Hosťovský prístup do skupín v Office 365

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Posledná aktualizácia: Máj 2018

Hosťovský prístup do skupín v Office 365 umožňuje vám a vášmu tímu spolupracovať s ľuďmi mimo vašej organizácie, a to tak, že im udelíte prístup k skupinovým konverzáciám, súborom, pozvánkam kalendára a k poznámkovému bloku skupiny. Prístup môže hosťovi vrátane partnerov, predajcov, dodávateľov alebo konzultantov udeliť ktorýkoľvek vlastník skupiny.

Ako to funguje

Používatelia služieb Office 365 môžu na pridávanie a spravovanie hostí vo vlastných skupinách Office 365 použiť Outlook na webe alebo Outlook 2016. Hostia môžu použiť ľubovoľnú e-mailovú adresu a e-mailové konto môže byť pracovným, osobným alebo školským kontom.

Hosťovský prístup je nastavením na úrovni nájomníka a je zapnutý predvolene. Správca nájomníkov môže spravovať hostí a ich prístup k zdrojom skupiny v Office 365 pomocou prostredia PowerShell. Ďalšie pokyny nájdete na karte Spravovať.

Keď hosť dostane pozvánku, aby sa pripojil k skupine, dostane uvítací e-mail, ktorý obsahuje stručné informácie o skupine a o tom, čo môže ako člen skupiny očakávať.

Hostia dostanú uvítací e-mail

Všetky interakcie člena ako hosťa sa zobrazia prostredníctvom priečinka doručenej pošty. Hosť na lokalitu skupiny prístup nemá, môže však dostávať pozvánky kalendára, zúčastňovať sa e-mailových konverzácií a v prípade, že mu to správca nájomníkov umožnil, aj otvárať zdieľané súbory pomocou prepojenia alebo prílohy.

Súčasťou všetkých e-mailov a pozvánok kalendára skupiny, ktoré hosť dostane, je pripomenutie používania možnosti Odpovedať všetkým, prostredníctvom ktorého môže hosť skupine odpovedať, a tiež prepojenia slúžiace na zobrazenie súborov skupiny a opustenie skupiny. Príklad:

Všetky e-maily, ktoré hosť prijíma od členov skupiny, majú päty s pokynmi a prepojeniami

Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrnné informácie o tom, čo hosť môže a čo nemôže robiť.

Funkcia

Môže hosťovský používateľ vykonávať?

Vytvorenie skupiny

Nie

Pridanie alebo odstránenie členov skupiny

Nie

Odstránenie skupiny

Nie

Pridanie do skupiny

Áno, na základe pozvánky

Začatie konverzácie

Áno

Odpovedanie na konverzáciu

Áno

Vyhľadanie konverzácie

Áno

@zmienka osoby v skupine

Nie

Pripnutie alebo označenie skupiny ako obľúbenej

Nie

Odstránenie konverzácie

Áno

Označenie správ, že sa vám páčia

Nie

Spravovanie schôdzí

Nie

Zobrazenie kalendára skupiny

Nie

Úprava udalostí kalendára

Nie

Pridanie kalendára skupiny do osobného kalendára

Nie

Zobrazenie a úprava súborov skupiny

Áno, ak to povolil správca nájomníkov

Prístup k onenotovému poznámkovému bloku skupiny

Áno, prostredníctvom prepojení od členov skupiny

Prehľadávanie skupín

Nie

Hosťovský prístup je vo vašej organizácii predvolene povolený. Ak je povolený, hostí môže do skupiny v Office 365 pridať ktokoľvek v organizácii. Hostia budú mať prístup k všetkým funkciám skupiny v Office 365.

Ako správca môžete povoliť alebo zakázať hosťovský prístup k skupinám v Office 365, a to pre celú organizáciu alebo pre jednotlivé skupiny v Office 365. Môžete tiež určiť, kto môže povoliť pridávanie hostí do skupín.

Spravovanie hosťovského prístupu na portáli pre správcov

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta globálneho správcu služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Prejdite na položky Používatelia > Hosťujúci používatelia.

  Rozbaľte na navigačnej table časť Používatelia a spravujte pomocou nej svojich hosťujúcich používateľov

Ak sa už hosť v adresári nachádza (pozrite vyššie), môžete ho pridať do skupín prostredníctvom Centra spravovania pre Office alebo Centra spravovania pre Exchange.

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta globálneho správcu služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Prejdite na položky Používatelia > Hosťujúci používatelia.

  Rozbaľte na navigačnej table časť Skupiny a spravujte pomocou nej svoje skupiny

 3. Vyberte skupinu, do ktorej chcete pridať hosťa, a kliknite na položku Upraviť v časti Členovia.

  Spravovanie členstva v skupine kliknutím na položku Upraviť

 4. Vyberte meno hosťa, ktorého chcete pridať.

 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Momentálne nie je možné hostí pozývať prostredníctvom Centra spravovania pre Office ani Centra spravovania pre Exchange. Ak chcete pozvať hostí centrálne, použite radšej ukážku B2B spolupráce služby Azure Active Directory. Ďalšie informácie nájdete v téme Informácie o ukážke B2B spolupráce služby Azure AD.

V súčasnosti nie je možné hostí pridávať ani upravovať pomocou Centra spravovania pre Office ani Centra spravovania pre Exchange. Ak chcete upraviť kontá hostí (napríklad ich zobrazované meno alebo profilovú fotografiu), prejdite na portál Azure Active Directory. Ďalšie informácie nájdete v téme Pochopenie služieb Office 365 Identity a Azure Active Directory.

Správa hosťovského prístupu k skupinám v Office 365

Predvolene majú hostia prístup k súborom skupiny a OneNotu. Ak chcete túto možnosť vypnúť, je potrebné vypnúť nastavenie externého zdieľania v SharePointe na úrovni organizácie. Postup nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie externého zdieľania pre SharePoint Online v časti Správa externého zdieľania pre kolekcie lokalít skupín v Office 365.

Upozornenie: Aj v prípade, že je nastavenie externého zdieľania v SharePointe vypnuté, na základe nastavenia SharePointu možno súbory z lokalít SharePointu zdieľať s novými hosťami. Ďalšie informácie nájdete v téme Správa externého zdieľania v prostredí SharePoint Online.

Možnosť Zdieľanie je vo vašej organizácii predvolene povolená. Táto možnosť povoľuje pridávanie hostí do organizácie. Postup vypnutia:

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta globálneho správcu služieb Office 365 na lokalite https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. V navigačnej ponuke vyberte položky Nastavenia a potom Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

 3. Nastavte prepínač položky Povolenie pridávania nových hostí do mojej organizácie.

  Povolenie pridávania hostí do mojej organizácie

 1. Prihláste sa pomocou svojho konta správcu služieb Office 365 do lokality https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. V navigačnej ponuke vyberte položky Nastavenia a potom Služby a doplnky.

 3. Vyberte položku Skupiny v Office 365.

  Skupiny v Office 365

 4. Na stránke Skupiny v Office 365zapnite alebo vypnite prepínač v závislosti od toho, či chcete, aby mali ľudia mimo vašej organizácie prístup k zdrojom skupín v Office 365.

  Ak tento prepínač zapnete, zobrazí sa ďalšia možnosť. Pomocou nej môžete vlastníkom skupín povoliť pridávanie ľudí mimo organizácie do skupín v Office 365. Ak chcete, aby mohli vlastníci skupín pridávať hostí, nastavte tento prepínač na možnosť Zapnuté.

  Povolenie prístupu ku skupinám a zdrojom v Office 365 ľuďom mimo mojej organizácie

Riadenie hosťovského prístupu pomocou prostredia PowerShell

DÔLEŽITÉ: V jednom počítači nemôžete mať naraz nainštalovanú verziu Preview aj verziu GA.

Ako najvhodnejší postup odporúčame vždy používať aktuálnu verziu: odinštalovať starú verziu rozhrania AzureADPreview alebo starú verziu služby AzureAD získať najnovšiu verziu.

 1. Otvorte prostredie Windows PowerShell ako správca:

  Otvorí sa okno Windows PowerShell. Výzva C:\Windows\system32 znamená, že ste ho otvorili ako správca.

  Ako vyzerá prostredie PowerShell, keď ho otvoríte po prvýkrát.

  1. Do vyhľadávacieho panela zadajte slovné spojenie Windows PowerShell.

  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku Windows PowerShell a vyberte možnosť Spustiť ako správca.

   Otvorte prostredie PowerShell v režime Spustiť ako správca.

 2. Skontrolujte, či je nainštalovaný modul:

  Get-InstalledModule -Name "AzureAD*"

3. Ak chcete odinštalovať predchádzajúcu verziu rozhrania AzureADPreview alebo služby AzureAD, spustite tento príkaz:

  Uninstall-Module AzureADPreview

alebo

  Uninstall-Module AzureAD

4. Ak chcete nainštalovať najnovšiu verziu služby AzureAD, spustite tento príkaz:

  Install-Module AzureAD

V hlásení o nedôveryhodnom odkladacom priestore zadajte možnosť Y. Inštalácia nového modulu bude trvať približne minútu.

 1. Máte modul AzureADPreview, ktorý ste nainštalovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti Inštalácia verzie ukážky modulu Azure Active Directory pre Windows PowerShell? Nenainštalovaná najaktuálnejšia verzia ukážky je najčastejšou príčinou nefunkčnosti tohto postupu.

 2. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 3. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365
 4. Spustite tento príkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Zistite, či už máte objekt AzureADDirectorySetting. Ak áno, uložte si ID objektu. Spustite tento príkaz:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  V prípade (a LEN v tomto prípade), že rutina typu cmdlet zobrazí chybu o tom, že objekt neexistuje, vytvorte objekt použitím nasledujúcich rutín typu cmdlet:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Skopírujte objekt AzureADDirectorySetting späť do lokálnej premennej $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ide len o KÓPIU týchto nastavení. Kým ju neskopírujete SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, zmeny sa neprejavia.

 7. Nastavte možnosť, v ktorej povolíte hosťom prístup k skupinám v Office 365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Nakoniec (ako už bolo uvedené vyššie) je potrebné skopírovať nastavenia SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, aby sa prejavili zmeny:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Overte, či sa zmeny prejavili – načítajte hodnotu z objektu AzureADDirectorySetting (nestačí sa pozrieť na lokálnu kópiu v časti $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Výsledky by mali vyzerať takto:

  Možnosť AllowGuestsToAccessGroups musí byť nastavená na hodnotu True

 1. Máte modul AzureADPreview, ktorý ste nainštalovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti Inštalácia verzie ukážky modulu Azure Active Directory pre Windows PowerShell? Nenainštalovaná najaktuálnejšia verzia ukážky je najčastejšou príčinou nefunkčnosti tohto postupu.

 2. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 3. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365
 4. Spustite tento príkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Zistite, či už máte objekt AzureADDirectorySetting. Ak áno, uložte si ID objektu.

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  V prípade (a LEN v tomto prípade), že rutina typu cmdlet zobrazí chybu o tom, že objekt neexistuje, vytvorte objekt použitím nasledujúcich príkazov:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Skopírujte objekt AzureADDirectorySetting späť do lokálnej premennej $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Ide len o KÓPIU týchto nastavení. Kým ju neskopírujete SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, zmeny sa neprejavia.

 7. Nastavte možnosť, v ktorej povolíte pridávanie hostí do všetkých skupín v Office 365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Nakoniec (ako už bolo uvedené vyššie) je potrebné skopírovať nastavenia SPÄŤ do objektu AzureADDirectorySetting, aby sa prejavili zmeny:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Overte, či sa zmeny prejavili – načítajte hodnotu z objektu AzureADDirectorySetting (nestačí sa pozrieť na lokálnu kópiu v časti $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Máte modul AzureADPreview, ktorý ste nainštalovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti Inštalácia verzie ukážky modulu Azure Active Directory pre Windows PowerShell? Nenainštalovaná najaktuálnejšia verzia ukážky je najčastejšou príčinou nefunkčnosti tohto postupu.

 2. Ak ste tak ešte neurobili, otvorte vo svojom počítači okno Windows PowerShell (nezáleží na tom, či je to normálne okno Windows PowerShell alebo okno, ktoré ste otvorili vybratím možnosti Spustiť ako správca).

 3. Spustite nasledujúce príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Otvorí sa obrazovka Prihlásenie do konta. V nej sa pripojte k službe zadaním svojho konta správcu a hesla služieb Office 365 a kliknutím na položku Prihlásiť sa.

  Zadajte svoje poverenia v Office 365
 4. Spustite tento príkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Spustite tento príkaz:

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Spustite tento príkaz: Ak chcete zablokovať hosťovský prístup ku konkrétnej skupine, nastavte hodnotu False. Ak chcete hosťovský prístup ku konkrétnej skupine povoliť, nastavte hodnotu True.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Spustite tento príkaz:

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  Reťazec YourGroupEmailAddress pritom nahraďte adresou, napríklad info@contoso.com.

 8. Spustite tento príkaz:

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Synchronizácia trvá 2 až 3 minúty.

 9. Ak chcete nastavenia overiť, spustite tento príkaz:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Overenie vyzerá takto:

  Overenie

K dispozícii je možnosť povoliť alebo zablokovať hostí, ktorí používajú konkrétnu doménu. Povedzme napríklad, že vaša spoločnosť (Contoso) uzavrela partnerstvo s inou spoločnosťou (Fabrikam). Spoločnosť Fabrikam môžete pridať do svojho zoznamu povolených osôb, aby vaši používatelia mohli pridávať týchto hostí do svojich skupín.

Ďalšie informácie nájdete v téme Povolenie alebo zablokovanie hosťovského prístupu ku skupinám v Office 365.

Pre koncových používateľov

Hosť je osoba, ktorá nie je zamestnancom, študentom ani členom vašej organizácie. Nemá v rámci vašej organizácie školské ani pracovné konto.

Nie. Hosťovský prístup je súčasťou všetkých predplatných na Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise.

Nie. Ako hostí môžete pridať len ľudí, ktorí sú mimo vašej organizácie, napríklad partnerov alebo konzultantov. Ľudí v rámci svojej organizácie môžete pridať ako bežných členov skupiny.

Áno. Externé poštové kontakty sú kontakty nachádzajúce sa v globálnom zozname adries spoločnosti. Príkladom takéhoto typu kontaktu je dodávateľská spoločnosť, ktorá vašej organizácii pravidelne poskytuje služby.

Správca nájomníkov musí pred pridaním hostí povoliť nájomníkovi funkciu, ktorá hosťovanie umožňuje. Keď sa zobrazí správa „Obráťte sa na správcu“, pravdepodobne nebola funkcia umožňujúca hosťovanie ešte zapnutá. Ďalšie informácie nájdete na karte Spravovať.

Správy, ktoré sú chránené pomocou správy prístupových práv k informáciám (IRM), hostia zobrazovať nemôžu.

Oznámenie o nedoručení môžete dostať, keď odpovedáte na skupinovú správu pomocou e-mailovej adresy, ktorá je iná než adresa, akú ste použili pri pripojení alebo pridaní sa do skupiny. Ak ste sa k skupine pripojili ako adamh@contoso.com, ale odpovedáte na skupinovú správu v priečinku doručenej pošty z adresy adamh@service.contoso.com, môžete dostať oznámenie o nedoručení.

Nie. Súbor skupiny v Office 365 možno zdieľať iba s hosťami, ktorí dostali pozvánku, aby sa ku skupine pridali.

Moderná príloha je súbor uložený vo OneDrive for Business. Jedno prepojenie je určené pre všetkých príjemcov. Keďže je súbor uložený v cloude, všetci príjemcovia môžu súbor čítať a upravovať bez toho, aby bolo potrebné zosúladiť jednotlivé kópie. Ďalšie informácie nájdete v téme Inteligentnejšie prílohy.

Moderné prílohy v rámci skupiny v Office 365 je možné zdieľať len s členmi skupiny. Ak sa správa s modernou prílohou prepošle v rámci skupiny aj hosťovi, daný hosť získa k tejto prílohe prístup na základe prihlásenia sa pomocou mena používateľa a hesla. Ak sa správa prepošle používateľovi, ktorý nie je členom skupiny, používateľ nebude môcť prílohu otvoriť.

Áno. Hostia nedostanú uvítací e-mail, ale budú mať všetky oprávnenia ako ostatní hostia. Ak ste ešte migráciu distribučných zoznamov nevykonali, pozrite si tému Migrácia distribučných zoznamov do skupín v Office 365, kde nájdete ďalšie pokyny. Distribučné zoznamy, ktoré obsahujú hostí, nie je možné migrovať.

Skupiny v Yammeri pripojené v službách Office 365 v súčasnosti hosťovský prístup nepodporujú, v sieti Yammer však môžete vytvárať nepripojené (externé) skupiny. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie a spravovanie externých skupín v Yammeri.

Hostia nemusia prijímať skupinové konverzácie z niekoľkých dôvodov. Ďalšie informácie nájdete v téme Používatelia ako hostia neprijímajú skupinovú konverzáciu.

Pre správcov

 • Vlastník skupiny v Office 365 môže pridávať hostí, ak je táto možnosť v organizácii povolená.

 • Globálni správcovia môžu pridávať hostí do všetkých skupín v Office 365 v organizácii.

 • Vlastníci skupiny v Office 365 a globálni správcovia, ktorí sú vlastníkmi skupiny, môžu do skupín v Office 365 pridávať hostí cez Outlook na webe.

 • Zdieľanie súboru s hosťom na lokalite SharePoint alebo v skupine v Office 365. Informácie nájdete v téme Zdieľanie súborov skupiny.

 • Pridávanie hostí do organizácie cez B2B spoluprácu v službe Azure Active Directory. B2B spolupráca v službe Azure Active Directory umožňuje správcovi v spoločnosti pozvať a oprávniť skupinu externých používateľov tak, že nahrá súbor s hodnotami oddelenými čiarkou (CSV) s najviac 2 000 riadkami na portál B2B spolupráce. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme B2B spolupráca v službe Azure Active Directory.

Áno, globálni správcovia môžu pomocou rutín typu cmdlet prostredia Azure Active Directory PowerShell zakázať vlastnosť AllowGuestAccessToGroups objektu Company (za predpokladu, že pre lokality SharePoint je zapnuté externé zdieľanie).

Nastavenia hostí sa ukladajú v službe Azure Active Directory. Zmeny sa v celej organizácii Office 365 prejavia o 2 až 24 hodín.

Nie. Knižnicu dokumentov skupiny v Office 365 možno zdieľať iba s hosťami, ktorí dostali pozvánku, aby sa ku skupine pridali. Jednotlivé súbory skupiny však možno s hosťami zdieľať v rámci zdieľania súborov v SharePointe Online.

Áno. Ďalšie podrobnosti nájdete v téme Správa tímovej lokality pripojenej ku skupine.

Nie, jednotlivých hostí zablokovať nemožno.

Momentálne nie.

Nie, hostia, ktorí sú členmi skupiny, sa nesynchronizujú spolu so skupinou späť na lokálne servery.

Áno. Externé poštové kontakty sú kontakty nachádzajúce sa v globálnom zozname adries spoločnosti. Príkladom takéhoto typu kontaktu je dodávateľská spoločnosť, ktorá vašej organizácii pravidelne poskytuje služby.

Skupiny v Yammeri pripojené v službách Office 365 v súčasnosti hosťovský prístup nepodporujú, v sieti Yammer však môžete vytvárať nepripojené (externé) skupiny. Pokyny nájdete v téme Vytvorenie a spravovanie externých skupín v Yammeri.

Súvisiace témy

Informácie o skupinách v Office 365
Hostia nedostávajú skupinové e-mailové konverzácie
Spravovanie členstva v skupine v Centre spravovania služieb Office 365
Povolenie alebo odmietnutie hosťovského prístupu do skupín v Office 365 na základe domény hostí
Kontroly prístupu k službe Azure Active Directory

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×