Hľadanie a nahradenie textu alebo formátovania vo Worde pre Mac

V dokumente môžete hľadať a nahradiť text, vrátane špeciálnych znakov (napríklad dlhé pomlčky) a prvkov dokumentu (napríklad zlomy strán). Hľadať môžete aj špeciálne formátovanie (napríklad formáty znakov a odsekov), štýly a zvýraznenie a môžete zmeniť formátovanie bez zmeny textu. Pri hľadaní textu Word zvýrazní všetky zhody v dokumente. Pri hľadaní a nahrádzaní textu môžete použiť aj zástupné znaky.

V pravom hornom rohu dokumentu zadajte do vyhľadávacieho poľa Zadanie textu, ktorý sa má v dokumente vyhľadať slovo alebo výraz, ktorý chcete nájsť, a Word v celom dokumente zvýrazní všetky výskyty slova alebo výrazu.

Nahradenie hľadaného textu:

 1. Kliknite na lupu a potom kliknite na položku Nahradiť.

  Vyhľadávacie pole so zvýraznenou možnosťou Nahradiť

 2. Do poľa Nahradiť čím zadajte nový text.

 3. Kliknite na položku Nahradiť všetko alebo Nahradiť.

  Tipy: 

  • Základnú tablu Hľadať a nahradiť môžete otvoriť aj klávesovou skratkou CONTROL + H.

  • Ak nahrádzate text, je lepšie kliknúť na položku Nahradiť namiesto položky Nahradiť všetko. Vtedy môžete ešte pred nahradením každú položku skontrolovať.

Pomocou ponuky Formát môžete hľadať text so špeciálnym formátovaním, ako je napríklad tučné písmo alebo zvýraznenie.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. V okne Navigačná tabla kliknite na lupu.

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

  Poznámky: 

  • Kliknite na šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazuje spôsob otvorenia kontextovej ponuky Formát

 4. V ponuke Formát kliknite na požadovanú možnosť.

  Zobrazenie možností kontextovej ponuky Formát

  Ak sa otvorí druhé dialógové okno, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 5. V dialógovom okne Hľadať a nahradiť kliknite na položku Hľadať ďalšie alebo na položku Hľadať všetky.

Pomocou ponuky Formát môžete hľadať a nahradiť text so špeciálnym formátovaním, ako je napríklad tučné písmo alebo zvýraznenie.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. V okne Navigačná tabla kliknite na lupu.

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

 4. V hornej časti dialógového okna kliknite na položku Nahradiť.

  Poznámky: 

  • Kliknite na šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazuje spôsob otvorenia kontextovej ponuky Formát

 5. Do poľa Hľadať napíšte hľadaný text.

 6. V ponuke Formát vyberte formátovanie, ktoré chcete vyhľadať.

  Zobrazenie možností kontextovej ponuky Formát

  Ak sa otvorí druhé dialógové okno, vyberte požadované možnosti a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Kliknite do poľa vedľa položky Nahradiť čím.

 8. V ponuke Formát vyberte formátovanie, ktorým chcete nahradiť pôvodné formátovanie. Ak sa objaví druhé dialógové okno, vyberte požadované formáty a potom kliknite na tlačidlo OK.

 9. Kliknite na jednu z položiek Nahradiť, Nahradiť všetko alebo Hľadať ďalšie.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Navigačná tabla.

 2. V okne Navigačná tabla kliknite na lupu.

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

  Poznámky: 

  • Kliknite na šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazuje spôsob otvorenia kontextovej ponuky Formát

 4. V ponuke Špeciálne kliknite na špeciálny znak, ktorý chcete hľadať.

  Hľadanie špeciálnych znakov

 5. Kliknite na položku Hľadať ďalej.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. V okne Navigačná tabla kliknite na lupu.

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

  Poznámky: 

  • Kliknite na šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.

  • Zobrazuje spôsob otvorenia kontextovej ponuky Formát

 4. V hornej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť kliknite na položku Nahradiť a potom kliknite do poľa Hľadať, ale nič nenapíšte. Keď neskôr vyberiete špeciálny znak, Word automaticky umiestni kód znaku do poľa za vás.

  Poznámka: Kliknite na šípku v dolnej časti dialógového okna Hľadať a nahradiť a zobrazia sa všetky možnosti.
  Zobrazuje spôsob otvorenia kontextovej ponuky Formát

 5. V ponuke Špeciálne kliknite na špeciálny znak, ktorý chcete hľadať.

 6. Kliknite do poľa Nahradiť čím.

 7. V ponuke Špeciálne kliknite na špeciálny znak, ktorý chcete použiť ako náhradu.

 8. Kliknite na jednu z položiek Nahradiť alebo Hľadať ďalšie.

 1. Kliknite na položky Zobraziť > Navigačná tabla.

  Karta Zobraziť so začiarknutým políčkom Navigačná tabla

 2. V okne Navigačná tabla kliknite na lupu.

 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a potom kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

  Pole Hľadať a nahradiť so zvýraznenou položkou Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia

 4. Začiarknite políčko Použiť zástupné znaky.

  Ak sa začiarkavacie políčko Použiť zástupné znaky nezobrazuje, kliknite na Šípka nadol na získanie ďalších možností .

 5. Kliknite na ponuku Špeciálne, potom na zástupný znak a nakoniec zadajte prípadný ďalší text do poľa Hľadať.

  Používanie zástupných znakov v dialógovom okne Hľadanie a nahradenie

 6. Kliknite na položku Hľadať ďalej.

  Tipy: 

  • Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

  • Zástupný znak môžete zadať aj priamo do poľa Hľadať namiesto výberu položky z kontextovej ponuky Špeciálne.

  • Ak chcete vyhľadať znak, ktorý je definovaný ako zástupný znak, napíšte pred daný znak opačnú lomku (\). Ak chcete nájsť napríklad otáznik, napíšte \?.

  • Na zoskupenie zástupných znakov a textu môžete použiť zátvorky, ktorými označíte poradie vyhodnocovania. Napríklad vyhľadávací reťazec <(pr)*(cia)> nájde slová „prevencia“ a „produkcia“.

  • Ak chcete nahradiť hľadaný reťazec výrazom s iným poradím, môžete výraz vyhľadať a použiť zástupný znak \n. Zadajte napríklad (Kapustová) (Elena) do poľa Hľadať a \2 \1 do poľa Nahradiť čím. Word nájde výraz Kapustová Elena a nahradí ho výrazom Elena Kapustová.

 7. Nahradenie hľadaného textu:

  1. Kliknite na kartu Nahradiť a potom kliknite do poľa Nahradiť čím.

  2. Kliknite na ponuku Špeciálne, potom na zástupný znak a nakoniec zadajte prípadný ďalší text do poľa Nahradiť čím.

  3. Kliknite na jednu z položiek Nahradiť všetko, Nahradiť alebo Hľadať ďalšie.

   Tip: Ak nahrádzate text, je lepšie kliknúť na položku Nahradiť namiesto položky Nahradiť všetko. Týmto spôsobom môžete potvrdiť každé nahradenie a uistiť sa, že je správne.

Hľadanie môžete spresniť pomocou ktorýchkoľvek nasledujúcich zástupných znakov.

Ak chcete vyhľadať

Použite

Príklad

Ľubovoľný jeden znak

?

s?d nájde súd aj sad.

Ľubovoľný reťazec znakov

*

s*d nájde sad aj súlad.

Jeden zo znakov uvedených v zátvorkách

[ ]

s[ey]n nájde syn a sen.

Ľubovoľný jeden znak v danom rozsahu

[-]

[k-m]az nájde kaz, laz a maz.

Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov v zátvorkách

[!]

m[!u]k nájde mak, mok, ale nie muk.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov z rozsahu uvedeného v zátvorkách

[!x-z]

t[!a-m]p nájde trp a typ, ale nenájde tep a tip.

Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Presne n výskytov znaku alebo výrazu

{ n}

do{2}kola nájde reťazec dookola, ale nie dokola.

Aspoň n výskytov znaku alebo výrazu

{ n,}

do{1,}kola nájde dokola aj dookola.

Rozsah výskytov znaku alebo výrazu

{ n, n}

10{1,3} nájde reťazce 10, 100 a 1000.

Jeden alebo viac výskytov znaku alebo výrazu

@

do@kola nájde reťazce dokola a dookola.

Slová začínajúce sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

<

<(stra) nájde reťazce strapatý aj strana, ale nie kostra.

Slová končiace sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

>

(ra)> nájde reťazec kôra a hora, ale nie radosť.

 1. Do vyhľadávacieho poľa Vyhľadávacie pole vo Worde zadajte slovo alebo výraz, ktorý chcete nájsť.

  Word v dokumente zvýrazní všetky výskyty slova alebo výrazu.

 2. Nahradenie hľadaného textu:

  1. V kontextovej ponuke lupy kliknite na položku Nahradiť.

   Kontextová ponuka Hľadať

   Použiť môžete aj klávesovú skratku COMMAND COMMAND + SHIFT + H.

  2. Do poľa Nahradiť čím zadajte nový text.

  3. Kliknite na jednu z položiek Nahradiť všetko, Nahradiť alebo Hľadať.

  Tipy: 

  • Ak nahrádzate text, je lepšie kliknúť na položku Nahradiť namiesto položky Nahradiť všetko. Týmto spôsobom môžete potvrdiť každé nahradenie a uistiť sa, že je správne.

  • Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

 1. V ponuke Úpravy ukážte na položku Hľadať a kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

 2. V kontextovej ponuke Formát kliknite na formáty, ktoré chcete nájsť.

  Ak sa kontextová ponuka Formát nezobrazuje, kliknite na položku Tlačidlo so šípkou .

 3. Ak sa objaví druhé dialógové okno, vyberte požadované formáty a potom kliknite na tlačidlo OK.

 4. Kliknite na položku Hľadať ďalej.

  Tipy: 

  • Predchádzajúce vyhľadávanie vyberiete kliknutím na položku Tlačidlo Predchádzajúce hľadanie .

  • Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

 5. Nahradenie hľadaného textu:

  1. Na karte Nahradiť kliknite do poľa vedľa položky Nahradiť čím.

  2. V kontextovej ponuke Formát kliknite na formáty, ktoré chcete nahradiť.

  3. Ak sa objaví druhé dialógové okno, vyberte požadované formáty a potom kliknite na tlačidlo OK.

  4. Kliknite na jednu z položiek Nahradiť všetko, Nahradiť alebo Hľadať.

   Tip: Ak nahrádzate text, je lepšie kliknúť na položku Nahradiť namiesto položky Nahradiť všetko. Týmto spôsobom môžete potvrdiť každé nahradenie a uistiť sa, že je správne.

 1. Na paneli s nástrojmi Štandardné kliknite na položku Zobraziť alebo skryť bočný panel  Tlačidlo bočného panela .

 2. Na bočnom paneli kliknite na tlačidlo Hľadať a nahradiť  Tlačidlo Hľadať a nahradiť .

 3. V kontextovej ponuke možností hľadania Tlačidlo Možnosti hľadania kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

 4. V kontextovej ponuke Špeciálne kliknite na požadovaný špeciálny znak.

  Ak sa kontextová ponuka Špeciálne nezobrazuje, kliknite na položku Tlačidlo so šípkou .

 5. Kliknite na položku Hľadať ďalej.

  Tipy: 

  • Predchádzajúce vyhľadávanie vyberiete kliknutím na položku Tlačidlo Predchádzajúce hľadanie .

  • Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

 6. Ak chcete nahradiť hľadané značky alebo znaky, kliknite na jedno z tlačidiel Nahradiť všetko, Nahradiť alebo Hľadať.

  Tip: Ak nahrádzate text, je lepšie kliknúť na položku Nahradiť namiesto položky Nahradiť všetko. Týmto spôsobom môžete potvrdiť každé nahradenie a uistiť sa, že je správne.

 1. V ponuke Úpravy ukážte na položku Hľadať a kliknite na položku Pokročilé možnosti hľadania a nahradenia.

 2. Začiarknite políčko Použiť zástupné znaky.

  Ak sa začiarkavacie políčko Použiť zástupné znaky nezobrazuje, kliknite na Tlačidlo so šípkou .

 3. V kontextovej ponuke Špeciálne kliknite na zástupný znak a nakoniec zadajte prípadný ďalší text do poľa Hľadať.

 4. Kliknite na položku Hľadať ďalej.

  Tipy: 

  • Prebiehajúce hľadanie zrušíte stlačením kombinácie klávesov COMMAND + BODKA.

  • Zástupný znak môžete zadať aj priamo do poľa Hľadať namiesto výberu položky z kontextovej ponuky Špeciálne.

  • Ak chcete vyhľadať znak, ktorý je definovaný ako zástupný znak, napíšte pred daný znak opačnú lomku (\). Ak chcete nájsť napríklad otáznik, napíšte \?.

  • Na zoskupenie zástupných znakov a textu môžete použiť zátvorky, ktorými označíte poradie vyhodnocovania. Napríklad vyhľadávací reťazec <(pr)*(cia)> nájde slová „prevencia“ a „produkcia“.

  • Ak chcete nahradiť hľadaný reťazec výrazom s iným poradím, môžete výraz vyhľadať a použiť zástupný znak \n. Zadajte napríklad (Kapustová) (Elena) do poľa Hľadať a \2 \1 do poľa Nahradiť čím. Word nájde výraz Kapustová Elena a nahradí ho výrazom Elena Kapustová.

 5. Nahradenie hľadaného textu:

  1. Kliknite na kartu Nahradiť a potom kliknite do poľa Nahradiť čím.

  2. Kliknite na ponuku Špeciálne, potom na zástupný znak a nakoniec zadajte prípadný ďalší text do poľa Nahradiť čím.

  3. Kliknite na jednu z položiek Nahradiť všetko, Nahradiť alebo Hľadať.

   Tip: Ak nahrádzate text, je lepšie kliknúť na položku Nahradiť namiesto položky Nahradiť všetko. Týmto spôsobom môžete potvrdiť každé nahradenie a uistiť sa, že je správne.

Hľadanie môžete spresniť pomocou ktorýchkoľvek nasledujúcich zástupných znakov.

Ak chcete vyhľadať

Použite

Príklad

Ľubovoľný jeden znak

?

s?d nájde súd aj sad.

Ľubovoľný reťazec znakov

*

s*d nájde sad aj súlad.

Jeden zo znakov uvedených v zátvorkách

[ ]

s[ey]n nájde syn a sen.

Ľubovoľný jeden znak v danom rozsahu

[-]

[k-m]az nájde kaz, laz a maz.

Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov v zátvorkách

[!]

m[!u]k nájde mak, mok, ale nie muk.

Ľubovoľný jeden znak okrem znakov z rozsahu uvedeného v zátvorkách

[!x-z]

t[!a-m]p nájde trp a typ, ale nenájde tep a tip.

Rozsahy musia byť vo vzostupnom poradí.

Presne n výskytov znaku alebo výrazu

{ n}

do{2}kola nájde reťazec dookola, ale nie dokola.

Aspoň n výskytov znaku alebo výrazu

{ n,}

do{1,}kola nájde dokola aj dookola.

Rozsah výskytov znaku alebo výrazu

{ n, n}

10{1,3} nájde reťazce 10, 100 a 1000.

Jeden alebo viac výskytov znaku alebo výrazu

@

do@kola nájde reťazce dokola a dookola.

Slová začínajúce sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

<

<(stra) nájde reťazce strapatý aj strana, ale nie kostra.

Slová končiace sa reťazcom uvedeným v zátvorkách

>

(ra)> nájde reťazec kôra a hora, ale nie radosť.

Pozrite tiež

Hľadanie a nahradenie textu a iných údajov vo Worde for Windows

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×