GETPIVOTDATA (funkcia)

Poznámka:  Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie GETPIVOTDATA v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti údaje uložené v kontingenčnej tabuľke. Údaje kontingenčnej tabuľky môžete použiť na načítanie súhrnných údajov z kontingenčnej tabuľky, ak sú súhrnné údaje sú zobrazené v zostave.

Poznámka: Jednoduchý vzorec GETPIVOTDATA môžete zadať rýchlo zadávať do bunky, ktorý chcete vrátiť hodnotu znamienka rovnosti (=) a následným kliknutím na bunku v kontingenčnej tabuľke, ktorá obsahuje údaje, ktoré chcete vrátiť.

Syntax

GETPIVOTDATA(údajové_pole; kontingenčná_tabuľka; [pole1; položka1; pole2; položka2]; ...)

Syntax funkcie GETPIVOTDATA obsahuje nasledovné argumenty:

 • Údajové_pole    Povinný argument. Názov údajového poľa obsahujúceho údaje, ktoré sa majú načítať. Je uzavretý do úvodzoviek.

 • Kontingenčná_tabuľka    Povinné. Odkaz na ľubovoľnú bunku, rozsah buniek alebo pomenovaný rozsah buniek v kontingenčnej tabuľke. Tieto informácie sa používa na určenie, ktorá Kontingenčná tabuľka obsahuje údaje, ktoré chcete načítať.

 • Pole1, položka1, pole2, položka2    Voliteľné. 1 až 126 páry názvov polí a názvy položiek, ktoré popisujú údaje, ktoré chcete načítať. Dvojice môžu byť uvedené v ľubovoľnom poradí. Názvy polí a položky iné ako dátumy a čísla sú uzavreté v úvodzovkách. Pre kontingenčné tabuľky OLAP, položky môžu obsahovať názov zdroja dimenzie aj názov zdroja položky. Dvojica poľa a položky kontingenčnej tabuľky OLAP môže vyzerať napríklad takto:

  "[Produkt]";"[Produkt].[Všetky produkty].[Potraviny].[Pečivo]"

Poznámky:

 • Vo výpočtoch funkcie GETPIVOTDATA budú zahrnuté aj vypočítavané polia alebo položky a vlastné výpočty.

 • Ak kontingenčná_tabuľka je rozsah, ktorý zahŕňa dve alebo viac kontingenčných tabuliek, údaje sa načítajú z tej zostavy, ktorá bola vytvorená.

 • Ak argumenty pole a položka popisujú jednu bunku, vráti sa hodnota tejto bunky bez ohľadu na to, či ide o reťazec, číslo, chybu, a tak ďalej.

 • Ak položka obsahuje dátum, hodnota musí byť vyjadrená ako poradové číslo alebo vytvorená pomocou funkcie DATE, aby sa hodnota zachovala aj po otvorení hárka v inom nastavení. Položka odkazujúca napríklad na dátum 5. marec 1999 môže byť zadaná ako 36224 alebo ako DATE(1999;3;5). Časy môžu byť zadané ako desatinné čísla alebo pomocou funkcie TIME.

 • Ak kontingenčná_tabuľka nevyjadruje rozsah, v ktorom sa nachádza kontingenčnej tabuľky, Funkcia GETPIVOTDATA vráti #REF!.

 • Ak argumenty nepopisujú viditeľné pole alebo ak obsahujú filter zostavy, v ktorom nie sú zobrazené filtrované údaje, funkcia GETPIVOTDATA vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!

Príklad

Nasledujúce vzorové údaje z praktických dôvodov neobsahujú skutočné údaje kontingenčnej tabuľky, k dispozícii je však snímka údajov. Príklad obsahuje vzorce a výsledky.

Hárok s kontingenčnou tabuľkou

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Výsledok

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4)

Vráti celkový súčet poľa Obrat (49 325 EUR).

GETPIVOTDATA("Súčet obratu"; $A$4)

Takisto vráti celkový súčet poľa Obrat (49 325 EUR); názov poľa možno zadať presne podľa názvu použitého v hárku alebo iba ako základ celého výrazu (teda bez doplňujúcich výrazov, ako je napr. „Súčet“, „Počet“ atď.).

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Mesiac"; "Marec")

Vráti celkový súčet za marec (30 337 EUR).

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Mesiac"; "Marec"; "Produkt"; "Zelenina a ovocie"; "Predajca"; "Kováč")

Vráti hodnotu 10 201 EUR.

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Oblasť"; "Juh")

Vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!, pretože údaje pre oblasť Juh nie sú zobrazené.

GETPIVOTDATA("Obrat"; $A$4; "Produkt"; "Nápoje"; "Predajca"; "Porubská")

Vráti chybovú hodnotu #ODKAZ!, pretože pre predajcu Porubská neexistuje celková hodnota obratu z predaja nápojov.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×