Import alebo prepojenie kontaktov z adresára Outlooku

Import alebo prepojenie kontaktov z adresára Outlooku

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Access a Outlook sú výborné programy na spravovanie osobných a pracovných kontaktov. Preto je možné, že budete chcieť importovať alebo vytvoriť prepojenie na kontaktné údaje z Outlooku do Accessu.

Ďalšie informácie o opačnom postupe (export kontaktov z Accessu do Outlooku) nájdete v článku Export kontaktov do adresára programu Outlook.

Čo vás zaujíma?

Import kontaktov alebo prepojenie na kontakty v Outlooku

Import kontaktov pomocou textového súboru

Import kontaktov alebo prepojenie na kontakty v Outlooku pomocou sprievodcu Exchange/Outlook

Môžete použiť Sprievodcu Exchange/Outlook a importovať alebo vytvoriť prepojenie na outlookové kontaktné údaje. Ak importujete tieto údaje, Access vytvorí kópiu outlookových údajov a umiestní ich v accessovej tabuľke. Zmeny vykonané v údajoch v jednom programe nemajú vplyv na údaje v druhom programe. Naproti tomu, ak použijete možnosť prepojenia, Access zachováva prepojenie na údaje Outlooku. Zmeny vykonané v Accesse sa prejavia v Outlooku a naopak.

 1. Umiestnenie sprievodcu importom/prepojením sa mierne líši v závislosti od verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu verziu verzie Accessu alebo Accessu 2019 balíka Office 365, na karte externé údaje v skupine importovať prepojenie na & kliknite na položku nový zdroj údajov _GT_ z iných zdrojov > priečinka Outlook .

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť kliknite na tlačidlo Ďalšie, čím sa zobrazí rozbaľovací zoznam možností, a potom kliknite na položku Priečinok v Outlooku.

 2. V dialógovom okne Získať externé údaje – priečinok v Outlooku vyberte požadovanú možnosť a potom kliknite na položku OK.

  Vyberte, či chcete importovať, pridať alebo vytvoriť prepojenie na priečinok v Outlooku.

 3. V dialógovom okne Sprievodca Exchange/Outlook vyberte priečinok alebo adresár, ktorý obsahuje požadované kontakty, a potom kliknite na položku Ďalej.

  Sprievodca Exchange/Outlook

  1. Rozbaľte horný priečinok Pošta.

  2. Vyberte priečinok obsahujúci kontakty, ktoré chcete importovať do Accessu.

  Poznámka: Vzhľad sprievodcu Exchange/Outlook sa mierne líši podľa verzie Accessu a Outlooku. Vyššie uvedená snímka obrazovky ako taká nemusí zodpovedať presne tomu, čo vidíte vo svojej aplikácii.

 4. Postupujte podľa pokynov na zvyšných stranách sprievodcu.

Po vykonaní krokov v sprievodcovi Access importuje alebo vytvorí prepojenie na kontaktné údaje, ktoré ste zadali.

Na začiatok stránky

Import kontaktov pomocou textového súboru

Ak máte problémy s použitím sprievodcu (napríklad ak sprievodca neimportuje pole, ktoré potrebujete), skúste exportovať kontakty z Outlooku ako textový súbor a potom importovať tento textový súbor do Accessu.

Krok 1: Export outlookových kontaktov do textového súboru

V Outlooku vykonajte tieto kroky:

 1. Umiestnenie sprievodcu exportom sa mierne líši podľa verzie Outlooku. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Outlooku:

  • Ak používate verziu predplatného Outlooku, Outlook 2019, Outlook 2016 alebo Outlook 2013, na karte súbor kliknite na položku Otvoriť & export a potom kliknite na položku importovať alebo exportovať.

  • Ak používate Outlook 2010, kliknite na položky Súbor > Možnosti. V dialógovom okne Možnosti programu Outlook kliknite na položku Rozšírené a potom v časti Export kliknite na položku Exportovať.

  Poznámka: Podrobnú diskusiu o exportovaní outlookových údajov nájdete v téme Exportovanie alebo zálohovanie e-mailov, kontaktov a kalendára do súboru .pst v Outlooku.

 2. Outlook otvorí Sprievodcu importom a exportom.

 3. Sprievodcovi importom a exportom vyberte možnosť Exportovať do súboru a potom kliknite na položku Ďalej.

 4. Vyberte položku Hodnoty oddelené tabulátorom (Windows) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Vyberte priečinok Kontakty, ktorý chcete exportovať do Accessu, a potom kliknite na položku Ďalej.

 6. Zadajte názov pre tento súbor, pričom použite príponu súboru .txt.

  Poznámka: V predvolenom nastavení Outlook ukladá tento súbor do predvoleného priečinka pre dokumenty. Ak chcete uložiť súbor do iného umiestnenia, kliknite na položku Prehľadávať, a potom vyhľadajte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť.

 7. Na ďalšej strane sprievodcu kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Outlook exportuje obsah vybratého priečinka do textového súboru.

Krok 2: Import kontaktných údajov do Accessu

 1. Otvorte accessovú databázu, do ktorej chcete importovať údaje.

 2. Umiestnenie sprievodcu importovaním/prepojením textu sa mierne líši podľa verzie Accessu. Vyberte kroky, ktoré zodpovedajú vašej verzii Accessu:

  • Ak používate najnovšiu verziu Accessu v predplatnom služieb Office 365 alebo Access 2019, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položky Nový zdroj údajov > Zo súboru > Textový súbor.

  • Ak používate Access 2016, Access 2013 alebo Access 2010, kliknite na karte Externé údaje v skupine Importovať a prepojiť na položku Textový súbor.

 3. V dialógovom okne Získať externé údaje – textový súbor kliknite na položku Prehľadávať.

  Vyberte možnosť importovania, pripojenia alebo vytvorenia prepojenia na textový súbor.

 4. Vyberte súbor, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom postupe, a kliknite po položku Otvoriť.

 5. Vyberte položku Importovať zdrojové údaje do novej tabuľky v aktuálnej databáze a potom kliknite na položku OK.

 6. sprievodcovi importom textu vyberte položku Oddelené a potom kliknite na položku Ďalej.

 7. Na ďalšej stránke sprievodcu skontrolujte, či sú nastavené možnosti tak, ako je to zobrazené v nasledujúcej tabuľke:

  Možnosť

  Hodnota

  Vyberte oddeľovač, ktorý oddeľuje polia

  Tabulátor

  Prvý riadok obsahuje názvy polí

  Vybraté (začiarknuté)

  Textový kvalifikátor

  " (úvodzovky)

 8. Postupujte podľa pokynov na zvyšných stranách sprievodcu.

  Po dokončení sprievodcu Access importuje textový súbor.

  Podrobné pokyny na import údajov do Accessu z textových súborov nájdete v téme Import údajov alebo prepojenie s údajmi v textovom súbore.

Na začiatok stránky

Čo ešte treba vedieť?

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×