Funkcie DMin, DMax

Pomocou funkcií DMin a DMax môžete určiť minimálne a maximálne hodnoty, ktoré sa nachádzajú v zadanej množine záznamov (doména). Použite funkcie DMin a DMax v týchto prostrediach: modul Visual Basic for Applications (VBA), makro, výraz dotazu alebo vypočítavaný ovládací prvok.

Funkcie DMin a DMax môžete napríklad použiť vo vypočítaných ovládacích prvkoch v zostave a zobraziť najnižšie a najvyššie objednávky pre konkrétneho zákazníka. Funkciu DMin môžete tiež použiť vo výraze dotazu na zobrazenie všetkých objednávok so zľavou, ktorá je väčšia ako minimálna možná zľava.

Syntax

DMin ( výraz , doména [, kritériá] )

DMax ( výraz , doména [, kritériá] )

Funkcie DMin a DMax majú tieto argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určujúci pole, pre ktoré chcete nájsť minimálnu a maximálnu hodnotu. Môže to byť reťazcový výraz, ktorý určí pole v tabuľke alebo v dotaze, alebo to môže byť výraz, ktorý vykoná výpočet s údajmi v poli. Do argumentu výraz môžete zahrnúť názov poľa v tabuľke, ovládací prvok vo formulári, konštantu alebo funkciu. Ak argument výraz zahŕňa funkciu, môže to byť vstavaná alebo používateľom definovaná funkcia, ale nie agregačná funkcia inej domény alebo agregačná funkcia SQL.

doména

Povinný argument. Výraz reťazca určujúci množinu záznamov, ktoré vytvárajú doménu. Môže to byť názov tabuľky alebo názov pre dotaz, ktorý nevyžaduje parameter.

kritériá

Voliteľný argument. Reťazcový výraz slúžiaci na obmedzenie rozsahu údajov, ktoré spracuje funkcia DMin alebo DMax. Argument kritériá napríklad často zodpovedá klauzule WHERE vo výraze SQL, ale bez slova WHERE. Ak sa argument kritériá vynechá, funkcie DMin a DMax vyhodnotia argument výraz voči celej doméne. Každé pole zahrnuté do argumentu kritériá musí byť aj poľom v argumente doména. V opačnom prípade funkcie DMin a DMax vrátia hodnotu Null.


Poznámky

Funkcie DMin a DMax vrátia minimálne a maximálne hodnoty, ktoré vyhovujú kritériám. Ak argument výraz identifikuje číselné údaje, funkcie DMin a DMax vrátia číselné hodnoty. Ak argument výraz identifikuje reťazcové údaje, funkcie vrátia reťazec, ktorý je prvý alebo posledný v abecednom poradí.

Funkcie DMin a DMax ignorujú hodnoty Null v poli, na ktoré sa odkazuje v argumente výraz. Ak však kritériám nevyhovuje žiaden záznam, alebo ak doména neobsahuje žiadne záznamy, funkcie DMin a DMax vrátia hodnotu Null.

Bez ohľadu na to, či funkcie DMin alebo DMax použijete v makre, v module, vo výraze dotazu alebo vo vypočítavanom ovládacom prvku, argument kritériá je nutné zostaviť pozorne, aby sa zabezpečilo jeho správne vyhodnotenie.

Funkcie DMin a DMax môžete použiť na zadanie kritérií v riadku Kritériá dotazu, v dotaze v rámci výrazu vypočítavaného poľa alebo v riadku Update To aktualizačného dotazu.

Poznámka: Funkcie DMin a DMax alebo funkcie Min a Max môžete použiť vo výraze vypočítavaného poľa v súhrnnom dotaze. Ak používate funkcie DMin alebo DMax, hodnoty sa vyhodnocujú pred zoskupením údajov. Ak použijete funkciu Min alebo Max, údaje sa zoskupia pred vyhodnotením hodnôt vo výraze poľa.

Funkciu DMin alebo DMax použite vo vypočítavanom ovládacom prvku v prípade, ak potrebujete zadať kritériá na obmedzenie rozsahu údajov, v ktorom sa má funkcia použiť. Ak chcete napríklad zobraziť maximálne prepravné náklady účtované pre dodávku do Kalifornie, nastavte vlastnosť ControlSource textového poľa na nasledujúci výraz:

=DMax("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ak chcete jednoducho nájsť minimálnu alebo maximálnu hodnotu všetkých záznamov v doméne, použite funkciu Min alebo Max.

Funkciu DMin alebo DMax môžete použiť v module, makre alebo vo vypočítavanom ovládacom prvku vo formulári, ak sa pole, ktoré potrebujete zobraziť, nenachádza v zdroji záznamov, na ktorom je založený formulár.

tip

Hoci funkciu DMin alebo DMax môžete použiť na zistenie minimálnej alebo maximálnej hodnoty z poľa v cudzej tabuľke, efektívnejšie môže byť vytvorenie dotazu obsahujúceho polia, ktoré potrebujete z oboch tabuliek, a vytvorenie formulára alebo zostavy na základe tohto dotazu.

Poznámka: Pri použití týchto funkcií sa do spracovania nezahrnú neuložené zmeny v záznamoch v argumente doména. Ak chcete, aby bola funkcia DMax alebo DMin založená na zmenených hodnotách, je najprv nutné tieto zmeny uložiť tak, že na karte Údaje v časti Záznamy kliknete na položku Uložiť záznam, presuniete zameranie na iný záznam alebo použijete metódu Aktualizovať.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V nasledovnom príklade sa vráti najnižšia a najvyššia hodnota z poľa Preprava pre objednávky dodané do Spojeného kráľovstva. Doménou je tabuľka Objednávky. Argument kritériá obmedzuje výslednú množinu záznamov na záznamy, pre ktoré sa vlastnosť ShipCountryRegion rovná hodnote Spojené kráľovstvo.

Dim curX As Currency
Dim curY As Currency
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
curY = DMax("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

V nasledujúcom príklade argument kritériá obsahuje aktuálnu hodnotu textového poľa s názvom DátumObjednávky. Textové pole je viazané na pole DátumObjednávky v tabuľke Objednávky. Všimnite si, že odkaz na ovládací prvok nie je zahrnutý v dvojitých úvodzovkách ("), ktoré označujú reťazec. Tým sa zabezpečí, že Microsoft Office Access 2007 pri každom volaní funkcie DMax získa z ovládacieho prvku aktuálnu hodnotu.

Dim curX As Currency
curX = DMax("[Freight]", "Orders", "[OrderDate] = #" _
& Forms!Orders!OrderDate & "#")

V nasledujúcom príklade výraz kritéria obsahuje premennú dteOrderDate. Všimnite si, že znaky mriežky (#) sú zahrnuté do výrazu reťazca, takže po zreťazení reťazcov bude dátum medzi nimi.

Dim dteOrderDate As Date
Dim curX As Currency
dteOrderDate = #03/30/2000#
curX = DMin("[Freight]", "Orders", _
"[OrderDate] = #" & dteOrderDate & "#")
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×