Písanie a úpravy

Hľadanie a nahradenie textu

Hľadanie a nahradenie textu

 1. Prejdite na položky Domov > Nahradiť alebo stlačte kombináciu klávesov Ctrl+H.

  Nahradiť
 2. Do poľa Hľadať zadajte slovo alebo slovné spojenie, ktoré chcete vyhľadať.

 3. Do poľa Nahradiť zadajte nový text.

 4. Vyberajte tlačidlo Hľadať ďalej, kým nenájdete slovo, ktoré chcete aktualizovať.

 5. Vyberte položku Nahradiť. Ak chcete aktualizovať všetky výskyty, vyberte tlačidlo Nahradiť všetky.

Ak chcete v hľadaní rozlišovať veľké a malé písmená, vyberte položky Ďalšie > Rozlišovať malé a veľké písmená.

Rozlišovať malé a veľké písmená

Ďalšie možnosti nájdete v časti Hľadanie a nahradenie textu.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Tip: Video nie je vo vašom jazyku? Skúste vybrať Skryté titulky Tlačidlo Skryté špeciálne titulky .

Hľadanie a nahradenie základného textu

V pravom hornom rohu dokumentu zadajte do vyhľadávacieho poľa Zadanie textu, ktorý sa má v dokumente vyhľadať slovo alebo výraz, ktorý chcete nájsť, a Word v celom dokumente zvýrazní všetky výskyty slova alebo výrazu.

Nahradenie nájdeného textu:

 1. Vyberte lupu a potom vyberte položku Nahradiť.

  Vyhľadávacie pole so zvýraznenou možnosťou Nahradiť

 2. Do poľa Nahradiť čím zadajte nový text.

 3. Vyberte položku Nahradiť všetko alebo Nahradiť.

  Tipy: 

  • Základnú tablu Hľadať a nahradiť môžete otvoriť aj klávesovou skratkou CONTROL + H.

  • Prinahrádzaní textu je vhodné vybrať možnosť Nahradiť, nie Nahradiť všetko. Vtedy môžete ešte pred nahradením každú položku skontrolovať.

Pomocou ponuky Formát môžete hľadať text so špeciálnym formátovaním, ako je napríklad tučné písmo alebo zvýraznenie.

 1. Vyberte položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. Na navigačnej table vyberte lupu.

 3. Vyberte tlačidlo Nastavenia Snímka obrazovky s ozubeným kolieskom a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia funkcie Hľadať a nahradiť.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

  Poznámky: 

  • Vyberte šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazí postup otvorenia kontextovej ponuky Formát

 4. V ponuke Formát vyberte požadovanú možnosť.

  Zobrazí možnosti kontextovej ponuky Formát

  Ak sa otvorí druhé dialógové okno, vyberte požadované možnosti a potom vyberte tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Hľadať a nahradiť vyberte položku Hľadať ďalšie alebo na položku Hľadať všetky.

Pomocou ponuky Formát môžete hľadať a nahradiť text so špeciálnym formátovaním, ako je napríklad tučné písmo alebo zvýraznenie.

 1. Vyberte položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. Na navigačnej table vyberte lupu.

 3. Vyberte tlačidlo Nastavenia Snímka obrazovky s ozubeným kolieskom a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia funkcie Hľadať a nahradiť.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

 4. V hornej časti dialógového okna vyberte položku Nahradiť.

  Poznámky: 

  • Vyberte šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazí postup otvorenia kontextovej ponuky Formát

 5. Do poľa Hľadať napíšte hľadaný text.

 6. V ponuke Formát vyberte formátovanie, ktoré chcete vyhľadať.

  Zobrazí možnosti kontextovej ponuky Formát

  Ak sa otvorí druhé dialógové okno, vyberte požadované možnosti a potom vyberte tlačidlo OK.

 7. Vyberte pole vedľa položky Nahradiť čím.

 8. V ponuke Formát vyberte formátovanie, ktorým chcete nahradiť pôvodné formátovanie. Ak sa objaví druhé dialógové okno, vyberte požadované formáty a potom vyberte tlačidlo OK.

 9. Vyberte položku Nahradiť, Nahradiť všetko alebo Hľadať ďalšie.

 1. Vyberte položky Zobraziť > Navigačná tabla.

 2. Na navigačnej table vyberte lupu.

 3. Vyberte tlačidlo Nastavenia Snímka obrazovky s ozubeným kolieskom a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia funkcie Hľadať a nahradiť.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

  Poznámky: 

  • Vyberte šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazí postup otvorenia kontextovej ponuky Formát

 4. V ponuke Špeciálne vyberte špeciálny znak, ktorý chcete vyhľadať.

  Hľadanie špeciálnych znakov

 5. Vyberte tlačidlo Hľadať ďalšie.

 1. Vyberte položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. Na navigačnej table vyberte lupu.

 3. Vyberte tlačidlo Nastavenia Snímka obrazovky s ozubeným kolieskom a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia funkcie Hľadať a nahradiť.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

  Poznámky: 

  • Vyberte šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazí postup otvorenia kontextovej ponuky Formát

 4. V hornej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť vyberte položku Nahradiť a potom vyberte pole Hľadať, ale nič doň nenapíšte. Keď neskôr vyberiete špeciálny znak, Word automaticky umiestni kód znaku do poľa za vás.

  Poznámka: Vyberte šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.
  Zobrazí postup otvorenia kontextovej ponuky Formát

 5. V ponuke Špeciálne vyberte špeciálny znak, ktorý chcete vyhľadať.

 6. Vyberte pole Nahradiť čím.

 7. V ponuke Špeciálne vyberte špeciálny znak, ktorý chcete použiť ako náhradu.

 8. Vyberte položku Nahradiť alebo Hľadať ďalšie.

 1. Vyberte položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. Na navigačnej table vyberte lupu.

 3. Vyberte tlačidlo Nastavenia Snímka obrazovky s ozubeným kolieskom a potom vyberte položku Rozšírené nastavenia funkcie Hľadať a nahradiť.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

 4. Začiarknite políčko Použiť zástupné znaky.

  Ak sa začiarkavacie políčko Použiť zástupné znaky nezobrazuje, vyberte položku Šípka nadol na získanie ďalších možností .

 5. Vyberte ponuku Špeciálne, potom zástupný znak a nakoniec zadajte prípadný ďalší text do poľa Hľadať.

  Používanie zástupných znakov v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie

 6. Vyberte tlačidlo Hľadať ďalšie.

  Tipy: 

  • Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

  • Zástupný znak môžete zadať aj priamo do poľa Hľadať namiesto výberu položky z kontextovej ponuky Špeciálne.

  • Ak chcete vyhľadať znak, ktorý je definovaný ako zástupný znak, napíšte pred daný znak opačnú lomku (\). Ak chcete nájsť napríklad otáznik, napíšte \?.

  • Na zoskupenie zástupných znakov a textu môžete použiť zátvorky, ktorými označíte poradie vyhodnocovania. Napríklad vyhľadávací reťazec <(pr)*(cia)> nájde slová „prevencia“ a „produkcia“.

  • Ak chcete nahradiť hľadaný reťazec výrazom s iným poradím, môžete výraz vyhľadať a použiť zástupný znak \n. Zadajte napríklad (Kapustová) (Elena) do poľa Hľadať a \2 \1 do poľa Nahradiť čím. Word nájde výraz Kapustová Elena a nahradí ho výrazom Elena Kapustová.

 7. Nahradenie hľadaného textu:

  1. Vyberte kartu Nahradiť a potom vyberte pole Nahradiť čím.

  2. Vyberte ponuku Špeciálne, potom zástupný znak a nakoniec zadajte prípadný ďalší text do poľa Nahradiť čím.

  3. Vyberte položku Nahradiť všetko, Nahradiť alebo Hľadať ďalšie.

   Tip: Prinahrádzaní textu je vhodné vybrať možnosť Nahradiť, nie Nahradiť všetko. Týmto spôsobom môžete potvrdiť každé nahradenie a uistiť sa, že je správne.

Hľadanie môžete spresniť pomocou ktorýchkoľvek nasledujúcich zástupných znakov.

Ak chcete vyhľadať

Položka

Príklad

Ľubovoľný jeden znak

?

s?d nájde súd aj sad.

Ľubovoľný reťazec znakov

*

s*d nájde sad aj súlad.

Jeden zo znakov uvedených v zátvorkách

[ ]

s[ey]n nájde syn a sen.

Ľubovoľný jeden znak v danom rozsahu

[-]

[k-m]az nájde kaz, laz a maz.

Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov v zátvorkách

[!]

m[!u]k nájde mak, mok, ale nie muk.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov z rozsahu uvedeného v zátvorkách

[!x-z]

t[!a-m]p nájde trp a typ, ale nenájde tep a tip.

Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Presne n výskytov znaku alebo výrazu

{ n}

do{2}kola nájde reťazec dookola, ale nie dokola.

Aspoň n výskytov znaku alebo výrazu

{ n,}

do{1,}kola nájde dokola aj dookola.

Rozsah výskytov znaku alebo výrazu

{ n, n}

10{1,3} nájde reťazce 10, 100 a 1000.

Jeden alebo viac výskytov znaku alebo výrazu

@

do@kola nájde reťazce dokola a dookola.

Slová začínajúce sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

<

<(stra) nájde reťazce strapatý aj strana, ale nie kostra.

Slová končiace sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

>

(ra)> nájde reťazec kôra a hora, ale nie radosť.

Word na webe umožňuje vyhľadať a nahradiť základný text. Môžete rozlišovať malé a veľké písmená alebo hľadať len celé slová. Podrobnejšie možnosti získate otvorením dokumentu v počítačovej verzii programu Word.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×