GETPIVOTDATA (funkcia)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie GETPIVOTDATA v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti údaje uložené v kontingenčnej tabuľke. Údaje kontingenčnej tabuľky môžete použiť na načítanie súhrnných údajov z kontingenčnej tabuľky, ak sú súhrnné údaje sú zobrazené v zostave.

Poznámka : Jednoduchý vzorec GETPIVOTDATA môžete zadať rýchlo zadávať do bunky, ktorý chcete vrátiť hodnotu znamienka rovnosti (=) a následným kliknutím na bunku v kontingenčnej tabuľke, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete vrátiť.

Syntax

GETPIVOTDATA(údajové_pole; kontingenčná_tabuľka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntax funkcie GETPIVOTDATA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Údajové_pole    Povinný argument. Názov údajového poľa obsahujúceho údaje, ktoré sa majú načítať. Je uzavretý do úvodzoviek.

 • Kontingenčná_tabuľka    Povinné. Odkaz na ľubovoľnú bunku, rozsah buniek alebo pomenovaný rozsah buniek v kontingenčnej tabuľke. Tieto informácie sa používa na určenie, ktorá Kontingenčná tabuľka obsahuje údaje, ktoré chcete načítať.

 • Pole1, položka1, pole2, položka2    Voliteľné. 1 až 126 páry názvov polí a názvy položiek, ktoré popisujú údaje, ktoré chcete načítať. Dvojice môžu byť uvedené v ľubovoľnom poradí. Názvy polí a položky iné ako dátumy a čísla sú uzavreté v úvodzovkách. Pre kontingenčné tabuľky OLAP, položky môžu obsahovať názov zdroja dimenzie aj názov zdroja položky. Dvojica poľa a položky kontingenčnej tabuľky OLAP môže vyzerať napríklad takto:

  "[Produkt]";"[Produkt].[Všetky produkty].[Potraviny].[Pečivo]"

Poznámky:

 • Vo výpočtoch funkcie GETPIVOTDATA budú zahrnuté aj vypočítavané polia alebo položky a vlastné výpočty.

 • Ak kontingenčná_tabuľka je rozsah, ktorý zahŕňa dve alebo viac kontingenčných tabuliek, údaje sa načítajú z tej zostavy, ktorá bola vytvorená.

 • Ak argumenty pole a položka popisujú jednu bunku, vráti sa hodnota tejto bunky bez ohľadu na to, či ide o reťazec, číslo, chybu, a tak ďalej.

 • Ak položka obsahuje dátum, hodnota musí byť vyjadrená ako poradové číslo alebo vytvorená pomocou funkcie DATE, aby sa hodnota zachovala aj po otvorení hárka v inom nastavení. Položka odkazujúca napríklad na dátum 5. marec 1999 môže byť zadaná ako 36224 alebo ako DATE(1999;3;5). Časy môžu byť zadané ako desatinné čísla alebo pomocou funkcie TIME.

 • Ak kontingenčná_tabuľka nevyjadruje rozsah, v ktorom sa nachádza kontingenčnej tabuľky, Funkcia GETPIVOTDATA vráti #REF!.

 • Ak argumenty nepopisujú viditeľné pole alebo ak obsahujú filter zostavy, v ktorom nie sú zobrazené filtrované údaje, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!

Príklad

Nasledujúce vzorové údaje z praktických dôvodov neobsahujú skutočné údaje kontingenčnej tabuľky, k dispozícii je však snímka údajov. Príklad obsahuje vzorce a výsledky.

hárok

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Výsledok

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4)

Vráti celkový súčet poľa Obrat (49 325 EUR).

GETPIVOTDATA("Súčet obratu"; $A$4)

Takisto vráti celkový súčet poľa Obrat (49 325 EUR); názov poľa možno zadať presne podľa názvu použitého v hárku alebo iba ako základ celého výrazu (teda bez doplňujúcich výrazov, ako je napr. „Súčet“, „Počet“ atď.).

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Mesiac"; "Marec")

Vráti celkový súčet za marec (30 337 EUR).

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Mesiac"; "Marec"; "Produkt"; "Zelenina a ovocie"; "Predajca"; "Kováč")

Vráti hodnotu 10 201 EUR.

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Oblasť"; "Juh")

Vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!, pretože údaje pre oblasť Juh nie sú zobrazené.

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Produkt"; "Nápoje"; "Predajca"; "Porubská")

Vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!, pretože pre predajcu Porubská neexistuje celková hodnota obratu z predaja nápojov.

Na začiatok stránky

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×