INDIRECT (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie INDIRECT v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti odkaz určený textovým reťazcom. Odkazy sa okamžite vyhodnocujú a zobrazí sa ich obsah. Funkcia INDIRECT sa používa na zmenu odkazu na bunku vo vzorci bez zmeny vzorca ako takého.

Syntax

INDIRECT(text_odkazu; [a1])

Syntax funkcie INDIRECT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Text_odkazu    Povinný argument. Odkaz na bunku obsahujúcu odkaz typu A1 alebo typu R1C1, názov definovaný ako odkaz alebo odkaz na bunku ako textový reťazec. Ak argument odkaz nie je platný odkaz na bunku, funkcia INDIRECT vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!

  • Ak argument text_odkazu odkazuje na iný zošit (externý odkaz), musí byť daný zošit otvorený, inak funkcia INDIRECT vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!

   Poznámka    Aplikácia Excel Web App nepodporuje externé odkazy.

  • Ak argument text_odkazu odkazuje na rozsah buniek, ktorý presahuje limit počtu riadkov 1 048 576 alebo limit počtu stĺpcov 16 384 (XFD), funkcia INDIRECT vráti chybu #ODKAZ!

   Poznámka    Toto správanie je odlišné od funkčnosti programu Excel vo verziách nižších ako Microsoft Office Excel 2007, ktoré ignorovali prekročené limity a vrátili hodnotu.

 • A1    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá určuje typ odkazu v bunke odkaz.

  • Ak je hodnota argumentu a1 TRUE alebo nie je zadaná, argument odkaz sa interpretuje ako odkaz typu A1.

  • Ak je hodnota argumentu a1 FALSE, argument odkaz sa interpretuje ako odkaz typu R1C1.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

B2

1,333

B3

45

Juraj

10

5

62

Vzorec

Popis

Výsledok

=INDIRECT(A2)

Hodnota odkazu v bunke A2. Odkaz smeruje do bunky B2, ktorá obsahuje hodnotu 1,333.

1,333

=INDIRECT(A3)

Hodnota odkazu v bunke A3. Odkaz smeruje do bunky B3, ktorá obsahuje hodnotu 45.

45

=INDIRECT(A4)

Keďže názov bunky B4 je „Juraj", odkaz na tento zadefinovaný názov smeruje do bunky B4, ktorá obsahuje hodnotu 10.

10

=INDIRECT("B"&A5)

Spojí znak B s hodnotou v bunke A5, výsledok je teda 5. Tento výsledok zase odkazuje na bunku B5, ktorá obsahuje hodnotu 62.

62

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×