Informácie o navigácii Microsoft Planner pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Informácie o navigácii Microsoft Planner pomocou funkcie so zjednodušeným ovládaním

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Nahlas prečítajte symbol s označením Obsah čítačky obrazovky. Táto téma sa zaoberá používaním čítačky obrazovky s balíkom Office

Tento článok je určený pre ľudí s poruchami zraku, ktorí s produktmi balíka Office používajú program na čítanie obrazovky. Je súčasťou obsahu lokality Office Accessibility. Všeobecnú pomoc nájdete na domovskej stránke podpory pre Office.

Microsoft Planner obsahuje funkcie na zjednodušenie ovládania, ktoré vám pomôžu ľahšie pre ľudí s postihnutím ako obmedzenou pohyblivosťou, slabým zrakom alebo pomocou aplikácie. Ďalšie informácie o nastaveniach zjednodušenia ovládania a funkcie, ktoré sú špecifické pre platformu, pozrite si tému Nastavenie zariadenia na fungovanie s zjednodušenia ovládania v službách Office 365.

Poznámky: 

 • Nové funkcie služieb Office 365 sa predplatiteľom služieb Office 365 vydávajú postupne, preto ešte tieto funkcie nemusia byť vo vašej aplikácii k dispozícii. Ak chcete zistiť, ako môžete rýchlejšie získať nové funkcie, zapojte sa do programu Office Insider.

 • V tejto téme sa predpokladá, že používate vstavanú čítačku obrazovky Moderátor pre Windows. Ďalšie informácie o používaní Moderátora nájdete v téme Kompletný sprievodca Moderátorom.

 • Táto téma obsahuje aj informácie o funkciách aplikácie JAWS. Ďalšie informácie o aplikácii JAWS pre Windows nájdete v príručke so stručným návodom k aplikácii JAWS pre Windows.

 • Táto téma predpokladá, že túto aplikáciu používate v počítači. Niektoré spôsoby navigácie a gestá sa môžu v prípade tabletu alebo telefónu s Windowsom líšiť.

 • Ak používate Plánovač, odporúča sa, aby ste ako webový prehliadač použili Microsoft Edge. Keďže sa Plánovač používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky sú iné ako v počítačovom programe. Na vstup do príkazov a výstup z nich sa napríklad namiesto klávesu F6 používa kombinácia klávesov Ctrl + F6. Takisto platí, že bežné klávesové skratky, ako napríklad F1 (Pomocník) a Ctrl + O (Otvoriť), sa vzťahujú na webový prehliadač, nie na Plánovač.

 • Ďalšie informácie o aplikácii Plánovač nájdete v téme Organizácia tímovej práce pomocou aplikácie Microsoft Planner.

Obsah tejto témy

Oboznámenie sa s rozložením aplikácie Plánovač

Rovnako ako ostatné aplikácie služieb Office 365 je Plánovač webová aplikácia, ktorá sa používa vo webovom prehliadači.

Ako orientačné body v myšlienkovom modeli môžete použiť hlavné oblasti rozloženia aplikácie Plánovač (opísané v tabuľke nižšie) spolu s niektorými bežnými prvkami.

Orientačné body pre myšlienkový model používateľského rozhrania aplikácie Plánovač

Oblasť používateľského rozhrania

Prvky rozloženia aplikácie Plánovač

Vľavo hore: navigačné prepojenia služieb Office 365

 • Prepojenie Spúšťač aplikácií

 • Office 365 prepojenie

 • Plánovač prepojenie

Vpravo hore: informácie o Office 365

 • Tabla Oznámenia

 • Tabla Nastavenia

 • Tabla Pomocník, ktorá obsahuje aj vyhľadávacie pole Povedzte, čo chcete urobiť

 • Tabla Konto

Vľavo: navigačná tabla Plánovača

 • Tlačidlo Nový plán. Vytvorí plán spolu s novým panelom a pridá plán do zoznamu Všetky plány.

 • Prepojenie Centrum Plánovača. Obsahuje prehľad kariet pre všetky vaše obľúbené plány. V týchto kartách sa zobrazuje celkový stav plánu a počet úloh plánu. Centrum Plánovača tiež obsahuje prepojenie na každý z vašich plánov, vďaka čomu získate širší prehľad o vašej práci.

 • Prepojenie Moje úlohy. Obsahuje všetky jednotlivé úlohy zoskupené podľa priebehu alebo plánu.

 • Zoznam Obľúbené plány. Zbaliteľný zoznam vašich obľúbených plánov.

 • Zoznam Všetky plány. Zbaliteľný zoznam všetkých vašich plánov.

 • Tlačidlo Zbaliť alebo rozbaliť túto ponuku. Zbalí alebo rozbalí navigačnú tablu.

Vpravo od navigačnej tably (oblasť obsahu): plány Plánovača

Prvky, ktoré sú v plánoch:

 • Prepojenie Panel. Prepojenia na panel plánu, ktorý obsahuje súvisiace úlohy sektorov a tlačidlo Pridať nový sektor. (Ďalšie informácie o prvkoch používateľského rozhrania v úlohách sektorov nájdete v ďalšom riadku tejto tabuľky.)

 • Tlačidlo Grafy. Automaticky vytvára a aktualizuje grafy zobrazujúce informácie o celkovom stave plánu, ako aj o priebehu práce na úlohách plánu,ktoré vykonáva každá osoba (člen).

 • Prepojenie Poznámkový blok. Prepojenia na poznámkový blok pre plán vo OneNote.

 • Prepojenie Konverzácie. Prepojenia na konverzácie o pláne v Outlooku.

 • Prepojenie Kalendár. Prepojenie na kalendár v Outlooku.

 • Prepojenie Členovia. Prepojenia na kontaktné informácie o členoch plánu v Outlooku.

Vpravo od navigačnej tably (oblasť obsahu): sektory úloh Plánovača

Prvky v sektoroch úlohy:

 • Názov sektora

 • Každá úloha v sektore, vrátane podrobností, ako napríklad komu je úloha priradená a termín splnenia úlohy

Vyberte jednotlivé úlohy v sektore a stlačením klávesu Enter otvorte úlohu. Potom môžete urobiť nasledovné činnosti:

 • Zmeniť sektor, ku ktorému patria príslušné úlohy.

 • Aktualizovať stav úlohy.

 • Zadať počiatočný dátum úlohy a termín dokončenia úlohy.

 • Nastaviť označenia pre úlohu.

 • Pridať popis úlohy alebo kontrolný zoznam.

 • Priložiť súbor alebo vytvoriť prepojenie na súbor.

 • Nastaviť ukážku obrázka úlohy.

 • Pridať komentár alebo si prečítať komentáre od iných ľudí.

 • Identifikovať priradené úlohy.

Navigácia v Plánovačovi pomocou klávesových skratiek

Keďže sa Plánovač používa vo webovom prehliadači, klávesové skratky, ktoré fungujú v prehliadači, fungujú aj v Plánovač. Ak však váš prehliadač klávesové skratky nepodporuje, môžete použiť kláves Tab na posun dopredu a kombináciu klávesov Shift + Tab na posun dozadu.

V tabuľke nižšie sú opísané klávesové skratky, ktoré možno použiť na navigáciu v používateľskom rozhraní aplikácie Plánovač – skratky, ktoré sú súčasťou väčšiny prehliadačov, ale tiež tie, ktoré sú osobitné pre Plánovač.

Poznámky

 • Pri používaní Plánovač, odporúčame, že používate Microsoft Edge webový prehliadač. Keď to urobíte, máte prístup k dispozícii v Microsoft Edge klávesové skratky.

 • Klávesové skratky v tejto tabuľke sa vzťahujú na americké rozloženie klávesnice. Pri iných rozloženiach klávesnice klávesy nemusia presne zodpovedať klávesom na americkej klávesnici.

 • Ak použitie klávesovej skratky vyžaduje stlačenie dvoch alebo viacerých klávesov súčasne, v tejto tabuľke sú klávesy oddelené znakom plus (+).

Klávesové skratky aplikácie Plánovač:

Požadovaná akcia

Klávesy

Posun dopredu na nasledujúcu oblasť alebo položku

Môžete napríklad prejsť do ďalšieho plánu na ľavej navigačnej table, prejsť z jedného sektora úlohy na druhý alebo sa presunúť z jedného prvku používateľského rozhrania na druhý.

Kláves Tab

Posun dozadu na predchádzajúcu oblasť alebo položku

Shift + Tab

Aktivácia položky

Keď napríklad vyberiete plán, stláčaním klávesu Tab prechádzate prepojenie Panel a potom stlačením klávesu Enter otvoríte panel plánu. Ak chcete vytvoriť nový plán, vyberte tlačidlo Nový plán a stlačte kláves Enter. Stlačením klávesu Enter tiež môžete zbaliť alebo otvoriť zoznam Obľúbené plány, prípadne zoznam Všetky plány.

Enter

Ukončenie ponuky, dialógového okna alebo režimu

Napríklad ukončenie dialógového okna Nový plán alebo dialógového okna podrobností úlohy.

Esc

Na stránke Panel presun na ďalší alebo predchádzajúci sektor úloh

Klávesy so šípkami

Na stránke Panel presun vybratého sektoru úloh o jednu pozíciu nahor

Ctrl + šípka nahor

Na stránke Panel presun vybratého sektoru úloh o jednu pozíciu nadol

Ctrl + šípka nadol

Na stránke Panel presun vybratého stĺpca o jednu pozíciu doľava na strane, keď je vybratá hlavička stĺpca

Poznámka: Platí to aj v prípade položiek, ktoré sú na stránke zoskupené podľa sektorov.

Ctrl + šípka doľava

Na stránke Panel presun vybratého stĺpca o jednu pozíciu doprava na strane, keď je vybratá hlavička stĺpca

Poznámka: Platí to aj v prípade položiek, ktoré sú na stránke zoskupené podľa sektorov.

Ctrl + šípka doprava

Posun nadol, ak sa na ľavej navigačnej table zobrazuje posúvač. Prípadne posun nadol v dialógovom okne, ak je dialógové okno pre obrazovku príliš dlhé.

Šípka nadol

Posun nahor, ak sa na ľavej navigačnej table zobrazuje posúvač. Prípadne posun nahor v dialógovom okne, ak je dialógové okno pre obrazovku príliš dlhé.

Šípka nahor

Prechod o jednu stránku dozadu vo webovom prehliadači

Alt + šípka doľava

Rovnaká funkcia ako klávesová skratka Alt + šípka doľava

Backspace

Prechod o jednu stránku dopredu vo webovom prehliadači

Alt + šípka doprava

Pozrite tiež

Nastavenie zariadenia na zjednodušené ovládanie v službách Office 365

Technická podpora pre zákazníkov s postihnutím

Cieľom spoločnosti Microsoft je čo najviac uľahčiť prácu všetkým zákazníkom. Ak ste zdravotne postihnutí alebo máte otázky týkajúce sa zjednodušenia ovládania, technickú pomoc vám poskytne oddelenie Microsoft Disability Answer Desk. Tím podpory Disability Answer Desk je školený v používaní mnohých rozšírených pomocných technológií pre ľudí s postihnutím a dokáže poskytnúť pomoc v angličtine, francúzštine, španielčine a americkom posunkovom jazyku. Na lokalite Microsoft Disability Answer Desk nájdete kontaktné údaje pre svoju oblasť.

Ak ako používateľ pôsobíte vo verejnej správe, komerčnej alebo podnikovej sfére, obráťte sa na podnikovú službu Disability Answer Desk.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×