Funkcie DFirst a DLast

Funkcie DFirst a DLast môžete použiť na vrátenie náhodného záznamu z konkrétneho poľa v tabuľke alebo dotaze, keď jednoducho potrebujete ľubovoľnú hodnotu z toho poľa. Funkcie DFirst a DLast možno použiť v makre, module, výraze dotazu alebo vypočítavanom ovládacom prvku formulára alebo zostavy.

Syntax

DFirst ( výraz , doména [, kritériá] )

DLast ( výraz , doména [, kritériá] )

Funkcie DFirst a DLast majú tieto argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určujúci pole, v ktorom chcete nájsť prvú alebo poslednú hodnotu. Môže to byť reťazcový výraz, ktorý určí pole v tabuľke alebo v dotaze, alebo to môže byť výraz, ktorý vykoná výpočet s údajmi v poli. Do argumentu raz môžete zahrnúť názov poľa v tabuľke, ovládací prvok vo formulári, konštantu alebo funkciu. Ak argument výraz zahŕňa funkciu, môže to byť vstavaná alebo používateľom definovaná funkcia, ale nie agregačná funkcia inej domény alebo agregačná funkcia SQL.

doména

Povinný argument. Reťazcový výraz určujúci množinu záznamov, ktoré vytvárajú doménu.

kritériá

Voliteľný argument. Reťazcový výraz slúžiaci na obmedzenie rozsahu údajov, ktoré spracuje funkcia DFirst alebo DLast. Argument kritériá napríklad často zodpovedá klauzule WHERE vo výraze SQL, ale bez slova WHERE. Ak sa argument kritériá vynechá, funkcie DFirst a DLast vyhodnotia argument výraz voči celej doméne. Každé pole zahrnuté do argumentu kritériá musí byť aj poľom v argumente doména, v opačnom prípade funkcie DFirst a DLast vrátia hodnotu Null.


Poznámky

Poznámka:  Ak chcete vrátiť prvý alebo posledný záznam v množine záznamov (doména), mali by ste vytvoriť dotaz zoradený vzostupne alebo zostupne a nastaviť vlastnosť TopValues na hodnotu 1. Ďalšie informácie nájdete v téme vlastnosti TopValues. V module jazyka Visual Basic for Applications (VBA) môžete tiež vytvoriť objekt ADO Recordset a použiť metódu MoveFirst alebo MoveLast na vrátenie prvého alebo posledného záznamu v množine záznamov.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×