Funkcia TimeSerial

Vráti hodnotu typu Variant (Date), ktorá obsahuje čas pre konkrétnu hodinu, minútu a sekundu.

Syntax

TimeSerial ( hodina, minúta, sekunda )

Syntax funkcie TimeSerial má tieto argumenty:

Argument

Popis

hodina

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Číslo v rozsahu od 0 (00:00) do 23 (23:00) vrátane alebo numerický výraz.

minúta

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Ľubovoľný numerický výraz.

sekunda

Povinný argument. Hodnota typu Variant (Integer). Ľubovoľný numerický výraz.


Poznámky

Ak chcete zadať čas, napríklad 11:59:59, rozsah čísel pre každý jednotlivý argument funkcie TimeSerial by mal byť v normálnom rozsahu pre danú jednotku, čiže 0 – 23 pre hodiny a 0 – 59 pre minúty a sekundy. Pre každý argument však môžete zadať aj relatívne časy s použitím ľubovoľného numerického výrazu, ktorý predstavuje určitý počet hodín, minút alebo sekúnd pred alebo po určitom čase. Nasledujúci príklad používa výrazy namiesto absolútnych čísel času. Funkcia TimeSerial vráti čas pre 15 minút pred (-15) šiestou hodinou predpoludním (12 - 6), čiže 5:45:00.

TimeSerial(12 - 6, -15, 0)

Ak ktorýkoľvek argument presiahne normálny rozsah pre daný argument, pripočíta sa príslušným spôsobom k nasledujúcej vyššej jednotke. Ak napríklad zadáte 75 minút, zadanie sa vyhodnotí ako jedna hodina a 15 minút. Ak je ktorýkoľvek jeden argument mimo rozsahu -32768 až 32767, zobrazí sa chyba. Ak čas určený tromi argumentmi spadá mimo prijateľný rozsah dátumov, vyskytne sa chyba.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade je funkcia TimeSerial použitá na vrátenie času pre zadanú hodinu, minútu a sekundu.

Dim MyTime
MyTime = TimeSerial(16, 35, 17)
' MyTime contains serial representation of 4:35:17 PM.
Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×