Funkcie BI v Exceli a službách Excel Services (SharePoint Server 2013)

Poznámka: Radi by sme vám čo najrýchlejšie poskytovali najaktuálnejší obsah Pomocníka vo vašom vlastnom jazyku. Táto stránka bola preložená automaticky a môže obsahovať gramatické chyby alebo nepresnosti. Naším cieľom je, aby bol tento obsah pre vás užitočný. Dali by ste nám v dolnej časti tejto stránky vedieť, či boli pre vás tieto informácie užitočné? Tu nájdete anglický článok pre jednoduchú referenciu.

Business Intelligence (BI) je v podstate kolekciou nástrojov a procesov používaných na zhromažďovanie údajov a ich pretváranie na zmysluplné informácie, na základe ktorých sa ľudia môžu lepšie rozhodovať. Excel 2013 ponúka mnoho nových funkcií BI, ktoré výrazne uľahčujú zhromažďovanie údajov a ich využívanie na vytváranie účinných zostáv, prehľadov ukazovateľov výkonu a tabúľ. Služby Excel Services v programe SharePoint Server 2013 (lokálne) vám umožňujú zdieľať, zobrazovať, skúmať a obnovovať zošity v okne prehliadača podobne ako v Exceli.

V tomto článku nájdete informácie o funkciách BI v Exceli a dozviete sa, ktoré sú podporované v službách Excel Services a aplikácii Excel Web App.

Poznámka: Informácie v tomto článku sa vzťahujú iba na Excel 2013 a SharePoint Server 2013 (lokálne). Ak hľadáte informácie o funkciách BI v cloude, pozrite si tému Možnosti analytických nástrojov v službe Power BI for Office 365, Exceli a SharePointe Online.

Obsah tohto článku

Aké možnosti BI sú k dispozícii v Exceli?

Aké excelové funkcie BI sa podporujú v programe SharePoint Server 2013?

Aké excelové funkcie BI sa podporujú v službách Excel Services (SharePoint Server) spolu s aplikáciou Excel Web App (Office Web Apps Server)?

Ďalšie informácie o nástrojoch Microsoft BI

Aké možnosti BI sú k dispozícii v Exceli?

V Exceli 2013 môžete vykonávať široký rozsah úloh, od získavania údajov až po vytváranie zostáv, a to v rámci riešenia BI svojej organizácie. Výkonné možnosti BI dostupné v programe Excel sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke.

Úloha

Popis

Získanie údajov do programu Excel

Môžete importovať údaje z externých zdrojov údajov, ako sú napríklad tabuľky SQL servera, kocky služieb SQL Server Analysis Services, Microsoft Azure údaje, OData údaje a ďalšie.

Môžete použiť Power Query for Excel na vyhľadanie, kombinovanie a spresnenie údajov v širokom rozsahu zdrojov vrátane interných a externých zdrojov údajov.

Môžete importovať údaje do Excelu alebo využiť údajové pripojenie a vytvoriť grafy, tabuľky a zostavy použitím externých údajov.

Zoraďovanie, organizácia a práca s údajmi v programe Excel

Pomocou funkcie Dynamické dopĺňanie môžete stĺpce údajov formátovať tak, aby sa zobrazili určitým spôsobom.

Môžete tiež vytvoriť dátové modely a skombinovať jednu alebo viacero tabuliek do jedného zdroja údajov, ktorý môžete použiť na tvorbu zostáv vrátane zobrazení vytváraných pomocou funkcie Power View.

Pomocou funkcie Rýchla analýza môžete vybrať údaje a pozrieť si odporúčané spôsoby ich vizualizácie.

Vizualizácia údajov v programe Excel

Môžete vytvoriť širokú škálu zostáv, ktoré zahŕňajú tabuľky, čiarové, pruhové a radarové grafy atď.

Pomocou funkcie Power Map môžete vytvárať priestorové vizualizácie údajov na glóbuse.

Pomocou funkcie Power View môžete vytvárať hybridné webové aplikácie obsahujúce interaktívne grafy a tabuľky.

Môžete tiež vytvárať zostavy využívajúce podmienené formátovanie a kľúčové ukazovatele výkonu a prehľadne tak zobraziť, či výkon dosahuje alebo nedosahuje cieľ jednej alebo niekoľkých metrík.

Použitie filtrov na grafy a tabuľky v programe Excel

Pridaním rýchlych filtrov, ovládacích prvkov časovej osi a filtrov do hárkov sa môžete jednoduchšie zamerať na určité informácie.

Preskúmanie a analýza údajov v programe Excel

Na preskúmanie informácií v zostave kontingenčného grafu alebo zostave kontingenčnej tabuľky a zobrazenie ďalších informácií o hodnote v novom grafe alebo tabuľke na obrazovke môžete použiť funkciu Rýchle preskúmanie. Môžete tiež použiť množstvo ďalších funkcií BI na analýzu údajov v programe Excel.

Využitie rozšírenejších možností analýzy

Pokročilí používatelia môžu vytvárať vypočítané miery a vypočítané členy do zostáv kontingenčných grafov alebo kontingenčných tabuliek využívajúcich údaje služieb Analysis Services. A vy môžete vytvoriť vypočítavané polia v Power Pivote.

Ďalšie informácie o nových funkciách v Exceli nájdete v téme Čo je nové v Exceli 2013.

Aké excelové funkcie BI sa podporujú v programe SharePoint Server 2013?

Množstvo možností BI dostupných v programe Excel sa podporuje aj v službách Excel Services v programe SharePoint Server 2013 (lokálne). Z toho vyplýva, že zošity môžete zobrazovať a pracovať s nimi v okne prehliadača podobne, ako keby ste používali klienta programu Excel. Vo všeobecnosti sa podporujú tieto funkcie:

Keď používate zošit v okne prehliadača, nemôžete vytvoriť niektoré druhy položiek, napríklad ovládacie prvky časovej osi, zostavy kontingenčného grafu, zostavy kontingenčnej tabuľky, vypočítané členy a vypočítané miery. Tieto položky však môžete vytvoriť v programe Excel, môžete nahrať zošit do knižnice v programe SharePoint Server 2013 a potom zobraziť tento zošit v prehliadači.

Aké excelové funkcie BI sa podporujú v službách Excel Services (SharePoint Server) spolu s aplikáciou Excel Web App (Office Web Apps Server)?

Ak vaša organizácia používa SharePoint Server 2013 s aplikáciou Office Web Apps Server (lokálne), možnosti BI sa podporujú v závislosti od toho, čo je nakonfigurované. Na vykreslenie zošitov v okne prehliadača sa používajú služby Excel Services (SharePoint Server 2013) alebo Excel Web App (Office Web Apps Server).

Služby Excel Services a aplikácia Excel Web App nie sú rovnaké, preto môže mať toto rozhodnutie vplyv na to, ktoré možnosti BI máte k dispozícii počas používania zošita v okne prehliadača. Nasledujúca tabuľka obsahuje súhrn niektorých kľúčových rozdielov:

Funkcia

Čo sa podporuje, keď sa zošity vykresľujú pomocou aplikácie Excel Web App

Čo sa podporuje, keď sa zošity vykresľujú pomocou služieb Excel Services

Obnovenie údajov v zošite v okne prehliadača

Väčšina druhov pripojení externých údajov sa nepodporuje. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s externými údajmi v službách Excel Services.

Väčšina druhov pripojení externých údajov sa podporuje, rovnako tak aj možnosť obnoviť údaje v okne prehliadača. Ďalšie informácie nájdete v téme Práca s externými údajmi v službách Excel Services.

Modelovanie údajov v Exceli

Môžete zobrazovať zošity s dátovými modelmi, no vo všeobecnosti nemôžete preskúmavať údaje v položkách, ako napríklad zostavy kontingenčných grafov či kontingenčných tabuliek a ovládacie prvky časovej osi, ktoré dátové modely využívajú ako svoje zdroje údajov.

Obnovenie údajov sa nepodporuje v okne prehliadača. Na obnovenie údajov môžete zošit otvoriť v programe Excel.

Môžete zobrazovať položky v zošitoch s dátovými modelmi, ako aj s nimi pracovať.

Dynamické dopĺňanie

Možnosť využívať dynamické dopĺňanie sa pri zobrazovaní a úprave zošita v okne prehliadača nepodporuje. Ak chcete túto funkciu použiť, zošit musíte otvoriť v programe Excel.

Možnosť využívať dynamické dopĺňanie sa pri zobrazovaní zošita v okne prehliadača nepodporuje. Ak chcete túto funkciu použiť, zošit musíte otvoriť v programe Excel.

Rýchla analýza

Možnosť využívať nástroj Rýchla analýza sa pri zobrazovaní a úprave zošita v okne prehliadača nepodporuje. Ak chcete túto funkciu použiť, zošit musíte otvoriť v programe Excel.

Možnosť využívať nástroj Rýchla analýza sa pri zobrazovaní zošita v okne prehliadača nepodporuje. Ak chcete túto funkciu použiť, zošit musíte otvoriť v programe Excel.

Grafy a tabuľky, kontingenčné tabuľky, kontingenčné grafy, zostavy a prehľady ukazovateľov výkonu

Možnosť zobrazovať, zoraďovať, filtrovať a pracovať so zostavami a prehľadmi ukazovateľov výkonu vytvorenými v Exceli sa v okne prehliadača podporuje.

Možnosť zobrazovať, zoraďovať, filtrovať a pracovať so zostavami a prehľadmi ukazovateľov výkonu sa v okne prehliadača podporuje.

Power Map

Momentálne sa zobrazenia vytvorené pomocou funkcie Power Map nepodporujú. Ak chcete túto funkciu použiť, zošit musíte otvoriť v programe Excel.

Momentálne sa zobrazenia vytvorené pomocou funkcie Power Map v okne prehliadača nepodporujú. Ak chcete túto funkciu použiť, zošit musíte otvoriť v programe Excel.

Power View

Zobrazenia vytvorené pomocou funkcie Power View nie sú v aplikácii Excel Web App podporované.

Zobrazenia vytvorené pomocou funkcie Power View sú v službách Excel Services podporované.

Rýchle filtre a ovládacie prvky časovej osi

Možnosť používať existujúce rýchle filtre a ovládacie prvky časovej osi sa podporuje.

Možnosť používať existujúce rýchle filtre a ovládacie prvky časovej osi sa podporuje.

Rýchle preskúmanie

Možnosť použiť funkciu Rýchle preskúmanie sa podporuje v okne prehliadača.

Možnosť použiť funkciu Rýchle preskúmanie sa podporuje v okne prehliadača.

Vypočítané miery a vypočítané členy

Zošity obsahujúce vypočítané miery a vypočítané členy sa podporujú.

Zošity obsahujúce vypočítané miery a vypočítané členy sa podporujú.

Vypočítavané polia v doplnku Power Pivot

Vypočítavané polia nie sú v aplikácii Excel Web App podporované.

Možnosť používať vypočítavané polia je v službách Excel Services podporovaná.

Ďalšie informácie o nástrojoch Microsoft BI

Tento článok sa týka funkcií BI v Exceli a službách Excel Services, k dispozícii sú však aj ďalšie nástroje Microsoft BI. Stiahnite si prehľad.   

Funkcie BI v Office a SharePointe

Bi v Office a SharePointe , kde získate ďalšie informácie o nástrojoch bi v Office a SharePointe.

Plagát obsahuje súhrn všetkých nástrojov BI, ktoré sú k dispozícii lokálne aj v cloude, spolu s prepojeniami na ďalšie informácie o jednotlivých nástrojoch.

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×