Office
Prihlásenie

Inštalácia a spustenie nástroja IdFix v službách Office 365

Nástroj IdFix identifikuje chyby ako sú duplicitné položky alebo problémy s formátovaním v adresári predtým, ako ho synchronizujete so službami Office 365.

Ak chcete úspešne dokončiť túto úlohu, mali by ste bez problémov pracovať s používateľmi, skupinami a kontaktmi v Active Directory.

Ak nemôžete dokončiť túto úlohu, existuje niekoľko ďalších možností, čo môžete urobiť. Tieto metódy sú môžno jednoduchšie, môžu však trvať dlhšie alebo mať iné nevýhody. Sú to tieto:

 • Spustenie synchronizácie adresárov bez spustenia nástroja IdFix     Adresár môžete synchronizovať aj bez spustenia nástroja IdFix, táto možnosť sa však neodporúča. Oprava chýb pred synchronizáciou zaberie menej času a často umožňuje plynulejší prechod do cloudu.

 • Vyhľadanie odborného poradcu    Odborná pomoc umožní vašim používateľom rýchle spustenie a synchronizáciu adresárov.

Čo je potrebné na spustenie nástroja IdFix?

Najjednoduchším spôsobom, ako spustiť IdFix, je nainštalovať ho do počítača, ktorý je pripojený do domény. Ak chcete, môžete ho spustiť na radiči domény, nie je to však potrebné.

Hardvérové požiadavky nástroja IdFix

Počítač, do ktorého chcete nainštalovať nástroj IdFix, musí spĺňať tieto hardvérové požiadavky:

 • 4 GB pamäte RAM (minimálne),

 • 2 GB voľného miesta na pevnom disku (minimálne).

Softvérové požiadavky nástroja IdFix

Počítač, do ktorého chcete nainštalovať IdFix, musí byť pripojený do tej istej domény služby Active Directory, z ktorej chcete synchronizovať používateľov so službami Office 365. Musí v ňom byť nainštalované aj rozhranie .NET Framework 4.0.

Ak používate Windows Server 2008 alebo Windows Server 2012, potom je rozhranie .NET Framework pravdepodobne nainštalované. Ak nie, môžete si .NET 4.0 stiahnuť z Centra sťahovania softvéru alebo použitím služby Windows Update.

Požiadavky na povolenie nástroja IdFix

Používateľské konto, ktoré použijete na spustenie nástroja IdFix, musí mať prístup na čítanie a zapisovanie do adresára.

Ak si nie ste istí, či vaše používateľské konto spĺňa tieto požiadavky a neviete, ako to skontrolovať, stále môžete nainštalovať a spustiť IdFix. Ak vaše používateľské konto nemá príslušné povolenia, nástroj IdFix pri pokuse o spustenie zobrazí chybu.

Inštalácia nástroja IdFix

Ak chcete nainštalovať IdFix, stiahnite a rozbaľte súbor IdFix.exe, ako je popísané v nasledujúcom postupe:

 1. Prihláste sa do počítača, kam chcete nainštalovať nástroj IdFix.

 2. Prejdite na lokalitu sťahovania softvéru spoločnosti Microsoft, aby ste si mohli stiahnuť nástroj IdFix na opravu chýb pri synchronizácii adresárov.

 3. Vyberte položku Stiahnuť.

 4. Po zobrazení výzvy kliknite na položku Spustiť.

 5. V dialógovom okne WinZip Self-Extractor v textovom poli Unzip to folder (Rozbaliť do priečinka) zadajte alebo vyhľadajte umiestnenie, kam chcete nástroj IdFix nainštalovať. IdFix sa predvolene nainštaluje do umiestnenia C:\Deployment Tools\.

 6. Vyberte položku Unzip (Rozbaliť).

Spustenie nástroja IdFix

Po inštalácii nástroja IdFix ho spustite, aby vyhľadal problémy v adresári:

 1. Pomocou konta s prístupom na čítanie a zapisovanie do adresára sa prihláste do počítača, do ktorého ste nainštalovali IdFix.

 2. V Prieskumníkovi prejdite do umiestnenia, kam ste IdFix nainštalovali. Ak ste počas inštalácie vybrali predvolený priečinok, prejdite do umiestnenia C:\Deployment Tools\IdFix.

 3. Dvakrát kliknite na položku IdFix.exe.

  Výber súboru IdFix.exe.
 4. IdFix predvolene používa na testovanie položiek v adresári množinu pravidiel konfigurácie s viacerými nájomníkmi. Táto množina pravidiel je správna pre väčšinu zákazníkov služieb Office 365. Ak ste však vyhradeným zákazníkom alebo ITAR (právne predpisy týkajúce sa medzinárodného obchodovania so zbraňami) zákazníkom služieb Office 365, môžete IdFix nakonfigurovať tak, aby používal množinu pravidiel konfigurácie pre vyhradených zákazníkov. Ak neviete, akým typom zákazníka ste, tento krok môžete pokojne vynechať. Ak chcete nastaviť množinu pravidiel na možnosť Vyhradené, kliknite na ikonu ozubeného kolieska na paneli s ponukami a potom vyberte položku Dedicated (Vyhradené).

 5. Vyberte položku Query (Dotaz).

  Výber dotazu v nástroji IdFix.
 6. Nástroj IdFix predvolene vyhľadáva chyby v celom adresári.

  V závislosti od veľkosti adresára môže spustenie dotazu chvíľu trvať. Jeho priebeh môžete sledovať v dolnej časti hlavného okna nástroja. Ak kliknete na položku Cancel (Zrušiť), proces bude potrebné spustiť od začiatku.

  Počet dotazov a chýb v nástroji IdFix.
 7. Keď IdFix dokončí dotaz a v adresári sa nevyskytnú žiadne chyby, môžete pokračovať ďalej a synchronizovať adresár. Ak sú v adresári chyby, odporúča sa, aby ste ich pred vykonaním synchronizácie opravili. Ak potrebujete podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch chýb a odporúčania, ako ich najlepšie vyriešiť, pozrite si prepojenia na konci tejto témy.

  Hoci oprava týchto chýb pred synchronizáciou nie je povinná, dôrazne odporúčame, aby ste aspoň skontrolovali všetky chyby vrátené nástrojom IdFix.

  Každá chyba sa zobrazí v samostatnom riadku v hlavnom okne nástroja.

 8. Ak súhlasíte s navrhovanou zmenou v stĺpci UPDATE (AKTUALIZÁCIA), v stĺpci ACTION (AKCIA) vyberte akciu, ktorú má nástroj IdFix vykonať na implementáciu zmeny a potom kliknite na položku Apply (Použiť). Po kliknutí na položku Apply (Použiť) nástroj vykoná zmeny v adresári.

  Na položku Apply (Použiť) nemusíte klikať po každej aktualizácii. Namiesto toho môžete opraviť niekoľko chýb naraz a až potom kliknúť na položku Apply (Použiť) – IdFix ich zmení všetky naraz. Chyby môžete zoradiť podľa typu chyby kliknutím na položku ERROR (CHYBA) v hornej časti stĺpca, v ktorom sú uvedené typy chýb.

  Jednou z možností je odstrániť všetky chyby rovnakého typu naraz, napríklad odstrániť najprv všetky duplicitné položky, a použiť zmeny. Ďalej môžete opraviť chyby formátovania znakov a tak ďalej. Pri každom použití zmien nástroj IdFix vytvorí samostatný súbor denníka, ktorý môžete použiť na vrátenie zmien v prípade, že urobíte chybu. Denník transakcií je uložený v priečinku, do ktorého ste predvolene nainštalovali IdFix.C:\Deployment Tools\IdFix

  Odstraňovanie chýb v nástroji IdFix.
 9. Po vykonaní všetkých zmien v adresári spustite IdFix ešte raz, aby ste sa uistili, že vykonané opravy nespôsobili ďalšie chyby. Tento krok môžete opakovať toľkokrát, koľko potrebujete. Pred synchronizáciou je vhodné niekoľkokrát vykonať tento proces.

Čo ešte môžem robiť s nástrojom IdFix, keď chcem spresniť vyhľadávanie alebo dôkladnejšie preskúmať chyby?

Podrobnejšie informácie nájdete v týchto témach:

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×