Informácie o faktúre za Office 365 for business

Každý mesiac budete prostredníctvom e-mailu informovaní, že máte v Centre spravovania služieb Office 365 k dispozícii novú faktúru. Centrum spravovania služieb Office 365Informácie o vyhľadaní a zobrazovaní vašej faktúry.

Faktúra pozostáva z dvoch strán. Strana 1 je súhrn faktúry a obsahuje všeobecné informácie o faktúre, objednávku, sumu na úhradu, spôsob platby a kontaktovania oddelenia technickej pomoci.

Prvá strana vzorovej faktúry.

Strana 2 obsahuje podrobnosti o aktivitách súvisiacich s fakturáciou, ktoré sa vyskytujú pri každom predplatnom.

Druhá strana vzorovej faktúry.

Popis polí a výrazov, ktoré sú súčasťou faktúry, nájdete v časti Polia na faktúre – slovník ďalej v tomto článku.

Informácie o koncepte fakturácie

Pred zobrazením faktúry je užitočné porozumieť niekoľkým kľúčovým konceptom fakturácie.

Čiastka na faktúre verzus čiastka na objednávke

Čiastka na faktúre je suma zobrazená na vašej faktúre a je to suma určená na úhradu pre toto konkrétne fakturačné obdobie. Celková čiastka na objednávke predstavuje súčet všetkých nezaplatených faktúr. Svoju čiastku na faktúre môžete zobraziť v časti Fakturácia v Centre spravovania služieb Office 365.

Frekvencia fakturácie verzus frekvencia faktúry

Frekvencia fakturácie je vlastne informácia o tom, ako často prebieha účtovanie. Predplatné sa fakturujú mesačne alebo ročne, a to v závislosti od možností vybratých pri nákupe predplatného. Frekvencia faktúry informuje o tom, ako často dostávate faktúru. Ak si vyberiete ročnú fakturáciu, dostanete faktúru raz ročne, pokiaľ však aktivita pre vaše predplatné nebude vyžadovať poplatok alebo kredit.

Ak máte viac ako jednu objednávku, budete dostávať faktúru pre každú objednávku.

Polia na faktúre – slovník

V nasledujúcej tabuľke nájdete popis polí, ktoré sa nachádzajú na faktúre. Niektoré polia uvedené v tomto článku sa na vašej faktúre nemusia zobraziť. Závisí to od toho, či platíte prostredníctvom faktúry, kreditnej karty alebo bankového účtu.

Poznámka: Platba prostredníctvom bankového účtu nie je v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

Názov

Popis

Ročná cena

Predplatné sa účtujú mesačne alebo ročne. Ak ste pri kúpe predplatného vybrali ročnú fakturáciu, ročná cena za licenciu sa prejaví na faktúre. Ak chcete zmeniť frekvenciu fakturácie, budete musieť zrušiť predplatné a potom si ho znova kúpiť s novou frekvenciou fakturácie.

Fakturačné obdobie

Fakturačné obdobie je časové obdobie od dátumu vystavenia predchádzajúcej faktúry. Obdobie poskytovania služby je časové obdobie, počas ktorého sa vám účtuje poplatok za používanie služby.

Kupujúci

Je to adresa vášho účtovného oddelenia a zvyčajne je rovnaká ako adresa platiteľa. Ak chcete svoju fakturačnú adresu aktualizovať, pozrite si tému Zmena fakturačných adries pre Office 365 for business.

Poplatky

Na strane 1 faktúry sú zhrnuté všetky poplatky za fakturačné obdobie danej faktúry. Strana 2 zobrazuje podrobnosti o poplatkoch pre všetky predplatné.

Šek

Ak platíte prostredníctvom faktúry a vo vašej krajine máte možnosť platiť šekom, v dolnej časti strany 1 faktúry nájdete informácie o tom, kde sa má platba odoslať. Nezabudnite na šek uviesť číslo faktúry.

Kredity

Na strane 1 faktúry sú zhrnuté všetky kredity za fakturačné obdobie danej faktúry. Strana 2 zobrazuje podrobnosti o kreditoch pre všetky predplatné.

Číslo objednávky zákazníka

Číslo vašej objednávky. Ak aktualizujete číslo objednávky, budú ho obsahovať aj budúce faktúry. Zmena čísla objednávky.

Poznámka: Do existujúcej faktúry nie je možné pridať číslo objednávky.

Dni

Každá fakturačná transakcia je priradená k obdobiu poskytovania služby. Stĺpec Dni označuje počet dní v rámci tohto obdobia poskytovania služby.

Zľavy

Na strane 1 faktúry sú zhrnuté všetky zľavy za fakturačné obdobie danej faktúry. Strana 2 zobrazuje podrobnosti o zľavách pre všetky predplatné.

Dátum splatnosti

Dátum, kedy je platba na faktúre splatná. Ak za predplatné platíte prostredníctvom kreditnej karty alebo bankového účtu, platbu vám zaúčtujeme na kreditnú kartu alebo bankový účet deň po dátume vystavenia faktúry.

Poznámka: Platba prostredníctvom bankového účtu nie je v niektorých krajinách alebo oblastiach k dispozícii.

Elektronický prevod finančných prostriedkov

Ak ste ako spôsob úhrady za predplatné vybrali možnosť „faktúra, na strane 1 nájdete informácie o bankovom konte spoločnosti Microsoft týkajúce sa elektronických platieb (bezhotovostná platba, ACH, SEPA, atď.). Zvyčajne vám banka poskytne informácie o referenčnom poli, ktoré je potrebné vyplniť pri uskutočňovaní platby. Nezabudnite na šek uviesť číslo faktúry zobrazené v tomto poli.

Celkový súčet

Tento riadok obsahuje súčty pre všetky stĺpce Poplatky, Zľavy, Náklady, Kredity, Medzisúčty, Dane a Celkom pre všetky predplatné uvedené na danej faktúre.

Dátum vystavenia faktúry

Je to dátum vystavenia faktúry. Dátum vystavenia faktúry je deň po skončení vášho fakturačného obdobia. Ak je vašim fakturačným obdobím 15. január – 14. február, vašim dátumom vystavenia faktúry je 15. február.

Číslo faktúry

Jedinečné číslo priradené faktúre. Nezabudnite pri platbe uviesť číslo faktúry.

Mesačná cena

Predplatné sa fakturuje mesačne alebo ročne. Ak ste pri kúpe predplatného vybrali mesačnú fakturáciu, na faktúre bude uvedená mesačná cena za licenciu. Ak chcete zmeniť frekvenciu fakturácie, budete musieť zrušiť predplatné a potom si ho znova kúpiť s novou frekvenciou fakturácie.

Číslo objednávky

Objednávka sa vytvorí pri každej kúpe nového predplatného. Každý mesiac dostanete faktúru pre danú objednávku.

Pokyny na platbu

Ak platíte kreditnou kartou, zobrazí sa text: Neplatiť – účtované na evidovanú kreditnú kartu. Ak platíte prostredníctvom faktúry, zobrazia sa pokyny na platbu pomocou elektronického prevodu finančných prostriedkov a šekom (ak je možnosť k dispozícii).

Platobné podmienky

Počet dní od dátumu vystavenia faktúry, kedy je platba splatná. Štandard je 30 dní.

Produkt

Na strane 1 faktúry sa nachádza všeobecný výraz „Online služby“, ktorý slúži na popis vašich predplatných. Na strane 2 sa zobrazia názvy jednotlivých predplatných.

Množstvo

Počet licencií zakúpených počas obdobia poskytovania služby.

Obdobie poskytovania služby

Obdobie poskytovania služby je časové obdobie, počas ktorého sa vám účtuje poplatok za používanie služby. Fakturačné obdobie je časové obdobie od dátumu vystavenia predchádzajúcej faktúry.

Adresa, na ktorej sa služba využíva

Adresa, kde sa služba využíva. Zvyčajne je rovnaká ako adresa platiteľa. Ak chcete aktualizovať adresu, na ktorej sa služba využíva, pozrite si tému Zmena fakturačných adries pre Office 365 for business.

Platiteľ

Meno vašej spoločnosti a adresa. Ak chcete tieto informácie zmeniť, pozrite si tému Zmena adresy organizácie, kontaktného e-mailu na technika a iných informácií.

Medzisúčet

Všetky predplatné uvedené na vašej faktúre majú pri stĺpcoch Poplatky, Zľavy, Kredity, Medzisúčty, Dane a Celkom samostatný riadok Medzisúčet, ktorý sa vzťahuje na konkrétne predplatné.

Daň

Na strane 1 faktúry sa zobrazuje celková daň. Strana 2 zobrazuje použitú sadzbu dane a celkovú čiastku dane pre každú položku v riadku. Ak vaša faktúra obsahuje dane a vaša spoločnosť je od daní oslobodená, obráťte sa na oddelenie technickej podpory.

Celkom

Čiastka splatná za fakturačné obdobie faktúry.

Zmena čísla objednávky

Ak platíte prostredníctvom faktúry, môžete pridať alebo zmeniť číslo objednávky svojho predplatného.

Poznámka: Do existujúcej faktúry nie je možné pridať číslo objednávky. Číslo objednávky sa zobrazí vo všetkých budúcich faktúrach.

 1. V centre spravovania prejdite na stránku Predplatné alebo vyberte položky Fakturácia > Predplatné.

  Ak používate Office 365 Germany, prejdite na túto stránku Predplatné.

  Ak používate Office 365 prevádzkovaný spoločnosťou 21Vianet, prejdite na túto stránku Predplatné.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete zmeniť. V časti Spôsob platby vyberte položku Zmeniť podrobnosti o platbe.

  Snímka obrazovky časti Spôsob úhrady na karte Predplatné predplatného, za ktoré platíte prostredníctvom faktúry.
 3. V dolnej časti tably Zmeniť podrobnosti o platbe zadajte svoje číslo objednávky a potom vyberte položku Odoslať.

  Snímka obrazovky tably Zmeniť podrobnosti o platbe.

Stále potrebujete pomoc? Obráťte sa na oddelenie podpory.

Ak ste správcom služieb Office 365 for business, môžete bezplatne kontaktovať skúsených pracovníkov oddelenia podpory, ktorí vám poskytnú predpredajovú podporu, podporu pre fakturáciu a podporu pre konto a pomôžu vám pri riešení technických problémov. Môžete tiež kontaktovať technickú podporu v zastúpení používateľov služieb Office 365 vo vašej organizácii.

Získanie pomoci na fórach komunity používateľov služieb Office 365 Správcovia: Prihláste sa a vytvorte žiadosť o službu Správcovia: Volanie na oddelenie podpory

Pozrite tiež

Platba za predplatné na Office 365 for business

Fakturácia v Office 365 for business – Pomocník pre správcov

Možnosti na platbu za hru Minecraft: Education Edition

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×