Funkcie pre jazyky so smerom písma sprava doľava

Balík Microsoft Office podporuje možnosti a funkcie zápisu sprava doľava pre jazyky, ktoré pri zadávaní, úpravách a zobrazovaní textu pracujú v prostredí so zápisom textu sprava doľava alebo kombinovanom zápise sprava doľava a zľava doprava. V tomto kontexte slovné spojenie jazyky so zápisom v smere sprava doľava označuje všetky systémy písania, v ktorých sa píše sprava doľava. Patria sem jazyky, v ktorých sa tvar znakov mení podľa kontextu, ako je arabčina, aj jazyky bez tejto vlastnosti. Na zápis v smere sprava doľava môžete zmeniť celé zobrazenie alebo len zápis obsahu jednotlivých súborov.

Bude potrebné povoliť jazyk klávesnice Windowsu pre jazyk so zápisom sprava doľava, ktorý chcete použiť. Pozrite i informácie o pridaní vstupného jazyka vo Windowse a povolení rozloženia klávesnice pre jazyk so zápisom sprava doľava.

Ďalšie informácie získate kliknutím na nižšie uvedený nadpis

V závislosti od uprednostňovaného prispôsobenia počítača môžete používať jeden jazyk na zobrazenie (ponuky, dialógové okná a sprievodcovia) a podľa potreby iný jazyk na písanie. Ak chcete v jazyku so zápisom sprava doľava nielen zadávať text, ale v ňom zobraziť aj ponuky a Pomocníka online, môžete nastaviť balík Office tak, aby sa zobrazoval v požadovanom jazyku. Ďalšie informácie nájdete v téme Zmena jazyka v balíku Microsoft Office.

Poznámka: Ak chcete vidieť krátke video s postupom, pozrite si toto video na lokalite YouTube, ktoré vytvoril člen komunity a ukazuje v ňom, ako na to. Zmena jazyka v balíku Office 2016.

Niektoré funkcie zápisu sprava doľava v programoch balíka Office používajú jazyk zobrazenia, aby určili smer rozloženia obrazovky a zarovnania textu v dialógových oknách. Keď v dialógovom okne Nastavenia jazykových predvolieb balíka Office zadáte používateľský jazyk zobrazenia so zápisom sprava doľava, rozloženie ponúk, dialógových okien a sprievodcov bude sprava doľava, ale nastavenie systému Microsoft Windows zostane zľava doprava.

Ak je ako jazyk zobrazenia v balíku Office (no v systéme Windows je jazyk zobrazenia angličtina) vybraná napríklad arabčina, vidíte nasledujúce zobrazenie:

Používateľské rozhranie v arabčine

Hoci ponuky sú zobrazené sprava doľava, záhlavie okna zostáva v slovenčine a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať zostávajú v pravom hornom rohu, tak ako v rozhraní zľava doprava. Ak by bolo zobrazenie systému Windowsnastavené pre jazyk so zápisom sprava doľava, jazyk záhlavia okna by sa tiež preložil a tlačidlá Zavrieť, MinimalizovaťMaximalizovať by boli v ľavom hornom rohu.

Ak pracujete hlavne v jazyku so zápisom zľava doprava, ale niekedy potrebujete vložiť text v jazyku so zápisom sprava doľava, ako jazyk zobrazenia si vyberte svoj jazyk so zápisom zľava doprava (napríklad slovenčinu) a v prípade potreby budete môcť vo väčšine programov balíka Office písať aj v jazyku so zápisom sprava doľava. Na to je potrebné v oblasti úprav nastaviť text, odrážky číslovanie so zápisom sprava doľavazapnúť rozloženie klávesnice.

Smer textu môžete zmeniť z prostredia programu balíka Microsoft Office tak, že kliknete na karte Domov v skupine Odsek na tlačidlo odseku Sprava doľava (táto možnosť sa zobrazí len ak je jazyk so zápisom sprava doľava zapnutý). Aj keď zmeníte zobrazenie tak, aby sa zobrazovalo v jazyku so zápisom sprava doľava, musíte mať zapnutý príslušný jazyk klávesnice, aby ste mohli v danom jazyku zadávať text.

Ak ako obvyklý jazyk zobrazenia používate slovenčinu, a chcete ju zmeniť na arabský jazyk, postupujte takto:

 1. Otvorte súbor programu Office, napríklad dokument programu Word.

 2. Na karte Súbor vyberte položky Možnosti > Jazyk.

 3. V dialógovom okne Nastavenie jazykových predvolieb balíka Office v zozname Jazyk úprav vyberte požadovaný arabský dialekt a potom vyberte položku Pridať.

 4. V tabuľke Výber jazykov úprav sa uistite, že pridaný arabský jazyk je zvýraznený a potom vyberte položku Nastaviť ako predvolené.

  Dôležité:  Ak nastavíte práve pridaný jazyk úprav ako predvolený, stane sa predvoleným nastavením pre všetky programy Microsoft Office.

Ak chcete písať pomocou pôvodnej klávesnice daného jazyka, je potrebné pridať príslušné rozloženie klávesnice. Keď pridáte rozloženie klávesnice pre iný jazyk a pre panel jazykov vyberiete možnosť Ukotvený na paneli úloh, na paneli úloh sa zobrazí indikátor jazyka Obrázok panela jazykov zobrazujúci aktuálny jazyk klávesnice. Napríklad indikátor jazyka pre arabčinu vyzerá takto Indikátor arabskej klávesnice .

Poznámka: Panel jazykov sa zobrazí automaticky, ak v systéme Microsoft Windows v dialógovom okne Textové služby a vstupné jazyky pridáte minimálne jeden ďalší jazyk klávesnice okrem angličtiny.

 • Ak chcete zobraziť panel jazykov, keď sa na paneli úloh zobrazuje indikátor jazyka, vyberte indikátor jazyka a potom vyberte položku Zobraziť panel jazykov.

 • Ak chcete zobraziť indikátor jazyka na paneli úloh, keď sa zobrazuje panel jazykov, vyberte položku Minimalizovať.

 • Ak chcete vybrať iný jazyk klávesnice, vyberte názov aktuálneho jazyka (na paneli jazykov) alebo indikátor jazyka a potom vyberte názov požadovaného jazyka.

Pokyny na zapnutie klávesnice pre požadovaný jazyk nájdete v téme Zapnutie alebo zmena rozloženia klávesnice.

V závislosti od potrebných jazykov môžete zadať text pomocou mapy znakov alebo kódmi znakov ASCII. Informácie o automatickom vkladaní kódov znakov ASCII pomocou galérie symbolov, nájdete v téme Vkladanie symbolov.

Ak chcete zadať len krátky text v inom jazyku a nechcete prepnúť klávesnicu, na zadanie textu môžete použiť mapu znakov. Mapa znakov je súčasťou príslušenstva systému Microsoft Windows. Môžete vybrať znak z niektorej stránky písiem jazyka so zápisom sprava doľava alebo zľava doprava, skopírovať ho do Schránky a potom vložiť znak do dokumentu. Ďalšie informácie o používaní mapy znakov na zadávanie textu nájdete v téme Používanie špeciálnych znakov (mapa znakov).

Keď je zapnutý jazyk so zápisom zľava doprava aj jazyk so zápisom sprava doľava, vo väčšine programov balíka Office sa na páse s nástrojmi zapnú tlačidlá odseku Zľava dopravaSprava doľava. Kliknutím na tieto tlačidlá môžete zmeniť smer textu pri písaní a zarovnávaní textu.

Poznámka: V programe Microsoft OneNotesú tlačidlá Zľava dopravaSprava doľava k dispozícii po kliknutí na šípku Zarovnanie odseku.

Text v programe bunka alebo pole môže byť zarovnaný doľava, na stred alebo doprava. V niektorých programoch, napríklad v programoch Access a Excel, môže byť pre smer textu vybratá možnosť Smer textu podľa kontextu.

Keď je vybratá možnosť Smer textu podľa kontextu, text a čísla sa zarovnávajú v súlade s jazykom znaku, ktorý bol zadaný ako prvý. Ak je napríklad prvý znak zadaný v jazyku so zápisom sprava doľava, text v bunke alebo poli bude zarovnaný doprava. Ak je prvý znak zadaný v jazyku so zápisom zľava doprava, text bude zarovnaný doľava. Možnosť Smer textu podľa kontextu môžete prepísať a v jednotlivých objektoch prepnúť na smer textu doľava, na stred alebo doprava.

Veľa programov s funkciami zápisu sprava doľava a programov s kombinovanými funkciami zápisu sprava doľava a zľava doprava používa kontextové pravidlá, podľa ktorých sa riadi smer textu a smer čítania textu. Polia, zoznamy a ďalšie prvky určujú kontextové pravidlá pre text, ktorý obsahujú.

Kontextové pravidlá pre smer čítania a smer textu sú nasledujúce:

 • Ak je prvý pevný znak v jazyku písanom zľava doprava, smer čítania je tiež zľava doprava a text je zarovnaný doľava.

 • Ak je prvý pevný znak v jazyku písanom sprava doľava, smer čítania je tiež sprava doľava a text je zarovnaný doprava.

 • Ak sú zadané iba neutrálne znaky, smer čítania aj smer textu sa budú riadiť podľa smer odseku (ten môže byť zľava doprava alebo sprava doľava), kým nie je zadaný prvý pevný znak.

Pri každej zmene prvého pevného znaku z jazyka so zápisom zľava doprava na jazyk so zápisom sprava doľava a naopak sa rovnako zmenia aj smer čítania a smer zarovnania.

V programoch na spracovanie textu, ako je program Word, je možné vyberať, vyhľadávať a nahrádzať jednotlivé znaky diakritiky a jednotlivé znaky arabského písma bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú spojené. Každé spojenie alebo diakritické znamienko sa považuje za samostatnú jednotku slova v jazyku so zápisom sprava doľava.

Nasledujúci príklad znázorňuje výber arabského slova, ktoré obsahuje ligatúry troch znakov (postupný výber jednotlivých znakov).

Slovo s jednou vybratou ligatúrou

Slovo s dvoma vybratými ligatúrami

Slovo s tromi vybratými ligatúrami

Indické jazyky, ako je napríklad bengálčina, gudžarátčina, hindčina, kannadčina, malajálamčina, maráthčina, pandžábčina, tamilčina a telugčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť pri zápise textu v týchto jazykoch. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Jazyky so zápisom sprava doľava

Funkcie vyhľadávania a nahrádzania prehľadávajú text v poradí, v akom bol zadaný do poľa Hľadať, a nie v poradí, v akom sa zobrazuje. Toto vám umožňuje vyhľadávať reťazce textu so zápisom sprava doľava bez ohľadu na smer odseku. Môžete tiež vyhľadávať zhodné znaky, ktoré obsahujú alebo neobsahujú znaky kashida (len pre arabčinu), alef hamza (len pre arabčinu) alebo diakritika, ako je napríklad hebrejské niqqud. Zoznam kódov znakov ASCII a Unicode nájdete v téme Vloženie symbolov a znakov latinky s kódovaním ASCII alebo Unicode.

Indické jazyky

Indické jazyky, ako je napríklad bengálčina, gudžarátčina, hindčina, kannadčina, malajálamčina, maráthčina, pandžábčina, tamilčina a telugčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť pri zápise textu v týchto jazykoch. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Jazyky juhovýchodnej Ázie

Jazyky juhovýchodnej Ázie, ako je napríklad thajčina a vietnamčina, nemusia byť kompatibilné s každou možnosťou vyhľadávania, ktorá je k dispozícii v balíku Microsoft Office. Napríklad možnosti Rozlišovať malé a VEĽKÉ písmená a Hľadať iba celé slová nie je možné použiť v texte so znakmi jazyka juhovýchodnej Ázie. Tieto možnosti je však možné použiť na vyhľadanie zhodných znakov latinky v rovnakom dokumente.

Pozrite tiež

Kontrola pravopisu a gramatiky v inom jazyku

Zmena jazyka balíka Microsoft Office

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×