Bunky

Import alebo export textových súborov (vo formáte .txt alebo .csv)

Import alebo export textových súborov (vo formáte .txt alebo .csv)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Existujú dva spôsoby importu údajov z textového súboru pomocou programu Excel: textový súbor môžete otvoriť v programe Excel alebo ho môžete importovať ako rozsah externých údajov. Ak chcete údaje z programu Excel exportovať do textového súboru, použite príkaz Uložiť ako a v rozbaľovacej ponuke zmeňte typ súboru.

Existujú dva bežne používané formáty textových súborov:

 • Súbory s oddeleným textom (.txt), v ktorých jednotlivé polia textu zvyčajne oddeľuje znak TAB (kód znaku ASCII 009).

 • Súbory s hodnotami oddelenými čiarkou (.csv), v ktorých sú jednotlivé polia textu zvyčajne oddelené čiarkou (,).

Oddeľovací znak používaný v textových súboroch s oddeleným textom aj v súboroch .csv je možné zmeniť. Tento krok môže byť potrebný na zabezpečenie toho, aby operácie importu a exportu pracovali požadovaným spôsobom.

Poznámka: Importovať a exportovať môžete až 1 048 576 riadkov a 16 384 stĺpcov.

Import textového súboru jeho otvorením v programe Excel

Textový súbor vytvorený v inom programe než zošit programu Excel môžete otvoriť použitím príkazu Otvoriť. Otvorenie textového súboru v programe Excel nemení formát súboru – zistíte to podľa záhlavia okna programu Excel, kde si názov súboru zachováva príponu textového súboru (napríklad .txt alebo .csv).

 1. Prejdite na > súborOtvoriť.

 2. V dialógovom okne Otvoriť vyberte položku Textové súbory.

 3. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na súbor, ktorý chcete otvoriť.

  • Ak ide o textový súbor (.txt), program Excel spustí Sprievodcu importovaním textu. Po dokončení krokov v Sprievodcovi dokončite import kliknutím na tlačidlo Dokončiť.

  • Prečítajte si tému: Pomocou Sprievodcu importom textu ďalšie informácie o oddeľovače a rozšírené možnosti.

  • Ak ide o súbor .csv, program Excel textový súbor automaticky otvorí a zobrazí údaje v novom zošite.

   Poznámka: Ak program Excel otvorí súbor .csv, používa aktuálne predvolené nastavenie formátovania údajov pri interpretovaní miniaplikácie importovaní jednotlivých stĺpcov s údajmi. Ak chcete väčšiu flexibilitu pri konvertovaní stĺpcov do rôznych formátov, môžete použiť Sprievodcu importom textu. Napríklad formát údajov stĺpca v súbore .csv môže byť MDY, ale programu Excel je predvolený formát údajov je RMD alebo chcete konvertovať stĺpec čísel, ktoré obsahuje úvodné nuly na text, takže môžete zachovať úvodných núl. Vynútiť Excel spustite Sprievodcu importom textu, môžete zmeniť príponu súboru z .csv na .txt pred otvorením, alebo môžete importovať textový súbor pomocou pripojenia k nemu.

Údaje môžete z textového súboru importovať do existujúceho hárka ako rozsah externých údajov.

 1. Kliknite na bunku, do ktorej chcete umiestniť údaje z textového súboru.

 2. Na karte Údaje v skupine Získať externé údaje kliknite na položku Z textu/CSV.

  Možnosti skupiny Získať a transformovať na karte Údaje

 3. Vyhľadajte a dvakrát kliknite na textový súbor, ktorý chcete importovať.

  Postupujte podľa pokynov v Sprievodcovi importovaním textu. Ďalšie informácie o používaní sprievodcu získate kliknutím na tlačidlo Pomocník vzhľad tlačidla na ktorejkoľvek strane Sprievodcu importovaním textu. Po dokončení krokov v Sprievodcovi dokončite import kliknutím na tlačidlo Dokončiť.

 4. V dialógovom okne Importovať údaje vykonajte nasledujúce kroky:

  • Kliknutím na položku Vlastnosti môžete tiež nastaviť možnosti obnovenia, formátovania a rozloženia importovaných údajov.

  • V časti Kam chcete vložiť tieto údaje? vykonajte jeden z týchto postupov:

   • Ak chcete údaje vložiť na vybraté miesto, kliknite na položku Existujúci pracovný hárok.

   • Ak chcete údaje vrátiť do ľavého horného rohu nového pracovného hárka, kliknite na položku Nový pracovný hárok

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

  Program Excel vloží externý rozsah údajov do určeného umiestnenia.

Ak program Excel neskonvertuje stĺpec údajov na požadovaný formát, môžete skonvertovať údaje po ich importovaní. Ďalšie informácie nájdete v témach Konverzia čísiel uložených ako text na čísla a Konverzia dátumov uložených ako text na dátumy.

Pracovný hárok programu Excel môžete skonvertovať na textový súbor použitím príkazu Uložiť ako.

 1. Prejdite na položky Súbor > Uložiť ako.

 2. Zobrazí sa dialógové okno Uložiť ako.

 3. V poli Uložiť vo formáte vyberte formát textového súboru pre hárok.

  • Kliknite napríklad na položku Text (oddelený tabulátormi) alebo CSV (oddelený čiarkami).

  • Poznámka: Rozličné formáty podporujú rôzne množiny funkcií. Ďalšie informácie o množinách funkcií, ktoré sú podporované rôznymi formátmi textových súborov, nájdete v téme Formáty súborov podporované v programe Excel.

 4. Prejdite do umiestnenia, do ktorého chcete uložiť nový textový súbor, a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

 5. Zobrazí sa dialógové okno, ktoré vás upozorní na to, že do nového súboru sa uloží iba aktuálny pracovný hárok. Ak ste si istí, že aktuálny pracovný hárok je ten hárok, ktorý chcete uložiť ako textový súbor, kliknite na tlačidlo OK. Ďalšie pracovné hárky môžete uložiť ako samostatné textové súbory zopakovaním tejto procedúry pre každý pracovný hárok.

 6. Zobraz sa druhé dialógové okno, ktoré vás upozorní na to, že pracovný hárok môže obsahovať funkcie, ktoré formáty textových súborov nepodporujú. Ak vám ide iba o uloženie údajov pracovného hárka do nového textového súboru, kliknite na tlačidlo Áno. Ak si nie ste istí a chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ktoré funkcie programu Excel formáty textových súborov nepodporujú, kliknutím na tlačidlo Pomocník získate ďalšie informácie.

Ďalšie informácie o ukladaní súborov v iných formátoch nájdete v téme Uloženie zošita v inom formáte súboru.

Ak importujete textový súbor pomocou Sprievodcu importom textu, môžete oddeľovač zmeniť zo znaku TAB na iný znak v kroku 2 Sprievodcu importom textu. V tomto kroku môžete zmeniť aj spôsob spracovania po sebe nasledujúcich oddeľovačov, napríklad po sebe nasledujúcich úvodzoviek.

Prečítajte si tému: Pomocou Sprievodcu importom textu ďalšie informácie o oddeľovače a rozšírené možnosti.

 1. V systéme Microsoft Windows kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Ovládací panel.

 2. Otvorte dialógové okno na zmenu miestnych a jazykových nastavení.

 3. Do poľa Oddeľovač zoznamu zadajte nový oddeľovač.

 4. Dvakrát kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Po zmene znaku oddeľovača zoznamu pre daný počítač budú všetky programy používať nový znak ako oddeľovač zoznamu. Nastavenie znaku môžete rovnakým postupom vrátiť na predvolený znak.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Pozrite tiež

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×