Hardvérové a softvérové požiadavky servera Microsoft Search Server 2008

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Dôležité: Ak nie je uvedené inak, informácie v tomto článku sa týkajú servera Microsoft Search Server 2008 aj Microsoft Search Server 2008 Express.

Konfigurácia servera Microsoft Search Server 2008 môže siahať od základnej inštalácie (samostatná konfigurácia na jednom serveri) až po rozšírenú inštaláciu, v ktorej sa používa viacero serverov (serverová farma). V tomto článku sú uvedené minimálne a odporúčané hardvérové a softvérové požiadavky pre možnosti základnej a rozšírenej inštalácie. Hardvérové a softvérové požiadavky uvedené v tomto článku sa týkajú x86 (32-bitových) aj x64 (64-bitových) systémov. Search Server 2008 nepodporuje systémy s procesormi Itanium.

Poznámka: Okrem minimálne požiadavky uvedené v tomto článku, hardvéri musí závisia od toho, k plánom dostupnosti, kapacity a výkon. V tomto článku neposkytuje návod na navrhovanie topológiu farmy alebo výberom hardvér rozšírenej architektúra požiadavkám. Informácie o navrhovaní riešenie, aby vyhovoval vašim požiadavkám, pozrite si tému plánovanie a architektúra pre Search Server 2008.

Obsah tohto článku

Softvérové požiadavky

Požiadavky na základnú inštaláciu (jeden server)

Požiadavky na rozšírenú inštaláciu (serverová farma)

Softvérové požiadavky

Operačný systém a požiadavky súčastí systému Windows

Operačný systém a požiadavky súčastí systému Windows

Odporúčame nainštalovať Search Server 2008 do počítača, ktorý má novú inštaláciu jednej z nasledujúcich položiek:

 • Niektorý z nasledujúcich operačných systémov Windows Server 2003 (32-bitová alebo 64-bitová verzia) s najnovšími balíkmi Service Pack alebo ich ekvivalentmi R2:

  • Operačný systém Windows Server 2003 Standard Edition

  • Operačný systém Windows Server 2003 Enterprise Edition

  • Operačný systém Windows Server 2003 Datacenter Edition

  • Operačný systém Windows Server 2003 Web Edition

 • Niektorý z nasledujúcich operačných systémov Windows Server 2008 (32-bitová alebo 64-bitová verzia) s najnovšími balíkmi Service Pack:

  • Operačný systém Windows Server 2008 Standard

  • Operačný systém Windows Server 2008 Enterprise

  • Operačný systém Windows Server 2008 Datacenter

  • Operačný systém Windows Web Server 2008

Po spustení nástroja Search Server Preparation Tool z inštalačnej obrazovky Štart sa nástroj stiahne, nainštaluje a aktivuje nasledujúce súčasti, ktoré sú potrebné a vhodné na splnenie požiadaviek servera Search Server 2008:

 • Windows Server 2003 SP1 (len operačné systémy Windows Server 2003)

 • Jedna z nasledujúcich možností:

  • Súčasti Windows Workflow Foundation Runtime Components a rozhranie Microsoft.NET Framework 2.0

  • Rozhranie Microsoft .NET Framework 3.0

 • Rola aplikačného servera (IIS, ASP.NET)

 • Rozšírenia webovej služby IIS, ASP.NET

Na začiatok stránky

Požiadavky na webový prehliadač

Search Server 2008 Požiadavky na webový prehliadač sú nasledovné:

Použitie webového prehliadača

Hostiteľský operačný systém

Webový prehliadač

Klientske operácie služby Windows SharePoint Services, napríklad zobrazenie lokality SharePoint

Niektorá z nasledujúcich možností:

 • Operačný systém Windows 98

 • Operačný systém Windows Millennium Edition

 • Operačný systém Windows 2000 Professional

 • Operačný systém Windows XP

 • Operačný systém Windows Server 2003

 • Operačný systém Windows Vista

 • Operačný systém Windows Server 2008

Niektorá z nasledujúcich možností:

 • Internet Explorer 6 alebo novšia verzia s najnovšími balíkmi Service Pack

 • Mozilla Firefox 1.5 alebo novšia verzia

 • Netscape 8.1 alebo novšia verzia

Prístup na internet, správa lokalít služby Windows SharePoint Services alebo zaraďovanie formulárov

Niektorá z nasledujúcich možností:

 • Operačný systém Windows 98

 • Operačný systém Windows Millennium Edition

 • Operačný systém Windows 2000 Professional

 • Operačný systém Windows XP

 • Operačný systém Windows Server 2003

 • Operačný systém Windows Vista

 • Operačný systém Windows Server 2008

Niektorá z nasledujúcich možností:

 • Internet Explorer 6 alebo novšia verzia s najnovšími balíkmi Service Pack

 • Firefox 1.5 alebo novšia verzia

 • Netscape 8.1 alebo novšia verzia

UNIX/Linux

Niektorá z nasledujúcich možností:

 • Firefox 1.5 alebo novšia verzia

 • Netscape 7.2 alebo novšia verzia

Mac OS-X

Niektorá z nasledujúcich možností:

 • Firefox 1.5 alebo novšia verzia

 • Safari 2.0 alebo novšia verzia

Na začiatok stránky

Požiadavky na základnú inštaláciu (jeden server)

Možnosť základnej inštalácie servera Search Server 2008 použite, ak chcete vytvoriť samostatnú konfiguráciu v jednom počítači. Pri základnej inštalácii sa automaticky nainštaluje a použije SQL Server 2005 Express Edition na ukladanie údajov.

Hardvérové požiadavky (základná inštalácia)

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené minimálne a odporúčané hardvérové požiadavky na nasadenie servera Search Server 2008 a systému SQL Server 2005 Express Edition pri základnej inštalácii (jeden server).

Súčasť

Minimálne

Odporúčané

Procesor

2,5 gigahertzu (GHz)

Duálne procesory, kedy každý má 3 GHz alebo viac

Pamäť RAM

2 gigabajty (GB)

4 GB

Disk

Oblasť formátovaná so systémom súborov NTFS s minimálne 3 GB voľného miesta

Oblasť formátovaná so systémom súborov NTFS s 3 GB voľného miesta a dostatkom voľného miesta pre vaše lokality SharePoint

Pripojenia k sieti

Pripojenie s rýchlosťou 56 kilobitov za sekundu (kb/s) medzi klientskymi počítačmi a serverom

Jednotka

Jednotka DVD, lokálna jednotka alebo jednotka dostupná prostredníctvom siete, na ktorú môžete skopírovať celý obsah inštalačného disku CD servera Search Server 2008

Obrazovka monitora

Rozlíšenie 1 024 × 768 alebo vyššie

Požiadavky na databázu (základná inštalácia)

Ak používate Windows Server 2003 Web Edition v prostredí s jedným serverom, môžete Search Server 2008 nainštalovať len prostredníctvom možnosti základnej inštalácie (samostatná). Dôvodom je to, že rozšírená inštalácia vyžaduje existujúcu databázu systému SQL Server, avšak SQL Server nie je možné v systéme Windows Server 2003 Web Edition nainštalovať z dôvodu obmedzení licencie na Windows.

Na začiatok stránky

Požiadavky na rozšírenú inštaláciu (serverová farma)

Hlavným rozdielom medzi inštaláciou s jedným serverom a topológiou serverovej farmy je to, že v druhom prípade môžete použiť jeden alebo viacero počítačov na hostovanie nasledujúcich jednotlivých rolí servera:

 • Aplikačný server

 • Prezentačný webový server

 • Databázový server

V tejto časti sú popísané minimálne a odporúčané systémové požiadavky pre úlohy aplikačného servera a prezentačného webového servera. Ak v jednom počítači nainštalujete viac ako jednu rolu, uistite sa, či počítač spĺňa minimálne požiadavky pre každú nainštalovanú rolu.

Poznámka: Microsoft Search Server 2008 Express možno nainštalovať v konfigurácii, ktorá neobsahuje viac ako jeden aplikačný server. (Aplikačný server sa používa na riešenie vyhľadávacích dotazov a prehľadávanie obsahu). Neexistuje žiadne obmedzenie počtu prezentačných webových serverov, ktoré je možné použiť s aplikačným serverom Search Server 2008 Express.

Hardvérové požiadavky aplikačného servera (rozšírená inštalácia)

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené minimálne a odporúčané hardvérové požiadavky na nasadenie aplikačného servera Search Server 2008.

Súčasť

Minimálne

Odporúčané

Procesor

2,5 GHz

Duálne procesory, kedy každý má 3 GHz alebo viac

Pamäť RAM

2 GB

4 GB pre aplikačný server a hostiteľské počítače so systémom SQL Server

Disk

Oblasť formátovaná s NTFS s 3 GB voľného miesta

Oblasť formátovaná s NTFS s 3 GB voľného miesta plus dostatkom voľného miesta na ukladanie údajov

Pripojenia k sieti

Pripojenie klient-server: 56 kb/s

Pripojenie klient-server: 56 kb/s alebo rýchlejšie

Pripojenie server-server: 100 megabitov za sekundu (Mb/s)

Pripojenie server-server: 1 gigabit za sekundu

Jednotka

Jednotka DVD, lokálna jednotka alebo jednotka dostupná prostredníctvom siete, na ktorú môžete skopírovať celý obsah inštalačného disku CD servera Search Server 2008

Obrazovka monitora

Rozlíšenie 1 024 × 768 alebo vyššie

Hardvérové požiadavky prezentačného webového servera (rozšírená inštalácia)

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené minimálne a odporúčané hardvérové požiadavky na nasadenie prezentačného webového servera Search Server 2008.

Súčasť

Minimálne

Odporúčané

Procesor

2,5 GHz

Duálne procesory, kedy každý má 3 GHz alebo viac

Pamäť RAM

2 GB

Viac ako 2 GB

Disk

Oblasť formátovaná s NTFS s minimálne 3 GB voľného miesta

Oblasť formátovaná s NTFS s 3 GB voľného miesta a dostatkom voľného miesta na ukladanie údajov

Pripojenia k sieti

 • Pripojenie s rýchlosťou 56 kb/s medzi klientskymi počítačmi a serverom

 • Pre pripojenia medzi počítačmi v rámci serverovej farmy, 100 Mb/s

 • Pripojenie s rýchlosťou 56 kb/s alebo vyššou medzi klientskymi počítačmi a serverom

 • Pre pripojenia medzi počítačmi v rámci serverovej farmy, 1 gigabit za sekundu

Jednotka

Jednotka DVD, lokálna jednotka alebo jednotka dostupná prostredníctvom siete, na ktorú môžete skopírovať celý obsah inštalačného disku CD servera Search Server 2008

Obrazovka monitora

Rozlíšenie 1 024 × 768 alebo vyššie

Softvérové požiadavky prezentačného webového servera (rozšírená inštalácia)

Rola prezentačného webového servera je podmnožinou roly aplikačného servera. Všetky funkcie prezentačného webového servera sú k dispozícii v aplikačnom serveri. Softvérové požiadavky na prezentačný webový server sú rovnaké ako požiadavky na aplikačný server pred pridaním zdrojov na splnenie požiadaviek na kapacitu.

Softvérové požiadavky databázového servera (rozšírená inštalácia)

Databázový server musí obsahovať systém SQL Server 2000 s balíkom SP3 alebo novšou verziou alebo SQL Server 2005 SP2 alebo novšiu verziu. Niektoré pokročilé funkcie vyžadujú službu SQL Server 2005 Analysis Services SP2 alebo novšiu verziu. Informácie o hardvérových a softvérových požiadavkách na nasadenie databázového servera so systémom SQL Server 2005 nájdete v téme Systémové požiadavky systému SQL Server 2005.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×