Importovanie textu do publikácie z iného súboru

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V programe Publisher, máte viacero možností na importovanie textu do publikácie. Možnosti, ktoré si vyberiete, závisí od toho, aké množstvo textu, ktorý chcete importovať, a to, čo chcete urobiť s textom, po importe.

Ak chcete

Vykonajte nasledovné

Importovať vybratý text alebo graf z dokumentu vytvoreného v inom programe

Kopírovanie a prilepenie vybratého textu alebo grafu

Konvertovať dokument programu Microsoft Office Word na publikáciu programu Publisher

Importovať dokument programu Word

Importovať všetok text zo súboru, ktorý bol vytvorený v inom programe

Vloženie súboru

Vytvoriť množinu štítkov s adresami, pohľadníc alebo podobných publikácií

Použitie hromadnej korešpondencie na importovanie informácií

Importovať text tabuľky z programu Microsoft Windows – systému do tabuľky v programe Publisher

Kopírovanie a prilepenie textu tabuľky

Kopírovanie a prilepenie vybratého textu alebo grafu

 1. Otvorte súbor obsahujúci text alebo graf, ktorý chcete pridať.

 2. Vyberte text.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text alebo graf a kliknite na položku Kopírovať.

 4. Otvorte publikáciu, do ktorej chcete vložiť text alebo graf.

 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na miesto, kam chcete vložiť text, a potom kliknite na položku Prilepiť.

  V publikácií sa zobrazí nový blok textu, ktorý obsahuje prilepený text.

Tip: Skopírovaný text môžete prilepiť aj do existujúceho bloku textu. V bloku textu kliknite na miesto, kam chcete text prilepiť, a potom kliknite na príkaz Prilepiť.

 • Predvolene sa zobrazí text, ktorý vložíte podľa schémy písma publikácie. Ak sa zobrazí tlačidlo Možnosti prilepenia, text používa iný štýl písma. Ak chcete zachovať jej pôvodné formátovanie textu, kliknite na tlačidlo Možnosti prilepenia a potom kliknite na položku Ponechať formátovanie zdroja.

  Možnosť Ponechať formátovanie zdroja

 • Ak skopírujete do súboru programu Publisher graf, skopíruje sa ako bitová mapa, ktorú v programe Publisher nemožno upravovať.

Na začiatok stránky

Importovanie dokumentu programu Word

Môže sa stať, že máte dokument programu Word, ale potrebujete doň pridať grafiku , pričom chcete využiť široké možnosti programu Publisher pri práci s grafikou. Alebo chcete skonvertovať správu napísanú v programe Word do publikácie s rovnakým formátom ako ostatné publikácie spoločnosti.

Konvertovanie dokumentov vytvorených v programe Microsoft Office Word na publikácie programu Publisher je našťastie jednoduché. Stačí vybrať požadovaný návrh publikácie a vyhľadať dokument programu Word, ktorý chcete skonvertovať.

 1. Spustite programu Publisher.

 2. V zozname Typy publikácií kliknite na položku Import dokumentov programu Word.

  Ak chcete nájsť túto možnosť, ak:

  • Publisher 2016 a Publisher 2013, kliknite na položku vstavané.

  • V programe Publisher 2010, pozrite si Ďalšie šablóny.

  • V programe Publisher 2007, pozrite si Najobľúbenejšie typy publikácií.

 3. Kliknite na požadovaný návrh a potom na tlačidlo Vytvoriť.

 4. V dialógovom okne Importovať dokument programu Word vyhľadajte a kliknite na súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. Skontrolujte, či je publikácia zobrazená požadovaným spôsobom, a potom ju uložte.

Na začiatok stránky

Vloženie súboru

 1. V publikácii Vytvorte textové pole (Vložiť > Kresliť textové pole ) Ak ste si to už neurobili.

 2. V bloku textu kliknite na miesto, kam chcete prilepiť text.

 3. V ponuke Vložiť kliknite na položku Vložiť súbor (v programe Publisher 2007, kliknite na položku Textový súbor ).

 4. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete importovať, a potom naň kliknite.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Možno budete musieť zmeniť veľkosť textového poľa prispôsobenia textu veľkosti požadovaným spôsobom.

Na začiatok stránky

Použitie hromadnej korešpondencie na importovanie údajov

Ak máte adresy zákazníkov alebo ďalších informácií uložených v súbore s údajmi, ako napríklad hárok programu Excel alebo súboru kontaktov programu Outlook, môžete použiť hromadnú korešpondenciu môžete vytvoriť množinu samostatne riešiť menoviek s adresami, pohľadníc alebo iné publikácie.

Pomocou funkcie hromadnej korešpondencie môžete určiť, ktoré riadky (záznamy) súboru s údajmi a ktoré časti textu v jednotlivých riadkoch sa majú vložiť do publikácie.

Ďalšie informácie o používaní hromadnej korešpondencie nájdete v téme:

Na začiatok stránky

Kopírovanie a prilepenie textu tabuľky

 1. Otvorte Microsoft program, ktorý obsahuje požadovaný text tabuľky.

 2. Vyberte požadovaný text.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a kliknite na položku Kopírovať.

  Poznámka: Ak ste skopírovali celú tabuľku, kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku v súbore programu Publisher kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

 4. V programe Publisher kliknite na položky Vložiť > Tabuľka a potom vyberte počet riadkov a stĺpcov, ktoré chcete.

 5. V tabuľke kliknite na miesto, na ktorom sa má zobraziť ľavá horná bunka skopírovaného textu.

 6. Na karte domov kliknite na šípku pod položkou Prilepiť a potom kliknite na položku Prilepiť špeciálne.

 7. V zozname Ako kliknite na možnosť Bunky tabuľky bez formátovania a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

 1. Otvorte Microsoft program, ktorý obsahuje požadovaný text tabuľky.

 2. Vyberte požadovaný text.

 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na vybratý text a kliknite na položku Kopírovať.

  Poznámka: Ak ste skopírovali celú tabuľku, kliknite na miesto, kam chcete vložiť tabuľku v súbore programu Publisher kliknite pravým tlačidlom myši a potom kliknite na položku Prilepiť.

 4. V programe Publisher kliknite na položku Vložiť tabuľku na paneli s nástrojmi objekty, kliknite na miesto, kde sa má zobraziť tabuľka a potom vyberte možnosti v dialógovom okne Vytvorenie tabuľky.

 5. V tabuľke kliknite na miesto, na ktorom sa má zobraziť ľavá horná bunka skopírovaného textu.

 6. V ponuke Úpravy kliknite na príkaz Prilepiť špeciálne.

 7. V zozname Ako kliknite na možnosť Bunky tabuľky bez formátovania a potom kliknite na tlačidlo OK.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×