HEX2BIN (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie HEX2BIN v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje šestnástkové číslo na binárne.

Syntax

HEX2BIN(číslo; [miesta])

Syntax funkcie HEX2BIN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Šestnástkové číslo, ktoré chcete skonvertovať. Číslo nesmie obsahovať viac než 10 znakov. Najvýznamnejší bit čísla je bit znamienka (40. bit sprava). Zvyšných 9 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia HEX2BIN používa najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo záporné, funkcia HEX2BIN nebude brať do úvahy argument Miesta a vráti binárne číslo dlhé 10 znakov.

  • Ak je číslo záporné, nesmie byť menšie než FFFFFFFE00. Ak je číslo kladné, nesmie byť väčšie než 1FF.

  • Ak číslo nie je platné šestnástkové číslo, funkcia HEX2BIN vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak funkcia HEX2BIN potrebuje viac miesta, než koľko jej povoľuje argument Miesta, vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia HEX2BIN vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!

  • Ak je argument Miesta záporný, funkcia HEX2BIN vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=HEX2BIN("F"; 8)

Skonvertuje hodnotu F z šestnástkovej do dvojkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 8 znakov (na začiatok čísla sa pridajú 4 nuly).

00001111

=HEX2BIN("B7")

Skonvertuje hodnotu v bunke B7 zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy.

10110111

=HEX2BIN("FFFFFFFFFF")

Skonvertuje hodnotu FFFFFFFFFF zo šestnástkovej do dvojkovej sústavy.

1111111111

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×