GETPIVOTDATA (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie GETPIVOTDATA v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti údaje uložené v kontingenčnej tabuľke. Funkciu GETPIVOTDATA môžete použiť na načítanie súhrnných údajov z kontingenčnej tabuľky za predpokladu, že tieto súhrnné údaje sú v zostave kontingenčnej tabuľke viditeľné.

Poznámka: Vzorec GETPIVOTDATA môžete zadať rýchlo zadaním znamienka = (rovná sa) do bunky, do ktorej sa má vrátiť hodnota, a následným kliknutím v kontingenčnej tabuľke na bunku obsahujúcu údaj, ktorý sa má vrátiť.

Syntax

GETPIVOTDATA(údajové_pole; kontingenčná_tabuľka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntax funkcie GETPIVOTDATA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Údajové_pole    Povinný argument. Názov údajového poľa (v úvodzovkách) obsahujúceho údaje, ktoré sa majú načítať.

 • Kontingenčná_tabuľka    Povinný argument. Odkaz na ľubovoľnú bunku, rozsah buniek alebo pomenovaný rozsah buniek v kontingenčnej tabuľke. Tieto informácie určujú, ktorá kontingenčná tabuľka obsahuje údaje, ktoré sa majú načítať.

 • Pole1, položka1, pole2, položka2    Voliteľný argument. 1 až 126 dvojíc názvov polí a názvov položiek popisujúcich údaje, ktoré chcete načítať. Dvojice môžu byť uvedené v ľubovoľnom poradí. Názvy polí a položiek, ktoré sa nevzťahujú na čísla ani dátumy, sú uzavreté v úvodzovkách. V kontingenčných tabuľkách OLAP môžu položky obsahovať názov zdroja dimenzie, ako aj názov zdroja položky. Dvojica poľa a položky môže mať v kontingenčnej tabuľke OLAP napríklad nasledovný tvar:

  "[Produkt]";"[Produkt].[Všetky produkty].[Potraviny].[Pečivo]"

Poznámky:

 • Vo výpočtoch funkcie GETPIVOTDATA budú zahrnuté aj vypočítavané polia alebo položky a vlastné výpočty.

 • Ak je ako argument kontingenčná_tabuľka použitý rozsah buniek, ktorý zahŕňa dve alebo viac kontingenčných tabuliek, údaje sa načítajú z tej zostavy, ktorá bola vytvorená ako posledná.

 • Ak argumenty pole a položka popisujú jednu bunku, vráti sa hodnota tejto bunky bez ohľadu na to, či ide o reťazec, číslo, chybu a tak ďalej.

 • Ak položka obsahuje dátum, musí byť vyjadrená ako poradové číslo alebo vytvorená pomocou funkcie DATE, aby sa hodnota zachovala aj po otvorení hárka s iným miestnym nastavením. Napríklad položka odkazujúca na dátum 5. marec 1999 môže byť zadaná ako 36224 alebo ako DATE(1999,3,5). Časy možno zadať ako desatinné čísla alebo pomocou funkcie TIME.

 • Ak argument kontingenčná_tabuľka nepredstavuje rozsah, v ktorom sa nachádza kontingenčná tabuľka, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybu #ODKAZ!.

 • Ak argumenty nepopisujú viditeľné pole alebo ak obsahujú filter zostavy, v ktorom nie sú zobrazené filtrované údaje, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! .

Príklad

Nasledujúce vzorové údaje z praktických dôvodov neobsahujú skutočné údaje kontingenčnej tabuľky, k dispozícii je však snímka údajov. Príklad obsahuje vzorce a výsledky.

Hárok

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Výsledok

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4)

Vráti celkový súčet poľa Obrat (49 325 EUR).

GETPIVOTDATA("Súčet obratu"; $A$4)

Takisto vráti celkový súčet poľa Obrat (49 325 EUR); názov poľa možno zadať presne podľa názvu použitého v hárku alebo iba ako základ celého výrazu (teda bez doplňujúcich výrazov, ako je napr. „Súčet“, „Počet“ atď.).

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Mesiac"; "Marec")

Vráti celkový súčet za marec (30 337 EUR).

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Mesiac"; "Marec"; "Produkt"; "Zelenina a ovocie"; "Predajca"; "Kováč")

Vráti hodnotu 10 201 EUR.

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Oblasť"; "Juh")

Vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! , pretože údaje pre oblasť Juh nie sú viditeľné.

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Produkt"; "Nápoje"; "Predajca"; "Porubská")

Vráti chybovú hodnotu #ODKAZ! , pretože pre predajcu Porubská neexistuje celková hodnota obratu z predaja nápojov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×