Funkcia ZAP – ochrana pred nevyžiadanou poštou a malvérom

Funkcia zero-hour auto purge (ZAP) je funkcia e-mailovej ochrany, ktorá zachytáva správy nevyžiadanej pošty a správy s malvérom, ktoré už boli doručené do priečinkov doručenej pošty vašich používateľov a v prípade, že ešte nie sú prečítané, ich presúva do priečinka Nevyžiadaná pošta.

ZAP je k dispozícii s predvolenou funkciou ochrany Exchange Online Protectiona je súčasťou každého predplatného služieb Office 365, ktoré obsahuje poštové schránky služby Exchange Online.

Ako funguje funkcia ZAP?

Služby Office 365 denne v reálnom čase aktualizujú nástroj na ochranu pred nevyžiadanou poštou a podpisy malvéru. Do schránok doručenej pošty vašich používateľov však napriek tomu môžu preniknúť škodlivé správy, pretože každodenný sken možno nezachytil nový útok malvéru či typ nevyžiadanej pošty. Funkcia ZAP rieši tento problém neustálym sledovaním aktualizácií podpisov nevyžiadanej pošty a malvéru v službách Office 365, vďaka čomu môže identifikovať predtým nezachytené správy, ktoré medzičasom prenikli do schránok. Ak príjemcovia správy ešte neprečítali, funkcia ZAP ich presunie do priečinka Nevyžiadaná pošta. Opak platí pre správy, ktoré boli nesprávne označené ako škodlivé.

Činnosť funkcie ZAP nevyžaduje zásahy zo strany používateľa poštovej schránky a o presune správ neinformuje.

Zoznamy povolených osôb, pravidlá prenosu v Exchangei a pravidlá koncového používateľa alebo ďalšie filtre majú vyššiu prioritu než funkcia ZAP.

Obsah tohto článku:   

Nastavenie politiky filtrovania nevyžiadanej pošty

Kontrola premiestnenia správy funkciou ZAP

Vypnutie funkcie ZAP

Najčastejšie otázky

Práca s funkciou ZAP

Funkcia ZAP je predvolene zapnutá, budete sa však musieť uistiť, že sú splnené nasledujúce podmienky:

Ak chcete zistiť, či funkcia ZAP premiestnila správu, môžete použiť nástroj na sledovanie správ v Exchangei Online.

Správcovia môžu tiež zakázať funkciu ZAP pomocou prostredia PowerShell.

Nastavenie politiky filtrovania nevyžiadanej pošty
 1. V Centre spravovania pre Exchange vyberte položku Ochrana > Filter nevyžiadanej pošty.

  V Centre spravovania pre Exchange vyberte položku Ochrana a potom položku Filter nevyžiadanej pošty
 2. Vyberte politiku filtrovania, ktorú chcete upraviť alebo vyberte položku Pridať Ikona Pridať a vytvorte novú.

  Na predchádzajúcej snímke obrazovky má politika názov Predvolené, ale ak vytvoríte ďalšie politiky filtrovania nevyžiadanej pošty, môžete ich pomenovať inak. Politiku môžete tiež nastaviť tak, aby sa vzťahovala iba na obmedzený počet používateľov.

 3. V okne politiky vyberte položku Akcie týkajúce sa nevyžiadanej pošty a hromadných e-mailov a uistite sa, že položka Nevyžiadaná pošta je nastavená na možnosť Presunúť správu do priečinka Nevyžiadaná pošta.

  Ak v tomto bode vyberiete možnosť Uložiť, politika sa bude vzťahovať na vášho nájomníka služieb Office 365.

  V časti Akcie týkajúce sa nevyžiadanej pošty a hromadných e-mailov nastavte možnosť Presunúť správu do priečinka Nevyžiadaná pošta
 4. Ak ste vytvorili novú politiku a chcete, aby sa vzťahovala len na množinu používateľov, posuňte sa v okne filtra politík na položku Vzťahuje sa na a v ponuke ovládacích prvkov vyberte z položiek Príjemcovia, Domény, alebo Členstvá položku, na ktorú sa má politika vzťahovať. Môžete tiež nastaviť ďalšie podmienky a výnimky.

  V časti Vzťahuje sa na vyberte príjemcov

  Ak chcete, aby sa politika vzťahovala na vybratých používateľov, vyberte položku Uložiť.

Kontrola premiestnenia správy funkciou ZAP
 • Ak chcete určiť, či správu premiestnila funkcia ZAP, môžete použiť nástroj na sledovanie správ v Exchangei Online:

  Ak chcete identifikovať správu, ktorú presunula funkcia ZAP, v podrobnostiach o sledovaní správy vyhľadajte text „Zero-Hour Auto Purge (ZAP)“.

Vypnutie funkcie ZAP
 • Ak chcete pre nájomníka alebo množinu používateľov služieb Office 365 vypnúť funkciu ZAP, použite parameter ZapEnabled v rutine typu cmdlet služby EOP Set-HostedContentFilterPolicy.

  V nasledujúcom príklade je funkcia ZAP vypnutá pomocou politiky filtrovania obsahu s názvom Test.

  Set-HostedContentFilterPolicy -Identity Test –ZapEnabled $false

Najčastejšie otázky

Čo sa stane, ak sa legitímna správa presunie do priečinka nevyžiadanej pošty?   

Mali by ste postupovať podľa bežného procesu nahlasovania chybného označenia správy. Jediný dôvod, pre ktorý by mohla byť správa presunutá z priečinka doručenej pošty do priečinka nevyžiadanej pošty je ten, že služba vyhodnotila danú správu ako nevyžiadanú ako škodlivú.

Čo robiť, ak používam karanténu služieb Office 365 namiesto priečinka Nevyžiadaná pošta?   

Funkcia ZAP v súčasnosti nepresúva správy z priečinka doručenej pošty do karantény.

Čo ak mám vlastné pravidlo prenosu (pravidlo prenosu v Exchangei, blokované alebo povolené osoby)?   

Pravidlá, ktoré vytvorili správcovia (pravidlá prenosu v Exchangei), prípadne pravidlá zoznamov povolených a blokovaných osôb, majú prednosť. Takéto správy sú vylúčené z kritérií funkcie.

Pozrite tiež

Ochrana proti nevyžiadanej pošte v e-mailoch v Office 365

Blokovanie nevyžiadaných e-mailov pomocou filtra nevyžiadanej pošty v Office 365, ktorý zabráni vzniku nesprávne negatívnych udalostí

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×