Importovanie údajov do Office Publisher, Visio alebo Word pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Existuje množstvo údajov mimo programu Microsoft Office Publisher, Visio alebo Word, ktoré môžete použiť vo vnútri každý program. Ale ako môžete importovať údaje a zabezpečiť ju? To je všetko o tom správne kontakty.

Čo vás zaujíma?

Prehľad pripojenia údajov balíka Office

Zabezpečenie prístupu k údajom

Vytvorenie alebo úpravu súboru pripojenia údajov balíka Office pomocou programu Excel

Office Publisher: Import externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Office Visio: Import externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Office Word: Import externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

Prehľad pripojenia údajov balíka Office

Nasledujúce časti obsahujú informácie o ako externých údajových pripojení práce a ako zdieľať informácie o pripojení s ostatnými aplikáciami a používateľov.

Princíp základné informácie o pripojení údajov

Údaje v programe môžu pochádzať z externého zdroja údajov, napríklad textový súbor, zošita alebo databázy. V tomto externý zdroj údajov je pripojený k programu prostredníctvom pripojenia údajov, ktorý predstavuje súbor informácií, ktoré popisuje, ako vyhľadať, prihláste sa a získať prístup k externému zdroju údajov.

Hlavnou výhodou pripojenia k externým údajom je tento: môžete pravidelne analyzovať tieto údaje bez opakovaného kopírovania údajov. Opakovane Kopírovanie údajov je operácia, ktorá môže byť zdĺhavé a chýb.

Informácie o pripojení sú uložené v zošite a môžete tiež uložené v súbore pripojenia, ako súbor pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) alebo súboru názov zdroja údajov (DSN) (.dsn).

Aby externé údaje do programu musíte mať prístup k údajom. Ak nie je externý zdroj údajov, ktorý chcete získať prístup k lokálneho počítača, budete musieť obráťte sa na správcu databázy pre hesla, povolenia používateľa alebo iné informácie o pripojení. Ak je zdroj údajov databázy, skontrolujte, či databáza nie je otvorená vo výhradnom režime. Ak zdroj údajov je textový súbor alebo zošit, skontrolujte, či iný používateľ nemá textový súbor alebo zošit otvoriť pre výhradný prístup.

Množstvo zdrojov údajov vyžadujú aj ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB na koordináciu toku údajov medzi programu a súbor pripojenia zdroja údajov.

Nasledujúci diagram obsahuje súhrnné informácie o pripojení údajov kľúčových bodoch.

Pripájanie k externým údajom

1. Existuje množstvo zdrojov údajov, ktoré môžete pripojiť k: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access, program Microsoft Office Excel a textové súbory.

2. Ku každému zdroju údajov je priradený ovládač ODBC alebo poskytovateľ OLE DB.

3. Súbor pripojenia definuje všetky informácie, ktoré potrebujete na prístup k údajom zo zdroja údajov a ich získanie.

4. Informácie o pripojení sa kopírujú zo súboru pripojenia do príslušného programu.

Zdieľania.

Súbory pripojenia sú užitočné najmä pre zdieľanie pripojenia na základoch, vytvorenie pripojení oveľa jednoduchšie, pomáhajú zlepšiť zabezpečenie a zjednodušenie spravovania zdroja údajov. Najlepší spôsob, ako zdieľať súbory pripojenia je ich umiestnenie v bezpečné a dôveryhodných umiestnení, ako napríklad sieťový priečinok alebo Microsoft Office SharePoint Designer knižnice, kde používatelia súbor môžete čítať, ale iba poverení používateľov môžete upraviť súbor.

Súbory pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) môžete vytvoriť pomocou programu Excel alebo pomocou Sprievodcu pripojením údajov na pripojenie k novým zdrojom údajov. Súbor používa vlastné značky HTML a XML na uloženie informácií o pripojení. Môžete jednoducho zobrazovať alebo upravovať obsah tohto súboru v programe Excel.

Súbory pripojenia môžete zdieľať s ostatnými používateľmi im rovnaký prístup, ktoré máte k externému zdroju údajov. Ostatní používatelia nemajú nastaviť zdroj údajov, ak chcete otvoriť súbor pripojenia, ale sa budete musieť nainštalovať ovládač ODBC alebo poskytovateľa OLE DB, ktorý je potrebný na prístup k externým údajom v počítačoch.

Princíp Microsoft Data Access Components

Data Access Components (MDAC) 2,8 je súčasťou systému Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows XP SP2 alebo novšia verzia. S MDAC, môžete pripojiť k a použiť údaje z rôznych zdrojov relačných a nonrelational údajov. Môžete sa pripojiť k mnoho rôznych zdrojov údajov pomocou Open Database Connectivity (ODBC) ovládače alebo OLE DB poskytovateľov. Buď ukazovateľov výkonu služby PerformancePoint a odoslané spoločnosťou Microsoft alebo vyvinuté rôzne tretími stranami. Pri pokuse o inštaláciu Microsoft Office, ďalšie ovládače ODBC a OLE DB poskytovateľov sú pridané do vášho počítača.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov OLE DB, ktoré sú nainštalované v počítači, zobrazí dialógové okno Vlastnosti prepojenia údajov zo súboru údajov prepojenie a potom kliknite na kartu poskytovateľ.

Ak chcete zobraziť úplný zoznam poskytovateľov ODBC nainštalované v počítači, zobrazí dialógové okno Správca databázy ODBC, a potom kliknite na kartu ovládače.

Získať informácie z iných zdrojov údajov Microsoft vrátane inými typmi databáz ODBC a OLE DB zdrojov môžete použiť aj ovládače ODBC a OLE DB poskytovateľov od iných výrobcov. Informácie o inštalácii tieto ovládače ODBC alebo poskytovateľov OLE DB nájdete v dokumentácii k databáze alebo obráťte sa na svojho dodávateľa databázy.

Pripojenie k zdrojom údajov pomocou ODBC

Nasledujúce časti podrobnejšie popisujú Open Database Connectivity (ODBC).

Architektúra ODBC

Architektúry ODBC, aplikáciu (napríklad program) sa pripojí k ovládač ODBC manažér, ktorý zasa používa ovládač ODBC (napríklad ovládač Microsoft SQL ODBC) na pripojenie k zdroju údajov (napríklad databázy Microsoft SQL Server).

Definovanie informácie o pripojení

Ak chcete pripojiť k zdrojom údajov ODBC, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či príslušný ovládač ODBC je nainštalovaný v počítači, ktorý obsahuje zdroj údajov.

 2. Definovať názov zdroja údajov (DSN) pomocou buď Správca zdroja údajov ODBC ukladať informácie o pripojení v databáze registry Microsoft Windows alebo súboru .dsn alebo s použitím reťazca pripojenia v kód jazyka Microsoft Visual Basic na odovzdanie pripojenie informácie priamo na ovládač ODBC manažér.

  Definovanie zdroja údajov, otvorte Ovládací Panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

  Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach, kliknite na tlačidlo Pomocník v každom dialógovom okne.

Zdroje údajov zariadenia

Zdroje údajov zariadenia obsahujú informácie o pripojení v databáze registry systému Windows na určitý počítač s názvom definované používateľom. Zdroje údajov zariadenia môžete použiť na iba sú definované v počítači. Existujú dva typy zdrojov údajov zariadenia – používateľ a systém. Zdroje údajov používateľa možno použiť len aktuálnym používateľom a zobrazujú sa iba daného používateľa. Systémové zdroje údajov môžu používať všetci používatelia v počítači a sú viditeľné pre všetkých používateľov v počítači. Počítačový zdroj údajov je užitočná, ak chcete poskytnúť dodatočné zabezpečenie, pretože pomáha zabezpečiť, aby len používatelia, ktorí sú prihlásení môžete zobraziť zdroj údajov zariadenia a zdroj údajov zariadenia nie je možné skopírovať vzdialeným používateľom do iného počítača.

Zdroje údajov súboru

Zdroje údajov súboru (nazývaný aj súbory DSN) obsahujú informácie o pripojení v textovom súbore, nie je v databáze registry systému Windows a sú vo všeobecnosti flexibilnejšie ako zdroje údajov zariadenia. Napríklad môžete skopírovať zdroj údajov súboru na ľubovoľnom počítači s ovládač ODBC správne tak, aby sa vaša žiadosť spoľahnúť na konzistentné a presné informácií o všetkých počítačov, ktoré používa. Alebo môžete umiestniť zdroj údajov súboru na jeden server, zdieľanie s mnohými počítačmi v sieti a jednoducho udržiavať informácie o pripojení na jednom mieste.

Zdroj údajov súboru môže byť tiež zdroj. Zdroj údajov zdroj sa nachádza v jednom počítači a ukazuje na zdroj údajov zariadenia. Zdroje údajov zdroj súboru môžete použiť na prístup k existujúcim zdrojom údajov zariadenia zo zdrojov údajov súboru.

Pripojenie k zdrojom údajov pomocou OLE DB

Nasledujúce časti podrobnejšie popisujú Object Linking and Embedding databázy (OLE DB).

Architektúry OLE DB

Architektúry OLE DB, aplikácia, ktorá získava prístup k údajom sa nazýva údajov spotrebiteľa (napríklad vydavateľ) a program, ktorý umožňuje natívne prístup k údajom sa nazýva databázy poskytovateľa (napríklad Microsoft poskytovateľa OLE DB pre SQL Server).

Definovanie informácie o pripojení

Súbor Universal Data Link (.udl) obsahuje informácie o pripojení údajov spotrebiteľa sa používa na získanie prístupu k zdroju údajov pomocou poskytovateľa OLE DB z tohto zdroja údajov. Informácie o pripojení môžete vytvoriť vykonaním niektorého z týchto krokov:

 • V Sprievodcovi pripojením údajov, použite dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti definovať prepojenie údajov pre poskytovateľa OLE DB.

 • Vytvorte prázdny textový súbor typu .udl súbor, a potom upraviť súbor, ktorý sa zobrazí dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

Na začiatok stránky

Zabezpečenie prístupu k údajom

Pri pripájaní k externému zdroju údajov alebo obnoviť údaje, je dôležité sa o možných problémov zabezpečenia a vedieť, čo môžete urobiť o týchto problémov so zabezpečením. Použite tieto pokyny a najvhodnejšie postupy na zvýšenie zabezpečenia údajov.

Ukladaní údajových pripojení v dôveryhodnom umiestnení

Súbor pripojenia údajov často obsahuje jeden alebo viac dotazov na zdroj údajov. Nahradením tohto súboru používateľa, ktorý obsahuje lokalitu môžete navrhnúť dotazu na prístup k dôverné informácie a distribúcia priradiť iným používateľom alebo vykonať ďalšie akcie nebezpečnými. Preto je potrebné zabezpečiť takto:

 • Súbor pripojenia napísali spoľahlivý jednotlivca.

 • Súbor pripojenia je bezpečné, a že pochádza z dôveryhodného umiestnenia.

Ak chcete zlepšiť zabezpečenie pripojení k externým údajom môžu byť nedostupné vo vašom počítači. Pripojenie k údajom pri pokuse o otvorenie zošita, musíte aktivovať údajové pripojenia pomocou panela Centrum dôveryhodnosti alebo umiestnením zošita do dôveryhodného umiestnenia.

Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie, odstránenie, alebo zmena dôveryhodného umiestnenia pre vaše súbory, pridať, odstrániť, alebo zobrazenie dôveryhodného vydavateľaa zobrazenie nastavenia zabezpečenia v Centre dôveryhodnosti.

Pomocou poverení udeje

Prístup k externému zdroju údajov zvyčajne vyžaduje poverenia (napríklad meno používateľa a heslo), ktoré sa používajú na overenie používateľa. Uistite sa, či tieto poverenia sú vám poskytované spôsobom bezpečné a, aby ste omylom neodhalí tieto poverenia iným používateľom.

Používajte silné heslá, ktoré pozostávajú z malých a veľkých písmen, číslic a symbolov. Jednoduché heslá tieto prvky neobsahujú. Príklad silného hesla: Y6dh!et5. Príklad slabého hesla: House27. Heslá by mali mať dĺžku 8 a viac znakov. Ešte lepšie je použiť prístupovú frázu, ktorá má 14 a viac znakov.

Je veľmi dôležité, aby ste si heslo pamätali. Ak heslo zabudnete, spoločnosť Microsoft ho nedokáže načítať. Heslá si zapíšte a uložte na bezpečné miesto oddelene od informácií, ktoré majú chrániť.

Vyhnite sa ukladaniu prihlasovacích informácií pri pripojení k zdrojom údajov. Tieto informácie je možné uložiť ako obyčajný text v zošite a súbor pripojenia a používateľ môže prístup k informáciám bezpečnosti zdroja údajov.

Ak je to možné, použite overovanie systému Windows (ďalej len dôveryhodné pripojenie), ktorý používa používateľské konto systému Windows na pripojenie k SQL serveru. Keď sa používateľ pripojí pomocou používateľské konto systému Windows, SQL Server používa informácie v operačnom systéme Windows Overte názov konta a heslo. Pred použitím overovania systému Windows, musíte nakonfigurovať správcu servera SQL Server na používanie tohto režimu overovania. Ak overovanie systému Windows nie je k dispozícii, neukladajte prihlasovacie informácie používateľov. Je to bolo bezpečnejšie, aby ich používatelia mohli zadajte svoje prihlasovacie informácie zakaždým, keď sa prihlásiť na.

Na začiatok stránky

Vytvorenie alebo úpravu súboru pripojenia údajov balíka Office pomocou programu Excel

Môžete zdieľať súbor pripojenia údajov balíka Office (ODC) (.odc) s ostatnými používateľmi alebo medzi rôznymi programami. Ak chcete vytvoriť alebo upraviť súbor, môžete použiť program Excel.

Vytvorenie nového súboru ODC pomocou programu Excel

 1. Vyhľadajte priečinok Zdroje údajov vo vašom počítači.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak chcete vytvoriť akýkoľvek typ súboru pripojenia, kliknite pravým tlačidlom myši + pripojiť k novej údajov.odc súbor a v kontextovej ponuke kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

   Spustí program Excel. Ak sa zobrazí Upozornenie zabezpečenia Microsoft Office Excel správy, kliknite na položku Povoliť.

   Zobrazí sa na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov sprievodcu pripojením údajov. Postupujte podľa pokynov v sprievodcovi.

  • Ak chcete vytvoriť súbor pripojenia servera SQL Server, kliknite pravým tlačidlom myši + nové SQL Server.odc súbor a v kontextovej ponuke kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

   Excel sa spustí a na stránke pripojenie k databázovému serveru sprievodcu pripojením údajov sa zobrazí.

Úprava existujúceho súboru ODC pomocou programu Excel

 1. Vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje daný súbor .odc, napríklad priečinka Zdroje údajov v počítači alebo dôveryhodných sieťový priečinok.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor .odc a v kontextovej ponuke kliknite na položku Otvoriť v programe Excel.

 3. Microsoft Office Excel bezpečnostné oznámenie správy sa môže zobraziť. Ak dôverujete zdroju údajov, kliknite na položku Povoliť.

  Údaje, ktoré sa nenačítajú .odc súboru sa zobrazí v prvom hárku nový zošit, ak chcete potvrdiť, či máte správne pripojenie.

 4. Na karte Údaje kliknite v skupine Pripojenia na položku Pripojenia.

 5. V dialógovom okne Pripojenia k zošitu vyberte pripojenie a potom kliknite na položku Vlastnosti.

 6. Vykonajte požadované zmeny, ktoré chcete v dialógovom okne Vlastnosti pripojenia.

  Ďalšie informácie o Zmena informácií o súbore pripojenia nájdete v téme v systéme Pomocníka programu Excel.

 7. Po vykonaní všetky zmeny, kliknite na kartu definícia a potom kliknite na položku Exportovať súbor pripojenia.

 8. V dialógovom okne Uložiť súbor, kliknite na položku Uložiť.

 9. Zatvorte dialógové okná Vlastnosti pripojenia a Pripojenia k zošitu a potom ukončite program Excel bez uloženia nový zošit.

Na začiatok stránky

Office Publisher: Import externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

V programe Microsoft Office Publisher, importe externých údajov pomocou hromadnej korešpondencie. Použitie hromadnej korešpondencie na vytvorenie veľkého počtu dokumentov, ktoré sú takmer rovnaké, ale obsahujú určité jedinečné informácie, ako sú napríklad oznámenia o produkte, ktoré odosielate svojim zákazníkom top 100. Môžete importovať textových súborov, hárkov programu Excel a Access tabuľky alebo dotazy priamo, bez použitia súboru pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie.

Čo vás zaujíma?

Importovanie textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou ovládač ODBC

Importovanie textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru hodnoty oddelené čiarkou (CSV) (.csv) je jednoduché. Ak je textový súbor .csv súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Import súboru

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 5. Na karte poskytovateľa vyberte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na karte pripojenia v poli Vyberte alebo zadajte názov databázy, zadajte úplnú cestu k priečinku, ktorý obsahuje textový súbor.

  Ak chcete pomôcť, vyhľadajte priečinok, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa.

 7. Kliknite na kartu všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na položku Upraviť hodnotu.

 8. V dialógovom okne Vlastnosti hodnota zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = Yes.

  • Ak textový súbor hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = nie.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 11. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 13. Na stránke Výber databázy a tabuľky v stĺpci názov vyberte textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 14. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 15. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Ex dostatočné množstvo: zadajte znak tabulátora ako oddeľovač

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie textového súboru pomocou ovládač ODBC

Importovanie textového súboru s použitím ovládač ODBC je, minimálne v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC text vo vašom počítači. Druhé, importovať textový súbor pomocou používateľa DSN. Ak textový súbor hodnoty oddelené čiarkou (CSV) súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači, alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, na karte DSN používateľa, kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte Ovládač Text spoločnosti Microsoft (*.txt, *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie textu ODBC.

 4. Zadajte názov do poľa Názov zdroja údajov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny priečinok.

 6. Kliknite na položku vybrať adresár.

 7. V dialógovom okne Vyberte adresár, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že textového súboru sa zobrazí v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import súboru

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte DSN používateľa, ktorý ste práve vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte textový súbor v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte hlavičku stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov, kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 5. Na karte poskytovateľa vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 prístup databázový stroj poskytovateľa OLE DB, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na karte pripojenia v dialógovom okne zdroj údajov zadajte úplnú cestu a názov súboru zošita programu Excel.

 7. Kliknite na kartu všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na položku Upraviť hodnotu.

 8. V dialógovom okne Vlastnosti hodnota zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak sa údaje v zošite obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Ak sa údaje v zošite nie sú hlavičky stĺpcov, zadajte Excel 8.0; HDR = nie.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 11. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte hárok v časti stĺpec názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 13. Kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 14. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 15. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte Súbory programu Excel a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. V dialógovom okne Vyberte zošit do poľa Názov databázy zadajte priečinok obsahujúci zošit programu Excel, vyberte zošit v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Na stránke Výber databázy a tabuľky v stĺpci názov vyberte hárok, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 5. Na karte poskytovateľa, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa databáza nachádza databázy Microsoft Access 2000 alebo Microsoft Office Access 2003, vyberte položku Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Ak sa databáza nachádza Microsoft Office Access 2007 databázy, vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 prístup databázový stroj poskytovateľa OLE DB.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na karte pripojenia v poli Vyberte alebo zadajte názov databázy, zadajte úplnú cestu a názov súboru databázy programu Access.

  Ak ste vybrali Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider na karte poskytovateľa, umožňujú vyhľadajte databázy, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa.

 8. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 9. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 10. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte tabuľku alebo dotaz v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Prepojená tabuľka sa nezobrazí v tomto zozname. Ak chcete importovať prepojenej tabuľky, vytvorenie dotazu na prepojenej tabuľky v databáze programu Access, pred vykonaním operácie importovania.

 11. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 12. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC, vyberte MS Access databases a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Výber databázy.

 6. V dialógovom okne Vyberte adresár, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje databázy programu Access, ktorý chcete importovať, uistite sa, že databázy programu Access zobrazí v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 7. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte tabuľku alebo dotaz v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Microsoft SQL Server.

 5. Na stránke pripojenie k databázovému serveru, postupujte takto:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

  • V časti prihlasovacie poverenia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku Overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku použiť nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte databázy meno používateľa a heslo do príslušných polí.

 6. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 7. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkciu definovanú používateľom v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 8. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 9. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládač ODBC prebieha v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC v počítači. Druhé, import údajov z databázy servera SQL Server.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, vyberte Používateľa DSN kartu a potom kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov SQL Server.

 4. Do poľa názov zadajte názov zdroja údajov.

 5. Do poľa Popis môžete tiež zadať popis zdroja údajov.

 6. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V časti ako by SQL Server overenie pravosti prihlasovacie ID?, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku overovanie systému Windows NT pomocou siete prihlasovacie ID.

  • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku overenie servera SQL Server pomocou prihlasovacie ID a heslo zadané používateľom a do príslušných polí zadajte databázy prihlasovacie ID a heslo.

 9. Dvakrát kliknite na tlačidlo ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na položku Testovať zdroj údajov .

 11. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "Testov úspešne DOKONČILA!", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. V ponuke Nástroje ukážte na položku Hromadná korešpondencia a katalógy a potom kliknite na položku Hromadná korešpondencia, Funkciu hromadnej korešpondencie alebo Zlúčenie do katalógu.

 2. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Na pracovnej table Hromadná korešpondencia kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Na table úlohy Hromadnej korešpondencie kliknite na položku vytvoriť alebo pripojenie k zoznamu príjemcov.

  • Zlúčenie do katalógu pracovnej table, kliknite na Vytvorenie alebo pripojenie k zoznamu produktov.

 3. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 4. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 5. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkcie v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Office Visio: Import externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

V programe Microsoft Office Visio, importovaní externých údajov tak, že je možné pridať ho priamo do tvarov v kresbe. Použitie kresby na sledovanie informácií vizuálne spôsobom, ako so zobrazením štatistiky výpadku sieťového diagramu alebo vývojový diagram, ktorý sa zobrazuje priebeh pruhov a metre Zhrnutie projektové úlohy. Nasledujúce pokyny sa týkajú textových súborov a zdrojov údajov servera SQL Server. Môžete importovať hárkov programu Excel, Access tabuľky alebo dotazy a zoznamy lokality SharePoint priamo do súboru bez použitia súboru pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Import údajov z programu Excel, SQL Server, lokalít SharePoint a iných externých zdrojov.

Čo vás zaujíma?

Importovanie textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou ovládač ODBC

Importovanie textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru hodnoty oddelené čiarkou (CSV) (.csv) je jednoduché. Ak je textový súbor .csv súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Import súboru

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 4. Na karte poskytovateľa vyberte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na karte pripojenia v poli Vyberte alebo zadajte názov databázy, zadajte úplnú cestu k priečinku, ktorý obsahuje textový súbor.

  Ak chcete pomôcť, vyhľadajte priečinok, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa.

 6. Kliknite na kartu všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na položku Upraviť hodnotu.

 7. V dialógovom okne Vlastnosti hodnota zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = Yes.

  • Ak textový súbor hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = nie.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky v stĺpci názov vyberte textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 15. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 16. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie textového súboru pomocou ovládač ODBC

Importovanie textového súboru s použitím ovládač ODBC je, minimálne v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC text vo vašom počítači. Druhé, importovať textový súbor pomocou používateľa DSN. Ak textový súbor hodnoty oddelené čiarkou (CSV) súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači, alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, na karte DSN používateľa, kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte Ovládač Text spoločnosti Microsoft (*.txt, *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie textu ODBC.

 4. Zadajte názov do poľa Názov zdroja údajov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny priečinok.

 6. Kliknite na položku vybrať adresár.

 7. V dialógovom okne Vyberte adresár, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že textového súboru sa zobrazí v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import súboru

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte DSN používateľa, ktorý ste práve vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte textový súbor v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte hlavičku stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Microsoft SQL Server 2000 alebo 2005 databázy.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke pripojenie k databázovému serveru, postupujte takto:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

  • V časti prihlasovacie poverenia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku Overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku použiť nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte databázy meno používateľa a heslo do príslušných polí.

 4. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkciu definovanú používateľom v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládač ODBC prebieha v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC v počítači. Druhé, import údajov z databázy servera SQL Server.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, vyberte Používateľa DSN kartu a potom kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov SQL Server.

 4. Do poľa názov zadajte názov zdroja údajov.

 5. Do poľa Popis môžete tiež zadať popis zdroja údajov.

 6. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V časti ako by SQL Server overenie pravosti prihlasovacie ID?, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku overovanie systému Windows NT pomocou siete prihlasovacie ID.

  • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku overenie servera SQL Server pomocou prihlasovacie ID a heslo zadané používateľom a do príslušných polí zadajte databázy prihlasovacie ID a heslo.

 9. Dvakrát kliknite na tlačidlo ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na položku Testovať zdroj údajov .

 11. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "Testov úspešne DOKONČILA!", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. V ponuke údaje kliknite na položku Prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu výber údajov, kliknite na položku Ďalšie OLE DB alebo zdroj údajov ODBC.

  Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkcie v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

 8. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu výber údajov.

 9. Na stránke Vybrať pripojenie údajov vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak chcete použiť .odc súbor, ktorý ste práve vytvorili, a ak chcete prijať všetky riadky a stĺpce v zdroji údajov, kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  • Ak chcete používať Sprievodcu výber údajov tak, aby si môžete vybrať určité stĺpce a riadky, vďaka čomu môžete vytvoriť jedinečný identifikátor, kliknite na tlačidlo ďalej.

   Ďalšie informácie na každej stránke sprievodcu výber údajov, stlačte kláves F1.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Office Word: Import externých údajov pomocou Sprievodcu pripojením údajov

V programe Microsoft Office Word, importe externých údajov pomocou hromadnej korešpondencie. Použitie hromadnej korešpondencie na vytvorenie množiny dokumentov, napríklad formulárový list, ktorý odošlete mnohým zákazníkom alebo hárok menoviek s adresami pre korešpondenciu karty sviatkov. Môžete importovať textových súborov, hárkov programu Excel a Access tabuľky alebo dotazy priamo, bez použitia súboru pripojenia. Ďalšie informácie nájdete v téme Vytvorenie hromadnej korešpondencie.

Čo vás zaujíma?

Importovanie textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou ovládač ODBC

Importovanie textového súboru pomocou poskytovateľa OLE DB

Importovanie textového súboru hodnoty oddelené čiarkou (CSV) (.csv) je jednoduché. Ak je textový súbor .csv súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Import súboru

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 4. Na karte poskytovateľa vyberte Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na karte pripojenia v poli Vyberte alebo zadajte názov databázy, zadajte úplnú cestu k priečinku, ktorý obsahuje textový súbor.

  Ak chcete pomôcť, vyhľadajte priečinok, kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa.

 6. Kliknite na kartu všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na položku Upraviť hodnotu.

 7. V dialógovom okne Vlastnosti hodnota zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak textový súbor obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = Yes.

  • Ak textový súbor hlavičky stĺpcov, zadajte textu. HDR = nie.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 11. Kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 12. Na stránke Výber databázy a tabuľky v stĺpci názov vyberte textový súbor, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte znak bodkočiarky (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie textového súboru pomocou ovládač ODBC

Importovanie textového súboru s použitím ovládač ODBC je, minimálne v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC text vo vašom počítači. Druhé, importovať textový súbor pomocou používateľa DSN. Ak textový súbor hodnoty oddelené čiarkou (CSV) súbor, ktorý nepoužíva znak oddeľovača zoznamu, ktorá je definovaná v počítači, alebo ak nie je textový súbor .csv súboru, môžete použiť súbor Schema.ini môžete určiť správny formát súborov.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, na karte DSN používateľa, kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte Ovládač Text spoločnosti Microsoft (*.txt, *.csv) a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Nastavenie textu ODBC.

 4. Zadajte názov do poľa Názov zdroja údajov.

 5. Zrušte začiarknutie políčka Použiť aktuálny priečinok.

 6. Kliknite na položku vybrať adresár.

 7. V dialógovom okne Vyberte adresár, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje textový súbor, ktorý chcete importovať, uistite sa, že textového súboru sa zobrazí v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import súboru

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte DSN používateľa, ktorý ste práve vytvorili, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte textový súbor v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Pomocou súbor Schema.ini zadajte iný zoznam oddeľovač znaku alebo textového súboru formát

Súbor Schema.ini je textový súbor, ktorý obsahuje položky, ktorými sa prepíšu predvolené nastavenie textu ovládač v databáze registry systému Windows. Vo všeobecnosti platí, ak chcete použiť Schema.ini súbor, musíte postupujte takto:

 • Uloženie súboru Schema.ini v rovnakom priečinku ako textový súbor, ktorý importujete.

 • Názov súboru Schema.ini.

 • V prvom riadku Schema.ini súbor, zadajte názov textový súbor, ktorý vytvárate prepojenie, zadaný v hranatých zátvorkách.

 • Pridať ďalšie informácie na zadanie textu v inom formáte.

Nasledujúca časť obsahuje bežné príklady použitia Schema.ini súboru.

Príklad: Zadajte hlavičku stĺpca

[Categories.txt] ColNameHeader=True

Príklad: zadajte bodkočiarku znak (;) ako oddeľovač

[Categories.txt] Format=Delimited(;)

Príklad: Ako oddeľovač zadať znak tabulátora

[Products.txt] Format=TabDelimited

Príklad: Zadajte súbor s pevnou šírkou

[Shippers.txt]Format=FixedLengthCol1=ShipperID Text Width 11Col2=CompanyName Text Width 40Col3=Phone Text Width 24

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov, kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 4. Na karte poskytovateľa vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 prístup databázový stroj poskytovateľa OLE DB, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na karte pripojenia v dialógovom okne zdroj údajov zadajte úplnú cestu a názov súboru zošita programu Excel.

 6. Kliknite na kartu všetko, vyberte možnosť Rozšírené vlastnosti a potom kliknite na položku Upraviť hodnotu.

 7. V dialógovom okne Vlastnosti hodnota zadajte jednu z nasledovných možností:

  • Ak sa údaje v zošite obsahuje hlavičky stĺpcov, zadajte Excel 8.0; HDR = Yes.

  • Ak sa údaje v zošite nie sú hlavičky stĺpcov, zadajte Excel 8.0; HDR = nie.

 8. Kliknite na tlačidlo OK.

 9. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 10. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 11. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte hárok v časti stĺpec názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 12. Kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 13. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 14. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov zo zošita programu Excel 97-2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte Súbory programu Excel a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. V dialógovom okne Vyberte zošit do poľa Názov databázy zadajte priečinok obsahujúci zošit programu Excel, vyberte zošit v zozname a potom kliknite na tlačidlo OK.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky v stĺpci názov vyberte hárok, ktorý chcete importovať, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Ďalšie alebo rozšírené servery.

  Zobrazí sa dialógové okno Prepojenie údajov – vlastnosti.

  Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

 4. Na karte poskytovateľa, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

  • Ak sa databáza nachádza databázy programu Access 2000 alebo Access 2003, vyberte položku Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider.

  • Ak sa databáza nachádza Office Access 2007 databázy, vyberte možnosť Microsoft Office 12.0 prístup databázový stroj poskytovateľa OLE DB.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na karte pripojenia v poli Vyberte alebo zadajte názov databázy, zadajte úplnú cestu a názov súboru databázy programu Access.

  Ak ste vybrali Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider na karte poskytovateľa (čo vám umožní vyhľadajte databázy) kliknite na tlačidlo Prehľadávať vedľa poľa.

 7. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na kartu pripojenia a potom kliknite na tlačidlo Testovať pripojenie.

 8. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "skúšobné pripojenie úspešné", kliknite na tlačidlo OK.

 9. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte tabuľku alebo dotaz v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Poznámka: Prepojená tabuľka sa nezobrazí v tomto zozname. Ak chcete importovať prepojenej tabuľky, vytvorenie dotazu na prepojenej tabuľky v databáze programu Access, pred vykonaním operácie importovania.

 10. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 11. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Import údajov z databázy programu Access 2000, 2003 alebo 2007 pomocou ovládač ODBC

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC, vyberte MS Access databases a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

  Zobrazí sa dialógové okno Výber databázy.

 5. V dialógovom okne Vyberte adresár, vyhľadajte priečinok, ktorý obsahuje databázy programu Access, ktorý chcete importovať, uistite sa, že databázy programu Access zobrazí v zozname pod poľom Názov súboru a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Opakovane zobrazuje sprievodcu pripojením údajov.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte tabuľku alebo dotaz v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou poskytovateľa OLE DB

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku Microsoft SQL Server.

 4. Na stránke pripojenie k databázovému serveru, postupujte takto:

  • Do poľa Názov servera zadajte názov databázového servera.

   Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

  • V časti prihlasovacie poverenia, vykonajte jeden z nasledujúcich krokov:

   • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku Overovanie systému Windows.

   • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku použiť nasledovné meno používateľa a heslo a potom zadajte databázy meno používateľa a heslo do príslušných polí.

 5. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkciu definovanú používateľom v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 7. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 8. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Importovanie údajov z SQL Server 2000 alebo 2005 databázy pomocou ovládač ODBC

Importovanie údajov z databázy servera SQL Server pomocou ovládač ODBC prebieha v dvoch krokoch. Najprv si v prípade potreby definovať používateľa DSN pre ovládač ODBC v počítači. Druhé, import údajov z databázy servera SQL Server.

Definovanie používateľa DSN

 1. Otvorte Ovládací Panel Microsoft Windows, dvakrát kliknite na ikonu Nástroje na správu a potom dvakrát kliknite na ikonu Zdroje údajov (ODBC).

 2. V dialógovom okne Správca databázy ODBC, vyberte Používateľa DSN kartu a potom kliknite na položku Pridať.

 3. V dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte možnosť SQL Server a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Zobrazí sa dialógové okno Vytvorenie nového zdroja údajov SQL Server.

 4. Do poľa názov zadajte názov zdroja údajov.

 5. Do poľa Popis môžete tiež zadať popis zdroja údajov.

 6. Do poľa Server zadajte názov databázového servera.

  Ak sa databáza nachádza v počítači, zadajte (lokálne).

 7. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 8. V časti ako by SQL Server overenie pravosti prihlasovacie ID?, vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Ak chcete použiť Windows meno používateľa a heslo, kliknite na položku overovanie systému Windows NT pomocou siete prihlasovacie ID.

  • Ak chcete použiť databázy meno používateľa a heslo, kliknite na položku overenie servera SQL Server pomocou prihlasovacie ID a heslo zadané používateľom a do príslušných polí zadajte databázy prihlasovacie ID a heslo.

 9. Dvakrát kliknite na tlačidlo ďalej a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

 10. Ak chcete zabezpečiť, že ste zadali správne informácie, kliknite na položku Testovať zdroj údajov.

 11. Použite niektorý z nasledujúcich postupov:

  • Ak sa zobrazí chybové hlásenie, znova skontrolovať hodnoty, ktoré ste zadali v predchádzajúcich krokoch.

  • Ak sa zobrazí hlásenie "Testov úspešne DOKONČILA!", kliknite na tlačidlo OK.

 12. Kliknite dvakrát na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o rôznych možnostiach nájdete v rôznych dialógových oknách kliknite na tlačidlo Pomocník.

Import údajov z databázy servera SQL Server

 1. Na karte korešpondencia kliknite v skupine Spustiť hromadnú korešpondenciu, kliknite na položku Vybrať príjemcov a potom kliknite na položku Použiť existujúci zoznam.

  Obrázok pása s nástrojmi vo Worde

 2. V dialógovom okne Vybrať zdroj údajov vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Použitie existujúceho súboru .odc, dvakrát kliknite na súbor .odc. Importovania údajov a ukončení.

  • Ak chcete vytvoriť nový súbor .odc, kliknite na položku Nový zdroj, a potom postupujte podľa každý krok v postupe.

   Zobrazí sa Sprievodca pripojením údajov.

 3. Na stránke Vitajte v Sprievodcovi pripojením údajov kliknite na položku ODBC/DSN.

 4. Na stránke pripojenie k zdroju údajov ODBC vyberte názov zdroja údajov, ktorý ste definovali v predchádzajúcej časti, a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 5. Na stránke Výber databázy a tabuľky vyberte databázu, do poľa databázy, vyberte tabuľky, zobrazenia alebo funkcie v stĺpci názov a potom kliknite na tlačidlo ďalej.

 6. Na stránke Uloženie súboru pripojenia údajov a dokončenie do poľa Názov súboru zadajte názov súboru .odc, a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

  Ak chcete zmeniť umiestnenie priečinka, ktorý je priečinka Zdroje údajov v predvolenom nastavení, kliknite na tlačidlo Prehľadávať.

 7. Môžete tiež tak, aby viac rozpoznateľný súbor pripojenia, môžete zadať ďalšie informácie v poliach Popis, Popisný názov a Kľúčové slová.

Na začiatok stránky Na začiatok časti

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×