Hľadanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Hľadanie správy alebo položky pomocou funkcie Okamžité vyhľadávanie

Potrebujete nájsť dôležitú správu v preplnenom priečinku doručenej pošty alebo inom priečinku? Okamžité vyhľadávanie vám umožňuje rýchlo vyhľadať položky v Outlooku. Tabla Okamžité vyhľadávanie je vždy k dispozícii vo všetkých priečinkoch Outlooku ako Pošta, Kalendár a Úlohy.

Tipy na získanie ešte lepších výsledkov hľadania pomocou okamžitého vyhľadávania nájdete v téme Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania.

Čo vás zaujíma?

 1. Na navigačnom paneli v dolnej časti obrazovky kliknite na položku Pošta.

  Navigačný panel so zobrazením textu

  Ak sa to nezobrazuje, pravdepodobne je zapnutá funkcia Kompaktná navigácia, takže sa namiesto textu zobrazujú ikony, a to takto:

  Navigačný panel so zobrazením ikon

  Okrem zapnutej funkcie Kompaktná navigácia je možné aj to, že je minimalizovaná tabla priečinka, takže ikony sú usporiadané zvisle. Tablu priečinka môžete rozbaliť kliknutím na tlačidlo Minimalizovať/rozbaliť, ako je zobrazené tu:

  Zobrazenia ikon na minimalizovanej table priečinka

 2. Nájdite vyhľadávacie pole. Nachádza sa v hornej časti správ, ako je zobrazené tu:

  Vyhľadávacie pole okamžitého vyhľadávania nad správami

 3. Ak chcete nájsť slovo, ktoré sa určite nachádza v správe, alebo správu od konkrétnej osoby, zadajte dané slovo alebo meno osoby (môžete použiť meno, priezvisko alebo čiastočné mená) do vyhľadávacieho poľa. Správy obsahujúce zadané slovo alebo meno sa zobrazia vo výsledkoch so zvýrazneným hľadaným textom.

  Výsledky vyhľadávania zodpovedajúce jednému slovu

 4. Výsledky môžete ešte obmedziť zmenou vyhľadávania. Uvádzame niekoľko príkladov:

  • Zadajte slovné spojenie „vyúčtovania výdavkov“ (vrátane úvodzoviek) a nájdete správy obsahujúce presnú frázu „vyúčtovania výdavkov“.

  • Ak chcete nájsť správy obsahujúce slovo „vyúčtovania“ aj slovo „výdavkov“, nie však nevyhnutne v uvedenom poradí, zadajte slovné spojenie vyúčtovania AND výdavkov (AND musí byť zadané veľkými písmenami). Môžete použiť aj operátor OR.

  • Ak chcete nájsť správy obsahujúce slovo „vyúčtovania“, nie však slovo „výdavkov“, zadajte slovné spojenie vyúčtovania NOT výdavkov (NOT musí byť zadané veľkými písmenami).

 5. Po dokončení môžete výsledky vymazať kliknutím na tlačidlo X vo vyhľadávacom poli.

Ak ste nenašli, čo hľadáte, použite nástroje vyhľadávania na páse s nástrojmi na spresnenie vyhľadávania. Po kliknutí na vyhľadávacie pole môžete vybrať možnosť rozsahu na ľavej strane pása s nástrojmi. Keď sa rozhodnete pre rozsah, môžete vyhľadávanie ďalej spresniť výberom niektorej z možností, napríklad riadka predmetu alebo odosielateľa.

Rozsah (kde sa má hľadať): Tu môžete vybrať hľadanie v konkrétnych priečinkoch, napríklad vo všetkých poštových schránkach alebo len v aktuálne vybratom priečinku, ktorým je väčšinou Doručená pošta.

Tlačidlo Odporúčané kontingenčné tabuľky na karte Vložiť

Upraviť (čo chcete hľadať): Po výbere rozsahu môžete pridať ďalšie kritériá v skupine Upraviť. Po výbere niektorej z možností pridá Outlook do vyhľadávacieho poľa špeciálny skript, ktorým obmedzí vyhľadávanie.

GoDaddy-Konfigurácia-SRV-1-2,3,4

Pozrime sa na jednotlivé možnosti.

 • Od: filtruje výsledky hľadania tak, že sa zobrazia iba správy odoslané konkrétnou osobou. Môžete napríklad vyhľadať všetky správy odoslané od Aleny.

 • Predmet: filtruje výsledky vyhľadávania podľa riadka Predmet v e-maile. Môžete napríklad vyhľadať všetky správy, ktoré v riadku predmetu obsahujú kľúčové slovo „výdavkov“.

 • Má prílohy: zobrazí všetky správy, ktoré obsahujú prílohu.

 • Kategorizované: vyberte kategóriu a zobrazia sa všetky správy, ktoré ste označili príznakom určitej kategórie.

 • Tento týždeň: v rozbaľovacej ponuke vyberte časový rámec, ktorým spresníte výsledky hľadania na základe času prijatia správy.

 • Komu: v rozbaľovacej ponuke vyberte možnosť, ktorou vyfiltrujete výsledky podľa príjemcov e-mailu. Môže ísť napríklad o správy, kde ste boli uvedení v poli Kópia, alebo správy odoslané konkrétnej osobe.

 • Neprečítané: zobrazí všetky neprečítané správy vo vybratom priečinku.

 • Označené: zobrazí správy, ktoré ste označili príznakom na spracovanie.

 • Dôležité: zobrazí všetky správy, ktoré boli označené s vysokou dôležitosťou.

 • Ďalšie: výberom niektorej z možností v ponuke môžete ďalej spresniť výsledky hľadania. Môžete napríklad filtrovať podľa citlivosti alebo veľkosti správy.

Nezabudnite, že tieto možnosti sa dajú aj kombinovať.

Tu je príklad: Môžete vyhľadať všetky správy od Aleny, ktoré ste prijali za posledný mesiac a v riadku predmetu obsahujú kľúčové slovo „výdavkov“.

Nastavenie vyhľadávania v tomto príklade:

 1. Vyberte priečinok Doručená pošta a potom kliknite do poľa Prehľadať.

 2. Vyberte položku Podpriečinky v skupine Rozsah.

 3. Kliknite na položku Od a zvýraznený text vo vyhľadávacom poli nahraďte napísaním slova Alena.

 4. Kliknite na položku Predmet a zvýraznený text vo vyhľadávacom poli nahraďte napísaním slova výdavkov.

 5. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Tento týždeň vyberte možnosť Minulý mesiac.

  Priečinky v súboroch Archive.pst a Personal Folders.pst

Príliš veľa výsledkov? Alebo sa vám nedarí nájsť, čo hľadáte?

 1. Kliknite do vyhľadávacieho poľa.

 2. Na karte Hľadať kliknite na položky Nástroje vyhľadávania > Rozšírené vyhľadávanie.

  Rozšírené vyhľadávanie v časti Nástroje vyhľadávania

V okne Rozšírené vyhľadávanie môžete zadať oveľa zložitejšie kritériá a vyhľadávať dokonca aj v kalendári, zozname kontaktov, v poznámkach a v úlohách.

 1. Kliknite na kartu Rozšírené.

 2. V časti Zadať ďalšie kritériá kliknite na tlačidlo Pole a potom na možnosť Všetky poštové polia. Zobrazí sa ponuka polí, v ktorých môžete vyhľadávať, ako napríklad Od, Komu, Prijaté, Predmet a množstvo ďalších.

  Ponuka polí rozšíreného vyhľadávania

 3. Začnite výberom poľa a potom vyberte podmienku a hodnotu na testovanie. Príklad:

  Od/obsahuje/Eva vyhľadá správy od osoby, ktorej meno obsahuje „Eva“. Všimnite si, že ako podmienku používame obsahuje, a nie je (presne), takže nemusíme nájsť presnú zhodu. Ak je teda Evino e-mailové meno Eva Gajdošová, Od/je (presne)/Eva nebude fungovať, pretože ak by sme chceli získať presnú zhodu, museli by sme zadať Evino celé meno, Eva Gajdošová. Preto sa nám ako podmienka dokonale hodí obsahuje.

 4. Pridajte potrebný alebo požadovaný počet podmienok na testovanie. My pridáme ešte tri ďalšie:

Od | Obsahuje | Eva vyhľadá správy od osôb s menom „Eva“. Všimnite si, že sme použili podmienku obsahuje namiesto je (presne), aby sme nemuseli vyhľadať presnú zhodu. Takže ak Evino e-mailové meno je „Eva Gajdošová“, pravidlo Od | je (presne) |Eva nebude fungovať, pretože na získanie presnej zhody by bolo treba zadať celé Evino meno, teda Eva Gajdošová. V takýchto prípadoch je podmienka obsahuje praktická.

Potom pridáte povedzme aj tieto podmienky:

 • Prijaté | medzi | 1.5.2013 a 31.5.2013

 • Správa | obsahuje | rozpočet

 • Komu | obsahuje | Marek

  Vytvorenie zoznamu podmienok vyhľadávania

Outlook teraz vyhľadá správy od osoby menom Eva, ktoré boli do priečinka doručenej pošty doručené v máji 2013, pričom v tele správy sa nachádza slovo „rozpočet“, a (okrem vás) boli odoslané aj osobe menom Marek. Uvádzame priblížený pohľad na zoznam štyroch nami pridaných kritérií.

Polia, podmienky a hodnoty

Nakoniec kliknutím na položku Hľadať spustite vyhľadávanie.

Výsledky rozšíreného vyhľadávania

Ak vás neľaká myšlienka na viac než 250 výsledkov vyhľadávania, môžete toto obmedzenie obísť:

 1. Kliknite na položky Súbor > Možnosti > Vyhľadať.

 2. V časti Výsledky zrušte začiarknutie políčka Zrýchliť vyhľadávanie obmedzením počtu zobrazených výsledkov.

Čo vás zaujíma?

 1. V zobrazení navigačná tabla kliknite na priečinok, v ktorom chcete hľadať.

 2. Do poľa Okamžité vyhľadávanie zadajte hľadaný text.

  Pole Okamžité vyhľadávanie

  • Zobrazia sa položky obsahujúce zadaný text so zvýrazneným hľadaným textom.

  • Ak chcete hľadanie zúžiť, zadajte viac znakov.

 3. Ak chcete hľadanie rozšíriť a zahrnúť všetky priečinky, na konci výsledkov hľadania kliknite na položku Skúste hľadať znova.

  Poznámky: 

  • Ak chcete vrátiť kurzor do poľa Okamžité vyhľadávanie stlačte kombináciu klávesov CTRL+E.

  • Po dokončení pomocou vyhľadávania môžete vyhľadávanie vymazať kliknutím na položku Zavrieť vyhľadávanie Tlačidlo Zavrieť vyhľadávanie vedľa poľa okamžitého vyhľadávania.

  • Prehľadávajú sa aj prílohy, ale výsledky z príloh nie sú zvýraznené.

Vyhľadávanie bude presnejšie, ak pridáte ďalšie kritériá. Po kliknutí alebo zadaní údajov do poľa Okamžité vyhľadávanie sa vytvorí karta Nástroje vyhľadávania. V skupine Upraviť môžete spresniť vyhľadávanie pomocou rôznych možností kritérií.

Karta Nástroje vyhľadávania na páse s nástrojmi

Poznámka:  Pridané vyhľadávacie polia závisia od toho, v ktorej časti Outlooku sa nachádzate: v Pošte, Kalendári, Kontaktoch, Úlohách, Poznámkach, zozname priečinkov alebo v Denníku. Vyhľadávacie polia závisia aj od outlookového e-mailového profilu, ktorý práve používate. Vyhľadávacie polia sa zachovajú aj po ukončení a reštartovaní Outlooku. Vyhľadávací dotaz sa nezachová.

Desať naposledy vykonaných hľadaní sa ukladá a je možné ich opätovne použiť.

 • Kliknite do poľa Okamžité vyhľadávanie a na karte Nástroje vyhľadávania kliknite v skupine Možnosti na položku Najnovšie vyhľadávania a potom kliknite na požadované hľadané slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete znovu použiť.

  Príkaz Najnovšie vyhľadávania na páse s nástrojmi

Pozrite tiež

Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania na lepšie vyhľadávanie v Outlooku

Čo vás zaujíma?

 1. V zobrazení Pošta kliknite na priečinok, v ktorom chcete hľadať.

 2. Do poľa Okamžité vyhľadávanie zadajte hľadaný text.

  • Správy obsahujúce zadaný text sa zobrazia na table Výsledky okamžitého vyhľadávania so zvýrazneným hľadaným textom.

   Poznámka: Predvolene nie je potrebné na spustenie vyhľadávania kliknúť na tlačidlo Hľadať Obrázok tlačidla . Tlačidlo Hľadať sa aktivuje až po zrušení začiarknutia políčka Ak je to možné, pri písaní zobraziť výsledky vyhľadávania v dialógovom okne Možnosti vyhľadávania. Podrobnosti nájdete nižšie v časti tohto článku s názvom Zmena možností okamžitého vyhľadávania.

  • Ak chcete vyhľadávanie zúžiť, zadajte viac znakov.

 3. Ak chcete svoje vyhľadávanie rozšíriť a zahrnúť všetky priečinky v zobrazení Pošta, na konci výsledkov vyhľadávania kliknite na položku Skúste hľadať znova vo všetkých poštových položkách.

  Môžete tiež kliknúť na položku Všetky poštové položky v časti Poštové priečinky na navigačnej table alebo stlačiť kombináciu klávesov CTRL + ALT + A.

  Výsledky vyhľadávania

  1. Kliknite na priečinok, v ktorom chcete hľadať.

  2. Do poľa Okamžité vyhľadávanie zadajte hľadaný text.

  3. Správy obsahujúce zadaný text sa zobrazia vo výsledkoch a hľadaný text bude zvýraznený.

  4. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Okamžité vyhľadávanie a potom spustite nové vyhľadávanie.

  5. Kliknutím rozšírte vyhľadávanie na všetky priečinky v časti Pošta.

Príklady toho, ako nájsť presne to, čo hľadáte, nájdete v téme Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania na lepšie vyhľadávanie v Outlooku.

Poznámky: 

 • Ak chcete vrátiť kurzor do poľa Okamžité vyhľadávanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + E.

 • Po dokončení vyhľadávania a vyhľadaní položky v zozname výsledkov môžete vyhľadávanie vymazať. Outlook bude zobrazovať položku, na ktorú ste naposledy klikli.

 • Prehľadávajú sa aj prílohy, ale výsledky hľadania z príloh nie sú zvýraznené.

Vyhľadávanie bude presnejšie, ak pridáte ďalšie kritériá:

 1. Na table Okamžité vyhľadávanie kliknite na položku Rozšíriť tvorbu dopytu.

  Tabla Okamžité vyhľadávanie

 2. Ak chcete pridať ďalšie kritériá vyhľadávania, zadajte hľadaný text do riadkov Od, Telo správy, Predmet alebo Komu.

  Pridanie kritérií

 3. Ak chcete zobraziť ďalšie vyhľadávacie polia v nástroji na zostavovanie dopytu, kliknite na položku Pridať kritériá a potom v zozname vyberte požadované vyhľadávacie polia.

  Tip: Vyhľadávacie polia môžete v nástroji na zostavovanie dopytu aj odstrániť, a to tak, že kliknete na položku Odstrániť v zozname vyhľadávacích polí.

 4. Zadajte kritériá vyhľadávania do nových vyhľadávacích polí.

  Počas zadávania kritérií pre vyhľadávacie polia sa v poli Okamžité vyhľadávanie tieto kritériá zobrazia ako syntax vyhľadávacieho dotazu. Syntax obsahuje kritériá vyhľadávania, za ktorými nasleduje dvojbodka, a zadanú hodnotu kritéria, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Keď sa lepšie oboznámite so syntaxou vyhľadávacieho dotazu, svoj dotaz môžete zadať rovno do poľa Okamžité vyhľadávanie a nemusíte používať vyhľadávacie polia.

  Tabla Okamžité vyhľadávanie

 5. Výsledky hľadania zobrazte v zozname uvedenom pod tablou Okamžité vyhľadávanie.

  Poznámky: 

  • Pridané vyhľadávacie polia závisia od toho, v ktorej časti Outlooku sa nachádzate: v Pošte, Kalendári, Kontaktoch, Úlohách, Poznámkach, zozname priečinkov alebo v Denníku. Vyhľadávacie polia závisia aj od outlookového e-mailového profilu, ktorý práve používate. Vyhľadávacie polia sa zachovajú aj po ukončení a reštartovaní Outlooku. Vyhľadávací dotaz sa nezachová.

Program Outlook zobrazí až 10 naposledy použitých vyhľadávaní.

 • Kliknite na šípku na table Okamžité vyhľadávanie, kliknite na položku Zobraziť ponuku tably Okamžité vyhľadávanie, ukážte na položku Najnovšie vyhľadávania a potom v zozname kliknite na požadované vyhľadávanie.

  Tabla vyhľadávania

Zahrnutie podpriečinkov do okamžitého vyhľadávania

Okamžité vyhľadávanie môže vyhľadávať v každom priečinku vrátane podpriečinkov v zozname priečinkov Outlooku, ale možnosť prehľadávania všetkých priečinkov nie je predvolene zapnutá. Túto možnosť vyhľadávania je potrebné zapnúť.

 1. V ponuke Nástroje ukážte na možnosť Okamžité vyhľadávanie a kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom kliknúť na položku Možnosti vyhľadávania.

 2. V časti Tabla Okamžité vyhľadávanie vyberte položku Všetky priečinky.

Zahrnutie priečinka Odstránené položky do okamžitého vyhľadávania

Priečinok Odstránené položky nie je predvolene zahrnutý pri vyhľadávaní typu Všetky poštové položky. Ak chcete do vyhľadávania zahrnúť priečinok Odstránené položky, postupujte takto:

 1. V ponuke Nástroje ukážte na možnosť Okamžité vyhľadávanie a kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom kliknúť na položku Možnosti vyhľadávania.

 2. V časti Odstránené položky začiarknite políčko Pri hľadaní vo všetkých položkách zahrnúť správy z priečinka Odstránené položky v každom údajovom súbore.

Zahrnutie údajových súborov do vyhľadávania

Predvolene Outlook zahŕňa do vyhľadávania pomocou tlačidla Všetky poštové položky tieto údajové súbory:

 • Všetky indexované údajové súbory. Patria sem súbory osobných priečinkov (.pst) a súbory priečinkov offline (.ost). Indexovanie zabezpečuje rýchlosť pre Okamžité vyhľadávanie.

 • Súbory s údajmi programu Outlook pre predvolené e-mailové konto, bez ohľadu na to, či sú indexované.

Na zahrnutie do vyhľadávania však môžete vybrať ľubovoľné súbory s údajmi.

Všetky poštové položky

Dôležité: Výber údajových súborov, ktoré majú byť zahrnuté do vyhľadávania, sa vzťahuje iba na vyhľadávanie Všetky poštové položky, ktoré vyhľadáva v jednom alebo viacerých údajových súboroch.

Výber údajových súborov, ktoré sa majú zahrnúť do vyhľadávaní

 1. V zobrazení Pošta kliknite v časti Navigačná tabla na šípku pri položke Všetky poštové položky.

 2. Vyberte názov súboru s údajmi, ktorý chcete zahrnúť alebo vylúčiť.

  Príklad:

  • Konto POP3 môže byť určené iba pre domáce a osobné e-mailové správy a ak ste v práci, chcete prehľadávať iba pracovné e-mailové konto. Ak je to tak, zrušte začiarknutie políčka Môj domáci e-mail a vylúčte tak tento priečinok z vyhľadávania.

  • Súbor s údajmi, ktorý môžete chcieť vylúčiť z vyhľadávania, je veľký archivačný priečinok.

  • Môžete napríklad pracovať v právnickej firme a ukladať informácie o prípadoch do rôznych údajových súborov .pst, ktoré si ponecháte otvorené. Ak pracujete na konkrétnom prípade, nemusí byť potrebné zahrnúť súbory .pst pre ostatné prípady do vyhľadávania, ktoré sa týka konkrétneho prípadu.

 1. V ponuke Nástroje kliknite na položku Okamžité vyhľadávanie a potom kliknite na položku Možnosti vyhľadávania.

  Môžete tiež kliknúť na šípku na table Okamžité vyhľadávanie a potom v ponuke kliknúť na položku Možnosti vyhľadávania.

 2. Vyberte možnosti, ktoré vám vyhovujú:

  Indexovanie

  • Indexovať správy v týchto údajových súboroch     Vyberte údajové súbory, ktoré má Outlook indexovať pre vyhľadávania.

  • Zobraziť výzvu, keď môžu byť výsledky hľadania neúplné, pretože správy sa stále indexujú     Táto možnosť je predvolene vybratá. Outlook zobrazí správu na table Okamžité vyhľadávanie, keď sa oneskorí zobrazenie všetkých výsledkov hľadania, pretože Outlook ešte nedokončil indexovanie všetkých správ vo vybratých údajových súboroch. Kliknutím na správu sa otvorí dialógové okno s informáciou o počte položiek, ktoré ešte treba indexovať. Ak nechcete, aby sa tieto správy zobrazovali, zrušte začiarknutie políčka.

   Vyhľadávanie

  • Ak je to možné, pri písaní zobraziť výsledky vyhľadávania      Táto možnosť je predvolene začiarknutá. Ak nechcete, aby sa počas písania výsledky hľadania zobrazovali, zrušte začiarknutie tohto políčka. Výsledky hľadania napríklad nemusíte chcieť mať zobrazené, kým nestlačíte kláves ENTER alebo nekliknete na tlačidlo Hľadať. Tlačidlo Hľadať Obrázok tlačidla sa aktivuje až po zrušení začiarknutia tejto možnosti. Začiarknutie tohto políčka môžete chcieť zrušiť aj vtedy, ak sa výsledky hľadania nezobrazujú dosť rýchlo.

  • Zrýchliť vyhľadávanie obmedzením počtu zobrazovaných výsledkov     Táto možnosť je predvolene vybratá. Keď vyhľadávanie vráti príliš veľké množstvo výsledkov, Outlook obmedzí zobrazovaný počet, aby sa zrýchlilo vyhľadávanie, a zobrazí najnovšie položky. Outlook zobrazí správu s upozornením na toto obmedzenie na table Okamžité vyhľadávanie. Kliknutím na správu otvoríte dialógové okno a zobrazíte všetky výsledky.

  • Zvýrazniť slová, ktoré hľadám      Táto možnosť je predvolene vybratá. Ak nechcete, aby sa výsledky hľadania zvýrazňovali, zrušte začiarknutie tohto políčka. Ak chcete zmeniť farbu zvýraznenia, kliknite na položku Zmeniť a vyberte farbu v dialógovom okne Farba.

   Odstránené položky

  • Pri vyhľadávaní vo všetkých položkách zahrnúť do každého súboru s údajmi správy z priečinka Odstránené položky      Táto možnosť nie je predvolene vybratá. Toto políčko začiarknite, ak chcete zahrnúť do vyhľadávania odstránené položky pri vyhľadávaní typu Všetky poštové položky.

   Tabla Okamžité vyhľadávanie

  • Pri vyhľadávaní zobraziť výsledky z      Predvolene je vybratá možnosť Iba aktuálne vybratý priečinok. Ak chcete, aby všetky vyhľadávania zahŕňali všetky priečinky zo zoznamu priečinkov Outlooku, začiarknite políčko Všetky priečinky.

Pozrite tiež

Informácie o spresnení kritérií vyhľadávania na lepšie vyhľadávanie v Outlooku

Vynulovanie indexovania opätovným zostavením katalógu okamžitého vyhľadávania

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×