Importovanie kontaktov z tabuľkového hárka Excelu do Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Ak máte veľa obchodných alebo osobných kontaktných informácií, ktoré v tabuľkovom hárku, importujete priamo do Outlook 2013 alebo Outlook 2016 pre Windows o niečo prípravy. Existujú tri hlavné kroky.

 1. Uložte zošit programu Excel vo formáte súboru .csv.

 2. Importujte kontakty.

 3. Priraďte stĺpce z tabuľkového hárka programu Excel k príslušným poliam v programe Outlook.

Krok 1: Uloženie zošita programu Excel vo formáte súboru .csv.

Outlook dokáže importovať súbory s položkami oddelenými čiarkou (.csv), ale nie zošity s viacerými hárkami. V kroku 1 sa preto váš zošit programu Excel uloží ako súbor .csv. Postup:

 1. Kliknite v zošite na hárok s kontaktnými informáciami, ktoré chcete importovať.

 2. Na karte Súbor kliknite na tlačidlo Uložiť ako.

 3. Vyberte umiestnenie na uloženie vášho súboru.

 4. V poli Uložiť vo formáte vyberte možnosť CSV (oddelený čiarkami) (*.csv) a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  V Exceli sa zobrazí hlásenie Vybratý typ súboru neobsahuje zošity s viacerými hárkami. Toto hlásenie sa týka obmedzenia súboru CSV. S vaším pôvodným zošitom (súborom .xlsx) sa nič nestane.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  V Exceli sa zobrazí hlásenie Niektoré funkcie v zošite sa môžu stratiť, ak ho uložíte ako CSV (oddelený čiarkami). Toto hlásenie sa týka len obmedzení súboru CSV a môžete ho ignorovať.

 6. Kliknite na tlačidlo Áno a Excel uloží aktuálny hárok ako súbor CSV. Pôvodný zošit (súbor .xlsx) sa zatvorí.

 7. Zatvorte súbor CSV.

Práca v programe Excel sa skončila. Teraz môžete začať s importom v programe Outlook.

Poznámka: Niektoré miestne nastavenia používajú iné predvolené oddeľovače v zoznamoch. V nemčine je napríklad predvoleným oddeľovačom bodkočiarka. Outlook však bodkočiarku ako oddeľovač polí nepodporuje. Pred prechodom na ďalší krok preto môže byť potrebné nahradiť všetky bodkočiarky v súbore CSV čiarkami.

Krok 2: Importovanie kontaktov do Outlooku

Poznámka:  V prípade importu súboru .csv do konta Outlook.com (alebo iného konta Exchange ActiveSync) si v programe Outlook 2013 prečítajte tému Import kontaktov do konta Outlook.com.

 1. V hornej časti pása s nástrojmi programu Outlook vyberte položku Súbor.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 2. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Ak chcete vytvoriť súbor pst pre Outlook, vyberte položku Súbor, položku Otvoriť a Exportovať, a potom kliknite na tlačidlo Importovať alebo exportovať.

 3. Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru a kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Sprievodca importom a exportom

  Tip: Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla a vy ste heslo ešte nenastavili, kliknutím na položku Zrušiť prejdite do ďalšieho okna.

 4. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou a kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Prejdite na súbor CSV, ktorý chcete importovať

 6. V okne Možnosti vyberte, či chcete duplikáty (existujúce kontakty) nahrádzať alebo duplikované položky neimportovať.

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej a vyberte umiestnenie priečinka pre kontakty. Predvolene by sa mal vybrať priečinok Kontakty, ale ak nie, presuňte sa nahor a nadol a vyhľadajte ho. Môžete vybrať aj iný priečinok alebo vytvoriť nový.

 8. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Skontrolujte, či je začiarknuté políčko vedľa položky Importovať Moje kontakty.csv (predpokladajme, že to je názov vášho súboru).

 10. Zatiaľ neklikajte na tlačidlo Dokončiť, najprv je potrebné priradiť niektoré stĺpce z vášho CSV súboru k poliam kontaktov v Outlooku. Priradenie môže pomôcť tomu, aby sa kontakty importovali presne podľa vášho želania.

Krok 3: Priradenie stĺpcov v súbore CSV k poliam kontaktov v programe Outlook

 1. Kliknite na tlačidlo Priradiť vlastné polia. Zobrazí sa dialógové okno Priradenie vlastných polí.

  • V časti Z uvidíte pole s názvami stĺpcov z CSV súboru, ktorý importujete.

  • V časti Komu sa zobrazia štandardné polia, ktoré Outlook používa pre kontakty. Ak niektoré z nich zodpovedá stĺpcu z CSV súboru, stĺpec sa zobrazí v časti Priradené z.

  • Polia Názov, Meno a Priezvisko sú štandardnými poľami kontaktu v programe Outlook, takže ak kontaktné informácie vo vašom súbore obsahujú niektoré z týchto mien kontaktov, môžete ich použiť.

   Priradenie stĺpca z Excelu do poľa kontaktu v Outlooku

 2. Niektoré polia bude asi potrebné priradiť manuálne. V tomto importovanom súbore sa napríklad číslo mobilného telefónu kontaktu nachádza v stĺpci Mobil. Ten v programe Outlook nemá zhodnú položku. Vhodnú zhodnú položku však v programe Outlook nájdete takto:

  1. Na pravej table sa posuňte nadol, kde nájdete položku Ďalšia adresa označenú znamienkom plus (+).

  2. Kliknutím na znamienko plus rozbaľte obsah položky a zobrazí sa vhodný náprotivok, položka Mobilný telefón.

 3. Na ľavom paneli potiahnite myšou položku Mobil na položku Mobilný telefón na pravej table.

  Všimnite si, že položka Mobil sa teraz zobrazuje vedľa položky Mobilný telefón v stĺpci Mapované z.

  Položka Mobil je priradená k poľu Mobilný telefón v Outlooku

 4. Myšou presuňte ostatné hodnoty z ľavej tably do príslušných polí v Outlooku na pravej table, a to postupne. Položku Adresa môžete napríklad presunúť buď do položky Ulica (domov), alebo Ulica (práca) podľa toho, akú adresu máte uvedenú pri kontaktoch.

 5. Kliknite na položku Dokončiť.

  Vaše kontakty sa importovali do programu Outlook.

 6. Ak chcete zobraziť kontakty v programe Outlook 2016, v dolnej časti navigačného panela vyberte ikonu Ľudia.

  Vyberte ikonu Ľudia v dolnej časti stránky.

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

 1. Ak vykonávate import do existujúceho priečinka Kontakty, prejdite na krok 3.

 2. Ak chcete v Outlooku vytvoriť nový priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok Kontakty, kliknite na položku Nový priečinok, zadajte názov nového priečinka a nakoniec kliknite na položku OK.

 3. Na páse s nástrojmi kliknite na kartu Súbor a potom kliknite na položku Otvoriť.

 4. Kliknite na kartu Importovať. Otvorí sa Sprievodca importom a exportom.

 5. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Kliknite na položku Hodnoty oddelené čiarkou (Windows) a potom na tlačidlo Ďalej.

 7. Ak zobrazený súbor nie je tým správnym súborom, kliknite na položku Prehľadávať, vyhľadajte priečinok uvedený v kroku 3 a potom dvojitým kliknutím na súbor ho vyberte.

 8. Ak vykonávate import do nového priečinka, nastavenie Možnosti nie je podstatné, pretože sa nevyskytujú žiadne duplicity. Ak import do nového priečinka nevykonávate, vyberte najlogickejšiu možnosť. Ak si nie ste istí, kliknite na položku Povoliť duplikáty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Kliknite na priečinok Kontakty alebo na iný priečinok kontaktov, ktorý ste vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 10. Ak si nie ste istí, či sa názvy stĺpcov v prvom riadku tabuľkového hárka priradia k poliam v Outlooku správne, kliknutím na položku Priradiť vlastné polia ich môžete overiť.

 1. Ak vykonávate import do existujúceho priečinka Kontakty, prejdite na krok 3.

 2. Ak chcete v Outlooku vytvoriť nový priečinok, kliknite na položku Kontakty, kliknite pravým tlačidlo myši na priečinok Kontakty, potom na položku Nový priečinok, zadajte názov nového priečinka a nakoniec kliknite na položku OK.

 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Importovať a exportovať.

 4. Vyberte možnosť Importovať z iného programu alebo súboru a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Kliknite na položku Hodnoty oddelené čiarkou (Windows) a potom na tlačidlo Ďalej.

 6. Ak zobrazený súbor nie je tým správnym súborom, kliknite na položku Prehľadávať, vyhľadajte priečinok uvedený v kroku 3 a potom dvojitým kliknutím na súbor ho vyberte.

 7. Ak vykonávate import do nového priečinka, nastavenie Možnosti nie je podstatné, pretože sa nevyskytujú žiadne duplicity. V opačnom prípade vyberte najlogickejšiu možnosť. Ak si nie ste istí, kliknite na položku Povoliť duplikáty a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. Kliknite na priečinok Kontakty alebo na iný vami vytvorený priečinok kontaktov, do ktorého chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 9. Ak si nie ste istí, či sa názvy stĺpcov v prvom riadku tabuľkového hárka priradia k poliam v Outlooku správne, kliknutím na položku Priradiť vlastné polia ich môžete overiť.

  Poznámka: Ak položka Priradiť vlastné polia nie je k dispozícii, ako cieľový priečinok, do ktorého sa má import vykonať, ste pravdepodobne vybrali iný priečinok, než je priečinok kontaktov. Kliknite na tlačidlo Späť a potom vyberte správny priečinok. Ak ste s priraďovaním spokojní, kliknutím na položku OK zatvorte dialógové okno Priradiť vlastné polia a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×