HYPERLINK (funkcia)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HYPERLINK v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia HYPERLINK vytvorí odkaz, ktorý prejde na iné miesto v aktuálnom zošite, alebo sa otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, intranet alebo na internete. Keď kliknete na bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie funkciu, program Excel prejde na miesto, ktoré sú uvedené alebo Otvorí zadaný dokument.

Syntax

Hypertextové prepojenie (umiestnenie_prepojenia, [priateľský_názov])

Syntax funkcie HYPERLINK obsahuje nasledovné argumenty:

  • Umiestnenie_prepojenia    Povinný argument. Predstavuje cestu k súboru a názov súboru pre dokument, ktorý sa má otvoriť. Argument umiestnenie_prepojenia môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku, alebo pomenovaný rozsah v hárku alebo zošite Excelu, prípadne na záložku v dokumente Microsoft Wordu. Cesta môže tiež odkazovať na súbor uložený na pevnom disku. Môže ísť aj o cestu UNC (Universal Naming Convention) na serveri (v Microsoft Exceli pre Windows) alebo URL adresu (Uniform Resource Locator) na internete alebo intranete.

    Poznámka   V aplikácii Excel Online je funkcia HYPERLINK platná iba pre webové adresy (URL).Umiestnenie_prepojenia môže byť textový reťazec v úvodzovkách alebo odkaz na bunku obsahujúcu prepojenie vo forme textového reťazca.

    Ak prepojenie uvedené v poli umiestnenie_prepojenia neexistuje alebo nie je možné naň prejsť, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

  • Priateľský_názov    Voliteľný argument. Predstavuje text cieľového umiestnenia alebo číselnú hodnotu zobrazenú v bunke. Argument Priateľský_názov je zobrazený modrou farbou a je podčiarknutý. Ak sa priateľský_názov vynechá, v bunke sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí argument umiestnenie_prepojenia.

    Priateľský_názov môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka obsahujúca text cieľového umiestnenia alebo hodnoty.

    Ak argument Priateľský_názov vráti chybovú hodnotu (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí chyba.

Poznámka

V počítačovej aplikácii Excel, ak chcete vybrať bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez prechodu na cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte tlačidlo myši, kým sa kurzor nezmení krížové Kurzor výberu v Exceli a potom uvoľnite tlačidlo myši. V Excel Online, vyberte bunku, keď naň kliknete, keď je ukazovateľ šípkou; Prejsť na cieľ prepojenia kliknutím na ikonu ruky keď je ukazovateľ.

Príklady

Príklad

Výsledok

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx"; "Kliknutím zobrazíte zostavu")

Otvorí zošit uložený na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke sa ako text prechodu na danú adresu zobrazí Kliknutím zobrazíte zostavu.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]Ročná!F10"; D1)

V hárku Ročná v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text prechodu zobrazí obsah bunky D1.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]'Prvý štvrťrok'!OddCelkom"; "Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok")

Vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom OddCelkom v hárkuPrvý štvrťrok v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok.

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/Výročná správa.docx]ŠtvrťročZisk"; "Štvrťročná správa o zisku")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na určité konkrétne miesto vo wordovom súbore, príslušné miesto označte záložkou. V tomto príklade sa vytvára hypertextové prepojenie na záložku ŠtvrťročZisk v súbore Výročná správa.doc, ktorý je uložený na adrese http://priklad.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\Výkazy\1štvrťvýk.xlsx"; D5)

Zobrazí obsah bunky B5 ako text prechodu v bunke a otvorí zošit uložený na serveri FINANČNÉ HOSPODÁRENIE v zdieľanom priečinku Výkazy. V tomto príklade sa používa cesta UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\1štvrťvýk.xlsx"; H10)

Otvorí zošit 1štvrťvýk.xlsx uložený v adresári Finančné hospodárenie na jednotke D a zobrazí číselnú hodnotu uloženú v bunke H10.

=HYPERLINK("[C:\Dokumenty\Môjzošit.xlsx]Bilancie")

Vytvorí hypertextové prepojenie na oblasť Bilancie v inom (externom) zošite, Môjzošit.xlsx.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 "," prejsť na Hárok1 > A10 ")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zahŕňajú názov zošita aj názov hárka, ako je táto, kde Hárok1 je aktuálny hárok.

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 "," prejsť na január > A10 ")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zahŕňajú názov zošita aj názov hárka, ako je táto, kde je január iné hárky v zošite.

= HYPERLINK (CELL ("adresa", január! A1), "prejdite na január > A1")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku bez použitia odkaz na úplný pracovný hárok ([Book1.xlsx]), môžete použiť to, kde CELL("address") vráti aktuálny názov zošita.

=HYPERLINK($Z$1)

Ak chcete rýchlo aktualizovať všetky vzorce v hárku, ktoré využívajú funkciu HYPERLINK s tými istými argumentmi, môžete cieľové umiestnenie prepojenia vložiť do inej bunky toho istého alebo iného hárka a potom vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK použiť absolútny odkaz na danú bunku (v podobe umiestnenie_prepojenia). Zmeny uskutočnené v cieľovom umiestnení prepojenia sa okamžite prejavia vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×