IFERROR (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie IFERROR v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti určenú hodnotu, ak pri výpočte nastane chyba, inak vráti výsledok vzorca. Funkcia IFERROR slúži na zachytávanie a riešenie chýb vo vzorec.

Syntax

IFERROR(hodnota;hodnota_ak_chyba)

Syntax funkcie IFERROR obsahuje nasledovné argumenty:

  • Hodnota    Povinný argument. Argument, v ktorom sa kontroluje výskyt chyby.

  • Hodnota_ak_chyba    Povinný argument. Hodnota, ktorá sa vráti, ak pri výpočte vzorca nastane chyba. Vyhodnotené sú nasledujúce chyby: #NEDOSTUPNÝ, #HODNOTA!, #ODKAZ!, #DELENIENULOU!, #ČÍSLO!, #NÁZOV? a #NEPLATNÝ!

Poznámky

  • Ak je argument hodnota alebo hodnota_ak_chyba prázdna bunka, funkcia IFERROR ju považuje za hodnotu prázdneho reťazca ("").

  • Ak je argument hodnota vzorec poľa, funkcia IFERROR vráti pole výsledkov pre každú bunku rozsahu určenú v argumente hodnota. Možno to nájsť v druhom príklade uvedenom nižšie.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Kvóta

Predané jednotky

210

35

55

0

23

Vzorec

Popis

Výsledok

=IFERROR(A2/B2; "Chyba pri výpočte")

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý je prvým argumentom funkcie (číslo 210 delené 35), nenájde žiadnu chybu a vráti výsledok vzorca.

6

=IFERROR(A3/B3; "Chyba pri výpočte")

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý je prvým argumentom funkcie (55 delené 0), nájde chybu delenia nulou a vráti hodnotu argumentu value_if_error.

Chyba pri výpočte

=IFERROR(A4/B4; "Chyba pri výpočte")

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý je prvým argumentom funkcie (hodnota "" delená 23), nenájde žiadnu chybu a vráti výsledok vzorca.

0

Príklad 2

Kvóta

Predané jednotky

Pomer

210

35

6

55

0

Chyba pri výpočte

23

0

Vzorec

Popis

Výsledok

=C2

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý sa nachádza v prvom prvku poľa v prvom argumente funkcie (A2/B2 alebo číslo 210 delené 35), nenájde žiadnu chybu a potom vráti výsledok vzorca.

6

=C3

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý sa nachádza v druhom prvku poľa v prvom argumente funkcie (A3/B3 alebo číslo 55 delené 0), nájde chybu delenia nulou a potom vráti hodnotu argumentu value_if_error.

Chyba pri výpočte

=C4

Skontroluje, či nastane chyba pri výpočte vzorca, ktorý sa nachádza v treťom prvku poľa v prvom argumente funkcie (A4/B4 alebo hodnota "" delená 23), nenájde žiadnu chybu a vráti výsledok vzorca.

0

Poznámka: Vzorec v príklade musí byť zadaný ako vzorec poľa. Po skopírovaní príkladu do prázdneho hárka vyberte rozsah buniek C2:C4, stlačte kláves F2 a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×