GROWTH (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie GROWTH v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta hodnotu odhadu exponenciálneho rastu na základe existujúcich údajov. Funkcia GROWTH vráti hodnoty y pre množinu nových hodnôt x, ktoré určíte na základe existujúcich hodnôt x a y. Funkcia hárka GROWTH sa používa aj na prispôsobenie exponenciálnej krivky existujúcim hodnotám x a y.

Syntax

GROWTH(známe_y; [známe_x]; [nové_x]; [konštanta])

Syntax funkcie GROWTH obsahuje nasledovné argumenty:

 • Známe_y    Povinný argument. Množina tých hodnôt y, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom stĺpci, potom sa každý stĺpec argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

  • Ak je pole známe_hodnoty_y v jedinom riadku, potom sa každý riadok argumentu známe_hodnoty_x považuje za samostatnú premennú.

  • Ak má niektoré čísel argumentu známe_hodnoty_y hodnotu 0 alebo je to záporné číslo, funkcia GROWTH vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Známe_x    Voliteľný argument. Nepovinná množina tých hodnôt x, ktoré vo vzťahu y = b*m^x už poznáte.

  • Pole známe_hodnoty_x môže zahŕňať jednu alebo viac množín premenných. Ak sa použije iba jedna premenná, známe_hodnoty_y a známe_hodnoty_x môžu byť rozsahy ľubovoľného tvaru, pokiaľ majú rovnaké rozmery. Ak sa použije viac premenných, argument známe_hodnoty_y musí byť vektor (t.j. rozsah s výškou jedného riadka alebo šírkou jedného stĺpca).

  • Ak nie je argument známe_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že ide o pole {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

 • Nové_x    Voliteľný argument. Nové hodnoty x, pre ktoré má funkcia GROWTH vypočítať zodpovedajúce hodnoty y.

  • Argument nové_hodnoty_x musí obsahovať stĺpec (alebo riadok) pre každú z nezávislých premenných, rovnako ako argument známe_hodnoty_x. Ak teda zaberajú známe_hodnoty_y jeden stĺpec (riadok), známe_hodnoty_x a nové_hodnoty_x musia mať rovnaký počet stĺpcov (riadkov).

  • Ak nie je argument nové_hodnoty_x zadaný, predpokladá sa, že má rovnakú veľkosť ako argument známe_hodnoty_x.

  • Ak vynecháme obe argumenty známe_hodnoty_x a nové_hodnoty_x, predpokladá sa, že sú to polia {1;2;3;...} rovnakej veľkosti ako argument známe_hodnoty_y.

 • Konštanta    Voliteľný argument. Logická hodnota určujúca, či sa má konštanta b rovnať hodnote 1.

  • Ak má argument b hodnotu TRUE alebo nie je zadaný, konštanta b sa počíta normálne.

  • Ak má argument b hodnotu FALSE, počíta sa s konštantou b = 1 a hodnoty m sa upravia tak, aby platilo y = m^x.

Poznámky

 • Vzorec, ktorého výsledkom je pole, musí byť zadaný ako vzorec poľa po vybratí správneho počtu buniek.

 • Keď zadávate konštantu poľa ako argument, ako je napríklad argument známe_hodnoty_x, musíte hodnoty v každom riadku oddeľovať bodkočiarkami. Riadky oddeľujte spätnou lomkou.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Mesiac

Jednotky

Vzorec (zodpovedajúce jednotky)

11

33 100

32 618

12

47 300

47 729

13

69 000

69 841

14

102 000

102 197

15

150 000

149 542

16

220 000

218 822

Mesiac

Vzorec (odhadované jednotky)

Vzorec použitý vo vyššie uvedenom poli C2:C7

17

320 197

=GROWTH(B2:B7;A2:A7)

18

468 536

Vzorec použitý vo vyššie uvedenom poli B9:B10

=GROWTH(B2:B7;A2:A7;A9:A10)

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×