HYPERLINK (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HYPERLINK v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia hypertextového prepojenia vytvorí odkaz, ktorý prejde na iné miesto v aktuálnom zošite, alebo otvorí dokument uložený na sieťovom serveri, intranet alebo na internete. Keď kliknete na bunku obsahujúcu funkciu hypertextového prepojenia , Excel prejde na uvedené umiestnenie alebo Otvorí zadaný dokument.

Syntax

Hypertextové prepojenie (argument umiestnenie; [friendly_name])

Syntax funkcie HYPERLINK obsahuje nasledovné argumenty:

  • Link_location    Povinný argument. Cesta a názov súboru k dokumentu, ktorý sa má otvoriť. Argument link_location môže odkazovať na miesto v dokumente, napríklad na konkrétnu bunku alebo pomenovaný rozsah v excelovom hárku alebo zošite, na záložku v dokumente Microsoft Wordu. Cesta môže byť k súboru, ktorý je uložený na jednotke pevného disku. Cesta môže byť tiež cestou konvencie Universal Naming Convention (UNC) na serveri (v Microsoft Exceli pre Windows) alebo s adresou URL (Uniform Resource Locator) na internete alebo na intranete.

    Poznámka   Excel pre web funkcia hypertextového prepojenia platí len pre webové adresy (URL adresy). Umiestnenie môže byť textový reťazec uzavretý v úvodzovkách alebo odkaz na bunku, ktorá obsahuje prepojenie ako textový reťazec.

    Ak prechod zadaný v argumente umiestnenie neexistuje alebo nie je možné prejsť, po kliknutí na bunku sa zobrazí chyba.

  • Priateľský_názov    Voliteľný argument. Predstavuje text cieľového umiestnenia alebo číselnú hodnotu zobrazenú v bunke. Argument Priateľský_názov je zobrazený modrou farbou a je podčiarknutý. Ak sa priateľský_názov vynechá, v bunke sa ako text cieľového umiestnenia zobrazí argument umiestnenie_prepojenia.

    Priateľský_názov môže byť hodnota, textový reťazec, názov alebo bunka obsahujúca text cieľového umiestnenia alebo hodnoty.

    Ak argument Priateľský_názov vráti chybovú hodnotu (napríklad #HODNOTA!), v bunke sa namiesto textu cieľového umiestnenia zobrazí chyba.

Poznámka

V počítačovej aplikácii Excel vyberte bunku obsahujúcu hypertextové prepojenie bez toho, aby ste prešli na cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na bunku a podržte stlačené tlačidlo myši, kým sa ukazovateľ nezmení na krížový Kurzor výberu v Exceli , a potom uvoľnite tlačidlo myši. V Excel pre web vyberte bunku tak, že na ňu kliknete, keď je ukazovateľ šípkou. Ak chcete prejsť na cieľ hypertextového prepojenia, kliknite na položku pri ukázaní myšou.

Príklady

Príklad

Výsledok

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx"; "Kliknutím zobrazíte zostavu")

Otvorí zošit uložený na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke sa ako text prechodu na danú adresu zobrazí Kliknutím zobrazíte zostavu.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]Ročná!F10"; D1)

V hárku Ročná v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava vytvorí hypertextové prepojenie na bunku F10. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa ako text prechodu zobrazí obsah bunky D1.

=HYPERLINK("[http://priklad.microsoft.com/zostava/rozpočtová zostava.xlsx]'Prvý štvrťrok'!OddCelkom"; "Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok")

Vytvorí hypertextové prepojenie na rozsah s názvom OddCelkom v hárkuPrvý štvrťrok v zošite uloženom na adrese http://priklad.microsoft.com/zostava. V bunke hárka obsahujúcej hypertextové prepojenie sa zobrazí text Kliknutím zobrazíte bilanciu oddelenia za prvý štvrťrok.

=HYPERLINK("http://priklad.microsoft.com/Výročná správa.docx]ŠtvrťročZisk"; "Štvrťročná správa o zisku")

Ak chcete vytvoriť hypertextové prepojenie na určité konkrétne miesto vo wordovom súbore, príslušné miesto označte záložkou. V tomto príklade sa vytvára hypertextové prepojenie na záložku ŠtvrťročZisk v súbore Výročná správa.doc, ktorý je uložený na adrese http://priklad.microsoft.com.

=HYPERLINK("\\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\Výkazy\1štvrťvýk.xlsx"; D5)

Zobrazí obsah bunky B5 ako text prechodu v bunke a otvorí zošit uložený na serveri FINANČNÉ HOSPODÁRENIE v zdieľanom priečinku Výkazy. V tomto príklade sa používa cesta UNC.

=HYPERLINK("D:\FINANČNÉ HOSPODÁRENIE\1štvrťvýk.xlsx"; H10)

Otvorí zošit 1štvrťvýk.xlsx uložený v adresári Finančné hospodárenie na jednotke D a zobrazí číselnú hodnotu uloženú v bunke H10.

=HYPERLINK("[C:\Dokumenty\Môjzošit.xlsx]Bilancie")

Vytvorí hypertextové prepojenie na oblasť Bilancie v inom (externom) zošite, Môjzošit.xlsx.

= HYPERLINK ("[Zošit1. xlsx] Hárok1! A10 "," prejsť na hárok Hárok1 > A10 ")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zadajte názov zošita a názov hárka, ako je napríklad tento, pričom hárok Hárok1 je aktuálny hárok.

= HYPERLINK ("[Zošit1. xlsx] Január! A10 "," prejsť na január > A10 ")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku, zadajte názov zošita a názov hárka, ako je tento, pričom január je ďalší hárok v zošite.

= Hypertextové prepojenie (BUNKa ("adresa", január! A1), "prejsť na január > a1")

Ak chcete prejsť na iné miesto v aktuálnom hárku bez použitia úplného odkazu na hárok ([Zošit1. xlsx]), môžete použiť túto možnosť, v ktorej BUNKa ("adresa") vráti aktuálny názov zošita.

=HYPERLINK($Z$1)

Ak chcete rýchlo aktualizovať všetky vzorce v hárku, ktoré využívajú funkciu HYPERLINK s tými istými argumentmi, môžete cieľové umiestnenie prepojenia vložiť do inej bunky toho istého alebo iného hárka a potom vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK použiť absolútny odkaz na danú bunku (v podobe umiestnenie_prepojenia). Zmeny uskutočnené v cieľovom umiestnení prepojenia sa okamžite prejavia vo vzorcoch s funkciou HYPERLINK.

Poznámka:  Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Môžete nám dať vedieť, či boli tieto informácie pre vás užitočné? Tu nájdete anglický článok ako referenciu.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×