Indikátory v programe SharePoint Workspace

V nasledujúcich tabuľkách je uvedený súhrn bežných indikátorov, ktoré sa zobrazujú v programe SharePoint Workspace.

Indikátory prítomnosti členov pracovného priestoru alebo kontaktov

Indikátory prítomnosti členov pracovného priestoru alebo kontaktov sú zhodné s indikátormi, ktoré sa zobrazujú v programe Microsoft Office Communicator. Niektoré indikátory prítomnosti sú však špecifické pre program SharePoint Workspace.

Indikátor

Význam

Kontakt dostupný v pracovnom priestore služby SharePoint a v programe Communicator

Kontakt dostupný pre aktivity pracovného priestoru služby SharePoint alebo programu Communicator.

Kontakt je k dispozícii len v pracovnom priestore služby SharePoint

Kontakt, ktorý je k dispozícii len pre aktivity pracovného priestoru služby SharePoint. Znamená to, že kontakt nemusí mať program Communicator, nemusí byť prihlásený do programu Communicator, alebo vy nie ste prihlásení do programu Communicator.

Kontakt je aktívny v pracovnom priestore programu Groove

Malé červené pole priradené k ikone prítomnosti označuje kontakt, ktorý je aktívny v pracovnom priestore.

Kontakt je nečinný alebo neprítomný v pracovnom priestore služby SharePoint a programe Communicator

Kontakt, ktorý je nečinný alebo neprítomný v pracovnom priestore služby SharePoint a v programe Communicator. Tento indikátor sa zobrazuje, ak kontakt niekoľko minút nevykonal v počítači žiadnu činnosť.

Kontakt je nečinný alebo neprítomný v pracovnom priestore služby SharePoint

Kontakt je nečinný alebo neprítomný v pracovnom priestore služby SharePoint. Tento indikátor sa zobrazuje, ak kontakt niekoľko minút nevykonal v počítači žiadnu činnosť.

Kontakt má nastavenú správu o jeho neprítomnosti na pracovisku

Hviezdička priradená k ikone prítomnosti označuje kontakt, ktorý v programe Communicator nastavil správu, že je mimo pracoviska.

Kontakt nastavil v programe Communicator stav zaneprázdnenosti

Kontakt, ktorý je k dispozícii, ale je zamestnaný inou činnosťou, napríklad telefonuje alebo je na konferencii či schôdzi.

Kontakt nastavil v programe Communicator stav „Nerušiť“

Kontakt, ktorý nastavil v programe Communicator stav „Nerušiť“.

Kontakt je v režime offline

Kontakt, ktorý je v režime offline v pracovnom priestore služby SharePoint a programe Communicator.

Indikátory neprečítaného obsahu

Indikátor

Význam

Indikuje nový a aktualizovaný obsah pridaný za posledné dva dni

Pracovný priestor alebo položka má neprečítaný obsah pridaný alebo aktualizovaný za posledné dva dni.

Indikuje nový alebo aktualizovaný obsah pridaný za posledných sedem dní

Pracovný priestor alebo položka má neprečítaný obsah pridaný alebo aktualizovaný za posledných sedem dní.

Indikuje nový alebo aktualizovaný obsah pridaný pred viac ako siedmimi dňami

Pracovný priestor alebo položka má neprečítaný obsah pridaný alebo aktualizovaný pred viac ako siedmimi dňami.

Indikátory typu a stavu pracovného priestoru

Indikátor

Význam

Pracovný priestor služby SharePoint.

Pracovný priestor služby SharePoint.

Pracovný priestor programu Groove

Pracovný priestor programu Groove.

Pracovný priestor s pozastavenou komunikáciou

Prenos údajov pre tento pracovný priestor je momentálne pozastavený.

Pracovný priestor programu Groove na zdieľanie súborov

Zdieľaný priečinok.

Pracovný priestor programu Groove bez údajov

Pracovný priestor, ktorý ešte neobsahuje údaje. Je potrebné prevziať údaje z iného počítača alebo od iného člena pracovného priestoru.

Pracovný priestor, v ktorom nie sú synchronizované zmeny

Kópia tohto pracovného priestoru už nesynchronizuje aktualizácie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v téme Riešenie problémov so synchronizáciou pracovného priestoru.

Indikátory v oblasti oznámení systému Windows

Indikátor

Význam

Pracovný priestor služby SharePoint je prihlásený ku kontu

Pracovný priestor služby SharePoint je prihlásený ku kontu.

Pracovný priestor služby SharePoint je prihlásený ku kontu, ale pracuje v režime offline

Pracovný priestor služby SharePoint je prihlásený a nastavený na prácu v režime offline.

V konte pracovného priestoru služby SharePoint sa nachádzajú neprečítané správy

Pracovný priestor služby SharePoint je prihlásený a konto obsahuje neprečítané správy.

Pracovný priestor služby SharePoint nie je prihlásený ku kontu

Pracovný priestor služby SharePoint nie je prihlásený k žiadnemu kontu.

Pracovný priestor služby SharePoint nie je prihlásený ku kontu a je nastavený na prácu v režime offline

Pracovný priestor služby SharePoint nie je prihlásený k žiadnemu kontu a je nastavený na prácu v režime offline.

Indikátory histórie správ

Indikátor

Význam

Neotvorená správa

Neotvorená správa.

Neotvorená hlasová správa

Neotvorená hlasová správa.

Neotvorená hlasová správa s priloženým súborom

Neotvorená hlasová správa s priloženým súborom.

Prijatá alebo odoslaná pozvánka

Pozvánka, ktorá vám bola doručená, ale ktorú ste ešte neprijali alebo neodmietli. Tento indikátor označuje aj odoslanú pozvánku.

Otvorená správa

Otvorená správa.

Otvorená správa s priloženým súborom

Otvorená správa s priloženým súborom.

Otvorená hlasová správa

Otvorená hlasová správa.

Otvorená hlasová správa s priloženým súborom

Otvorená hlasová správa s priloženým súborom.

Odoslaná správa

Odoslaná správa.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×