Import úloh SharePointu do databázy webovej aplikácie Project Web App bez použitia lokality aplikácie Project Web App

< Ďalšia pomoc pre Project

Úlohy, ktoré ste zaznamenali do zoznamu úloh SharePointu, môžete zahrnúť do databázy aplikácie Project Web App na účely vykazovania alebo iné účely týkajúce sa údajov. Ak ste už v tej istej kolekcii lokalít vytvorili lokalitu aplikácie Project Web App, môžete pridať existujúci zoznam úloh SharePointu do webovej aplikácie Project Web App.

Ak ste lokalitu aplikácie Project Web App zatiaľ nevytvorili alebo ak takúto lokalitu v kolekcii lokalít, ktorá obsahuje daný zoznam úloh, vytvoriť ani nechcete, údaje o úlohách môžete do databázy aplikácie Project Web App importovať aj napriek tomu.

Tento postup zahŕňa tieto tri kroky:

Krok 1: Zapnutie funkcií kolekcie lokalít aplikácie Project Web App

Po vytvorení lokality aplikácie Project Web App v kolekcii lokalít SharePoint sa v rámci celej kolekcie lokalít aktivujú určité webové časti. Ak sa rozhodnete lokalitu aplikácie Project Web App nevytvoriť, ale napriek tomu chcete mať možnosť importovať údaje zo zoznamu úloh do databázy aplikácie Project Web App, tieto funkcie kolekcie lokalít treba zapnúť iným spôsobom.

Požiadajte správcu, aby postupoval podľa krokov popísaných v článku Zapnutie funkcií kolekcie lokalít v aplikácii Project Web App. Webové časti sa tak v kolekcii lokalít aktivujú aj bez vytvorenia lokality aplikácie Project Web App.

Krok 2: Pridanie webovej časti Centrum projektov na stránku

Po aktivácii webových častí aplikácie Project Web App môžete webovú časť Centrum projektov pridať na určitú lokalitu vo svojej kolekcii lokalít. Webovú časť pridajte na stránku, na ktorej má byť dostupná možnosť kliknúť na tlačidlo a importovať zoznamy úloh.

Postup pridania webovej časti Centrum projektov na lokalitu:

 1. Na stránke, na ktorú chcete pridať tlačidlo na import zoznamu úloh, kliknite na položku Stránka a potom kliknite na položku Upraviť.

 2. Na karte Vložiť kliknite v skupine Súčasti na položku Webová časť.

 3. V časti Kategórie kliknite na položku Project Web App.

 4. V časti Súčasti kliknite na položku Centrum projektov a potom kliknite na položku Pridať.

 5. Kliknite na webovú časť Centrum projektov a potom na karte Webová časť kliknite na položku Vlastnosti webových častí

 6. Na zobrazenej table Centrum projektov kliknite na položku Project Web App a tabla sa rozbalí.

 7. Do poľa URL adresa webovej aplikácie Project Web App zadajte URL adresu najvyššej úrovne pre kolekciu lokalít, ktorá obsahuje daný zoznam úloh, a potom kliknite na tlačidlo OK.

 8. Na karte Stránka kliknite v skupine Upraviť na položku Uložiť.

Krok 3: Import zoznamu úloh

Po pridaní webovej časti Centrum projektov ju môžete použiť na import zoznamu úloh do databázy aplikácie Project Web App.

Import zoznamu úloh do databázy aplikácie Project Web App:

 1. Kliknite na webovú časť Centrum projektov a potom kliknite na kartu Projekty.

 2. V skupine Projekt kliknite na položku Pridať lokality SharePointu.

 3. V dialógovom okne Pridanie lokalít SharePoint do aplikácie Project Web App začiarknite políčko vedľa aktuálnej lokality SharePoint, na ktorú ste pridali webovú časť Centrum projektov.

 4. V stĺpci Názov projektu pre vybratý riadok zadajte názov projektu, ktorý sa má v databáze aplikácie Project Web App použiť v prípade tohto zoznamu úloh SharePointu.

 5. V stĺpci Zoznam úloh vyberte z lokality SharePoint pre vybratý riadok zoznam úloh, ktorý chcete zahrnúť do databázy aplikácie Project Web App.

  Tip: Ak chcete z danej lokality SharePoint importovať niekoľko zoznamov úloh, uskutočnite tento postup a potom ho zopakujte s použitím rovnakej lokality, avšak v prípade pridávaného zoznamu úloh zadajte iný názov projektu.

 6. Kliknutím na položku Pridať pridajte zoznam úloh do databázy aplikácie Project Web App pod zadaným názvom.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×