Funkcie na zjednodušenie ovládania

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Poznámka: Tento článok už splnil svoju úlohu a čoskoro ho odstránime. S cieľom predísť hláseniam Stránka sa nenašla odstraňujeme známe prepojenia. Ak ste vytvorili prepojenia na túto stránku, odstráňte ich, spoločne tak prispejeme k prepojenému webu.

Pri práci s SharePoint Foundation 2010 lokality, môžete vykonať väčšinu úloh pomocou funkcie zjednodušenia ovládania, napríklad pomocou klávesových skratiek. Okrem funkcií a pomôcok systému Microsoft Windows, funkcie opísané v tomto článku lokality lepšie sprístupniť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Poznámka: Informácie v tejto téme sa vzťahuje iba na používateľov, ktorí získavajú licencie na produkty spoločnosti Microsoft v Spojených štátoch. Ak ste získali tento produkt mimo územia USA, váš balík obsahuje kartu s informáciami Pobočková Microsoft technickej podpory služieb telefónne čísla a adresy. Môžete kontaktovať pobočku spoločnosti zistiť, či typ produkty a služby tu opísané sú k dispozícii vo vašej oblasti. Ďalšie informácie, ktoré sú k dispozícii v iných jazykoch vrátane japončiny a francúzštiny, v téme http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

Obsah tohto článku

Režim jednoduchšieho prístupu

Klávesové skratky

Navigácia

Hlavičky

Obrázky, alternatívny text a nastavenia zobrazenia

Používanie pomocných technológií

Používanie Pomocníka

Funkcie vášho webového prehľadávača

Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania

Režim jednoduchšieho prístupu

Na lokalite SharePoint je väčšina prvkov používateľského rozhrania, napríklad prepojenia, ovládacie prvky formulára a tlačidlá, navrhnutých tak, aby aktívne používali súčasť MSAA (Microsoft Active Accessibility). MSAA umožňuje používateľom s postihnutím pracovať s obsahom prostredníctvom pomocných technológií, ako sú napríklad čítače obrazovky. Ide o zariadenia, ktoré používajú elektronicky vytvorenú reč alebo Braillovo písmo na popis prvkov, ktoré slabozrakí alebo nevidiaci používatelia na obrazovke počítača alebo na webovej lokalite nevidia. Keďže niektoré vlastné prvky používateľského rozhrania nepoužívajú vlastnosti MSAA, môžete zapnúť režim jednoduchšieho prístupu. Tento režim poskytuje vlastné ovládacie prvky, ktoré sú ekvivalentom štandardných ovládacích prvkov HTML. Používatelia pomocných technológií potom môžu pracovať s vlastnými ovládacími prvkami.

Poznámka: Režim jednoduchšieho prístupu nepovoľuje náhradné verzie každého prvku používateľského rozhrania. Ak niekto z vašej organizácie napríklad prispôsobí lokalitu SharePoint tak, že pridá vlastný ovládací prvok, zapnutie režimu jednoduchšieho prístupu automaticky nevytvorí náhradnú verziu tohto ovládacieho prvku.

Režim jednoduchšieho prístupu sa Zapnutie alebo vypnutie stlačením klávesu TAB ihneď po aktivovaní na stránke v prehliadači. Stláčajte kláves TAB, kým sa nedostanete na prepojenie Zapnúť režim jednoduchšieho prístupu alebo vypnúť režim jednoduchšieho prístupu, a potom stlačte kláves ENTER. Hoci prepojenie zapnúť režim jednoduchšieho prístupu je prvý prvok v poradí prvkov, ktoré znamená, že je prvú možnosť, ktorá využívate na stránke, budete musieť viac než jedenkrát stláčaním klávesu TAB sa aktivuje funkcia. Je to preto prehliadača ponuky a panely s nástrojmi môžu mať pôvodne aktívny dôraz. Režim jednoduchšieho prístupu zmení tak, že stránky vykresľuje pre vás, nie pre ostatných používateľov lokality. Keďže je to miestne nastavenie, nikto okrem vás nevie, či ste zapli Toto nastavenie. Režim jednoduchšieho prístupu zostane zapnuté, kým ju vypnúť alebo zavrite prehliadač. Režim jednoduchšieho prístupu umožňuje tak, aby ich pre zlepšenie spolupráce s pomocné technológie, napríklad čítače obrazovky optimalizuje bude mať k dispozícii tieto položky:

 • Ponuky    Namiesto zobrazenia rozbaľovacej ponuky s možnosťami pre súbory v knižnici dokumentov sa otvorí nové okno prehľadávača, ktoré obsahuje všetky položky ponuky v tvare hypertextových prepojení. Tento formát dokážu pomocné technológie jednoduchšie interpretovať.

 • Optimalizované polia    Niektoré polia sa v pomocných technológiách ťažko interpretujú. Keď je zapnutý režim jednoduchšieho prístupu, tieto polia sú nahradené poľami, ktoré sú optimálne upravené pre pomocné technológie. Niektoré zoznamy lokality SharePoint napríklad podporujú rozšírené textové polia, ktoré používateľom umožňujú pridať formátovaný text, obrázky, tabuľky a hypertextové prepojenia. Spôsob, akým sa tieto polia zobrazujú v prehľadávači, spôsobuje, že ich niektoré pomocné technológie nedokážu prečítať. Keď je zapnutý režim jednoduchšieho prístupu, tieto polia sú nahradené štandardnými textovými poľami, ktoré sú kompatibilné s pomocnými technológiami.

  V režime jednoduchšieho prístupu sú okrem rozšírených textových polí nahradené aj niektoré iné typy polí.

  Zoznam polí a náhradných polí v režime jednoduchšieho prístupu

  Pole v štandardnom režime

  Náhradné pole v režime jednoduchšieho prístupu

  Rozšírené textové pole

  Textové pole s viacerými riadkami.

  Súhrnné grafy (pre dotazníky)

  Tabuľka s hlavičkami tabuľky.

  Ganttov graf (v zozname projektov)

  Tabuľka s hlavičkami tabuľky.

  Tabuľka s hlavičkami sa zobrazuje aj pod Ganttovým grafom v štandardnom režime.

  Výber kontaktov

  Textové pole.

Poznámka: Režim jednoduchšieho prístupu neobmedzuje funkčnosť, ale naopak, povoľuje alternatívne metódy zobrazovania prvkov stránok tak, aby boli kompatibilné s pomocnými technológiami.

Na začiatok stránky

Klávesové skratky

Mnohé z funkcií a príkazov sú dostupné priamo pomocou klávesnice. Stláčaním klávesu TAB a kombinácie klávesov SHIFT+TAB sa môžete smerom dopredu a dozadu posúvať na jednotlivé prvky na stránke. Existujú aj klávesové skratky pre množstvo príkazov. Ďalšie informácie nájdete v článku Klávesové skratky.

Na začiatok stránky

Navigácia

Prvky stránky a navigácie na lokalite vrátane pása s nástrojmi sú zoradené v logickom a intuitívnom poradí. Poradie prvkov je poradím, v ktorom možno presunúť dôraz z jedného prvku používateľského rozhrania na ďalší stláčaním klávesu TAB. Okrem toho, prvými troma možnosťami v  poradí prvkov sú Zapnúť režim jednoduchšieho prístupu, Preskočiť príkazy pása s nástrojmi a Prejsť na hlavný obsah . Režim jednoduchšieho ovládania sa zapína stlačením klávesu TAB po aktivácii stránky v prehľadávači a následným stlačením klávesu ENTER, ktorým sa aktivuje príkaz. Navyše, ak chcete preskočiť pás s nástrojmi a prejsť priamo na navigačné prepojenia alebo preskočiť navigačné prepojenia a prejsť priamo na oblasť hlavného obsahu stránky, môžete tak urobiť stláčaním klávesu TAB dovtedy, kým sa nedostanete na prepojenie Preskočiť príkazy pása s nástrojmi alebo Prejsť na hlavný obsah a následným stlačením klávesu ENTER aktivovať príkaz.

Okrem toho, stránky na lokalite SharePoint majú ponuku umiestnenia stránky, ktorá sa aktivuje stlačením tlačidla Posunúť nahor na páse s nástrojmi, aby ste zistili, kde v hierarchii lokality alebo kolekcie lokalít sa nachádzate. Tlačidlo Posunúť nahor je zobrazené na vrchu väčšiny stránok vedľa ponuky Akcie lokality. Ak napríklad hľadáte priečinok s názvom Zostavy v knižnici zdieľaných dokumentov pre lokalitu Contoso, ponuka umiestnenia môže zobraziť Contoso navrchu, v ďalšom riadku Zdieľané dokumenty a v ďalšom riadku Zostavy.

Na začiatok stránky

Hlavičky

Hlavičky tabuľky    Tabuľkové údajové tabuľky používajú bunky hlavičiek tabuľky (značky TH). Napríklad na stránke Oznamy v predvolenom zobrazení Všetky položky obsahujú bunky hlavičiek tabuľky hlavičky stĺpcov Názov a Upravené. Bunky hlavičiek tabuľky umožňujú používateľom pochopiť štruktúru tabuľky a zjednodušujú čítanie používateľom, ktorí používajú pomocné technológie.

Nadpis značky    Značky sa používajú na lokalitách vyjadrenie štruktúry stránky používateľom pomocných technológií. Značky hlavičiek (H1, H2, H3 a H4) zostavenie logického prehľadu obsahu na stránke. Ak používate nástroj na zjednodušenie ovládania napríklad čítač obrazovky môžete nakonfigurovať ju prečítať iba značky hlavičiek na stránke. Tento virtuálny prehľadu nadpis značky pomáha zlepšiť čitateľnosť obsahu stránky. Napríklad Domovská stránka lokality obsahuje jednu značku H1, ktorá obsahuje názov lokality, značku H2, ktorá obsahuje názov stránky, značku H3 v blízkosti prepojenia Zobraziť obsah celej lokality a značky H3 názvu každej webovej časti. Používatelia niektorých pomocných technológií môžete načítať prehľad na základe týchto značiek a použiť ho jednoducho pochopiť rozloženie stránky a prejdite na položky, ktoré chcú.

Na začiatok stránky

Obrázky, alternatívny text a nastavenia zobrazenia

Alternatívny text a názvy obrázkov    Používatelia so zrakovým postihnutím nevidia obrázky (napríklad súbory vo formátoch JPEG, GIF alebo PNG) a spoliehajú sa na používanie alternatívneho textu pre obrázky na lokalite. Alternatívny text pre obrázky je nastavený s atribútom ALT vnútri značky IMG. Bez dobre napísaného a informatívneho alternatívneho textu používatelia s poškodeným zrakom nepochopia význam obrázka na stránke. Alternatívny text sa zobrazí v prehľadávači aj v prípade, že sa obrázok nenačíta alebo prehľadávač nemá povolené zobrazovanie obrázkov. Lokality SharePoint používajú popisný ALT text pre obrázky, ktoré poskytujú používateľom význam alebo dôležité informácie. Obrázky, ktoré sa používajú ako medzera alebo nemajú žiadnu informačnú hodnotu, obsahujú atribút ALT=""., ktorý pomocným technológiám oznamuje, že obrázky neobsahujú žiaden obsah ani informácie.

Okrem toho, keď odovzdávate súbor s obrázkom na lokalitu, môžete k nemu pridať alternatívny text. Pri tvorbe lokality so zjednodušeným ovládaním je pridávanie takéhoto textu zásadné. Napríklad webová časť Obrázok lokality obsahuje pole, do ktorého môžete po pridaní obrázka zadať vlastný alternatívny text. Keď pridávate obrázky do knižnice obrázkov, môžete definovať vlastný alternatívny text pre dané obrázky.

V zriedkavých prípadoch sa po kliknutí na prvok otvorí nové okno prehľadávača. Alternatívny text pre obrázky, ktoré otvárajú nové okná, a atribúty názvov pre hypertextové prepojenia, po kliknutí na ktoré sa otvorí nové okno, obsahuje ďalšie informácie, ktoré umožňujú používateľovi zistiť, že sa otvorí nové okno. Napríklad atribút názvu hypertextového prepojenia, ktoré otvorí nové okno, obsahuje text (nové okno).

Podpora farebných schém s vysokým kontrastom    Stránky na lokalite SharePoint sú navrhnuté tak, aby sa pri použití farebnej schémy s vysokým kontrastom zobrazovali správne.

Na začiatok stránky

Používanie pomocných technológií

Niektoré pomocné technológie nemusia s určitými prvkami na stránkach lokality správne fungovať. Ak sa vyskytnú problémy, riešenie môžete nájsť v nasledujúcich informáciách a zdrojoch.

Poznámka: Používateľom pomocných technológií sa odporúča, aby si zapli režim jednoduchšieho prístupu. Tento režim umožňuje používateľom pracovať s prvkami lokality SharePoint prostredníctvom pomocných technológií, akými sú napríklad čítače obrazovky.

Práca s nástrojom Windows Rozpoznávanie reči v systéme Windows Vista a Windows 7

Nástroj systému Windows Rozpoznávanie reči je určený na zjednodušenie ovládania a je dostupný v operačnom systéme Windows Vista. Rozpoznávanie reči systému Windows umožňuje používateľom vykonávať akcie slovne namiesto používania klávesnice alebo myši.

V niektorých ponukách na stránke služby SharePoint vrátane ponúk Nové, Odovzdať, Vitajte Používateľ a rozbaľovacej ponuky možností, ktoré sú dostupné pre súbory v knižnici dokumentov, sa zistili problémy s používaním funkcie Rozpoznávanie reči systému Windows.

Ak chcete k týmto ponukám pristupovať pomocou nástroja Windows Rozpoznávanie reči, aktivovať viac Režim jednoduchšieho prístupu nasledujúcim spôsobom:

 1. V prehľadávači otvorte domovskú stránku lokality a niekoľkokrát povedzte „Stlačiť tabulátor", kým sa nezobrazí prepojenie Zapnúť režim jednoduchšieho prístupu.

 2. Povedzte „Stlačiť ENTER“.

 3. Ak chcete použiť ponuku rozdeleného tlačidla, napríklad tlačidlo Nové alebo Odovzdať na paneli s nástrojmi zoznamu, alebo ak chcete použiť ponuku možností pre dokument v knižnici dokumentov, najskôr prvok aktivujte. Povedzte „Stlačiť tabulátor“ a potom povedzte „Stlačiť ALT šípka nadol“.

  Otvorí sa nové okno prehľadávača, ktoré obsahuje prepojenia z ponuky.

Poznámka: V prípade ponúk, ktoré majú viac ako jeden príkaz, povedzte „Stlačiť ALT šípka nadol“.

Na začiatok stránky

Používanie Pomocníka

Niektoré pomocné technológie, napríklad čítače obrazovky nemusí fungovať s rozbaľovacími prepojeniami v Pomocníkovi online. Ak sa vyskytnú problémy, skúste nainštalovať Microsoft Internet Explorer 7 alebo Internet Explorer 8. Ďalšie informácie nájdete v téme Webová lokalita Internet Explorera.

Poznámka: Hypertextové prepojenia v tejto téme vás prepoja na web, odtiaľ sa však môžete kedykoľvek vrátiť späť do okna Pomocníka.

Na začiatok stránky

Funkcie vášho webového prehľadávača

Webový prehľadávač má funkcie, ktoré zlepšujú čitateľnosť stránok. Ďalšie informácie o funkciách na zjednodušenie ovládania vo vašom webovom prehľadávači nájdete v Pomocníkovi prehľadávača v témach, ktoré popisujú nastavenie preferovaného písma a farieb. Ak nepoužívate prehľadávač Internet Explorer, v obsahu Pomocníka si vyhľadajte tému Zjednodušenie ovládania.

Na začiatok stránky

Ďalšie informácie o zjednodušení ovládania

Webová lokalita Microsoft Accessibility poskytuje informácie o pomocných technológií pre zlepšiť kvalitu života ľuďom s postihnutím. Informácie na tejto stránke užitočné pre osoby s postihnutím a ich priateľov a členov rodiny, ľudí v príslušných organizáciách, pedagógom, a podporuje.

Mesačný elektronický bulletin je k dispozícii, ktoré vám pomôžu udržať aktuálne so zjednodušeným ovládaním o produktoch spoločnosti Microsoft. Prihlásenie na odber, navštívte blog o Prihlásenie na odber bulletinu Accessibility Update.

Ďalšie informácie o vytváraní obsahu webových stránok, označovať štandardmi zjednodušenia ovládania vyvinuté organizáciou World Wide Web Consortium.

Na začiatok stránky

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×