Import a export údajov časovej osi v programoch Visio a Project

Ak máte údaje v súbore Microsoft Projectu, môžete tento súbor importovať do Visia, v ktorom sa automaticky vytvorí diagram časovej osi. Ak ste vytvorili podrobný diagram časovej osi vo Visiu, môžete tiež údaje exportovať ako súbor Projectu.

Poznámka: Na používanie tejto funkcie je nutné mať nainštalovaný program Microsoft Project.

Import údajov z programu Project do časovej osi programu Visio

 1. V predvolených šablónach kliknite na kategóriu Plán.

 2. Dvakrát kliknite na položku Časová os.

 3. Na karte Časová os kliknite v skupine Časová os na položku Importovať údaje.

 4. Na prvej strane sprievodcu zadajte súbor programu Project (MPP), ktorý chcete použiť na vytvorenie časovej osi programu Visio, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať, prejdite na požadovaný súbor a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na ďalšej strane sprievodcu vyberte typy úloh, ktoré chcete importovať a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Podrobnosti o jednotlivých typoch úloh sú uvedené v časti Popis v dolnej časti.

 6. Na tretej strane sprievodcu vyberte typy tvarov, ktoré chcete použiť pre časovú os, medzníky a intervaly zobrazené na časovej osi a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Ďalšie a nastaviť možnosti časovej mierky a zobrazenia časovej osi Visia.

 7. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť vytvoríte časovú os programu Visio s vlastnosťami, ktoré ste zadali v sprievodcovi.

  Poznámka: Ak máte tvary na aktuálnej strane kresby, program Visio umiestni časovú os na novú stranu v aktuálnej kresbe.

Tip: Ak chcete zmeniť typ tvarov pre niektoré alebo všetky tvary časovej osi, kliknite na tvar pravým tlačidlom na strane kresby a potom kliknite na položku Nastaviť typ časovej osi, Nastaviť typ medzníka alebo Nastaviť typ intervalu.

Export údajov časovej osi z programu Visio do programu Project

 1. V programe Visio otvorte kresbu s časovou osou, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete exportovať, a potom kliknutím na orámovanie časovej osi os vyberte.

  Poznámka: Časové osi sa dajú exportovať iba po jednom. Ak máte na strane kresby viac ako jednu časovú os (nie rozšírenú časovú os), vyberte os, ktorú chcete exportovať.

 2. Na karte Časová os kliknite na položku Exportovať údaje.

  Poznámka: Pri exporte rozšírenej časovej osi, ktorá obsahuje viac údajov, ako je zobrazených (napríklad ďalšie medzníky), zobrazí sa otázka, či chcete exportovať všetky údaje alebo iba údaje, ktoré sa zdieľajú vo všetkých časových osiach.

 3. V dialógovom okne Export údajov časovej osi prejdite na priečinok, do ktorého chcete uložiť exportovaný súbor. Do poľa Názov súboru zadajte požadovaný názov súboru programu Project a potom kliknite na položku Uložiť.

  Zobrazí sa hlásenie potvrdzujúce dokončenie exportu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×