Import údajov do tvarov kresby

Import údajov do tvarov kresby

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Pomocou verzií programu Visio Professional a predplatného môžete importovať údaje z externých zdrojov. Pri importe dochádza k prepojeniu alebo previazaniu riadka s údajmi s určitým tvarom. Po importovaní údajov môžete použiť údajovú grafiku na tvary, ktoré vizualizujú hodnoty. Ak sú tieto pojmy pre vás nové, pozrite si tému Importovanie údajov do Visia, prehľad.

Tip: V záujme bezproblémového priebehu procesu importu sa uistite, že jeden stĺpec vašich údajov obsahuje jedinečné hodnoty pre každý riadok a že sa hodnoty zhodujú s textom v tvaroch. Tento postup umožní Visiu nájsť zhodu medzi riadkami a tvarmi.

Rýchly import excelového zošita

Najobľúbenejším zdrojom údajov na import je excelový zošit. Preto je pre tento zdroj k dispozícii tlačidlo Rýchly import.

 1. Na karte Údaje kliknite na položku Rýchly import.

  Karta Údaje, tlačidlo Rýchly import

  Poznámka: Ak používate Visio 2010, na karte údaje v skupine externé údaje kliknite na položku prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Kliknite na položku Prehľadávať a potom vyberte zošit, ktorý chcete importovať. Kliknite na tlačidlo Otvoriť a potom na položku Hotovo.

 3. Ak sa objaví pole Importovať do programu Visio a zobrazí sa program Excel, kliknite na kartu hárka, ktorá obsahuje vaše údaje, a potom posúvaním myši vyberte údaje. Skontrolujte, či ste zahrnuli hlavičky nad stĺpcami (ak sú k dispozícii). Potom v poli Importovať do programu Visio kliknite na položku Importovať a na položku Hotovo.

 4. Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Ak sa zobrazí údajová grafika na každom tvare, program Visio dokázal automaticky prepojiť riadky s tvarmi. Pozrite si časť Ďalšie kroky na konci tohto článku.

  • Ak nevidíte údajovú grafiku vo všetkých tvaroch, programu Visio sa niektoré riadky nepodarilo prepojiť s niektorými tvarmi. Pozrite si časť Prepojenie riadkov s tvarmi nižšie.

Proces vlastného importu pre všetky zdroje údajov

Ak možnosť Rýchly import nepriniesla očakávaný výsledok alebo máte na import ďalší zdroj údajov, môžete vykonať vlastný import údajov. Postup:

 1. Na karte Údaje kliknite na položku Vlastný import.

  Poznámka: Ak používate Visio 2010, na karte údaje v skupine externé údaje kliknite na položku prepojiť údaje s tvarmi.

 2. Na prvej strane sprievodcu Výber údajov vyberte zdroj údajov a potom kliknite na položku Ďalej.

 3. Kliknite na položku Prehľadávať, vyberte zdroj, ktorý chcete importovať, a kliknite na položku Ďalej.

 4. Ak ste si vybrali zošit programu Excel, vyberte hárok, vyberte rozsah buniek a špecifikujte, či vaše údaje obsahujú hlavičky stĺpcov. Kliknite na položku Ďalej a potom špecifikujte stĺpce a riadky, ktoré chcete zahrnúť. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 5. Na stránke Konfigurácia obnovenia jedinečného identifikátora začiarknite políčko v stĺpci, ktorý obsahuje jedinečné hodnoty. Ak sa rozhodnete importované údaje obnoviť neskôr, tento jedinečný identifikátor umožní programu Visio nájsť aktualizovaný riadok v zdroji, načítať ho a potom aktualizovať diagram. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

 6. Po kliknutí na položku Dokončiť na poslednej stránke sprievodcu Výber údajov sa zobrazí okno Externé údaje s importovanými údajmi zobrazenými v tabuľke.

 7. Pozrite si časť Prepojenie riadkov s tvarmi nižšie.

Prepojenie riadkov s tvarmi

Ak ste importovali údaje do diagramu Visia, údaje sú neustále zobrazené v okne Externé údaje. Tieto riadky údajov môžete prepojiť s tvarmi. Postup:

 1. Kliknite na kartu Údaje.

 2. Následne začiarknite políčko Okno Externé údaje.

 3. Ak chcete prepojiť riadok údajov s tvarom, riadok presuňte na príslušný tvar. Postupujte takto:

  Kurzor klikne na riadok s údajmi a presunie ho na tvar

Existujú aj iné spôsoby prepojenia riadkov s tvarmi. Nájdete ich v téme Tipy a triky na prepojenie údajov.

Ďalšie kroky

 • Môžete zmeniť údajovú grafiku, ktorá je prepojená s tvarmi.

 • Môžete tiež premiestniť údajovú grafiku.

 • Môžete obnoviť importované údaje v rámci diagramu. Kliknite na položky Údaje > Obnoviť všetko. Upozorňujeme však, že žiadne zmeny vykonané v Okne Údaje tvaru sa neprenesú späť do zdroja.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×