Informácie o nástroji Súbory lokality SharePoint

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Nástroj Súbory lokality SharePoint prináša organizáciám, ktoré ukladajú obsah súborov v knižniciach dokumentov služby SharePoint, nasledujúce výhody:

 • Prístup k obsahu súborov pre vybraté osoby mimo podniku. Nástroj Súbory lokality SharePoint poskytuje pohodlný a efektívny spôsob spolupráce s osobami, ktoré sa nachádzajú vonku za podnikovou bránou firewall. Okrem toho nástroj Súbory lokality SharePoint predstavuje centrálne pracovné prostredie pre tímy, ktoré sú geograficky rozptýlené.

 • Prístup offline k obsahu súborov. Nástroj Súbory lokality SharePoint poskytuje mobilným pracovníkom alebo osobám s obmedzeným prístupom na Internet prostredie, v ktorom môžu získať prístup k obsahu súborov a zobraziť si ho a aktualizovať ho, keď sú v režime offline.

 • S nástrojom Súbory lokality SharePoint majú používatelia okrem funkcií v ostatných nástrojoch pracovného priestoru k dispozícii tiež účinné funkcie tohto nástroja.

Neprehliadnite nasledujúce doplňujúce podrobnosti a odporúčania týkajúce sa používania nástroja Súbory lokality SharePoint na prácu so súbormi uloženými v knižnici dokumentov lokality SharePoint:

 • Nástroj Súbory lokality SharePoint sa dá používať iba s knižnicami dokumentov v aplikácii Windows SharePoint Services 3.0 alebo novšej. Ak sa pokúsite priradiť knižnicu dokumentov v staršej verzii aplikácie Windows SharePoint Services, zobrazí sa chyba.

 • Riadenie verzií sa odporúča mať zapnuté na lokalitách SharePoint, z ktorých prenášate súbory do nástroja Súbory lokality SharePoint. Riadenie verzií pomáha znižovať riziko straty údajov, ku ktorej môže príležitostne dôjsť kvôli chybám synchronizácie alebo konfliktom.

 • Knižnice dokumentov lokality SharePoint obsahujú metaúdaje, ktoré nie sú podporované ani uchovávané v nástroji Súbory lokality SharePoint.

 • Nástroj Súbory lokality SharePoint nerozpoznáva zobrazenia v knižniciach dokumentov lokality SharePoint. Preto sa môže v nástroji Súbory lokality SharePoint zobrazovať viac dokumentov ako v knižnici dokumentov, v ktorej môžu byť určité súbory filtrované používanými zobrazeniami.

Synchronizácia údajov v nástroji Súbory lokality SharePoint

Údaje sa v nástroji Súbory lokality SharePoint synchronizujú nasledujúcimi spôsobmi:

 • Údaje sa medzi členmi pracovného priestoru synchronizujú rovnakým spôsobom ako v nástroji Súbory programu Groove: členovia pracovného priestoru v režime online odosielajú a prijímajú aktualizácie pri ich uložení v pracovnom priestore.

 • Aktualizácie sa odosielajú alebo prijímajú na lokalite SharePoint automaticky podľa plánu alebo manuálne, keď člen pracovného priestoru, ktorý ovláda synchronizáciu, spustí proces synchronizácie.

Informácie o úlohe synchronizátora v nástroji Súbory lokality SharePoint

Pracovný priestor obsahujúci nástroj Súbory lokality SharePoint musí mať aspoň jedného člena, ktorý má nasledujúce poverenia:

 • Prístup do požadovanej knižnice dokumentov na vybratej lokalite SharePoint.

 • Požadované povolenia služby SharePoint na odosielanie a prijímanie na lokalite SharePoint.

  Minimálne povolenia pre synchronizátor, pridelené štandardné povolenia lokality SharePoint, sú „Vlastník“ so zapnutou možnosťou „Prispievať“. V prípade lokalít SharePoint, ktoré majú vlastné povolenia, musí mať synchronizátor zapnuté povolenia na pridávanie, upravovanie a odstraňovanie položiek.

 • Požadované povolenia na synchronizáciu s lokalitou SharePoint. V predvolenom nastavení majú všetci členovia okrem hostí povolenie vykonávať synchronizáciu s knižnicou dokumentov lokality SharePoint alebo povolenie požiadať o ovládanie synchronizácie nástroja z aktuálneho synchronizátora.

  Poznámka: Člen pracovného priestoru s rolou Účastník môže zvyčajne pracovať ako synchronizátor, no táto rola neobsahuje povolenie na odstránenie žiadneho súboru. Následkom toho sa môžu synchronizátorovi s rolou Účastník, ktorý spustí synchronizáciu, zobraziť upozornenia synchronizácie týkajúce sa zlyhaní pri odstraňovaní súborov.

Člen, ktorý má požadované povolenia na lokalite SharePoint aj v nástroji Súbory lokality SharePoint môže prevziať zodpovednosť synchronizátora, čiže osoby, ktorá pravidelne spúšťa synchronizáciu medzi nástrojom Súbory lokality SharePoint a lokalitou SharePoint, alebo ktorá nastavuje v nástroji Súbory lokality SharePoint automatickú plánovanú synchronizáciu. Na úspešné dokončenie synchronizácie musí byť synchronizátor v režime online a musí mať prístup na lokalitu SharePoint.

Pre nástroj Súbory lokality SharePoint môže byť synchronizátorom iba jeden člen pracovného priestoru. Ostatní členovia s požadovaným povolením môžu požiadať o prevzatie úlohy synchronizátora. Člen, ktorý je aktuálne synchronizátorom, môže vyhovieť a odovzdať svoju rolu, alebo môže požiadavku odmietnuť a zodpovednosť si naďalej ponechať. Synchronizátor nemôže iniciovať prenesie úlohy synchronizátora na iného člena. O to musí požiadať iný člen.

Ak aktuálny synchronizátor príde o svoje povolenie vlastniť túto úlohu (napríklad z dôvodu zmeny roly synchronizátora na nižšiu rolu pracovného priestoru alebo kvôli zrušeniu členstva synchronizátora v pracovnom priestore), ovládanie synchronizácie sa automaticky odovzdá ďalšiemu vhodnému členovi pracovného priestoru. Ak aktuálne neexistujú žiadni členovia pracovného priestoru s požadovanými povoleniami, nástroj Súbory lokality SharePoint nie je možné synchronizovať s lokalitou SharePoint a dôjde k jeho zmene na štandardný nástroj Súbory.

Meno aktuálneho synchronizátora je zobrazené v stavovom riadku nad kartou nástroja:

Meno aktuálneho synchronizátora

Stavový riadok informuje synchronizátora, keď sú v nástroji nesynchronizované zmeny. Keď synchronizátor kliknite na položku Synchronizovať..., v okne Ukážka synchronizácie sa zobrazia všetky čakajúce aktualizácie, ako aj konflikty súborov. Pred spustením synchronizácie môže synchronizátor vykonať kroky na vyriešenie konfliktov.

Aktuálny synchronizátor by mal žiadosti o odovzdanie úlohy synchronizátora inému členovi vyhovieť iba vtedy, ak má daný člen prístup na lokalitu SharePoint a požadované povolenia na lokalite SharePoint.

V niektorých prípadoch je vhodné odovzdať úlohu synchronizátora inému členovi. Ak napríklad nebude môcť synchronizátor spustiť synchronizáciu dlhší čas (napríklad kvôli dovolenke), mal by o tom informovať iného člena pracovného priestoru s požadovanými povereniami a požiadať ho o odoslanie žiadosti na prevzatie úlohy synchronizátora. Synchronizátor môže tiež zapnúť automatickú synchronizáciu vykonávanú podľa plánu. Táto stratégia ale môže byť riziková, pretože sa pri nej predpokladá, že počítač synchronizátora bude celý čas spustený a v režime online.

V stavovom riadku sa všetkým členom pracovného priestoru zobrazuje meno aktuálneho synchronizátora a po ukázaní na ikonu prepojenia na priečinok sa zobrazí okno uvádzajúce adresu URL lokality SharePoint. Členovia pracovného priestoru, ktorí majú požadované poverenia, môžu kliknúť na ikonu prepojenia na priečinok, čím otvoria webový prehľadávač a prejdú na lokalitu SharePoint, alebo môžu kliknúť na položku Prejsť k službe SharePoint v ponuke Úpravy.

V stavovom riadku majú tiež všetci členovia zobrazenú informáciu o dátume a čase poslednej synchronizácie. Všetci členovia môžu kliknúť na ikonu Kalendár a zobraziť si informácie o harmonograme synchronizácie.

Synchronizátor môže výberom možností v stavovom riadku spustiť niekoľko činností, vrátane synchronizácie, zmeny možností plánu a riešenia chýb synchronizácie.

Možnosti spustenia synchronizácie

Synchronizátor môže spustiť synchronizáciu dvomi spôsobmi:

 • Manuálna synchronizácia. Pri výbere tejto možnosti sa nástroj Súbory lokality SharePoint a lokalita SharePoint synchronizujú iba vtedy, keď sa synchronizátor rozhodne synchronizáciu spustiť.

 • Naplánovaná synchronizácia. Pri použití tejto možnosti synchronizátor nastavuje konkrétny časový interval automatickej synchronizácie.

  Poznámka: V závislosti od faktorov, ako napríklad množstvo aktuálnych sieťových prenosov, môže niekedy dôjsť k pozastaveniu synchronizácie serverom až do ďalšieho naplánovaného času.

Vykonávanie úloh ovládania zdrojov lokality SharePoint

Iba synchronizátor môže vykonávať nasledujúce úlohy ovládania zdrojov lokality SharePoint v nástroji Súbory lokality SharePoint:

 • Vzatie súborov k sebe. Vzatím súboru k sebe sa súbor uzamkne na lokalite SharePoint, čím sa zabráni používateľom s priamym prístupom k súboru na lokalite SharePoint vo vykonávaní jeho aktualizácií v čase, keď sa práve aktualizuje v pracovnom priestore služby SharePoint.

  Poznámka: Pri vzatí k sebe sa z knižnice dokumentov lokality SharePoint načíta najaktuálnejšia verzia súboru za predpokladu, že aktuálna verzia súboru v nástroji Súbory lokality SharePoint neobsahuje nesynchronizované zmeny. Inak povedané, ak upravujete súbor v pracovnom priestore služby SharePoint a potom si ho vezmete k sebe, neprepíšete upravenú verziu súboru pôvodnou kópiou z knižnice lokality SharePoint.

 • Vrátenie súborov do projektu. Pri vrátení súboru z nástroja Súbory lokality SharePoint sa vykoná aktualizácia súboru na lokalite SharePoint a odstráni sa zámok, ktorý sa použil pri vzatí k sebe.

 • Zrušenie vzatia k sebe. Zrušením vzatia k sebe sa zo súboru na lokalite SharePoint odstráni zámok a súbor sa sprístupní na úpravy.

Duplikovanie a archivovanie pracovných priestorov s nástrojom Súbory lokality SharePoint

Pracovné priestory, ktoré obsahujú nástroj Súbory lokality SharePoint, môžete duplikovať, alebo ich môžete uložiť ako súbory archívov alebo šablón. Pamätajte však, že nástroj Súbory lokality SharePoint v duplikovanom pracovnom priestore alebo v nových pracovných priestoroch, ktoré vytvoríte zo súborov archívov alebo šablón, si nezachová svoje pripojenie ku knižnici dokumentov lokality SharePoint a jeho funkcie budú obmedzené na funkcie štandardného nástroja Súbory.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×