FV (funkcia)

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Funkcia FV, jedna z finančných funkcií, vypočíta budúcu hodnotu investície na základe konštantnej úrokovej sadzby. Funkciu FV môžete použiť pri pravidelných konštantných platbách alebo pri jednorazovej platbe.

Tréner vzorcov Excelu

Pomocou tréner vzorcov Excelu môžete vyhľadať budúcu hodnotu série platieb. V rovnakom čase dozviete, ako sa používa funkcia FV vo vzorci.

Alebo použitím možnosti tréner vzorcov Excelu nájsť budúcu hodnotu typu single, jednorazovej platby.

Syntax

FV(sadzba;pobd;plt;[sh];[typ])

Podrobnejší popis argumentov funkcie FV a ďalšie informácie o funkciách anuity nájdete pri funkcii PV.

Syntax funkcie FV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba za dané obdobie.

  • Pobd    Povinný argument. Celkový počet platobných období v danom intervale.

  • Plt    Povinný argument. Platba (splátka) uskutočnená v jednotlivých obdobiach, ktorá sa nemení počas daného intervalu. V typickom prípade splátka obsahuje hodnotu istiny a úrokov, ale neobsahuje iné poplatky ani dane. Ak sa argument plt vynechá, musíte zadať argument sh.

  • Sh    Voliteľný argument. Súčasná hodnota, čiže celková čiastka, určujúca súčasnú hodnotu budúcich platieb. Ak sa tento argument vynechá, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (nula) a musíte zadať argument plt.

  • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 alebo 1, ktoré vyjadruje, kedy sú sumy splatné. Ak sa tento argument vynechá, predpokladá sa, že má hodnotu 0.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

Poznámky

  • Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov sadzba a pobd použili rovnaké jednotky. Ak mesačne splácate štvorročnú pôžičku pri ročnom úroku 12 %, potom sadzba = 12%/12 a pobd = 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom sadzba = 12% a pobd = 4.

  • Pre všetky argumenty platí, že suma, ktorú zaplatíte, ako napríklad vklady pri úsporách, je vyjadrená záporným číslom, a suma, ktorú dostanete, ako napríklad dividendy, je vyjadrená kladným číslom.

Príklady

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0.06

Ročná úroková sadzba

10

Počet splátok

-200

Čiastka splátky

-500

Súčasná hodnota

1

Splátka je splatná na začiatku obdobia (číslo 0 udáva splatnosť na konci obdobia).

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A5.

2 581,40 EUR

Príklad č. 2

Údaje

Popis

0,12

Ročná úroková sadzba

12

Počet splátok

-1 000

Čiastka splátky

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A4.

12 682,50 EUR

Príklad 3

Údaje

Popis

0,11

Ročná úroková sadzba

35

Počet splátok

-2 000

Čiastka splátky

1

Splátka je splatná na začiatku roka (číslo 0 udáva splatnosť na konci roka).

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4;; A5)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A4.

82 846,25 EUR

Príklad 4

Údaje

Popis

0.06

Ročná úroková sadzba

12

Počet splátok

-100

Čiastka splátky

-1 000

Súčasná hodnota

1

Splátka je splatná na začiatku roka (číslo 0 udáva splatnosť na konci roka).

Vzorec

Popis

Výsledok

=FV(A2/12; A3; A4; A5; A6)

Budúca hodnota investície pri podmienkach uvedených v rozsahu A2:A5.

2 301,40 EUR

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×