto):

 • Vyhľadávacie pole Nájsť osobu alebo miestnosť, alebo vytočiť telefónne číslo. Vyhľadá ľudí vo vašej organizácii alebo môžete vytočiť telefónne číslo.

 • Tlačidlá klávesnice na vytáčanie. Umožnia zadať telefónne číslo alebo znova vytočiť posledné volané číslo a uskutočniť telefonát.

 • Ponuka Zobraziť možnosti hlasovej schránky. Zobrazí sa ponuka s týmito príkazmi: Volať hlasovú schránku, Zmeniť pozdravyNastaviť hlasovú schránku.

 • Každá z vašich hlasových schránok.

Ak vyberiete kartu Schôdze, zobrazia sa tieto informácie:

 • Tlačidlo Stretnúť sa teraz. Spustí schôdzu, ktorá sa má uskutočniť teraz.

 • Každá z vašich schôdzí zoskupená podľa naplánovaného termínu.

Posledný riadok: Informácie o vašom primárnom zariadení

Ponuka Vybrať primárne zariadenie. Zobrazí informácie o zvuku a videu vášho primárneho zariadenia.

Navigácia pomocou klávesnice

Nasledujúce položky predstavujú najčastejšie používané klávesové skratky pre aplikáciu Skype for Business:

 • Ak chcete zobraziť alebo skryť panel s ponukami v hornom riadku používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business, stlačte kláves Alt. Keď sa zobrazí panel s ponukami a hneď po stlačení klávesu Alt otvorte ľubovoľnú ponuku stlačením písmena, ktoré je v názve ponuky podčiarknuté (často je to prvé písmeno). Na otvorenie jednej z položiek v ponuke stlačte písmeno, ktoré je v názve položky ponuky podčiarknuté (často je to prvé písmeno). Ak chcete napríklad otvoriť položku ponuky Možnosti v ponuke Nástroje, stlačte kombináciu klávesov Alt + T + O.

 • Na posúvanie cez prvky používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business smerom dopredu stlačte kláves Tab a na posúvanie smerom dozadu stlačte kombináciu klávesov Shift + Tab. Na posúvanie medzi niektorými prvkami možno budete musieť použiť klávesy so šípkami.

 • Ak chcete iniciovať ľubovoľný typ komunikácie s kontaktom, vyberte kontakt a stlačením klávesu Enter otvorte samostatné komunikačné okno.

Ďalšie informácie o klávesových skratkách konkrétne pre Skype for Business nájdete v téme Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

Používanie funkcií špeciálneho zjednodušenia ovládania v aplikácii Skype for Business

Zmena veľkosti textu okamžitých správ

Ak chcete zmeniť veľkosť textu zobrazeného v konverzáciách, vykonajte tieto kroky:

 • V okne konverzácie vyberte tlačidlo Ďalšie možnosti.

 • Vyberte položku ponuky Veľkosť textu okamžitej správy.

 • Vyberte požadovanú veľkosť zobrazenia textu.

  Poznámka: Tým sa zmení veľkosť textu na obrazovke, nie však veľkosť textu v odosielanej správe.

Nastavenie hlasitosti čítačky obrazovky po tom, ako iniciujete alebo prijmete hovor

Ak máte na počítači ovládače zvuku Dolby, môžete si všimnúť, že po iniciovaní alebo prijatí hovoru pomocou aplikácie Skype for Business sa hlasitosť zvukového vyjadrenia znejúceho z čítačky obrazovky zníži. Ide o známy problém, ktorý sa vo Windowse 10 rieši v prípade všetkých výrobcov audiozariadení. Kým sa hlasitosť všetkých zariadení neupraví, môžete jej pokles eliminovať pomocou niektorej z týchto dvoch metód:

 • Pripojte externé USB reproduktory.Reproduktory bez USB napájania využívajú zvukové zariadenie s ovládačom Dolby zabudované vo vašom zariadení. Pripojte k svojmu zariadeniu externé USB reproduktory a nepoužívajte zabudované reproduktory zariadenia ani reproduktory zapojené do konektora na slúchadlá.

 • Vypnite funkciu Dolby zvukového ovládača. Funkcia Dolby sa vypína pomocou týchto krokov:

  1. Vo Windowse 10 prejdite na položku Ovládací panel a otvorte nastavenia položky Zvuk.

  2. V dialógovom okne nastavení položky Zvuk vyberte kartu Prehrávanie a zvoľte svoje audiozariadenie.

  3. Vyberte tlačidlo Vlastnosti, potom v dialógovom okne Vlastnosti vyberte kartu Dolby a vypnite funkciu Dolby. Vyberte tlačidlo OK.

  4. V dialógovom okne nastavení položky Zvuk vyberte tlačidlo OK.

Zapnutie režimu vzdialeného písacieho stroja (TTY) v aplikácii Skype for Business

Ak používate zariadenie vzdialeného písacieho stroja (TTY), na zapnutie režimu TTY v aplikácii Skype for Business vykonajte tieto kroky:

 1. Na paneli s ponukami vyberte položky Nástroje > Možnosti alebo stlačte tlačidlo Možnosti.

 2. Vyberte kartu Telefóny a v oblasti Zjednodušenie ovládania telefónu začiarknite políčko Zapnúť režim TTY.

 3. Vyberte tlačidlo OK.

Používanie aplikácie Skype for Business pomocou funkcie rozpoznávania reči

Nástroje na rozpoznávanie reči sú užitočné pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou, ktorí pri ovládaní produktov spoločnosti Microsoft vrátane aplikácie Skype for Business potrebujú používať hlasové príkazy (namiesto klávesnice a myši).

Môžete použiť nástroje na rozpoznávanie reči iných výrobcov alebo funkciu s názvom Rozpoznávanie reči, ktorá je súčasťou operačného systému Windows. Ak chcete v počítači zapnúť Rozpoznávanie reči, prečítajte si tému Použitie rozpoznávania reči.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Skype for Business pre Mac obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business v počítači Mac

Aplikácia Skype for Business vám umožní naplánovať a uskutočniť online schôdze, na ktoré možno pozvať až 250 účastníkov. Navyše môžete volať kolegom a posielať im správy. Prvky používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business sa menia podľa vami vybraného komunikačného prvku: konverzácie, schôdze, telefonáty alebo kontakty.

Ak ste používateľom so slabozrakosťou alebo zrakovým postihnutím, alebo s obmedzenou pohyblivosťou, môžete si zostaviť mentálny model používateľského rozhrania aplikácie Skype for Business. Oblasti a konkrétne prvky používateľského rozhrania sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.

Oblasť

Prvky, ktoré nájdete v tejto oblasti

Prvý stĺpec: Hlavná skupina navigácie

 • Kontextové tlačidlo Môj profil:

  • Úprava informácií o dostupnosti

  • Napísanie správy o osobnom stave

 • Karta Konverzácie

 • Karta Schôdze

 • Karta Hovory

 • Karta Kontakty

Druhý stĺpec: table, ktorá obsahuje zoznam položiek súvisiacich s každú položku v skupine Hlavná navigácia

 • Konverzácie:

  • Pole Vyhľadať kontakty

  • Zoznam okamžitých správ

 • Schôdze:

  • Zoznam blížiacich sa schôdzí

 • Hovory:

  • Možnosť Všetky hovory

  • Možnosť Zmeškané hovory

  • Uložené hovory (ak nejaké máte

  • Možnosť Hlasová schránka (v závislosti od vašich nastavení)

 • Kontakty zahŕňajú:

  • Ak máte možnosť Všetky kontakty:

   • Pole Vyhľadať kontakty.

   • Obľúbené skupiny kontaktov

   • Iné kontakty skupiny kontaktov

  • Možnosť Nových kontaktov (pre ľudí, ktorí nie sú v zozname kontaktov, ale vás pridal ako kontakt)

Tretí stĺpec: panel s podrobnosťami o položke vybranej v druhom stĺpci.

 • Obsahuje podrobné informácie o konverzáciách a kontaktov, napríklad z denníka konverzácia alebo karty kontaktu.

 • Obsahuje tlačidlo na pripojenie k schôdzi cez vybratý.

 • Zobrazuje vytáčanie hovorov.

Na základe predvoleného nastavenia Skype for Business pre Mac spustí s vybratou kartou kontakty.

Zobrazujte konverzácie v oddelených oknách

Na základe predvoleného nastavenia Skype for Business pre Mac zobrazuje všetky okamžité správy (IM) konverzácie kontaktu v inej tably v tom istom okne. Však, ak chcete spravovať konverzácie, keď sú v samostatnom okne. Môžete zmeniť nastavenia predvoľby.

 1. Chcete prejsť na predvoľby, zatiaľ čo v Skype for Business, stlačte kláves Command +, (čiarka).

 2. Pri otváraní Skype for Businesspredvoľby po prvýkrát, je predvolene vybratý na kartu Všeobecné. Budete počuť: "Všeobecné začiarknuté, tlačidlo."

  Tip: Na presun medzi kartami, stláčaním klávesu Tab. Vyberte kartu, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Ak je to potrebné, stlačte kláves Tab, až kým nebudete počuť "Zobraziť konverzácie v samostatných oknách začiarknuté políčko". Vyberte možnosť, stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

Prepnutie zapnúť alebo vypnúť zvuky pre prichádzajúce správy a hovory

Zvukové efekty pre prichádzajúce správy upozorní na novú okamžitú správu alebo hovor. Oznámenia o hovoroch a správach sú predvolene zapnuté. Môžete zmeniť nastavenia v predvoľbách.

 1. Chcete prejsť na predvoľby, zatiaľ čo v Skype for Business, stlačte kláves Command +, (čiarka).

 2. Stláčajte kláves šípka doľava alebo doprava alebo kláves Tab, až kým budete počuť: "Oznámenia, tlačidlo." Stlačte kláves ovládanie + možnosť + medzerník.

 3. Stlačením klávesu šípka doľava alebo doprava alebo kláves Tab, kým sa na požadovanú možnosť:

  • "Prehrávať zvuky týkajúce sa hovory" Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuky na hovory.

  • "Prehrávať zvuky správ" Ak chcete zapnúť alebo vypnúť zvuky správ.

  • "Zastaviť prijímanie upozornení počas zdieľania obrazovky" zmeniť alebo vypnúť upozornenia počas zdieľania obrazovky.

  Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti, stlačte medzerník.

Navigácia pomocou klávesnice

Pomocou funkcie VoiceOver zapnutá, skontrolujte, či je rýchly navigačnom, príliš. Klávesy kontroly a možnosť sa nazývajú "VoiceOver klávesy" alebo "Možnosť ovládania + klávesy." Zadať VoiceOver príkazy, stlačte a podržte klávesy kontroly + možnosť spolu s jedného alebo viacerých klávesov.

 • Ak sa chcete pohybovať po hlavnom okne, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + šípka.

 • Ak chcete komunikovať s položkami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nadol.

 • Ak chcete vybrať položku alebo zrušiť jej výber, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + medzerník.

 • Ak chcete položky opustiť, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + Shift + šípka nahor.

 • Ak chcete prehľadávať ponuky alebo zoznamy, klávesom so šípkou nahor alebo nadol sa posuňte na požadovanú položku a výber vykonajte stlačením klávesu Enter.

 • Ak chcete opustiť ponuku alebo zoznam, stlačte kláves Esc.

 • Ak chcete vstúpiť do panela s ponukami, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + M. Ozve sa: „Panel s ponukami, Apple“.

Ďalšie informácie nájdete v časti Klávesové skratky v aplikácii Skype for Business.

Používanie ponuky Item Chooser funkcie VoiceOver

Ak sa chcete jednoducho pohybovať v aplikácii Skype for Business, môžete používať aj ponuku Item Chooser funkcie VoiceOver. Ak chcete aktivovať ponuku Item Chooser, stlačte kombináciu klávesov Control + Option + I. Ozve sa: „Ponuka Item Chooser“. Následne sa pomocou klávesov so šípkami pohybujte v ponuke a počúvajte obsah.

Prejdite na preferencie aplikácie Skype for Business

Otvorte položku predvoľby, stlačte kláves Command +, (čiarka). Budete počuť: "Predvoľby" a aktuálny názov karty. Použite ovládací prvok + Option + kláves so šípkou alebo kláves Tab na navigáciu v okne počuť požadované možnosti. Začiarknite alebo zrušte začiarknutie možnosti, stlačte medzerník. Zatvorte okno nastavenia, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Klávesové skratky v Skype for Business

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Aplikácia Skype for Business pre iPhone a iPad obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky VoiceOver pre iOS. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky VoiceOver nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Apple.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate iPhone. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade iPadu líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Po spustení aplikácie Skype for Business v iPhone nájdete v rozvrhnutí nasledujúce prvky:

Poznámka:  Aplikácia Skype for Business vyberie, čo sa má zobrazovať, a to na základe nedávnej aktivity. Položky zobrazené vo vašom zariadení sa môžu odlišovať.

 • Váš profil, tlačidlo Schôdze, tlačidlo Telefón na uskutočnenie hovorov (ak je k dispozícii pre vaše konto) a tlačidlo Kontakty.

 • Pole Vyhľadať kontakty.

 • Nadpis Nadchádzajúce (ak máte akékoľvek nadchádzajúce schôdze).

 • Nadpis Najnovšie, ktorý uvádza všetky najnovšie komunikácie vrátane schôdzí.

Prechádzanie pomocou dotyku

Navigujte pomocou dotyku s funkciou VoiceOver.

 • Ak chcete posunúť zobrazenie nahor, nadol, doľava alebo doprava, potiahnite tým smerom tromi prstami.

 • Ak chcete vybrať príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň raz.

 • Ak chcete aktivovať vybratý príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň dvakrát.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Zdieľanie obrazovky v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Aplikácia Skype for Business pre Android obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na schôdze a výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť. Ďalšie informácie o možnostiach a nastaveniach zjednodušenia ovládania špecifických pre konkrétnu platformu nájdete v téme Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky TalkBack pre Android. Ďalšie informácie o používaní čítačky obrazovky TalkBack nájdete v téme Zjednodušenie ovládania v Androide.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v telefóne s Androidom. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu s Androidom líšiť.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Po spustení aplikácie Skype for Business v telefóne s Androidom nájdete v rozvrhnutí nasledujúce prvky:

Poznámka:  Aplikácia Skype for Business vyberie, čo sa má zobrazovať, a to na základe nedávnej aktivity. Položky zobrazené vo vašom zariadení sa môžu odlišovať.

 • Váš profil, tlačidlo Schôdze, tlačidlo Telefón na uskutočnenie hovorov (ak je k dispozícii pre vaše konto) a tlačidlo Kontakty.

 • Pole Vyhľadať kontakty alebo Hľadať v adresári spoločnosti (v závislosti od nastavenia vášho konta).

 • Nadpis Nadchádzajúce (ak máte akékoľvek nadchádzajúce schôdze).

 • Nadpis Najnovšie, ktorý uvádza všetky najnovšie komunikácie vrátane schôdzí.

Prechádzanie pomocou dotyku

Navigujte pomocou dotyku s funkciou TalkBack.

 • Ak chcete posunúť zobrazenie nahor, nadol, doľava alebo doprava, potiahnite tým smerom dvomi prstami.

 • Ak chcete vybrať príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň raz.

 • Ak chcete aktivovať vybratý príkaz alebo prvok používateľského rozhrania, ťuknite naň dvakrát.

Pozrite tiež

Uskutočňovanie alebo prijímanie hovorov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Použitie funkcie TalkBack na zdieľanie prezentácie v Skype for Business pre Android

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Skype for Business v službe Outlook na webe obsahuje funkcie zjednodušenia ovládania, vďaka ktorým môžu s aplikáciou na výmenu správ pracovať aj používatelia s postihnutiami ako obmedzená koordinácia pohybov alebo slabozrakosť.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 poskytujú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, prejdite na tému Kedy získam najnovšie funkcie balíka Office 2016 pre Office 365?.

 • Klávesové skratky nájdete v téme Klávesové skratky v Outlooku na webe.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Začíname s Moderátorom.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Skype for Business v službe Outlook na webe, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa Skype for Business v službe Outlook na webe používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Outlook na webe.

Obsah tohto článku

Oboznámenie sa s rozvrhnutím aplikácie Skype for Business

Skype for Business v službe Outlook na webe sa používa v službe Outlook na webe. Ak ho chcete otvoriť, vyberte tlačidlo Skype na tom istom paneli, na ktorom sa nachádza spúšťač aplikácií služieb Office 365.

Po spustení aplikácie Skype for Business nájdete v rozvrhnutí nasledujúce prvky:

 • Zoznam Kontakty. Aplikácia sa otvorí s vybratým zoznamom Kontakty. Môžete vybrať kartu Všetky kontakty a pozrieť si všetky kontakty v zozname, alebo kartu Online a pozrieť sa, kto je práve online.

 • Pole Hľadať v Skype na vyhľadanie kontaktu.

 • Tlačidlo Nová konverzácia, nová relácia odosielania okamžitých správ s vybratým kontaktom.

 • Otvorené konverzácie (ak nejaké máte).

Navigácia pomocou klávesnice

Navigujte v Skype for Business v službe Outlook na webe a prechádzajte medzi prvkami obrazovky pomocou klávesnice.

 • Ak sa chcete posúvať medzi prvkami v Skype for Business v službe Outlook na webe, stlačte kláves Tab (dopredu) alebo kombináciu klávesov Shift + Tab (dozadu). Prvok vyberiete stlačením klávesu Enter.

 • Ak sa chcete presunúť z karty Všetky kontakty do zoznamu kontaktov, stláčajte kláves Tab, kým sa neozve meno prvého kontaktu.

 • Menami kontaktov v zozname kontaktov môžete prechádzať pomocou klávesu so šípkou nadol alebo klávesu so šípkou nahor. Keď sa dostanete na niektorý kontakt, ozve sa jeho názov alebo e-mail a aktuálny stav. Ak chcete začať konverzáciu s aktuálne vybratým kontaktom, stlačte kláves Enter.

 • Ak chcete opustiť Skype for Business, stlačte kláves Esc.

Pozrite tiež

Odoslanie okamžitej správy v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Pridanie ľudí do kontaktov v Skype for Business pomocou čítačky obrazovky

Základné úlohy pri použití čítačky obrazovky so Skypom for Business

Zjednodušenie ovládania schôdze so Skypom for Business

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×