Funkcia Val

Vráti čísla obsiahnuté v reťazci ako numerickú hodnotu príslušného typu.

Syntax

Val( reťazec )

Povinný argument argument reťazec je ľubovoľný platný reťazcový výraz.

Poznámky

Funkcia Val ukončí čítanie reťazca na prvom znaku, ktorý nedokáže rozpoznať ako súčasť čísla. Symboly a znaky, ktoré sa často považujú za súčasti číselných hodnôt, ako sú napríklad značky dolára a čiarky, sa nerozpoznajú. Funkcia však rozpozná predpony základu sústavy &O (pre osmičkové) a &H (pre hexadecimálne). Medzery, tabulátory a znaky posunu riadku sa z argumentu odstránia.

Nasledujúci príklad vráti hodnotu 1615198:

Val("    1615 198th Street N.E.")

V kóde uvedenom nižšie vráti funkcia Val pre uvedenú hexadecimálnu hodnotu desatinnú hodnotu -1:

Val("&HFFFF")

Poznámka:  Funkcia Val rozpozná iba bodku (.) ako platný oddeľovač desatinných miest. Keď sa používajú iné oddeľovače desatinných miest, ako napríklad v medzinárodných aplikáciách, na skonvertovanie reťazca na číslo použite funkciu CDbl.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia Val použitá na vrátenie čísiel obsiahnutých v reťazci.

Dim MyValue
MyValue = Val("2457") ' Returns 2457.
MyValue = Val(" 2 45 7") ' Returns 2457.
MyValue = Val("24 and 57") ' Returns 24.
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office