Importovanie kontaktov z Gmailu do Outlooku

Importovanie kontaktov z Gmailu do Outlooku

Krok 1: Exportovanie kontaktov z Gmailu

 1. V konte Gmail vyberte položku Gmail >Kontakty.

 2. Vyberte položku Viac >Exportovať.

 3. Vyberte skupinu kontaktov, ktorú chcete exportovať.

 4. Vyberte formát pre export Formát CSV programu Outlook (na importovanie do programu Outlook alebo inej aplikácie).

 5. Vyberte položku Exportovať.

 6. Po zobrazení výzvy vyberte položku Uložiť ako a prejdite na umiestnenie, do ktorého sa má súbor uložiť.

  Poznámka: Služba Google neexportuje fotografie kontaktov.

Vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať, a na export kontaktov Google vyberte formát csv Outlooku

Krok 2: Importovanie kontaktov z Gmailu do Outlooku 2013 alebo 2016

 1. Vyberte položku Súbor > Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

 2. Vyberte položku Importovať z iného programu alebo súboru > Ďalej.

 3. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou > Ďalej.

 4. V poli Import súboru vyhľadajte a vyberte .csv súbor, do ktorého ste uložili kontakty z Gmailu.

 5. Vyberte požadovaný spôsob, akým má Outlook spracovať duplicitné kontakty, a položku > Ďalej.

 6. Ak je to potrebné, v poli Vyberte cieľový priečinok prejdite na začiatok a vyberte priečinok Kontakty > Ďalej.

 7. Vyberte možnosť Dokončiť.

  Outlook importuje kontakty do Outlooku.

Takto vyzerá počítačový pás s nástrojmi Outlooku.

Pri importe kontaktov zo služby Google Gmail do poštovej schránky služieb Office 365 vyberte ako cieľ priečinok Kontakty

Krok 3: Zobrazenie kontaktov v Outlooku

 1. V Outlooku vyberte položku Adresár, vyberte názov poštovej schránky a vyberte položku Kontakty.

  Kontakty po importovaní z Gmailu nájdete v službách Office 365 výberom položky Adresár

 2. Zobrazí sa zoznam kontaktov v adresári.

  Kontakty sa po importovaní zo služby Google Gmail do služieb Office 365 zobrazia v okne Adresár: Kontakty

Riešenie problémov s importom kontaktov z Gmailu

 • Zobrazuje sa chybové hlásenie: Ak sa pokúsite importovať viac ako 2 000 kontaktov naraz, zobrazí sa chybové hlásenie. Súbor CSV otvorte v programe, ako je Excel, rozdeľte zoznam kontaktov na menšie súbory .csv a potom naimportujte každý novovytvorený súbor CSV.

 • V Outlooku sa nezobrazujú žiadne kontakty: Ak dokončíte proces importovania, ale v Outlooku sa nezobrazia žiadne kontakty, postupujte takto:

  1. Vyhľadajte súbor csv, ktorý ste exportovali z Googlu. Predvolený názov súboru je kontakty.csv.

  2. Pomocou Excelu otvorte súbor CSV, ktorý ste exportovali z Googlu.

  3. Skontrolujte, či súbor CSV obsahuje nejaké informácie. Ak súbor CSV neobsahuje žiadne informácie, export z Googlu nefungoval. V takom prípade:

   1. Odstráňte súbor kontakty.csv.

   2. Exportujte kontakty z Googlu znova. Na exportovanie vyberte položku Všetky kontakty alebo správnu skupinu kontaktov.

    Vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať, a na export kontaktov Google vyberte formát csv Outlooku

   3. Po exportovaní kontaktov otvorte súbor CSV pomocou Excelu a skontrolujte, či obsahuje údaje. Keď zatvárate súbor, Excel niekoľkokrát zobrazí výzvu s týmto textom: Naozaj chcete súbor uložiť vo formáte CSV? Vždy vyberte možnosť Áno. Ak vyberiete možnosť Nie, súbor sa poruší a budete musieť začať odznova s novým súborom .csv.

   4. Zopakujte postup pre importovanie súboru kontakty.csv do Outlooku.

 • Chýbajúce informácie v kontaktoch: Ak po importovaní kontaktov otvoríte Outlook a vidíte, že neboli importované všetky informácie, otvorte súbor CSV v Exceli a zistite, či tam tie informácie boli.

  • Pomocou Excelu môžete súbor CSV upraviť a pridať mená a ďalšie chýbajúce údaje.

  • Outlook vyžaduje, aby prvý riadok obsahoval záhlavia stĺpcov, preto ich nenahrádzajte ničím iným.

  • Keď ukladáte súbor CSV, Excel niekoľkokrát zobrazí výzvu s týmto textom: Naozaj chcete súbor uložiť vo formáte CSV? Vždy vyberte možnosť Áno. Ak vyberiete možnosť Nie, súbor sa naruší a budete musieť začať znova exportovaním zoznamu z Gmailu.

  • Zopakujte kroky na importovanie súboru kontakty.csv do Outlooku. Keď sa v kroku 5 zobrazí výzva na spracovanie duplikátov, vyberte položku Duplikáty nahrádzať importovanými položkami.

V prípade importovania kontaktov z Gmailu do konta Outlook.com (alebo iného konta Exchange ActiveSync) v Outlooku 2016 alebo 2013 si prečítajte tému Import kontaktov do konta Outlook.com.

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×