Importovanie alebo vloženie grafiky do kresieb Visia

S kresbami programu AutoCAD, obrázkami, obrázkami ClipArt a inými grafickými súbormi možno vo Visiu pracovať dvoma spôsobmi: môžete ich importovať a vytvoriť novú kresbu Visia alebo ich môžete vložiť do existujúcej kresby Visia.

Importovanie grafického súboru a vytvorenie novej kresby Visia

Pomocou príkazu Otvoriť na karte Súbor môžete importovať grafické súbory rôznych formátov a vytvoriť novú kresbu Visia.

Podporované sú nasledujúce formáty súborov:

 • Súbor kresby programu AutoCAD (.dwg, .dxf)

 • Komprimovaný rozšírený metasúbor (.emz)

 • Rozšírený metasúbor (.emf)

 • Formát GIF (.gif)

 • Formát JPEG (.jpg)

 • Formát Portable Network Graphics (.png)

 • Kresba vo formáte Scalable Vector Graphics (.svg, .svgz)

 • Formát Tag Image File (.tif, .tiff)

 • Bitová mapa systému Windows (.bmp, .dib)

 • Metasúbor systému Windows (*.wmf)

Poznámka: Formáty súborov v jednotlivých jazykových verziách sa môžu mierne líšiť. Pri importovaní súborov vytvorených v rôznych jazykových verziách možno nedosiahnete úplne rovnaké výsledky.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť a prejdite na umiestnenie súboru, ktorý chcete importovať.

 2. V poli Súbory typu kliknite na formát súboru, ktorý chcete importovať.

  Ak sa požadovaný formát súboru nezobrazuje v zozname, Visio neobsahuje filter súborov pre tento formát. Skúste dokument uložiť vo formáte, ktorý Visio dokáže otvoriť.

 3. Vyberte súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Na začiatok stránky

Vloženie grafického súboru do existujúcej kresby Visia

Pomocou príkazov na karte Vložiť môžete vložiť kresby programu AutoCAD, obrázky a obrázky ClipArt do existujúcej kresby Visia.

Vloženie kresby programu AutoCAD

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať predvolené nastavenia kresby CAD, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Predvolené nastavenia kresby CAD sú navrhnuté na zabezpečenie optimálnych výsledkov pri vložení kresby CAD. Ak nemáte konkrétny cieľ, predvolené nastavenia je najvhodnejšie neupravovať.

Pri vložení kresby vo formáte DWG alebo DXF programu AutoCAD sa vloží posledné uložené priestorové zobrazenie kresby CAD. Kresba CAD môže byť uložená v modelovom priestore alebo v papierovom priestore.

 • Modelový priestor     je hlavným pracovným priestorom na kreslenie, v ktorom používatelia CAD vytvárajú kresby.

 • Papierový priestor     je pracovný priestor v podobe hárku papiera, v ktorom môžu používatelia CAD usporiadať rôzne zobrazenia kresby.

Na nasledujúcom obrázku je kresba DWG uložená v papierovom priestore.

Možnosť vložiť obrázok z počítača

Kresba obsahuje dve obdĺžnikové zobrazenia. Zobrazenie je okno do trojrozmernej kresby CAD. Každé zobrazenie možno nastaviť na inú mierku alebo uhol.

Vloženie obrázka alebo obrázka ClipArt

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázky alebo Online obrázky.

 2. Prejdite na umiestnenie súboru, ktorý chcete vložiť, vyberte súbor a kliknite na položku Otvoriť.

  Tip:  Grafické súbory môžete otvoriť aj cez kartu Súbor. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť. Prejdite na umiestnenie grafiky a v zozname Súbory typu kliknite na požadovaný formát grafického súboru. Vyhľadajte súbor a kliknite na položku Otvoriť. Väčšina súborov, ktoré importujete do kresieb Visia ako grafické obrázky, sa zobrazuje ako metasúbory. Súbory bitových máp, ako sú napríklad súbory .dib, .bmp, .pcx a ďalšie, však zostávajú v kresbe Visia ako bitové mapy.

Na začiatok stránky

Importovanie grafického súboru a vytvorenie novej kresby Visia

Pomocou príkazu Otvoriť v ponuke Súbor môžete importovať grafické súbory rôznych formátov a vytvoriť novú kresbu Visia.

Podporované sú nasledujúce formáty súborov:

 • Súbor kresby programu AutoCAD (.dwg, .dxf)

 • Komprimovaný rozšírený metasúbor (.emz)

 • Rozšírený metasúbor (.emf)

 • Formát GIF (.gif)

 • Formát JPEG (.jpg)

 • Formát Portable Network Graphics (.png)

 • Kresba vo formáte Scalable Vector Graphics (.svg, .svgz)

 • Formát Tag Image File (.tif, .tiff)

 • Bitová mapa systému Windows (.bmp, .dib)

 • Metasúbor systému Windows (*.wmf)

Poznámka: Formáty súborov v jednotlivých jazykových verziách sa môžu mierne líšiť. Pri importovaní súborov vytvorených v rôznych jazykových verziách možno nedosiahnete úplne rovnaké výsledky.

 1. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. V poli Súbory typu kliknite na formát súboru, ktorý chcete importovať.

  Ak sa požadovaný formát súboru nezobrazuje v zozname, Visio neobsahuje filter súborov pre tento formát. Skúste dokument uložiť vo formáte, ktorý Visio dokáže otvoriť.

 3. Vyberte súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Na začiatok stránky

Vloženie grafického súboru do existujúcej kresby Visia

Pomocou príkazov v ponuke Vložiť môžete vložiť kresby programu AutoCAD, obrázky a obrázky ClipArt do existujúcej kresby Visia.

Vloženie kresby programu AutoCAD

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať predvolené nastavenia kresby CAD, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Predvolené nastavenia kresby CAD sú navrhnuté na zabezpečenie optimálnych výsledkov pri vložení kresby CAD. Ak nemáte konkrétny cieľ, predvolené nastavenia je najvhodnejšie neupravovať.

Pri vložení kresby vo formáte DWG alebo DXF programu AutoCAD sa vloží posledné uložené priestorové zobrazenie kresby CAD. Kresba CAD môže byť uložená v modelovom priestore alebo v papierovom priestore.

 • Modelový priestor     je hlavným pracovným priestorom na kreslenie, v ktorom používatelia CAD vytvárajú kresby.

 • Papierový priestor     je pracovný priestor v podobe hárku papiera, v ktorom môžu používatelia CAD usporiadať rôzne zobrazenia kresby.

Na nasledujúcom obrázku je kresba DWG uložená v papierovom priestore.

Možnosť vložiť obrázok z počítača

Kresba obsahuje dve obdĺžnikové zobrazenia. Zobrazenie je okno do trojrozmernej kresby CAD. Každé zobrazenie možno nastaviť na inú mierku alebo uhol.

Vloženie obrázka z grafického súboru

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku Obrázok.

 2. Vyhľadajte priečinok s obrázkom, ktorý chcete vložiť, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Otvoriť.

  Tip:  Grafické súbory môžete otvoriť aj cez kartu Súbor. Na karte Súbor kliknite na položku Otvoriť. V zozname Súbory typu kliknite na požadovaný formát grafického súboru a potom vyhľadajte súbor. Kliknite na tlačidlo Otvoriť. Väčšina súborov, ktoré importujete do kresieb Visia ako grafické obrázky, sa zobrazuje ako metasúbory. Súbory bitových máp, ako sú napríklad súbory .dib, .bmp, .pcx a ďalšie, však zostávajú v kresbe Visia ako bitové mapy.

Vloženie obrázka ClipArt

 1. Na karte Vložiť kliknite na položku ClipArt.

 2. Na pracovnej table Obrázky ClipArt zadajte do poľa Hľadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný obrázok ClipArt.

 3. Kliknite na položku Prejsť.

  Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

 4. V zozname Výsledky kliknite na obrázok ClipArt, ktorý chcete vložiť.

Na začiatok stránky

Importovanie grafického súboru a vytvorenie novej kresby Visia

Pomocou príkazu Otvoriť v ponuke Súbor môžete importovať grafické súbory rôznych formátov a vytvoriť novú kresbu Visia.

Podporované sú nasledujúce formáty súborov:

 • Súbor kresby programu AutoCAD (.dwg, .dxf)

 • Komprimovaný rozšírený metasúbor (.emz)

 • Rozšírený metasúbor (.emf)

 • Formát GIF (.gif)

 • Formát JPEG (.jpg)

 • Formát Portable Network Graphics (.png)

 • Kresba vo formáte Scalable Vector Graphics (.svg, .svgz)

 • Formát Tag Image File (.tif, .tiff)

 • Bitová mapa systému Windows (.bmp, .dib)

 • Metasúbor systému Windows (*.wmf)

Poznámka: Formáty súborov v jednotlivých jazykových verziách sa môžu mierne líšiť. Pri importovaní súborov vytvorených v rôznych jazykových verziách možno nedosiahnete úplne rovnaké výsledky.

 1. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť.

 2. V poli Súbory typu kliknite na formát súboru, ktorý chcete importovať.

  Ak sa požadovaný formát súboru nezobrazuje v zozname, Visio neobsahuje filter súborov pre tento formát. Skúste dokument uložiť vo formáte, ktorý Visio dokáže otvoriť.

 3. Vyberte súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Na začiatok stránky

Vloženie grafického súboru do existujúcej kresby Visia

Pomocou príkazov v ponuke Vložiť môžete vložiť kresby programu AutoCAD, obrázky a obrázky ClipArt do existujúcej kresby Visia.

Vloženie kresby programu AutoCAD

 1. V ponuke Vložiť kliknite na položku Kresba CAD.

 2. Vyhľadajte súbor CAD a kliknite na položku Otvoriť.

 3. Ak chcete prijať predvolené nastavenia kresby CAD, kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka: Predvolené nastavenia kresby CAD sú navrhnuté na zabezpečenie optimálnych výsledkov pri vložení kresby CAD. Ak nemáte konkrétny cieľ, predvolené nastavenia je najvhodnejšie neupravovať.

Pri vložení kresby vo formáte DWG alebo DXF programu AutoCAD sa vloží posledné uložené priestorové zobrazenie kresby CAD. Kresba CAD môže byť uložená v modelovom priestore alebo v papierovom priestore.

 • Modelový priestor     je hlavným pracovným priestorom na kreslenie, v ktorom používatelia CAD vytvárajú kresby.

 • Papierový priestor     je pracovný priestor v podobe hárku papiera, v ktorom môžu používatelia CAD usporiadať rôzne zobrazenia kresby.

Na nasledujúcom obrázku je kresba DWG uložená v papierovom priestore.

Možnosť vložiť obrázok z počítača

Kresba obsahuje dve obdĺžnikové zobrazenia. Zobrazenie je okno do trojrozmernej kresby CAD. Každé zobrazenie možno nastaviť na inú mierku alebo uhol.

Vloženie obrázka z grafického súboru

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Zo súboru.

 2. Vyhľadajte priečinok s obrázkom, ktorý chcete vložiť, kliknite na súbor obrázka a potom kliknite na položku Otvoriť.

  Tip:  Grafické súbory môžete otvoriť aj cez ponuku Súbor. V ponuke Súbor kliknite na položku Otvoriť. V zozname Súbory typu kliknite na požadovaný formát grafického súboru a potom vyhľadajte súbor. Kliknite na tlačidlo Otvoriť. Väčšina súborov, ktoré importujete do kresieb Visia ako grafické obrázky, sa zobrazuje ako metasúbory. Súbory bitových máp, ako sú napríklad súbory .dib, .bmp, .pcx a ďalšie, však zostávajú v kresbe Visia ako bitové mapy.

Vloženie obrázka ClipArt

 1. V ponuke Vložiť ukážte na položku Obrázok a potom kliknite na položku Obrázok ClipArt.

 2. Na pracovnej table Obrázky ClipArt zadajte do poľa Hľadať slovo alebo slovné spojenie, ktoré popisuje požadovaný obrázok ClipArt.

 3. Kliknite na položku Prejsť.

  Pri vyhľadávaní obrázka ClipArt a obrázkov online budete presmerovaní do Bingu. Ste zodpovední za dodržiavanie autorských práv a licenčný filter v Bingu vám pomôže vybrať obrázky, ktoré môžete použiť.

 4. V zozname Výsledky kliknite na obrázok ClipArt, ktorý chcete vložiť.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×